student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema HHJ

Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSOK10
Distans tentamen via Inspera 7 HP (2020, 2001 Individuell tentamen)
Torsdag 22 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 40
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Psykiatrisk omvårdnad 7.5 HP- HPSN10
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 23 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 112
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk bildbehandling 7.5 HP- HMBK16
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (1801 Examination)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk bildbehandling 7.5 HP- HMBN10
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (2001 Tentamen)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Biokemi, I 7.5 HP- HB1K16
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (1801 Examination)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Immunologi 7.5 HP- HIMG11
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (1701 Examination)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Kemi 7.5 HP- HKEG17
Distans tentamen via Inspera 5.5 HP (1701 Examination)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (1901 Vetenskapsteori och kvantitativ metod)
Lördag 24 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Palliativ omvårdnad 4.5 HP- HPON10
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 24 april klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 HP- HJHN10
Distans tentamen via Inspera 3 HP (2001 Skriftlig tentamen civilrätt)
Lördag 24 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi 7.5 HP- HVIA17
Inspera tentamen på Campus 7.5 HP (0701, 1202 Examination)
Lördag 24 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: He207
Fritext: OBS! Näst sista tillfället att tentera med denna kurskod/provuppsättning. Sista tillfället är i juni 2021. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMVG19
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1903 Skriftlig tentamen)
Lördag 24 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 109
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2 A, He303 B-G, He309 H-K, He207 L-P, B3029 R-Ö
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4.5 HP- HHFN10
Distans tentamen via Inspera 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Söndag 25 april klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk fysik 7.5 HP- HMFG11
Inspera tentamen/På Campus 7.5 HP (1901, 1101 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 25 april klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 55
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2 A-H, He303 I-.M, He309 N-Ö
Fritext: OBS! Datum ändrat av kursansvarig pga tentamenskrock. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Morfologisk cellbiologi 6 HP- HMCK12
Inspera tentamen/På Campus 4.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Söndag 25 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: A0323
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Distans tentamen via Inspera 3.5 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad)
Söndag 25 april klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning (uppdragsutbildning) 7.5 HP- UNMN11
Distans tentamen via Inspera 4 HP (2101 Skriftlig examination)
Torsdag 29 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 29 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Distans tentamen via Inspera 4 HP (2101 Skriftlig examination)
Torsdag 29 april klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 HP- HSPN11
Inspera tentamen på Campus 3 HP (2101 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 29 april klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 57
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Personcentrerad omvårdnad II 15 HP- HP2K17
Inspera tentamen på Campus 0.5 HP (1811 Individuell skriftlig tentamen, läkemedelsberäkning)
Söndag 2 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-22)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 HP- HPVG18
Inspera tentamen på Campus 0.5 HP (1806, 1905 Individuell skriftlig tentamen i läkemedelsberäkning II)
Söndag 2 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-22)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7.5 HP- HPTR20
Distans tentamen via Inspera 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 5 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-25)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Onsdag 5 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-25)
Antal anmälda: 62
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 6 HP (1102 Farmakologi)
Onsdag 5 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-25)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
 
Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7.5 HP- HSSK19
Distans tentamen via Inspera 4 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 6 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-26)
Antal anmälda: 41
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: OBS! Datum ändrat av ansvarig. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Distans tentamen via Inspera 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 6 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-26)
Antal anmälda: 29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective 7.5 HP- HSWK19
Distans tentamen via Inspera 4 HP (1901 Individual written examination)
Torsdag 6 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-26)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Datum ändrat av ansvarig. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (1801 Examination)
Torsdag 6 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-26)
Antal anmälda: 27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 HP- HJHN10
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (2006 Skriftlig individuell tentamen socialrätt (salstentamen))
Torsdag 6 maj klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-26)
Antal anmälda: 42
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 HP- HSKG19
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (2102 Individuell skriftlig tentamen 2)
Fredag 7 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-27)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 1 HP (1701 Läkemedelsberäkning I)
Fredag 7 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-27)
Antal anmälda: 52
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 1.5 HP (1101 Läkemedelsberäkning)
Fredag 7 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-27)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
 
Orthotic Management and Biomechanics II 7.5 HP- HOMN10
Salstentamen 5.5 HP (2001 Individual written examination)
Fredag 7 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-27)
Antal anmälda: 25
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 8.5 HP (2101 Skriftlig examination)
Fredag 7 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-27)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Starttid ändrad pga platsbrist på Campus
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN18
Distans tentamen via Inspera 5.5 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Söndag 9 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-29)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN11
Distans tentamen via Inspera 5.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Söndag 9 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-29)
Antal anmälda: 37
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Söndag 9 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-04-29)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7.5 HP- HHUR29
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Onsdag 12 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-05-02)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Fredag 14 maj klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är öppen! (stänger 2021-05-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tillfället inställt av ansvarig för kursen. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Psykologi, grundkurs 7.5 HP- HPYG16
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (1601 Examination)
Lördag 15 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-05-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Människan i ett livscykelperspektiv 10.5 HP- HMLG18
Distans tentamen via Inspera 5 HP (1801 Individuell salstentamen)
Lördag 15 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-05-05)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7.5 HP- HIEN10
Distans tentamen via Inspera 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 15 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2021-05-05)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Praktisk examination 1 HP (1302 Palpation)
Måndag 17 maj klockan 08:00 till 17:30
Anmälan är öppen! (stänger 2021-05-07)
Antal anmälda: 48
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7.5 HP- HPFK19
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 20 maj klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är öppen! (stänger 2021-05-10)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Fredag 21 maj klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-04-21
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (1903 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 1)
Lördag 22 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 HP- HVFN10
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (1902 Vetenskapsteori och kvalitativ metod)
Lördag 22 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Distans tentamen via Inspera 5 HP (1901 Orthopaedics)
Lördag 22 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (1902 Neurology)
Lördag 22 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Klinisk kemi 7.5 HP- HKLK13
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Lördag 22 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Inspera tentamen/På Campus 7.5 HP (1201 Examination)
Lördag 22 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Anatomy and Physiology, Basic Course 7.5 HP- HANG18
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (1801 Examination)
Söndag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG19
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (0701 Examination)
Söndag 23 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Biokemi, I 7.5 HP- HB1K16
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (1801 Examination)
Söndag 23 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Mechanics related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HMPG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Written examination)
Söndag 23 maj klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-04-23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Distans tentamen via Inspera 4 HP (1701, 2002 Praktisk examination)
Måndag 24 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-24
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 HP- HPVG18
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1906 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 25 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-04-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 22.5 HP- HPVG15
Distans tentamen via Inspera 5 HP (1704 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 25 maj klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-04-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Distans tentamen via Inspera 3.5 HP (1702, 2001 Skriftlig examination)
Tisdag 25 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Distans tentamen via Inspera 5.5 HP (1904 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2)
Onsdag 26 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 HP- HOKN19
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 26 maj klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-04-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1101 Statistik)
Torsdag 27 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskaplig grundkurs 7.5 HP- HANB11
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (1102 Vetenskapsteori och forskningsmetodik)
Fredag 28 maj klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-04-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I (uppdragsutbildning) 15 HP- UOKN10
Salstentamen 4.5 HP (2002 Skriftlig tentamen)
Fredag 28 maj klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-04-28
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Off Campus
 
Laboratoriemetodik, grundläggande 16.5 HP- HLMN12
Inspera tentamen/På Campus 8 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Tisdag 1 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-05-01
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II (uppdragsutbildning) 15 HP- UOHN11
Salstentamen 4.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Onsdag 2 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-02
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 HP- HJHN10
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (2006 Skriftlig individuell tentamen socialrätt (salstentamen))
Onsdag 2 juni klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2021-05-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7.5 HP- HPTR20
Distans tentamen via Inspera 3.5 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Fredag 4 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7.5 HP- HVON10
Distans tentamen via Inspera 3 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 4 juni klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-05-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: #Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Palliativ omvårdnad 4.5 HP- HPON10
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 5 juni klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 HP- HSPN11
Inspera tentamen/På Campus 3 HP (2101 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 5 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 HP- HSOK10
Distans tentamen via Inspera 7 HP (2001, 2020 Individuell tentamen)
Lördag 5 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7.5 HP- HKMN19
Distans tentamen via Inspera 4 HP (2101 Skriftlig examination och seminarium)
Lördag 5 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-05
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Distans tentamen via Inspera 3.5 HP (1702, 2001 Skriftlig examination)
Måndag 7 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Psykologi för sjuksköterskor 4.5 HP- HPSG18
Distans tentamen via Inspera 3.5 HP (1901, 1801 Skriftlig individuell tentamen)
Måndag 7 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-07
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKN11
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (2102 Skriftlig tentamen)
Tisdag 8 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grundläggande psykologi för socionomer 7.5 HP- HGSK19
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (1901 Individuell tentamen)
Onsdag 9 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link
 
Sjukdomslära med förskrivningsrätt 7.5 HP- HSFR29
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (1901 Individuell skriftlig tentamen)
Torsdag 10 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Ges som Distanstentamen/ Conducted as Remote Exams. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 HP- HPRK19
Inspera tentamen/På Campus 4 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 10 juni klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1301 Examination)
Torsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMG11
Inspera tentamen/På Campus 5.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Torsdag 10 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj 4.5 HP- HHHN10
Distans tentamen via Inspera 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 11 juni klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2101 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Provkod 2101 och 2102 tenteras samtidigt.Anmälan sker till båda tillfällena.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Distans tentamen via Inspera 4 HP (2002, 1701 Praktisk examination)
Fredag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Distans tentamen via Inspera 0.5 HP (2102 Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 2)
Fredag 11 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Båda provkoderna 2101 och 2102 skrivs samtidigt, anmäla sker till båda provkoderna. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk fysik 7.5 HP- HMFG11
Inspera tentamen/På Campus 7.5 HP (1101, 1901 Examination)
Fredag 11 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa 7.5 HP- HPFA18
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (1801, 0801 Skriftlig tentamen)
Lördag 12 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7.5 HP- HNEN19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Skriftlig examination)
Lördag 12 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Datum ändrat av kursansvarig.
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi 7.5 HP- HVIA17
Inspera tentamen på Campus 7.5 HP (1202, 0701 Skriftlig tentamen)
Onsdag 16 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: OBS! Sista tillfället att tentera med denna kurskod/provuppsättning. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMVG19
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1903 Skriftlig tentamen)
Onsdag 16 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa 7.5 HP- HMOA17
Inspera tentamen/På Campus 7.5 HP (1202 Skriftlig tentamen)
Onsdag 16 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 4.5 HP (2001 Solid Mechanics)
Onsdag 16 juni klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 8.5 HP (2101 Skriftlig examination)
Onsdag 16 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Distans tentamen via Inspera 6.5 HP (1801 Examination)
Onsdag 16 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN11
Distans tentamen via Inspera 5.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Onsdag 16 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 HP- HSIN18
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 16 juni klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 HP- HGGN10
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Onsdag 16 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Morfologisk cellbiologi 6 HP- HMCK12
Inspera tentamen/På Campus 4.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Onsdag 16 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi 7.5 HP- HMGN11
Distans tentamen via Inspera 3.5 HP (2101 Indviduell skriftlig tentamen)
Torsdag 17 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7.5 HP- HSNN19
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (2101 Skriftlig examination)
Torsdag 17 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 17 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Distans tentamen via Inspera 4 HP (2101 Skriftlig examination)
Torsdag 17 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Applied Materials Technology 7.5 HP- HMTK19
Salstentamen 3 HP (2002 Materials Science)
Torsdag 17 juni klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Psykiatrisk omvårdnad 7.5 HP- HPSN10
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 17 juni klockan 14:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 6 HP (1102 Farmakologi)
Torsdag 17 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Torsdag 17 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi 7.5 HP- HEKN12
Inspera tentamen på Campus 4.5 HP (2201 Skriftlig examination)
Lördag 19 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 1 HP (1701 Läkemedelsberäkning I)
Lördag 19 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 1.5 HP (1101 Läkemedelsberäkning)
Lördag 19 juni klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-05-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
 
Inställd
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen/På Campus 3.5 HP (1801 Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad)
Måndag 23 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi 7.5 HP- HMGN11
Inspera tentamen/På Campus 3.5 HP (2101 Indviduell skriftlig tentamen)
Måndag 23 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Inspera tentamen/På Campus 3.5 HP (1702, 2001 Skriftlig examination)
Måndag 23 augusti klockan 09:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 HP- HKYN19
Salstentamen 8.5 HP (2101 Skriftlig examination)
Måndag 23 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi 7.5 HP- HEKN12
Inspera tentamen på Campus 4.5 HP (2201 Skriftlig examination)
Måndag 23 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 HP- HSPN11
Inspera tentamen på Campus 3 HP (2101 Skriftlig individuell tentamen)
Måndag 23 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Laboratoriemetodik, grundläggande 16.5 HP- HLMN12
Inspera tentamen/På Campus 8 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Måndag 23 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7.5 HP- HSDK11
Inspera tentamen/På Campus 7.5 HP (1201 Examination)
Måndag 23 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Inspera tentamen/På Campus 5 HP (1901 Orthopaedics)
Måndag 23 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics 7.5 HP- HPOK19
Inspera tentamen/På Campus 2.5 HP (1902 Neurology)
Måndag 23 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7.5 HP- HMYG19
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (1801 Individuell skriftlig tentamen)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: #Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7.5 HP- HANA17
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (0701 Examination)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Anatomy and Physiology, Basic Course 7.5 HP- HANG18
Distans tentamen via Inspera 7.5 HP (1801 Examination)
Tisdag 24 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7.5 HP- HSNN19
Distans tentamen via Inspera 4.5 HP (2101 Skriftlig examination)
Onsdag 25 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Biokemi, II 7.5 HP- HB2K16
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1801 Examination)
Onsdag 25 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen/På Campus 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Onsdag 25 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP- HNVN19
Distans tentamen via Inspera 4 HP (2101 Skriftlig examination)
Onsdag 25 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7.5 HP- HNLN19
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 25 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen/På Campus 5.5 HP (1904 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2)
Onsdag 25 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMG11
Inspera tentamen/På Campus 5.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Onsdag 25 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7.5 HP- HAFK13
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1301 Examination)
Torsdag 26 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 HP- HPRK19
Inspera tentamen/På Campus 4 HP (1901 Skriftlig individuell tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKN11
Inspera tentamen/På Campus 4.5 HP (2102 Skriftlig tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 6.5 HP (1702 Farmakologi)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Inspera tentamen/På Campus 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Farmakologi, grundkurs 7.5 HP- HFGK11
Inspera tentamen/På Campus 6 HP (1102 Farmakologi)
Torsdag 26 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hematologi 7.5 HP- HHTK17
Distans tentamen via Inspera 4 HP (1701, 2002 Praktisk examination)
Lördag 28 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
 
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7.5 HP- HKMN19
Distans tentamen via Inspera 4 HP (2101 Skriftlig examination och seminarium)
Lördag 28 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-06-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7.5 HP- HIEN10
Distans tentamen via Inspera 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 4 september klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-08-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 HP- HOKN11
Inspera tentamen/På Campus 4.5 HP (2102 Skriftlig tentamen)
Lördag 9 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-09-09
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj 4.5 HP- HHHN10
Distans tentamen via Inspera 2 HP (2001 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 16 oktober klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2021-09-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2101 Skriftlig individuell tentamen)
Lördag 16 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-09-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Distans tentamen via Inspera 0.5 HP (2102 Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 2)
Lördag 16 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-09-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 HP- HSFN19
Inspera tentamen/På Campus 5.5 HP (1904 Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 2)
Lördag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 HP- HOKG18
Inspera tentamen/På Campus 6 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 23 oktober klockan 09:00 till 13:00
Anmälan öppnar 2021-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II (uppdragsutbildning) 15 HP- UOHN11
Salstentamen 4.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Lördag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-09-23
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Medicinsk mikrobiologi 7.5 HP- HMMG11
Inspera tentamen/På Campus 5.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Tisdag 2 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2021-10-02
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Distans tentamen via Inspera 2.5 HP (2101 Skriftlig individuell tentamen)
Söndag 28 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-10-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 HP- HOSN19
Distans tentamen via Inspera 0.5 HP (2102 Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 2)
Söndag 28 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2021-10-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 HP- HOPG18
Inspera tentamen på Campus 2.5 HP (1802 Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap)
Onsdag 22 december klockan 09:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2021-11-22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena

Driftinformation