student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema HLK

Man, Society and Environment 7.5 HP- LMSG10
LMSG10/2001 5.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 1 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Människa, samhälle och miljö 7.5 HP- LMSG12
LMSG12/2201 - Människa, samhälle och miljö 5.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 1 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Inställd
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2010 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 - Svenska som andraspråk I 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 7.5 HP- L4SR22
L4SR22/2201 - Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 2 HP (2201 Indviduell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 30 HP- LC2K12
LC2K12/2207 5 HP (2207 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination.
 
Matematik II för grundlärare 4-6 7.5 HP- LMAK12
LMAK12/2201 - Matematik II för grundlärare 4-6 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination.
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LORK12
LORK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination.
 
Samhällskunskap för ämneslärare II 7-9 30 HP- LS7K12
LS7K12/2207 5 HP (2207 Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination.
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7.5 HP- LSSK12
LSSK12/2201 - Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
LV1G10/2010 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G13
LV1G13/2306 - Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 2 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGK12
LEGK12/2201 - Engelska för grundlärare 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 5 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Intercultural Communication and Sustainable Social Change 7.5 HP- LICG13
LICG13/2301 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 5 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK12
LBPK12/2204 5.5 HP (2204 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 8 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 71
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: K-huset sal 1
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Graphic Print Production 7.5 HP- LGPG18
LGPG18/1801 2.5 HP (1801 Teoretisk examination)
Fredag 8 mars klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 39
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2208 5.5 HP (2208 Etik och livsfrågor: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 8 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination.
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
L2EK12/2211 4 HP (2211 Lingvistik 1: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-01)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG12
LMEG12/2201 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 12 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-02)
Antal anmälda: 41
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-03)
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-03)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenterna skriver tentamen på Campus Jönköping Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Utforskande matematik i förskolan 15 HP- LUMK12
LUMK12/2202 4.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 13 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-03)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentamen skrivs i Oskarshamn Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2206 1.5 HP (2206 Språkfärdighet: individuell skriftlig tentamen 1)
Torsdag 14 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-04)
Antal anmälda: 27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2205 6 HP (2205 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 15 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-05)
Antal anmälda: 31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7.5 HP- LLGG11
LLGG11/2103 - Lärande och utveckling - grundlärare 5 HP (2103 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 16 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-06)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Matematik för ämneslärare I 30 HP- LMÄK14
LMÄK14/2305 7.5 HP (2305 Matematisk statistik: Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 17 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-07)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: The exam is written in english
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2206 7 HP (2206 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-12)
Antal anmälda: 32
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik för ämneslärare I 30 HP- LMÄK14
LMÄK14/2304 7.5 HP (2304 Linjär algebra: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 mars klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-13)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
LS1G15/2201 4.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen 1)
Söndag 24 mars klockan 09:00 till 11:30
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-14)
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Marica Larsson Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
LS1G15/2202 4.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen 1)
Söndag 24 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-14)
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Marica Larsson Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-15)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-15)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-15)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentamen skrivs i Oskarshamn Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-15)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LLFG11
LLFG11/2102 5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-15)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungbystudenterna skriver tentamen på Campus Jönköping Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
LMKG17/2002 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 26 mars klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-16)
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare IIIa 15 HP- LE3N12
LE3N12/2204 4 HP (2204 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 27 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-17)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Kommunikation för hållbar utveckling 7.5 HP- LKHK12
LKHK12/2201 3.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 27 mars klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-17)
Antal anmälda: 99
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- L2MK12
L2MK12/2301 3 HP (2301, 2201 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-18)
Antal anmälda: 65
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2210 4 HP (2210 Grammatik: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-18)
Antal anmälda: 55
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Externredovisning 7.5 HP- LERK12
LERK12/2201 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-18)
Antal anmälda: 68
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2401 4 HP (2401 Sociologisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 28 mars klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2024-03-18)
Antal anmälda: 26
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Svenska I för grundlärare 4-6 22.5 HP- L1SK12
L1SK12/2207 2.5 HP (2207 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 2 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-03-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2205 2 HP (2205 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: " Tentamen skrivs i Oskarshamn Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungbystudenterna skriver sin tentamen på Campus i Jönköping Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktik i förskola I 15 HP- LDFK14
LDFK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Digitala verktyg för visuell kommunikation 7.5 HP- LDGG12
LDGG12/2202 - Digitala verktyg för visuell kommunikation 1.5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Graphic Print Production 7.5 HP- LGPG18
LGPG18/1801 2.5 HP (1801 Teoretisk examination)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2204 3.5 HP (2204 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2205 6 HP (2205 Svensk politik och förvaltning: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 3 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik I för lärare i tidiga skolår 7.5 HP- L1MN19
L1MN19/1901 - Matematik 1 för lärare i tidiga skolår 4.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Tentan skrivs i Jönköping Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Tentan skrivs i Oskarshamn Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7.5 HP- LVFG11
LVFG11/2110, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 3.5 HP (2110 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7.5 HP- LVÄG13
LVÄG13/2301 - Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 5 april klockan 14:00 till 15:00
Anmälan öppnar 2024-03-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- L3MK12
L3MK12/2201 - Matematik 3 för grundlärare 4-6 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 6 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-07
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Strategic HR for a Sustainable Working Life 7.5 HP- LSCK11
LSCK11/2103 5 HP (2103 Individual written examination)
Lördag 6 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
L2EK12/2210 1.5 HP (2210 Språkdidaktik och språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: VOC/MCT Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2208 1.5 HP (2208 Fonetik: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 12 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2209 1.5 HP (2209 Språkfärdighet: individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 12 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: VOC/MCT Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 - Svenska som andraspråk I 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-03-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G13
LV1G13/2306 - Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-03-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- US4G13
US4G13/2310 2.5 HP (2310 Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 16 april klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-03-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2208 5 HP (2208 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Intercultural Communication and Sustainable Social Change 7.5 HP- LICG13
LICG13/2301 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7.5 HP- LORK12
LORK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Onsdag 17 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-18
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2208 5.5 HP (2208 Etik och livsfrågor: individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 17 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-18
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2210 4.5 HP (2210 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 19 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-20
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1K12
LM1K12/2301 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-21
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7.5 HP- LNAK12
LNAK12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Studenterna skriver båda tentorna vid samma tillfälle LNAK12+LNFK12. När studenten är färdig med den ena tentan fortsätter hen med den andra. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7.5 HP- LNFK12
LNFK12/2201 - Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Studenterna skriver båda tentorna vid samma tillfälle LNAK12+LNFK12. När studenten är färdig med den ena tentan fortsätter hen med den andra. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Arbetsrätt I 7.5 HP- LA2G19
LA2G19/1902 Arbetsrätt I 5 HP (1902 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 20 april klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2024-03-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGK12
LEGK12/2201 - Engelska för grundlärare 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 25 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2206 1.5 HP (2206 Språkfärdighet: individuell skriftlig tentamen 1)
Torsdag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Genusgeografier 7.5 HP- LGGG18
LGGG18/1803 2.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare IIIa 15 HP- LE3N12
LE3N12/2210 3 HP (2210 Akademiskt skrivande, vetenskapliga teorier och forskningsmetoder: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Värnamo Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Eksjö Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Oskarshamn Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenter skriver på Campus Jönköping Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2209 2.5 HP (2209 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 26 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-03-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SK12
L3SK12/2201 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK12
LCFK12/2201 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 3 maj klockan 09:00 till 12:30
Anmälan öppnar 2024-04-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Hållbarhetsutmaningar 15 HP- LHUK14
LHUK14/2410 7.5 HP (2410 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 4 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
LS1G15/2201 4.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen 1)
Lördag 4 maj klockan 09:00 till 11:30
Anmälan öppnar 2024-04-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Marica Larsson Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Swedish Language, Culture and Society I 7.5 HP- LS1G15
LS1G15/2202 4.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen 1)
Lördag 4 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-04-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Marica Larsson Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
L2EK12/2211 4 HP (2211 Lingvistik 1: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2206 7 HP (2206 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska för ämneslärare I 30 HP- LSEK12
LSEK12/2205 5 HP (2205 Svenska språkets struktur i teori och praktik: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2401 4 HP (2401 Sociologisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-06
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Graphic Print Production 7.5 HP- LGPG18
LGPG18/1801 2.5 HP (1801 Teoretisk examination)
Onsdag 8 maj klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2024-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2204 3.5 HP (2204 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 8 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Kommunikation för hållbar utveckling 7.5 HP- LKHK12
LKHK12/2201 3.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 8 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2205 6 HP (2205 Svensk politik och förvaltning: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 8 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
LS2K15/2201 5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen 1)
Lördag 11 maj klockan 09:00 till 11:30
Anmälan öppnar 2024-04-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 13 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Eksjö Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 13 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 13 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenter skriver på Campus Jönköping Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 13 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Värnamo Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 13 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Oskarshamn Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket) 15 HP- UMUN11
UMUN11/2105 2 HP (2105 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 13 maj klockan 14:00 till 16:30
Anmälan öppnar 2024-04-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Tentamen ska gå mellan 13:00 - 15:30 Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2210 5 HP (2210 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 14 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2211 4.5 HP (2211 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 16 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-16
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2205 6 HP (2205 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 17 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
LS2K15/2202 1.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 17 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2024-04-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
L2EK12/2210 1.5 HP (2210 Språkdidaktik och språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 20 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-04-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: VOC/MCT Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2209 1.5 HP (2209 Språkfärdighet: individuell skriftlig tentamen 2)
Måndag 20 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-04-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: VOC/MCT Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare IIIa 15 HP- LE3N12
LE3N12/2204 4 HP (2204 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 24 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2210 4 HP (2210 Grammatik: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 24 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik III för grundlärare 4-6 7.5 HP- L3MK12
L3MK12/2201 - Matematik 3 för grundlärare 4-6 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Externredovisning 7.5 HP- LERK12
LERK12/2201 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2208 5 HP (2208 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-04-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2208 5.5 HP (2208 Etik och livsfrågor: individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-04-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- L2MK12
L2MK12/2301 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-04-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2210 4.5 HP (2210 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Lördag 25 maj klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-04-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2210 2 HP (2210 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 31 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 31 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 31 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Eksjö Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 31 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Oskarshamn Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 31 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Värnamo Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 31 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenter skriver på Campus Jönköping Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska I för grundlärare 4-6 22.5 HP- L1SK12
L1SK12/2207 2.5 HP (2207 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 3 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska för ämneslärare I 30 HP- LSEK12
LSEK12/2210 4 HP (2210 Ungdomslitteratur och multimodala texter ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Måndag 3 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2024-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
LMKG17/2002 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP- US1G14
US1G14/2405 3.5 HP (2405 Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuellt skriftlig tentamen)
Tisdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP- US4G14
US4G14/2405 3.5 HP (2405 Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuellt skriftlig tentamen)
Tisdag 4 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3K12
LM3K12/2201 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-06
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2205 3.5 HP (2205 Språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-05-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska I för grundlärare 4-6 22.5 HP- L1SK12
L1SK12/2209 3 HP (2209 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Fredag 7 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTK12
LNTK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 7 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Internal Marketing and Communication 7.5 HP- LIMK12
LIMK12/2204 3 HP (2204 Individual Written Exam Internal Marketing & Communication)
Lördag 8 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK12
LBPK12/2204 5.5 HP (2204 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2205 2 HP (2205 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenterna skriver tentamen på Campus i Jönköping Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Tentamen skrivs i Eksjö Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: " Tentamen skrivs i Oskarshamn Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
LDFK12/2304 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Tentamen skrivs i Värnamo Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Didaktik i förskola I 15 HP- LDFK14
LDFK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
LS2K15/2201 5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen 1)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 11:30
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2209 2.5 HP (2209 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK12
LCFK12/2201 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 14:00 till 17:30
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Genusgeografier 7.5 HP- LGGG18
LGGG18/1803 2.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Intercultural Communication and Sustainable Social Change 7.5 HP- LICG13
LICG13/2301 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2211 4.5 HP (2211 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 11 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
LS2K15/2202 1.5 HP (2202 Individuell skriftlig tentamen 2)
Tisdag 11 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2206 7 HP (2206 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 12 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Kommunikation för hållbar utveckling 7.5 HP- LKHK12
LKHK12/2201 3.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 12 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-05-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2401 4 HP (2401 Sociologisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 12 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-13
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1K12
LM1K12/2301 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 14 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-05-15
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Externredovisning 7.5 HP- LERK12
LERK12/2201 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-07-15
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Strategic HR for a Sustainable Working Life 7.5 HP- LSCK11
LSCK11/2103 5 HP (2103 Individual written examination)
Onsdag 14 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-07-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2208 1.5 HP (2208 Fonetik: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2205 6 HP (2205 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2208 5 HP (2208 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2210 4.5 HP (2210 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-20
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
LSHK12/2209 2.5 HP (2209 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 19 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska för ämneslärare I 30 HP- LSEK12
LSEK12/2210 4 HP (2210 Ungdomslitteratur och multimodala texter ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Måndag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2024-07-20
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2210 4 HP (2210 Grammatik: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK12
LBPK12/2204 5.5 HP (2204 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2024-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2210 2 HP (2210 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
LMKG17/2002 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
LR1K12/2211 4.5 HP (2211 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 22 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-23
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 22 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP- US1G14
US1G14/2405 3.5 HP (2405 Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuellt skriftlig tentamen)
Torsdag 22 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP- US4G14
US4G14/2405 3.5 HP (2405 Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuellt skriftlig tentamen)
Torsdag 22 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2024-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- L2MK12
L2MK12/2301 3 HP (2301 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-24
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK12
LCFK12/2201 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 augusti klockan 09:00 till 12:30
Anmälan öppnar 2024-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2205 3.5 HP (2205 Språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2206 1.5 HP (2206 Språkfärdighet: individuell skriftlig tentamen 1)
Fredag 23 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska för ämneslärare I 30 HP- LSEK12
LSEK12/2205 5 HP (2205 Svenska språkets struktur i teori och praktik: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 23 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska I för grundlärare 4-6 22.5 HP- L1SK12
L1SK12/2209 3 HP (2209 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SK12
L3SK12/2201 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2210 5 HP (2210 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Hållbarhetsutmaningar 15 HP- LHUK14
LHUK14/2410 7.5 HP (2410 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTK12
LNTK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 24 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket) 15 HP- UMUN11
UMUN11/2105 2 HP (2105 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 2 september klockan 14:00 till 16:30
Anmälan öppnar 2024-08-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Tentamen går mellan 13:00 - 15:30 Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2002 2.5 HP (2002 Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 3 september klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-08-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Sista omtentan kursen nedlagd Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 6 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Eksjö Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 6 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Oskarshamn Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 6 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Värnamo Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 6 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2403 4 HP (2403 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 6 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenter skriver på Campus Jönköping Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2006 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 18 september klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-08-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
L1SG10/2010 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 18 september klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2024-08-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG13
L1SG13/2306 3.5 HP (2306 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska I för grundlärare 4-6 22.5 HP- L1SK12
L1SK12/2209 3 HP (2209 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
LH1K12/2210 5 HP (2210 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3K12
LM3K12/2201 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-29
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP- US1G14
US1G14/2405 3.5 HP (2405 Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuellt skriftlig tentamen)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 30 HP- US4G14
US4G14/2405 3.5 HP (2405 Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuellt skriftlig tentamen)
Lördag 28 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-08-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 30 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 30 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenter skriver på Campus Jönköping Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 30 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Eksjö Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 30 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Värnamo Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 30 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-08-31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Oskarshamn Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
LE6K12/2205 3.5 HP (2205 Språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 4 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-09-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
LENK12/2210 2 HP (2210 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 18 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-09-18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket) 15 HP- UMUN11
UMUN11/2105 2 HP (2105 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 21 oktober klockan 14:00 till 16:30
Anmälan öppnar 2024-09-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Tentamen mellan 13:00 - 15:30 Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SK12
L3SK12/2201 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 29 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-09-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTK12
LNTK12/2201 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 29 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2024-09-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Hållbarhetsutmaningar 15 HP- LHUK14
LHUK14/2410 7.5 HP (2410 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 30 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-09-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-10-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-10-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Ljungby studenter skriver på Campus Jönköping Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-10-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus i12
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Eksjö Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-10-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Värnamo
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Värnamo Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK14
LNVK14/2401 4 HP (2401 Seminarium samt individuell skriftlig tentamen)
Måndag 11 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-10-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Nova Utbildning
Fritext: Studenter skriver på lärcenter Oskarshamn Starting from 11 march, the doors to the examination halls will be closed and locked 10 minutes before the start of the examination. Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Svenska för ämneslärare I 30 HP- LSEK12
LSEK12/2210 4 HP (2210 Ungdomslitteratur och multimodala texter ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift)
Tisdag 12 november klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2024-10-13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/e-exams.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3K12
LM3K12/2201 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 23 november klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2024-10-24
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus Jönköping
Fritext:
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena