student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema HLK

Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 30 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Både tentamen och omtentamen. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2010 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 30 maj klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Både tentamen och omtentamen. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2210 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 1 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- US4G13
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2306 Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 1 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 1 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 1 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- US1G13
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2306 Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 1 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 2 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Oskarshamn
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 2 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Värnamo
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Inställd
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 2 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Eksjö
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2304, 2205 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 2 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 HP- LDFK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2304 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 2 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1
Fritext: Studenterna tillhör Ljungby men skriver tentamen i Jönköping, Omtentamen 2/Re-exam 2, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2205 Språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 48
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Inställd
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Oskarshamn
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Värnamo
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Inställd
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 5 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Eksjö
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Inställd
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 4.5 HP (2008 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 5 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen äldre kurskod
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
Salstentamen 4.5 HP (2210 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 5 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3K12
Salstentamen 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 7 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 62
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G13
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2301 Språkfärdighet 1: Skriftlig tentamen)
Torsdag 8 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-05-29)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2210 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 9 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-05-30)
Antal anmälda: 36
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2206 Språkfärdighet: individuell skriftlig tentamen 1)
Fredag 9 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-05-30)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 9 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-05-30)
Antal anmälda: 66
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2204 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 13 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-03)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/re-exam! se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Swedish Language, Culture and Society 2 7.5 HP- LS2K15
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2201, 1801 Individuell skriftlig tentamen 1)
Tisdag 13 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-03)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2208 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 13 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-03)
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2209 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 14 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-04)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1/Re-exam 1! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 7 HP (2206 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 14 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-04)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Medier, politik och samhälle 7.5 HP- LMEG12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 14 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta/Re-exam! Boken Svensk politik får tas med på tentan/The Book Svensk Politik can be used as aid at the exam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2002 Tentamen)
Onsdag 14 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-04)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1 /Re-exam 1. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK12
Digital tentamen i Inspera på Campus 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 15 juni klockan 09:00 till 12:30
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-05)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1/Re-exam 1/ Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
Salstentamen 5.5 HP (2208 Etik och livsfrågor: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 15 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-05)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2
 
Matematik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LM1K12
Salstentamen 3 HP (2201, 2301 Skriftlig tentamen)
Torsdag 15 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-05)
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-xam!
 
Externredovisning 7.5 HP- LERK12
Salstentamen 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 16 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-06-06)
Antal anmälda: 24
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Externredovisning 7.5 HP- LERK12
Salstentamen 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 14 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2210 Grammatik: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2023-07-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omentamen 2 /Re-exam 2.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2205 Språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1/Re-exam 1! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2210 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 21 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 1/re-exam 1! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2205 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 21 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Budget och personalekonomi 7.5 HP- LBPK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (2204 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 21 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/re-exam! se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Genusgeografier 7.5 HP- LGGG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (1803 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 21 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2023-07-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
Salstentamen 4.5 HP (2211 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 21 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2023-07-22
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2
 
Inställd
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 4.5 HP (2007 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Måndag 21 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2023-07-22
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen äldre kurskod
 
Marknads- och kommunikationsrätt 7.5 HP- LMKG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2002 Tentamen)
Tisdag 22 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2023-07-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2 /Re-exam 2. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2210 Språkdidaktik och språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 23 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen/re-exam, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2209 Språkfärdighet: individuell skriftlig tentamen 2)
Onsdag 23 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen/re-exam, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G13
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2303 Språkfärdighet 1: Språkfärdighetsprovet VOC/MCT)
Onsdag 23 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen/re-exam, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2208 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 23 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Corporate Finance 7.5 HP- LCFK12
Digital tentamen i Inspera på Campus 6 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 09:00 till 12:30
Anmälan öppnar 2023-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2/ Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G13
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2301 Språkfärdighet 1: Skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1/Re-exam 1. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska för ämneslärare I 30 HP- LSEK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2205 Svenska språkets struktur i teori och praktik: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2023-08-14)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk I 30 HP- L1SG10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2023-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- US1G13
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2306 Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2023-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 HP- LV1G10
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2006 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2023-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP- US4G13
Inspera - Digital tentamen på distans 2.5 HP (2306 Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2023-07-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Inspera tentamen genomförs hemifrån,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Religionsvetenskap för ämneslärare I 30 HP- LR1K12
Salstentamen 4.5 HP (2210 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2023-07-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2
 
Inställd
Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 HP- LR1K17
Salstentamen 4.5 HP (2008 Religionshistoria: individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 24 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2023-07-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen äldre kurskod
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G13
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2308 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i fonetik)
Fredag 25 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Internal Marketing and Communication 7.5 HP- LIMK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2204 Individual Written Exam Internal Marketing & Communication)
Fredag 25 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Please make sure that your JU account is active. Se till att Du har inloggning till Inspera! Information om tentamen i Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2210 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 25 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamn 1/Re-exam 1! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Ekonomisk projekt- och produktionsledning 7.5 HP- LEKK11
Salstentamen 5.5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 25 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2023-07-25
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam!
 
Samhällskunskap för ämneslärare I 30 HP- LSHK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2209 Kulturgeografisk översiktskurs: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Strategic HR for a Sustainable Working Life 7.5 HP- LSCK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2103 Individual written examination)
Lördag 26 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för grundlärare F-3 15 HP- LEGK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 26 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-07-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Matematik II för grundlärare F-3 7.5 HP- L2MK12
Salstentamen 3 HP (2301, 2201 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 28 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-07-28
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1/Re-exam 1
 
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket) 15 HP- UMUN11
Inspera - Digital tentamen på distans 2 HP (2105 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 28 augusti klockan 13:30 till 15:30
Anmälan öppnar 2023-07-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off-campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Kommunikation för hållbar utveckling 7.5 HP- LKHK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 1 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-08-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 3 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-08-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1/Re-exam 1,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-08-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Värnamo
Fritext: Omtentamen 2, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-08-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-08-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Eksjö
Fritext: Omtentamen 2, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 HP- LNVK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2203 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 7 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-08-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Oskarshamn
Fritext: Omtentamen 2, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G13
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2301 Språkfärdighet 1: Skriftlig tentamen)
Fredag 22 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-08-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare IIIa 15 HP- LE3N12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2207, 2210 Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-08-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Matematik III för grundlärare F-3 7.5 HP- LM3K12
Salstentamen 2.5 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 22 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-08-23
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 1
 
Engelska för grundlärare 4-6 30 HP- LE6K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2205 Språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 25 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-08-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Historia för ämneslärare I 30 HP- LH1K12
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2210 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 30 september klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-08-30
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtenta 2/re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 7.5 HP- L3SK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Måndag 16 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-09-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Please make sure that your JU account is active. Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G13
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2301 Språkfärdighet 1: Skriftlig tentamen)
Onsdag 25 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2023-09-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska, 1-30 hp 30 HP- LE1G13
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2307 Grammatik och fonetik: Skriftlig tentamen i grammatik)
Fredag 27 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-09-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link: https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1609 Språkfärdighet 2: VOC/MCT)
Fredag 27 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-09-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen/re-exam, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare IIIa 15 HP- LE3N12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2204 Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-09-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2/Re-exam 2,Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare, 31-60 hp 30 HP- LE2N16
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1808 Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-09-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: omtentamen/re-exam, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare I 30 HP- LENK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2210 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-09-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamn 2/Re-exam 2! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Engelska för ämneslärare II 30 HP- L2EK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2210 Språkdidaktik och språkfärdighet: Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 27 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-09-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: omtentamen/re-exam, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 
Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 7.5 HP- LNTK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Individuell skriftlig tentamen)
Lördag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2023-09-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen 2, Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-assessment.html
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena

Cookieinställningar