student
Sidan uppdaterad 2013-08-15

HLK - Nämnder och råd

Kursplaneråd

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns ett kursplaneråd som består av sex lärare och en studentrepresentant.

Ansvarsområde

 • Bereda och kvalitetsgranska nya och reviderade kursplaner för utbildningsprogrammen och fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.
 • Bereda och kvalitetsganska nya och reviderade kursplaner för programutbildning, fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.
 • Rapportera resultat av granskningarna skriftligen till utbildningschefen i form av ett mötesprotokoll.
  Rådets sammansättning

Programråd

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns fyra program­råd, ett för respektive utbildningsprogram. I råden ska det ingå fyra ordinarie ledamöter och en ordförande, av de ordinarie ledamöterna ska tre vara externa, en studentrepresentant och en utbildningsledare för programmet.

Ansvarsområde

 • Utveckla och driva frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt.
 • Fortlöpande följa arbetet med kurs- och programvärderingar samt föreslå åtgärder som dessa kan föranleda.
 • Fortlöpande följa arbetet med alumnundersökningar samt föreslå åtgärder som dessa kan föranleda.

Utbildningsprogram

 • Kandidatprogram i Globala studier
 • MKV-programmet
 • Personalprogrammet
 • Lärarprogrammen 
  1. Förskollärare
  2. Grundlärare
  3. Ämneslärare

Externa ledamöter

Ordinarie:
Roger Johansson

Suppleant:
Gun-Ann Öholm

Studentrepresentanter (ett år med skifte 1 september)

Ordinarie:
Maria Sund
Malin Ullvan Brandt

Suppleant:
Ida Gustafsson

Lärarrepresentanter

Ordinarie:

Carin Falkner
Hans Albin Larsson, ordförande
Elisabeth Sandblom

Suppleant
Johan Malmqvist

Administrativ personal knuten till programnämnden

Kierstin Furberg, utbildningsledare
Birgitta Sjövold, sekreterare