student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema HLK

Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Distanstentamen i Canvas 5 HP (1602 Tentamen)
Tisdag 19 januari klockan 09:00 till fredag 22 januari 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentamen kan nås i Canvasrummet. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För gamla studenter som behöver åtkomst till Canvasrummet kontakta Åsa Westermark, asa.westermark@ju.se
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 21 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 54
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2 A-H, He303 J-M, He309 N-Ö
Fritext: Tentamen på Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera tentamen/På Campus 3 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 21 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: He303
Fritext: ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Inspera - Digital tentamen på distans 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 21 januari klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 125
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Tentamen sker på distans i Inspera. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link ttps://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Eksjö
Fritext: INSPERA exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Oskarshamn
Fritext: INSPERA exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Värnamo
Fritext: INSPERA exams Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 165
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: K-hus A-Ben, He303 Ber-Ed, He309 El-Hed, A0323 Hei-Jona, A0320 Jons-Lah, B4065 Lan-Me, se resten under övrigt
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen på distans 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 105
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Exam remote in Inspera. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1601, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 januari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 46
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303 A-I, He309 K-Sä, A0320 Sö-Ö
 
Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LNON16
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 1.5 HP (1808 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Torsdag 28 januari klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Se till att du har en giltiga användaruppgifter och tillgång till Inspera, tentamen i sal på Campus
 
Inställd
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Salstentamen 6 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen 2)
Torsdag 28 januari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 5 HP (2003 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-01-24)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1803 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-01-24)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen, Samhällsekonomi,Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 6 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-01-27)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Matematik F-3, III 7.5 HP- LM3N14
Salstentamen 3 HP (1601, 1501 Skriftlig tentamen)
Lördag 6 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-01-27)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2004 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 10 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-01-31)
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digitlal tentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 10 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-01)
Antal anmälda: 29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus/ Re-exam on Campus INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Strategic Brand Management 7.5 HP- LSBK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1904 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 11 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-01)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSN17
Salstentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1701, 1710, 1801 Språkfärdighetstest)
Lördag 13 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-03)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam performed on Campus! Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7.5 HP- LNGN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 14 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator/Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Kemi 7.5 HP- LNKN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801, 1701 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 14 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen sker på Campus på stationära datorer./Exam on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G18
Inspera - Digital tentamen 6 HP (1807 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Torsdag 18 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-08)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Se till att du har en giltiga användaruppgifter och tillgång till Inspera, tentamen i sal på Campus
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1904, 1705, 1805 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 1)
Fredag 19 februari klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus/Exam on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1903 Individuell skriftlig tentamen II)
Lördag 20 februari klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-10)
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Strategic HR for a Sustainable Working Life 7.5 HP- LSCK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2103 Individual written examination)
Måndag 22 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital- tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-02-16)
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2106 Svensk politik och förvaltning: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-01-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Practical English 7.5 HP- LPEG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-01-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Matematik F-3, I 7.5 HP- LM1N13
Salstentamen 3 HP (1501, 1601 Skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-01-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Fredag 26 februari klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-01-26
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 27 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på Campus på statioär dator ! Studenter skriver även tentamen LNAN17 ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 27 februari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-01-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator. Studenter skriver även LNFN17. Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Intercultural and International Communication 7.5 HP- LIIG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 2 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Digital tentamen på Campus på stationära datorer/ Digital exam on Campus on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 2 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 2 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Värnamo
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Eksjö
Fritext: INSPERA re- exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Oskarshamn
Fritext: INSPERAre-exam. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera -Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: INSPERA re-exam venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Inställd
Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LSÄN10
Inspera - Digital tentamen 3.5 HP (2002 Språksociologi: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1809, 1709, 1610 Lingvistik: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Re-exam , INSPERA , Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2004 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Inspera - Digital tentamen på distans 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen sker digitalt i Inspera. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMGN16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7.5 HP- LUTN16
Inspera - Digital tentamen 5 HP (1602 Tentamen)
Söndag 7 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US4G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2102 Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 11 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US1G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2102 Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 11 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LD1K17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LD1K17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LD1K17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LD1K17
Inspera - Digitlal tentamen 2 HP (1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5.5 HP (1704, 2005 Etik och livsfrågor: salstentamen)
Fredag 12 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Graphic Print Production 7.5 HP- LGPG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (1801 Teoretisk examination)
Fredag 12 mars klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-02-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: The exam will be performed on Campus on stationary computers! Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 22.5 HP- L2SN19
Inspera - Digital tentamen 2 HP (2004 Individuell skriftlig tentamen 3)
Måndag 15 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Delkurs 3, omtenta ,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 7 HP (2006 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på stationära datorer på Campus/Exam on stationary computers on Campus!. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 18 mars klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-02-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2109 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Digital exam on stationary computers on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Inspera - Digitlal tentamen på Campus 4 HP (1902, 1802 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2106 Svensk politik och förvaltning: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 mars klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-02-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam. Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1902 Delkurs 1: Grammatik. Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 23 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-02-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Kommunikation för hållbar utveckling 7.5 HP- LKHK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 25 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentan skriva på stationära datorer på Campus/ Exam on stationary computers on Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1710, 1701, 1801 Språkfärdighetstest)
Måndag 29 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Exam performed on stationary computers on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA1G16
Distanstentamen i Inspera 7.5 HP (1601 Examination)
Måndag 29 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentaemn/Re-exam off campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 29 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam off campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1711, 1802 Skrivuppgift)
Måndag 29 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Distanstentamen i Inspera 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 30 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LSHN16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1805 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 31 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta, Delkurs 4 Medier och demokrati, INSPERA tentamen skrivs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 HP- LS7N10
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (2005 Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 31 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-02-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Samhällsekonomi , Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen I)
Torsdag 1 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digitlal tentamen på Campus 6 HP (1704, 1804, 1905 Grammatik och fonetik: tentamen i grammatik)
Torsdag 1 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 1 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Intercultural and International Communication 7.5 HP- LIIG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 6 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-03-27)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Digital omtentamen på Campus på stationära datorer/ Digital re-exam on Campus on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7.5 HP- LVMG17
Inspera - Digital tentamen på distans 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 6 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam digitalt i Inspera. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LSEN17
Salstentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 6 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-06
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK16
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus/Re-exam on Campus.INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7.5 HP- LDVG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1702 Individuell salstentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet 7.5 HP- LDMG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2004 Individuell tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/ Re-exam! Digital tentamen i Inspera som skrivs på Campus. / Digital exam performed on Campus. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1601, 1801, 1701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 7 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
Inspera - Digital tentamen 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 9 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-03-30)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen skrivs på Campus på stationär dator! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1903 Individuell skriftlig tentamen II)
Fredag 9 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-03-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1 /Re-exam 1. Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Strategic HR for a Sustainable Working Life 7.5 HP- LSCK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2103 Individual written examination)
Lördag 10 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus i Inspera på stationära datorer./Re-exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital- tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Practical English 7.5 HP- LPEG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1. Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1805, 1904, 1705 Grammatik och fonetik: tentamen i fonetik)
Fredag 16 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-03-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Oskarshamn
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-03-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Eksjö
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Värnamo
Fritext: INSPERA re-exam Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVPG17
Inspera - Digital tentamen 4.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 april klockan 14:00 till 15:30
Anmälan öppnar 2021-03-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: INSPERA venue re exam is taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 17 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2004 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2106 Svensk politik och förvaltning: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam. Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 7 HP (2006 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 22 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-examination, Tentamen på stationära datorer på Campus/Exam on stationary computers on Campus!. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLUG16
Salstentamen 5 HP (1703, 1603 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2008 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 27 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1902 Delkurs 1: Grammatik. Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 29 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-03-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1803, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 30 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-03-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Graphic Print Production 7.5 HP- LGPG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (1801 Teoretisk examination)
Måndag 3 maj klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-04-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam, The exam will be performed on Campus on stationary computers! Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5.5 HP (1704, 2005 Etik och livsfrågor: salstentamen)
Måndag 3 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-03
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1801, 1710, 1701 Språkfärdighetstest)
Onsdag 5 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på stationära datorer på Campus/Exam on stationary computers on Campus!. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Organisationsteori 7.5 HP- LOTG18
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1802 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-04-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Digital tentamen off campus/Digital exam off campus Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1802, 1711 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Onsdag 5 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Tentamen på stationära datorer på Campus/Exam on stationary computers on Campus!. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- USLN10
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (2001 Delkurs 1)
Fredag 7 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2110 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 7 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAN17
Inspera - Digital tentamen 2 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 9 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus på stationär dator.. Tentan skrivs samtidigt med LNFN17. Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFN17
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 9 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen skrivs på Campus på stationär dator. Skriver även samtidigt tentamen LNAN17. Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Intercultural and International Communication 7.5 HP- LIIG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Digital omentamen på Campus på stationära datorer/ Digital re-exam on Campus on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801, 1701, 1710 Examination)
Onsdag 12 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Distanstentamen i Inspera 4 HP (1802, 1902 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på stationära datorer på Campus/Re-exam on stationary computers on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2109 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/re-exam! Digital exam on stationary computers on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 20 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen i INSPERA på distans! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 20 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen i INSPERA på distans! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen I)
Fredag 21 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1. Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Strategic HR for a Sustainable Working Life 7.5 HP- LSCK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2103 Individual written examination)
Måndag 24 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på Campus i Inspera på stationära datorer./Re-exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital- tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSVK17
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1902 Delkurs 1: Grammatik. Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 27 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1902, 1802 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 28 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam! Digital exam on stationary computers on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Practical English 7.5 HP- LPEG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 28 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1 Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digitlal tentamen på Campus 6 HP (1905, 1704, 1804 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 28 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta,/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1903 Individuell skriftlig tentamen II)
Lördag 29 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-04-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2/Re-exam 2. Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 7 HP (2006 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 29 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Tentamen på stationära datorer på Campus/Exam on stationary computers on Campus!. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- LM3N16
Salstentamen 3 HP (1801, 1701, 1601 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 29 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 29 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 31 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1704, 1805 Delkurs 2: Skriftlig individuell tentamen)
Måndag 31 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 31 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 31 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-04-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 1 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US4G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2102 Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US1G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2102 Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 3 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1703, 1803 Tentamen)
Fredag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Graphic Print Production 7.5 HP- LGPG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (1801 Teoretisk examination)
Måndag 7 juni klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-05-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Re-exam,The exam will be performed on Campus on stationary computers! Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 5.5 HP (1704, 2005 Etik och livsfrågor: salstentamen)
Måndag 7 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Distanstentamen i Inspera 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 8 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 1, Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA1G16
Distanstentamen i Inspera 7.5 HP (1601 Examination)
Onsdag 9 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-05-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen /Re- exam off campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 9 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-05-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam off campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1701, 1801, 1710 Språkfärdighetstest)
Onsdag 9 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 10 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2112 Jämförande politik: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 10 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digitlal tentamen på Campus 1.5 HP (1805, 1904, 1705 Grammatik och fonetik: tentamen i fonetik)
Fredag 11 juni klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta,/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701, 2101 Skriftlig tentamen)
Fredag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2008 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 15 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2110 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 15 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 19 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Distanstentamen i Inspera 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 17 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen 2, Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Externredovisning 7.5 HP- LERG17
Salstentamen 6 HP (1701 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 18 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam
 
Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 7.5 HP- LE2K19
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen I)
Fredag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2/Re-exam 2. Tentamen skrivs digitalt på Campus i Inspera på stationära datorer./Exam on Campus in Inspera on stationary computers. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Organisationsteori 7.5 HP- LOTG18
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1802 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Digital omtentamen off campus/Digital re- exam off campus Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGN16
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam on Campus!,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam!Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2008 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 23 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2110 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 23 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen i INSPERA på distans! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen i INSPERA på distans! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US1G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2102 Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP- US4G11
Distanstentamen i Inspera 2.5 HP (2102 Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2112 Jämförande politik: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- USLN10
Inspera - Digital tentamen 7.5 HP (2001 Delkurs 1)
Onsdag 25 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- LS1G18
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1805 Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LS1G17
Distanstentamen i Inspera 5 HP (1704, 1805 Delkurs 2: Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 61-90 hp 30 HP- LECP18
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1902, 1802 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-07-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen på stationär dator på Campus/Re-exam on stationary computer on Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K17
Inspera - Digitlal tentamen på Campus 6 HP (1905, 1704, 1804 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 27 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-07-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta,/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKN10
Salstentamen 5.5 HP (2002 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-07-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- LM2N17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 28 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-07-28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701, 2101 Skriftlig tentamen)
Lördag 18 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-08-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Svenska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- USLN10
Distanstentamen i Inspera 7.5 HP (2001 Delkurs 1)
Fredag 24 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-08-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNTN17
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1803, 1703 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 24 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-08-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Historia för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LH1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-09-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LSLK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2112 Jämförande politik: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-09-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam !Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Engelska för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LE1K11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2109 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 8 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-09-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta/Re-exam! Digital exam on stationary computers on Campus! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Organisationsteori 7.5 HP- LOTG18
Inspera - Digital tentamen 4 HP (1802 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 oktober klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-09-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Digital omtentamen off campus/Digital re- exam off campus Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LN1K17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3N17
Salstentamen 2.5 HP (1701, 2101 Skriftlig tentamen)
Lördag 27 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-10-27
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena