student
Sidan uppdaterad 2013-08-05

Disciplin- och avskiljandenämnden

Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

Disciplin- och avskiljandenämnden handlägger och fattar beslut i disciplin- och avskiljandeärenden som avser student inskriven för grundutbildning vid Jönköping University.

Vid handläggning av och beslut i ärende som kan leda till disciplinär åtgärd ska DAN bestå av en ledamot som är lagfaren, fem ledamöter som representerar lärarna vid JU, varav en från Jönköping University Enterprise AB, och en från varje fackhögskola, samt två ledamöter som representerar Jönköpings Studentkår.

Ordförande

 • Per Christensen, hovrättsråd
 • Ulrika Tyrén, hovrättsråd (ersättare)

Sekreterare och sekretariat

Ledamöter

 • Lärarrepresentanter Hälsohögskolan
  • Ordinarie: Vakant i väntan på rektorsbeslut
  • Ersättare: Vakant i väntan på rektorsbeslut
 • Lärarrepresentant Högskolan för lärande och kommunikation
  • Ordinarie: Jennie Ahlgren
  • Ersättare: Vakant i väntan på rektorsbeslut
 • Lärarrepresentant Jönköping International Business School
 • Lärarrepresentant Tekniska Högskolan
 • Lärarrepresentant Jönköping University Enterprise
  • Ordinarie: Vakant i väntan på rektorsbeslut
  • Ersättare: Vakant i väntan på rektorsbeslut

Studentrepresentanter

Ordinarie studentrepresentanter

 • Ingrid Olsson, Vice Ordförande Jönköpings Studentkår
 • Matilda Nilsson, Kårgeneral - HITECH

Ersättare

 • Alma Reinsjö, Kårgeneral - LOK
 • Henriette Tang, Ordförande Hälso
Cookieinställningar