student
Sidan uppdaterad 2014-01-13

Högskolan för lärande och kommunikation

OBS!

Se till att ha ett aktivt JU-datakonto för att kunna anmäla tentamen och/eller logga in på kursen i Canvas. Vid frågor om datakonto kontakta IT Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationellt arbete – inriktning globala studier

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Simon Stenered simon.stenered@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

VT22

Aktuella kurser inom IA-programmet:

Namn på kurs

Kod

Beskrivning

LOTG18 Organisationsteori (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LOTG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LOTG18) erbjuds i februari 2022. Anmälan till examination görs via mejl till kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

LSMGl1 Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion, 7,5hp (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LSIG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Radu Dinu angående datum i god tid före kursstart, radu.dinu@ju.se.

LSMN17 Samhällsvetenskaplig metod: Fördjupning, 7,5hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LSMN11

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMN17) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum i god tid före kursstart, asa.westermark@ju.se.

LHUK10 Susatinability Challenges, 15hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LHUK12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LHUK10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Mikael Gustafsson angående datum i god tid före kursstart, mikael.gustafsson@ju.se. Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

LTAN16 Teorier och aktuell forskning i Globala Studier, 7,5hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LTAN12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LTAN16) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Tobias Samuelsson angående datum i god tid före kursstart, tobias.samuelsson@ju.se.

LEGP18 Examensarbete i Globala Studier, 15hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LEGP12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LEGP18) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Tobias Samuelsson angående datum i god tid före kursstart, tobias.samuelsson@ju.se.

Interventions in Childhood

Aktuella kurser inom Intervention in Childhood

LMCT26 utgår

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.

Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

LTIR19 läggs ner

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.

 

Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

Lärarprogrammen

Student ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination. Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid omexamination. Om sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

Välj ditt lärarprogram nedan för att se utgående kurser:

Förskollärarprogrammet

HT 21

Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare LVPG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

 • Seminarium 1, Vad är kunskap, 1 hp:
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 2, Bildanalys, 1 hp:
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 3 Forskningsdesign, 1 hp (består utav inlämning respektive seminarium):
  Inlämning 21-12-23 resp. Seminarium 22-01-13/22-01-14
  samt Inlämning 22-02-04 resp. Seminarium 22-02-08
 • Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp:
  22-01-21 samt 22-03-11

Kontakta kursansvarig Josefin Rostedt: josefin.rostedt@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare, LFSG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan. Kontakta kursansvarig Emma Sjögren emma.sjogren@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 30/10 samt 3/12
 • 1902 Individuell skriftlig tentamen, del 2, 4,5 hp, examineras vid följande två tillfällen: 29/10 samt 23/12
 • 1903 Grupplaborationer, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3*
 • 1904 Seminarier, 4,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 26/10 samt 23/11
 • 1905 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 hp, upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

*För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för förskollärare LLFG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan för respektive examination. Kontakta kursansvarig Carina Svensson carina.svensson@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 2101, Didaktisk uppgift, 1,5 hp, examineras följande datum: 19/11 samt 28/1 (2022)
 • 2102, Individuell skriftlig tentamen, 5 hp, examineras i en processexamination mellan 24/11-30/11 samt mellan 21/1-28/1 (2022)
 • 2103, Seminarium, 1 hp, examineras följande datum: 12/11 samt 14/1 (2022)


Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

VT 22

Kursen Fritidshemmets pedagogiska grunder (LFPK17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Fritidshemmets pedagogiska grunder, 15 hp (LFPK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Niklas Elofsson; niklas.elofsson@ju.se senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________

UVK-kursen Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (LSLN11), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (LSKK12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Gun Sand; gun.sand@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.04.04).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________

UVK-kursen Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (LSPN11), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Specialpedagogik för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LSPK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Gun Sand; gun.sand@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.04.04).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________

UVK-kursen Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp (LBBN17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp, 7,5 hp (LBBK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Line Isaksson; line.isaksson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________

Kursen Examensarbete för grundlärare fritidshem (LEGP19), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp (LEFP12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Carin Falkner; carin.falkner@ju.se, senast i samband med terminsstart VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________

UVK-kursen Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem (LSFN19), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LSFK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Anne Eklund; anne.eklund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.02.28).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________

Kursen Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem (LUFK17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LUFK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Maria Hammarsten; maria.hammarsten@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.05.09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________

Kursen Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik (LVFN18), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik, 7,5 hp (LVFN12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Niklas Elofsson; niklas.elofsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________

UVK-kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem (LVGK17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LVGK12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.


____________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem (LV4N18), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LV4N12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

____________________________________________________HT 21

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp
22-01-21 och 22-03-11

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21 och 22.03.05

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22

_________________________________________________________________


VT 21

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSGK14

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 2,0 hp: 210423 och 210604

Gruppuppgift 2,5 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSLN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 1,5 hp: 210422 och 210603

Seminarium 2 2,0 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem, LSPN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 1,5 hp: 210517 och 210603

Gruppuppgift 2,0 hp: 210604 och 210827

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Grundlärarprogrammet med inriktning F-3

VT 22

Kursen Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 (L1SK11), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 (LSMK12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Anna Wiman Häll; anna.hall@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 (L3SN11), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 (L3SK12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Anna Wiman Häll; anna.hall@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-04-04).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3 (LBBR21), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3 (LBBN12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Karin Jardmo; karin.jardmo@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-05-09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________________

Kursen Examensarbete för grundlärare F-3 (LEGT27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Examensarbete för grundlärare F-3 (LEGT22), 15 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ann-Sofie Käll; ann-sofi.kall@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Matematik I för grundlärare F-3 (LM1N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Matematik I för grundlärare F-3 (LM1K12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Birgitta Lundberg, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Matematik II för grundlärare F-3 (LM2N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Matematik II för grundlärare F-3 (L2MK12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Birgitta Lundberg, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-02-28).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Matematik III för grundlärare F-3 (LM3N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Matematik III för grundlärare F-3 (LM3K12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Birgitta Lundberg, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-05-09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 (LN1K17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 (LNTK12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Eva-Lena Jonsson; eva-lena.jonsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-05-09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 (LSGK17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 (LSOK12), 15 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Therese Schoultz; therese.schoultz@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-02-28).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Självständigt arbete för grundlärare F-3 (LSGP17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Självständigt arbete för grundlärare F-3 (LSGP12), 15 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Radu Harald Dinu; radu.dinu@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
____________________________________________________________

Kursen Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (LU4R27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (LUGR22), 15 hp. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvariga Karin Jardmo samt Birgitta Lundberg senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-31). För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU IV kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24.

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html). Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.
____________________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 (LV2N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 (LU2K12), 7,5 hp. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.
____________________________________________________________

 

HT 21

Kursen Svenska II för grundlärare F-3 (L2SN19) har lagts ner

Därför erbjuds ytterligare två examinationstillfällen:

Individuell skriftlig tentamen 1, 6 hp: 21 09 13 och 21 11 29

Individuell skriftlig tentamen 2, 4 hp: 21 10 11 och 21 11 24

Seminarium, 2 hp: 21 09 02 och 21 09 21

Individuell redovisning, 5, 5 hp: 21 10 06 och 21 10 22

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp: 22 01 11 och 22 02 11

Individuell skriftlig tentamen 3, 2 hp: 22 01 21 och 22 02 18

Kontakta kursansvarig Anna Wiman Häll anna.hall@ju.se senast 10 dagar innan aktuellt examinationsdatum för att delta vid examinationen.

____________________________________________________

Engelska för grundlärare F-3, 15 hp (LEGN16)

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds två ytterligare examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

*Individuell skriftlig tentamen 4hp: 210918 och 211211

Skriftlig grupptentamen 1hp: 210907 och 211207

Individuell muntlig tentamen 1hp: 210911 och 211127

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 3hp: 210924 och 220225

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 4hp: 211022 och 220325

Seminarier 2hp: 210917 och 220311

Kontakta kursansvarig, Gun Demitz-Helin, gun.demitz-helin@ju.se , senast 10 dagar före respektive examinationstillfälle.

*OBS: Individuell skriftlig tentamen 4 hp, är en salstentamen och denna måste studenten själv anmäla sig till på brukligt sätt, dvs via StudentLadok eller via appen JU Mobile senast 10 dagar före tentamenstillfället!

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, LNON16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen, 4 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Gruppredovisning 2,5 hp:
21.09.20 och 21.10.14

Grupplaborationer 1 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp
22-01-21 och 22-03-11

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21 och 22.03.05

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22

_________________________________________________________________

VT 21

Kurserna Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 respektive 4-6 (LSUN19 respektive LSLN19 ) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare tre examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen se vidare information nedan:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift  
Tillfälle 1: 21.04.26 , Tllfälle 2: 21.06.14  och Tillfälle 3: 21.08.23 

Seminarium 3 och 4 
Tillfälle 1: 21.04.28, Tillfälle 2: 21.06.16  och Tillfälle 3: 21.08.25 
Kontakta kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Grundlärarprogrammet med inriktning 4-6

VT 22

Kurserna Engelska I-IV (LE1K19, LE2K19, LE3K19 och LE4K19), totalt 30 hp, har lagts ned och ersatts med Engelska för grundlärare 4-6 (LE6K12), 30 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt de gamla kursplanerna under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Kerstin Elfgaard-Boberg; kerstin.boberg@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
___________________________________________________________

UVK-kursen Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (LSRN11), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (LSRN12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Gun Sand; gun.sand@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.05.09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

___________________________________________________________

Kursen Examensarbete för grundlärare 4-6 (LE4T27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Examensarbete för grundlärare 4-6 (LE4T22), 15 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ann-Sofie Käll; ann-sofi.kall@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

___________________________________________________________

UVK-kursen Bedömning och betygssättning för grundlärare 4-6 (LB6R21), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygssättning för grundlärare 4-6 (LB4N12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Karin Jardmo; karin.jardmo@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.04.04).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

___________________________________________________________

Kursen Svenska I för grundlärare 4-6 (LS1N11), 22,5 hp, har lagts ned och ersatts med Svenska I för grundlärare 4-6 (L1SK12), 22,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Klas Öhling; klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
___________________________________________________________

Kursen Självständigt arbete för grundlärare 4-6 (LSAP17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Självständigt arbete för grundlärare 4-6 (LSAP12), 15 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Radu Harald Dinu; radu.dinu@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

___________________________________________________________

Kursen Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (LUUR27),15 hp, har lagts ned och ersatts med Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (LUUR22), 15 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvariga Karin Jardmo samt Birgitta Lundberg senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-01-31). För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU IV kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24.

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html). Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

__________________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 (LVUN17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 (LUGK12), 7,5 hp. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

HT 21

Matematik II för grundlärare 4-6, LMGN16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Laborationer och seminarier 1,5 hp: 211029 och 211211

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 3,0 hp: 211029 och 211211

Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp: : 211029 och 211211

Kontakta kursansvarig Andreas Widlund andreas.widlund@ju.se senast tio dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik, LNAN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 2 hp.
22.01.21 och 22.02.25

Individuell inlämningsuppgift 2 hp:
21.12.22 och 22.01.19

Gruppredovisning 2 hp:
21.12.14 och 22.01.13

Individuella redovisningar och gruppredovisningar 1,5 hp:
22.01.21 och 22.02.25

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Biologi (LNGN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Kemi (LNKN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.

_________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp
22-01-21 och 22-03-11

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21 och 22.03.05

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22

_________________________________________________________________

VT 21
_______________________________________________________________________

Kurserna Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 respektive 4-6 (LSUN19 respektive LSLN19 ) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare tre examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen se vidare information nedan:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift  
Tillfälle 1: 21.04.26 , Tllfälle 2: 21.06.14  och Tillfälle 3: 21.08.23 

Seminarium 3 och 4 
Tillfälle 1: 21.04.28, Tillfälle 2: 21.06.16  och Tillfälle 3: 21.08.25 
Kontakta kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits), LSRK16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group project 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignment 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6, (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits) LSGN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignments 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignments 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN18

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 23 augusti 2021

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN19

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210823 och 210927

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Svenska I för grundlärare 4-6, LS1N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.02.23 och 21.04.06

Skriftlig reflektionsuppgift: 21.02.24 och 21.04.07

Gruppuppgift samt enskild skriftlig reflektion: 21.02.25 och 21.04.08

Workshop: 21.02.26 och 21.04.09

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska II för grundlärare 4-6, LS2N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.03.29 och 21.05.10

Skriftlig uppgift: 21.03.30 och 21.05.11

Didaktik: 21.03.31 och 21.05.12

Workshop: 21.04.01 och 21.05.14

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska III för grundlärare 4-6, LS3N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen: 21.05.18 och 21.09.07

Workshops och dramatisk gestaltning (Dramatisk gestaltning, Litteraturseminarium, Sammanfattning av artikel/didaktisk forskning): 21.05.19 och 21.09.08

Skriftlig uppgift, barnboksanalys och historik: 21.05.20 och 21.09.09

Filmseminarium: 21.05.21 och 21.09.10

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Ämneslärarprogrammen
(inriktning mot åk 7-9 respektive gymnasiet)

HT 21

Svenska för ämneslärare 31-60 hp, LSFN16

Anmälningar till omexaminationer sker till:

bo.hellgren@ju.se

Inlämningsexaminationer

1:a extra examinationen ht 2021

3/12 Muntlighet i skolan: Individuell skrivuppgift, 3 hp. Anmälan senast den 15/11.

10/12 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift I, 2 hp. Anmälan senast den 15/11.

17/12 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift II, 2 hp. Anmälan senast den 15/11.

21/12 Den äldre litteraturen: Skrivuppgift, 1,5 hp. Anmälan senast den 22/11.

23/12 Den nyare litteraturen: Skrivuppgift 1,5 hp. Anmälan senast den 22/11.

2:a extra examinationen vt 2022

4/3 Muntlighet i skolan: Individuell skrivuppgift, 3 hp. Anmälan senast den 4/2.

11/3 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift I, 2 hp. Anmälan senast den 4/2.

18/3 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift II, 2 hp. Anmälan senast den 4/2.

25/3 Den äldre litteraturen: Skrivuppgift, 1,5 hp. Anmälan senast den 4/2.

1/4 Den nyare litteraturen: Skrivuppgift 1,5 hp. Anmälan senast den 4/2.

Grupparbeten, seminarier och workshop

1:a extra examinationen vt 2022

31/1 Muntlighet i skolan: Grupparbete 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

1/2 Muntlighet i skolan: Seminarier och workshop 1,5 hp. Anmälan senast den 10/1.

7/2 Skrivande i skolan: Grupparbete 2,5 hp. Anmälan senast den 10/1.

8/2 Skrivande i skolan: Workshop 1 hp. Anmälan senast den 10/1.

14/2 Den äldre litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

15/2 Den äldre litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

21/2 Den nyare litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

28/2 Den nyare litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

2:a extra examination vt 2022

7/3 Muntlighet i skolan: Grupparbete 3 hp. Anmälan senast den 7/2.

8/3 Muntlighet i skolan: Seminarier och workshop 1,5 hp. Anmälan senast den 7/2.

14/3 Skrivande i skolan: Grupparbete 2,5 hp. Anmälan senast den 7/2.

15/3 Skrivande i skolan: Workshop 1 hp. Anmälan senast den 7/2.

21/3 Den äldre litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

22/3 Den äldre litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

28/3 Den nyare litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

29/3 Den nyare litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

Salstentamen

1:a extra examinationen vt 2022

10/1 Den äldre litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 22/11.

17/1 Den nyare litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 22/11.

2:a extra examinationen vt 2022

22/2 Den äldre litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

23/2 Den nyare litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

___________________________________________________

Svenska för ämneslärare, 61-90 hp (LSÄN10)

Anmälningar till omexaminationer sker till:

stina-karin.skillermark@ju.se

1:a extra examinationen

Salstenta januari 2022

Delkurs 1: Språkhistoria 19/1 2022, 09:00 – 13:00, 2001 Anmälan senast den 21 december 2021

Delkurs 2: Språksociologi 24/1 2022, 09:00 – 12:00, 2002 Anmälan senast den 21 december 2021

Inlämningsexaminationer ht 2021 (Inlämning sker på Canvas)

Delkurs 2: Språksociologi 10/12: språksociologi 4 hp. Anmälan senast den 19 november 2021.

Delkurs 3: Ungdomars litterära och digitala textvärldar 17/12. Anmälan senast den 26 november 2021.

Delkurs 4: Ämnesdidaktisk uppsats 21/12. Anmälan senast den 30 november 2021

2:a extra examinationen

Salstenta i mars 2022

Delkurs 1: Språkhistoria 5/3 2022, kl. 09:00 – 13:00, 2001. Anmälan senast den 11 februari 2022

Delkurs 2: Språksociologi 11/3 2022, kl. 09:00 – 12:00 , 2002. Anmälan senast den 16 februari 2021

Inlämningsexaminationer vt 2022 (Inlämning sker på Canvas)

Delkurs 2: Språksociologi 1/3 2022, språksociologi 4 hp. Anmälan senast den 7 februari 2022

Delkurs 3: Ungdomars litterära och digitala textvärldar 7/3 2022. Anmälan senast den 14 februari 2022

Delkurs 4: Ämnesdidaktisk uppsats 14/3 2022. Anmälan senast den 21 februari 2022

___________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp
22-01-21 och 22-03-11

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för ämneslärare, LLUF16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

 1. Didaktisk gruppuppgift, 1,5 hp
  Datum: Tillfälle ett:18/11, 2021 Tillfälle två: 14/1, 2022
 1. Litteraturseminarium, 1 hp
  Datum: Tillfälle ett: 25/11, 2021 Tillfälle två: 21/1,2022
 1. Individuell skriftlig tentamen, 5 hp
  Datum: Tillfälle ett: 3/12, 2021 Tillfälle två: 25/2 2022

Kontakta kursansvarig Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


_________________________________________________________________

VT 21

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSLR24

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarium 2,0 hp: 210506 och 210603

Grupparbete 2,0 hp: 210505 och 210602

Examination 3,5 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR29

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________________

Special Needs Education Gy, 7-9 (UVK), LSNR26

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Examination 7,5 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES), LSNR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignment 2,5 hp: 210610 och 210826

Individual assignment 5,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________________________________________________

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), LSPR28

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1,0 hp: 210609 och 210825

Gruppredovisning 2,5 hp: 210610 och 210826

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:
- Anmälan till omexamination 1: 27 februari
- Anmälan till omexamination 2: 1 maj

LKKB17 Kriskommunikation

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LCCK16

 

LKRK14 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKRK16

 

LKSK14 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKSK16

 

LLRB18 Ljud- och radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LRPF16

 

LMCK17 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMCP16

 

LMMK14 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMMK16

LCAK15 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LCCK17

 

LIMK14 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17

 

LMAG13 Medie- och kommunikationsvetenskap A

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LMTG17, LSAG17, LDVG17 och LMEG17

 

LMBK16 Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LM2K17

 

LNPK16 News Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LMKG17

 

LRPK14 Tidningsproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17

 

LRPK16 Radio Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LRBN17

 

LSBK15 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LSBK17

 

LIMK17 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18

 

LKRK16 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKRK18

 

LKSK16 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKSK18

 

LLOG16 Layout

(Sista kurstillfälle VT 2017)

Ersättande kurskod: LGPG18

 

LM2K17 Medie- och kommunikationsvetenskap, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 17)

Ersättande kurskoder: LKOK18, LKVK18, LMTK18 och LUMK18

 

LMCP16 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMKN18 och LUMP18

 

LMMK16 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18

 

LOKB17 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LOKK18

 

LPRK14 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LPPK18

 

LRPF16 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LRPK18

 

LSSK14 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LSSK18

 

LTPB17 TV-produktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LVPK18

 

LCCK15 Communication Across Cultures

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LACK19

 

LCCK16 Crisis Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCCK19

 

LCCK17 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCAK19

 

LCGK15 Communication in a Global Media Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCGK19

 

LFJK15 The Foundations of Journalism

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LFJK19

 

LKRK18 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LKRK19

 

LKSK18 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LWCN19

 

LLGK15 Leadership in a Global Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LLGK19

 

LMTG17 Introduktion - MKV i teori och praktik

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LIAG19

 

LOKK18 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LOKK19

 

LPAK16 Projektarbete

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LPAN19

 

LSBK17 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LSBK19

 

LVUB18 Verksamhetsförlagd utbildning

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LVUN19

 

LDVG17 Digitala verktyg, kreativitet och kritik

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LDMG10

 

LIAG19 Introduktion till MKV och akademiska studier

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LING10

 

LKRK19 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LKRK11

 

LKVK18 Kultur och visuell kommunikation

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LKHK10

 

LPPK18 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LEKN10

 

LSAG17 Språket som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LTAG10

 

LUMK18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LUMK10

 

LUMP18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LUMP20

 

LDMG10 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LDMG11

 

LEKN10 Ekonomisk projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LEKN11

 

LMEG17 Medier, politik och samhälle

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMEG11

 

LMKK18 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMKK11

 

LMKN18 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder Il
(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11

 

LMMK18 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMMK11

 

LOKK19 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LOKK11

 

LRPK18 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LRPK11

LSSK18 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LSYK11

 

LTAG1O Texten som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LTAG11

 

LUMK10 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2020)

Ersättande kurskod: LUMM11

 

LUMP20 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11

 

LVPK18 Videoproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LVDK11

 

LWCN19 Copywriting

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LWCN11

Cookieinställningar