student
Sidan uppdaterad 2013-06-27

Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning granskar och följer upp att all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (JU) uppfyller de kvalitetskrav som JU:s interna regelverk ställer på utbildning samt de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda statligt reglerade examina.

Ledamöter

Pia Bülow Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Hälsohögskolan, ordförande/dekan
Pär Sjölander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Jönköping International Business School, vice ordförande/prodekan
Christian Sandström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., biträdande professor, Jönköping International Business School
Nina Edh Mirzaei Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Tekniska högskolan
Ulrika Wänström Lindh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Tekniska högskolan
Joel Hedegaard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Högskolan för lärande och kommunikation
Lene Foss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Högskolan för lärande och kommunikation
Anders Broström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Hälsohögskolan
Toni Bogdanoff Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., doktorandrepresentant
Aušrinė Milašaitė Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., studentrepresentant

Handläggare: Daniel Eriksson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sekreterare: Siv Sjöström

Möten VT2023

 • 18 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 31 mars
 • 3 maj
 • 7-8 juni, internat

Möten HT2023

 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 19 december

Möten VT2024

 • 24 januari

Nämnden beslutar om fler datum längre fram.

Protokoll

Protokoll från och med 2012 finns på nämndens sida på intranätet.

Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 ersattes Antagnings- och examensnämnden och Fakultetsnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.

Cookieinställningar