student
Sidan uppdaterad 2014-01-13

Högskolan för lärande och kommunikation

Här listas utgångna (nedlagda) kurser hos Högskolan för lärande och kommunikation.

Information om kvarvarande examinationstillfällen för utgångna kurser som på samma gång har varit både fristående- och programkurser och i vilka deltagare på fristående kurs har samläst med programstudenterna anges nedan under respektive program

Kursen Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp med kurskod LAOG12 läggs ned och ersätts med kursen Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp med kurskod LAOG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LAOG12 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Vezir.Aktas@ju.se och anmäl kvarvarande examinationer senast 10 dagar innan nedan angivna examinationstider. Observera att examinationsuppgifter kommer att skickas till dig strax innan angivet klockslag och till mailadressen som du använder i din anmälan. Dina svar skickas sedan tillbaka inom angiven tidsram. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LAOG12.

Kurskod

Kurs

Examination 1

Examination 2

LAOG12

Arbets -och organisationspsykologi

Datum:2023-04-15

Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum: 2023-06-10

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Kursen Engelska 1-30 hp med kurskod LE1G18 läggs ned och ersätts med kursen Engelska 1-30 hp med kurskod LE1G13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LE1G18 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Jenny.Malmqvist@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 14/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Efter anmälan kommer du att få exakta tider för dina examinationer. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LE1G18.

Kursen Folkmordens historia under 1900-talet med kurskod LFNG19 läggs ned efter ht-22. Kursen utgår och härmed erbjuds det två extra examinationstillfällen, 20 april 2023 och 1 juni 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Johannes Heuman johannes.heuman@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen.

Kursen Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling med kurskod LFFK18 och tidigare LFTK15 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Läs- och skrivutveckling för alla med kurskod LLUK13. Du som har läst men inte slutfört kursen Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Gun Sand gun.sand@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling.


Kursen Geografi, 15 hp med kurskod LGEG13 läggs ned och ersätts med kursen Geografi, 15 hp med kurskod LGOG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LGEG13 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare mikael.gustafsson@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 30/10 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 17/04 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LGEG13.

Kursen Geografi, 16-30 hp med kurskod LGEK15 läggs ned och ersätts med kursen Geografi, 16-30 hp med kurskod LGOK13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LGEK15 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare mikael.gustafsson@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 04/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 21/04 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LGEK15.

Kursen Handledarutbildning -VFU med kurskod LHUN18, inklusive tidigare kurskoder, läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Handledarutbildning -VFU med ny kurskod LHUN13. Du som har läst men inte slutfört kursen Handledarutbildning -VFU med kurskod LHUN18 eller äldre erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Helena Svanängen helena.svanangen@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LHUN18 eller någon äldre kurskod.

De högskolepedagogiska kurserna som tidigare har erbjudits vid JU har nu flyttats till EDUCATE och delats upp i flera delar. Se mer på https://intranet.hj.se/portal/educate.html De tidigare versionerna av kurserna läggs ned och du som har gått men inte slutför någon högskolepedagogisk kurs erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. För att delta vid dessa examinationstillfällen ska du senast vid nedan angivna deadlines kontakta respektive kursansvarig och stämma av exakta examinationstider för respektive kurs. Därefter ska det inte vara möjligt att slutföra dessa kurser.

Kurs

Kurskod (senast)

Deadline 1

Deadline 2

Kursansvarig

Högskolepedagogik, grundläggande 7,5 hp

LHGR26

05-apr-23

07-jun-23

joel.hedegaard@ju.se

Handledning på grund- och avancerad nivå 7,5 hp

LHLR22

05-apr-23

07-jun-23

aron.engberg@ju.se

Hållbar utveckling i högre utbildning 7,5 hp

LHUR29

05-apr-23

07-jun-23

per.askerlund@ju.se

Handledning på forskarutbildningen - docentkurs 7,5 hp

FLHDK32

05-apr-23

07-jun-23

elisabet.sandblom@ju.se

Kursen Intercultural and International Communication, 7,5 hp med kurskod LIIG19 läggs ned och ersätts med kursen Intercultural Communication and Sustainable Social Change, 7,5 hp med kurskod LICG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LIIG19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare irene.rapado@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 30/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LIIG19.

Kursen Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp med kurskod LKKA17 läggs ned och ersätts med kursen Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp med kurskod LKKG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LKKA17 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare emma.christina.neal@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 15/12 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 15/2 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LKKA17.

Kursen Podcastradio med kurskod LPCG10 och tidigare LPRG11 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Podcastradio med ny kurskod LPCG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LPCG10 eller LPRG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig läraren Joakim Staf joakim.staf@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LPCG10 eller LPRG11.

Publicerades 13 sep 2021

Kursen Projektledning 7,5 hp med kurskod LPLG10 läggs ned efter kurstillfället ht-21. I kursen finns 6 examinationsmoment och de återstående examinationstillfällen är:

Graf

Samtliga examinationer inträffar som Inspera tentamen och är tillgängliga från 10.00 första dagen och stänger 22.00 sista dagen. Tentamen ska anmälas senat 10 dagar innan examinationen öppnar via https://www.student.ladok.se/student/loggain Se mer om digitala examinationer på https://ju.se/student/digital-tentamen/

Publicerat 16 mars

Kursen Projektledning i praktiken, 7,5 hp med kurskoder LPLG15 eller LPLG14 erbjuds inte sedan vt-20 och har lagts ned. Kusen har ersatts med Projektledning 7,5 hp (LPLG10). Du som har läst kursen Projektledning i praktiken, 7,5 hp med kurskod LPLG15 eller LPLG14 under vt-20 och tidigare erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Deadline för anmälan av kvarvarande examinationer är 9 april 2021 och 4 juni 2021. För att genomföra kvarvarande examinationer och slutföra kursen ska du senast vid någon av de angivna datumen ta kontakt med kursansvarig lärare Joachim Nilsson joachim.nilsson@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Projektledning i praktiken.

Kursen Psykologi, 1-30 hp, med kurskod LPSG16 läggs ned och ersätts med kursen Psykologi, 1-30 hp med kurskod LPSG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LPSG16 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Vezir.Aktas@ju.se och anmäl kvarvarande examinationer senast 10 dagar innan nedan angivna examinationstider. Observera att examinationsuppgifter kommer att skickas till dig strax innan angivet klockslag och till mailadressen som du använder i din anmälan. Dina svar skickas sedan tillbaka inom angiven tidsram. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LPSG16.

Examinationsmoment

Examination 1

Examination 2

Psykologins grunder och metoder: individuell skriftlig tentamen 1

Datum: 2022-10-08

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Datum: 2022-12-10

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Psykologins grunder och metoder: individuell skriftlig tentamen 2

Datum: 2022-10-15

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Datum: 2022-12-17

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Allmän psykologi

Datum: 2023-01-07

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Datum: 2023-03-11

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Socialpsykologi med grupprocesser

Datum: 2023-03-18

Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum: 2023-05-20

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Arbets- och organisationspsykologi

Datum: 2023-04-15 Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum: 2023-06-10

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Kursen Religiösa sekter och nya religiösa rörelser, 7,5 hp med kurskod LRSG12 läggs ned och ersätts med kursen Religiösa sekter och nya religiösa rörelser, 7,5 hp med kurskod LRNG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LRSG12 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Aron.Engberg@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 14/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LRSG12.

Kursen Sociala medier i teori och praktik med kurskod LSMG19 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Sociala medier och demokratiska processer med kurskod LSDG13 Du som har läst men inte slutfört kursen Sociala medier i teori och praktik med kurskod LSMG19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Cecilia Selvén Cecilia.Selven@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSMG19.

Publicerad 9 december 2021

Kursen Sociologi, 31-60 hp med kurskod LSLK19 kommer efter kursperioden ht-21/vt-22 att läggas ned och ersättas med kursen Sociologi, 31-60 hp med ny kurskod LS3K12. Du som tidigare har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSLK19 erbjuds härmed möjlighet att slutföra din kurs i samband med omexaminationer i pågående kurs samt vid två extra tillfällen per examinationsmoment enligt tabellen nedan. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan valt datum kontakta kursansvarig lärare Ann-Sofi Kall ann-sofi.kall@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSLK19


omexamination 1omexamination 2extra tillfälle 1extra tillfälle 2
Delkurs 117.12.21.30.01.2229.05.2218.09.22
Delkurs 216.01.22.20.02.2221.08.2220.11.22
Delkurs 317.04.2222.05.2218.12.2212.02.23
Delkurs 407.08.2230.10.2222.01.2330.04.23

Kursen Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp med kurskod LSGG19 läggs ned och ersätts med kursen Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp med kurskod LSGG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSGG19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Vezir.Aktas@ju.se och anmäl kvarvarande examinationer senast 10 dagar innan nedan angivna examinationstider. Observera att examinationsuppgifter kommer att skickas till dig strax innan angivet klockslag och till mailadressen som du använder i din anmälan. Dina svar skickas sedan tillbaka inom angiven tidsram. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSGG19.

Kurskod

Kurs

Examination 1

Examination 2

LSGG19

Socialpsykologi med grupprocesser

Datum: 2023-03-18

Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum:2023-05-20

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Kursen Svenska som andraspråk 2 15,0 hp med kurskod LSAK18 och tidigare LS2K13 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Svenska som andraspråk 2 15,0 hp med ny kurskod LSVK13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSAK18 eller LS2K13 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig läraren Susanne Evertsson Grahn susanne.evertsson-grahn@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSAK18 eller LS2K13.

Kursen Utomhuspedagogik, höst med kurskod LUHG18 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Utomhuspedagogik och platsbaserat lärande med kurskod LUHG13. Du som har läst men inte slutfört kursen Utomhuspedagogik höst erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Maria Hammarsten maria.hammarsten@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Utomhuspedagogik, höst.

Kursen Utvecklingsstörning, grundkurs,7,5 hp med kurskod LUGK19 läggs ned och ersätts med kursen Intellektuell funktionsnedsättning, grundkurs 7,5hp med kurskod LIFK13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LUGK19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare gun.sand@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 10 dagar innan 28/10 2022 eller 18/11 2022 för seminarier och senast 10 dagar innan 18/11 2022 eller 13/1 2023 för Individuell skriftlig inlämningsuppgift. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LUGK19.

Publicerad 1 juni 2022.

Kursen Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag 7,5 hp med kurskod LVVG18 (samt äldre kurskoder) läggas ned efter höstterminen 2021.
Du som har läst men inte slutfört kursen erbjuds härmed två extra tillfällen per examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan examinationsdatumen nedan kontakta jenny.malmqvist@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag.
Observera att Datum för seminarium avser examination på campus och datum för inlämningsuppgifterna avser deadline för inlämning i Canvas.

Seminarium (2 hp) 2022-10-17

Individuell uppgift 1 (2 hp) 2022-10-21

Individuell uppgift 2 (3,5 hp) 2022-10-28

Seminarium (2 hp) 2023-01-16

Individuell uppgift 1 (2 hp) 2023-01-20

Individuell uppgift 2 (3,5 hp) 2023-01-20

Kursen Videoreporter, 7,5 hp med kurskod LVRA18 läggs ned och ersätts med kursen Videoreporter, 7,5 hp med kurskod LVRG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LVRA18 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Joakim.Staf@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 14/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LVRA18.

Kursen Videoredigering och rörlig bild med kurskod LVRG11, inklusive tidigare kurskoder LVBA18 och LVBG19 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Videoproduktion som socialt hållbar kommunikation med kurskod LVSG13. Du som har läst men inte slutfört kursen Videoredigering och rörlig bild med kurskod LVRG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Cecilia Selvén Cecilia.Selven@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskoder LVRG11, LVBA18 och LVBG19.

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Dea Livancic dea.livancic@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.


HT22:

Conflict Management 7,5 hp, LCMN19

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvarig Emma Neal, senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. emma.christina.neal@ju.se

Examinationsdatum
2023-02-24
2023-03-31
2023-04-28

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Ivana Stanic ivana.stanic@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.


HT22

Namn på kurs: LMYG11 Man, Society and Environment (sista kurstillfället HT21)

Kod: Ersättande kurskod LMSG12

Beskrivning: Nytt namn: Människa, miljö och samhälle. Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LMYG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum senast 10 dagar före kursstart, asa.westermark@ju.se

 

VT22

Aktuella kurser inom IA-programmet:

Namn på kurs

Kod

Beskrivning

LHUK12

Sustainability Challenges

(sista kurstillfället VT22)


Ersättande kurskod: LHUK13

Nytt namn: Hållbarhetsutmaningar

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LHUK12) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT23. Kontakta kursansvarig Mikael Gustafsson angående datum senast 10 dagar före kursstart, mikael.gustafsson@ju.se

LCWG11 Conflict Transformation in International Development Work (Sista kurstillfället VT 2022)


Ersättande kurskod: LCTG13Nytt namn: Conflict Transformation in Theory and Practice

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LCWG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT23. Kontakta kursansvarig Carina Hjelmstam Winberg angående datum senast 10 dagar före kursstart, Carina.Hjelmstam-Winberg@ju.se

Aktuella kurser inom Intervention in Childhood

LMCT26 utgår

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.

Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

LTIR19 läggs ner

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.


Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

Student ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination. Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination. Om sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.


 

 

Förskollärarprogrammet

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

HT 22


Utforskande matematik i förskolan, LMSN14, LUMK16

Kursen har lagts ner och ersatts med LUMK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination. Anmälan för Individuell skriftlig tentamen sker till kursansvarig Ulla-Lena Simonsson och Ladok senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Ulla-lena.simonsson@ju.se

Övriga examinationer ska anmälan ske till kursansvarig Ulla-Lena Simonsson senast 31/10.

Lokal: På plats=HLK


Examinationsmoment

2201, skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 2 hp

Omexamination 1, 221118

Omexamination 2, 230120


2202, Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 221130

Omexamination 2, 230203
Omexamination 3, 230331


2203, Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230210


2204, Gruppredovisning (inkl grupplaboration)

Omexamination 1, v 50 2022 (grupplaboration) + 230118 (redovisning),

Omexamination 2, 230308


2205, Individuell skriftlig inlämningsuppgift (inkl grupplaboration)

Omexamination 1, 221205-06

Omexamination 2, 230207


Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, LBLN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LBLK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Lillebil Cato Hammarstedt senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Lillebil.cato-hammarstedt@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2201, Gruppredovisning, 2 hp

Omexamination 1, 1/9-23

Omexamination 2, 29/9-23


2202, Seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1 har passerat

Omexamination 2, 31/10-22

Inför läsåret 23/24:

Omexamination 1, 13/9 och 14/9-23

Omexamination 2, 12/10-23


2203, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

Omexamination 1, 18/11-22

Omexamination 2, 12/1-22


2204, Gruppredovisning, 2 hp

Omexamination 1, 22/11-22

Omexamination 2, 13/12-22


2205, Seminarium, 1,5 hp

Omexamination 1, 7/12-22

Omexamination 2, 11/1-23


2206, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1, 22/12-22

Omexamination 2, 8/2-23Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II LU2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med LU2N12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination. Anmälan sker till kursansvarig Sofia Idebäck senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Sofia.ideback@ju.se

Lokal: På plats Hb 230


Examinationsmoment

2201 Individuell skriftlig inlämning 1, 2022-12-23

Omexamination 2, 2023-02-10


2202 Individuell redovisning 1, 2022-12-19

Omexamination 2, 2023-01-09


2203 Seminarium.

Denna examination består av tre steg. Det första är:


Litteraturseminarium 1 2023-01-10

Omexamination 2, 2023-01-27


Gruppredovisning 1 2023-01-16

Omexamination 2, 2023-01-27


Seminarium mindmap 1 2023-01-19

Omexamination 2, 2023-02-05


Didaktiskt arbete III LD3R21

Kursen har lagts ner och ersatts med LD3R22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination. Anmälan sker till kursansvarig; Kristina Wennefors senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Kristina.wennefors@ju.se

Lokal: På plats=HLK

Examinationsmoment

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 2201, 4 hp

1: a 14/12 – 22

2: a 23/2 – 23

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2202 4 hp

1: a 18/1 – 23

2: a 15/2 - 23


Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2203 2 hp

1: a 21/12 - 22

2: a 1/3 – 23


Gruppredovisning 2204 3,5 hp

1: a 7/12 - 22

2: 17/2 – 23


Seminarium 2205 1,5 hp

1: a 10/1 – 23

2: a 8/3 – 23

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

HT 22

Bild för grundlärare 1-15 hp, LBGN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LB1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Klas Öhling senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. klas.ohling@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2205 - Individuella redovisningar och gruppredovisningar 3 hp U/G

Litteraturseminarium, Sturken & Cartwright (2017) (2 hp)

Omexamination 1: 220901 kl 13-16.30

Omexaminatio 2: 220928 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

Normer, värderingar och identitetsskapande i visuell kultur (1 hp)

Omexamination 1: 221013 kl 23.59

Omexamination 2: 221118 kl 23.59

2202 - Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift 4 hp U/G/VG

Bildframställning och redskap för bildframställning del 1 och 2

Omexamination 1: 220921 kl 8.30 – 16.30

Omexamination 2: 111019 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

2203 - Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 hp U/G/VG

Didaktisk uppgift

Omexamination 1: 221005 kl 9-16

Omexamination 2: 221107 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

2204 - Seminarium 3 hp U/G/VG

Loggbok

Omexamination 1: 221021 kl. 9-16

Omexamination 2: 16/11 kl. 16.00 eller alternativt klockslag.

2201 - Individuell skriftlig tentamen 2 hp U/G/VG

Del 1 - Digital salstentamen (0,5 hp)

Omexamination 1: 221024 kl. 10-12

Omexamination 2: 221104

Del 2 - Hemtentamen (1,5 hp)

Omexamination 1: 221028 kl. 23.59

Omexamination 2: 221209 kl 23.59Bild 16-30 hp för grundlärare (LB2N17), har lagts ned och ersatts med Bild 16-30 hp (LBGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).Idrott och hälsa för grundlärare 1-15 hp, LIHN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Hans.persson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 25/10

Omexamination 2, 16/11

1902, Seminarier och individuella redovisningar, 5 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2001, Individuell redovisning 1, 2 hp
Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2002, Individuell redovisning 2, 1 hp

Omexamination1, 4/11

Omexamination 2, 11/11

2003, Gruppredovisningar, 4 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11Idrott och hälsa för grundlärare, 16-30, LIGN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig hans.persson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

1801 Gruppredovisning 1 med individuell skriftlig inlämnings uppgift, 3hp

Omexamination 1, 9/12-22

Omexamination 2, 14/12-22


1803 Gruppredovisning 2, 4hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22


1902 Gruppredovisning 3, 1,5hp

Omexamination 1, 14/1-23

Omexamination 2, 16/1-23


2001 Individuell redovisning 1, 2hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22


2002 Individuell redovisning 2, 1hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22


2003 Seminarier och individuella redovisningar 3,5hp

Omexamination 1, 8/12-22

Omexamination 2, 14/12-22


Musik för grundlärare, 1-15 hp (LMGN17), har lagts ned och ersatts med Musik 1-15 hp (LMUK12).

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Bo Hellgren, bo.hellgren@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Examinationsmoment och omfattning

1801 Individuell redovisning (F-3) 5,0 hp

Omexamination 1, 7/10 + 27/10 (två tillfällen för en examination)

Omexamination 2, 1/12 + 5/12 (två tillfällen för en examination)

1802 Individuell redovisning (4-6) 5,0 hp

Omexamination 1, 19/10 + 27/10 (två tillfällen för en examination)

Omexamination 2, 5/12 + 15/12 (två tillfällen för en examination)

2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2,0 hp

Omexamination 1, 14/10

Omexamination 2, 9/12

2002 Seminarier 3,0 hp

Omexamination 1, 18/10 + 25/10 (två tillfällen för en examination)

Omexamination 2, 21/11 + 23/11 (två tillfällen för en examination)


Musik för grundlärare 16-30 hp, LMLN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LMGK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Ulrika Martinsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress: ulrika.martinsson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801 Individuell redovisning 4,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/1, 2023

1803 Gruppredovisning 5,0 hp

Omexamination 1, 17/1, 2023

Omexamination 2, 21/2, 2023

2001 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 2,5 hp

Omexamination 1, 4/12

Omexamination 2, 15/1 2023

2002 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 3,5 hp

Omexamination 1, 20/1, 2023

Omexamination 2, 3/3Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet, 15 hp (LFHN17), har lagts ned och ersatts med Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet, 15 hp (LFMK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Carin Falkner, carin.falknern@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.


Utvärdering och utveckling för grundlärare fritidshem och Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem 15 hp (LUUN17), har delats och lagts ned och därmed ersatts med:

Utvärdering och utveckling för grundlärare fritidshem, 4,5 hp (LUUN12). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anne Eklund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

anne.eklund@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning

1901, Litteraturseminarium, 1,5Hp

Omexamination 1, 12/1 2023

Omexamination 2, 21/2 2023

 

1902, Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt gestaltning, 3,5 Hp

Omexamination 1, 20/1 2023

Omexamination 2, 10/3 2023

 

Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem, 10,5 hp (LGFN12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen efter individuell studieplanering. För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU III kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

HT 22


Matematik II för grundlärare F-3, LM2N17

Kursen har lagts ner och ersatts med L2MK12 därav erbjuds ytterligare ett examinationstillfälle enligt den gamla kursplanen (två tidigare examinationstillfällen har redan erbjudits):

Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp

23.03.31

Kontakta kursansvarig Birgitta Lundberg birgitta.lundberg@ju.se senast 10 dagar innan examinationstillfället.Engelska för grundlärare F-3, 15 hp, LEGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LEGK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Demitz-Helin senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle gun.demitz-helin@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

1901 Individuell skriftlig tentamen, 4 hp ”Skriftlig språkfärdighet” (OBS: Salstentamen, anmäles på vederbörligt sett 10 dagar före tentamen)

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230506


1902 Skriftlig grupptentamen, 1hp ”Fonetik”

Omexamination 1, 221118

Omexamination 2, 221212


1903 Individuell muntlig tentamen, 1hp ”Muntlig språkfärdighet”

Omexamination 1, 221209

Omexamination 2, 230213


1904 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 3hp ”Litteratur”

Omexaminatiion 1, 230217

Omexamination 2, 230421


1905 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 4 hp ”Didaktik”

Omexamination 1, 221221

Omexamination 2, 230303


1906 Seminarier, 2hp ”Estetisk-praktiska lärprocesser” IKT:

Omexamination 1, 221128

Omexamination 2, Var god kontakta kursansvarig


Musik:

Omexamination 1, 221205

Omexamination 2, 230113


English outside the classroom:

Omexamination 1, 221207

Omexamination 2, 221216


Matematik IV för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LM4R26 och LMAR26

Kurserna har lagts ner och ersatts med LM4R22 och LMAR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt de gamla kursplanerna.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anna-Lena Ekdahl senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig: anna-lena.ekdahl@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Om något annat gäller för salstentamen ange hur, var och när anmälan ska ske.

Examinationsmoment och omfattning

2001 (1701, 1601), Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,5 poäng

Omexamination 1, 30/10 2022

Omexamination 2, 12/12 2022

2002 (1702, 1602), Interventionsstudie, 2,5 poäng

Omexamination 1, 26/9 2022

Omexamination 2, Eftersom examination är av engångskaraktär hänvisar vi till nästa gång kursen ges för ett ytterligare examinationstillfälle.

1703 (1603), Seminarier, 1,5 poäng

Omexamination 1, 12/11-2022

Omexamination 2, 2/12- 2022Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LSGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSUR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2101, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 230113

Omexamination 2, 230317


2102, Gruppredovisning, 1 hp

Omexamination 1, 221220

Omexamination 2, 230317


2103, Seminarium 3, 1 hp

Omexamination 1, 221216

Omexamination 2, 230317


2104, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230317


Svenska IV för grundlärare F-3, 7,5 hp, L4SR29

Kursen har lagts ner och ersatts med L4SR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Ulrika Martinsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. ulrika.martinsson2@ju.se Lokal:

Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2002, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 24/11-22

Omexamination 2, 13/1-23


2001, Individuell skriftlig tentamen, 2 hp

Omexamination 1, 2/12-22

Omexamination 2, 30/1-23


2003, Seminarier 1,5 hp

Seminarium 1

Omexamination 1, 8/11-22

Omexamination 2, 30/11-22


Seminarium 2

Omexamination 1, 23/11-22

Omexamination 2, 14/12-22


Seminarium 3

Omexamination 1, 28/11-22

Omexamination 2, 20/12-22


Seminarium 4

Omexamination 1, 28/11-22

Omexamination 2, 20/12-22


2004, Grupp-redovisning, 1,5 hp

Omexamination 1, 14/11-22

Omexamination 2, 5/12-22


Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, 7,5 hp (LNTN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, 7,5 hp (LN2K12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Eva-Lena Jonsson, eva-lena.jonsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.


Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 7,5 hp, LSKN16

Kursen har lagts ner och ersatts med LKLK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sandsenast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. gun.sand@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2001, Seminarium 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 22-10-10

Omexamination 2, 22-10-24

2001, Seminarium 2, 0,5 hp

Omexamination 1, 22-10-13

Omexamination 2, 22-10-24

2001, Seminarium 3, 1,5 hp

Omexamination 1, 22-10-22

Omexamination 2, 22-11-24

1803, Individuell skriftlig examinationsuppgift, 4 hp

Omexamination 1, 22-10-28

Omexamination 2, 22-12-09


Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (LSGR26) har lagts ned och ersatts med Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (LSGR22). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sand senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. gun.sand@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Uppgift 1 – Seminarium 1 (0,5 hp) – 1801

Omexamination 1, 22-09-05

Omexamination 2, 22-10-03

Uppgift 2 – gruppuppgift och seminarium 2 (2 hp) - 1801

Omexamination 1, 22-10-03

Omexamination 2, 22-10-24

Uppgift 3 – Seminarium 3 (1 hp) - 1801

Omexamination 1, 22-11-14

Omexamination 2, 22-11-28

Uppgift 4 – Individuell skriftlig inlämningsuppgift (4 hp) -1802

Omexamination 1, 22-11-11

Omexamination 2, 23-01- 14Svenska II för grundlärare F-3, 22,5 hp (L2SN11) har lagts ned och ersatts med Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (L2SK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Anna Wiman Häll, anna.hall@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.


Utveckling och utvärdering samt VFU IV för grundlärare F-3 15 hp, LUGR22Kurserna har lagts ner och delkursen Utveckling och utvärdering har ersatts med LU3R23. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2202, Seminarium 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 230405

Omexamination 2, 230503

2203, Seminarium 2, 3 hp

Omexamination 1, 230331

Omexamination 2, 230526

Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3, LBBR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LBBN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2201, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 220525

Omexamination 2, 220916


2202, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 220602

Omexamination 2, 220916


2203, Seminarium 3, 4 hp

Omexamination 1, 220609

Omexamination 2, 220916


2204, Grupplaboration

Omexamination 1, 220512, 220516 och 220520

Omexamination 2, 220916---------------------------Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

HT 22


Bild 1-15 hp för grundlärare (LBGN17), har lagts ned och ersatts med Bild 1-15 hp (LB1K12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Bild 16-30 hp för grundlärare (LB2N17), har lagts ned och ersatts med Bild 16-30 hp (LBGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.


Idrott och hälsa för grundlärare 1-15 hp, LIHN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Hans.persson@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 25/10

Omexamination 2, 16/11

1902, Seminarier och individuella redovisningar, 5 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2001, Individuell redovisning 1, 2 hp
Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11

2002, Individuell redovisning 2, 1 hp

Omexamination1, 4/11

Omexamination 2, 11/11

2003, Gruppredovisningar, 4 hp

Omexamination 1, 28/10

Omexamination 2, 4/11


Idrott och hälsa för grundlärare, 16-30, LIGN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LI2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig hans.persson@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

1801 Gruppredovisning 1 med individuell skriftlig inlämnings uppgift, 3hp

Omexamination 1, 9/12-22

Omexamination 2, 14/12-22


1803 Gruppredovisning 2, 4hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22


1902 Gruppredovisning 3, 1,5hp

Omexamination 1, 14/1-23

Omexamination 2, 16/1-23


2001 Individuell redovisning 1, 2hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22


2002 Individuell redovisning 2, 1hp

Omexamination 1, 14/12-22

Omexamination 2, 21/12-22


2003 Seminarier och individuella redovisningar 3,5hp

Omexamination 1, 8/12-22

Omexamination 2, 14/12-22


Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMLN14), har lagts ned och ersatts med Matematik I för grundlärare 4-6 (L1MK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreass.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Matematik II för grundlärare 4-6 7,5 hp, LMGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LMAK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Andreas Widlund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Andreas.widlund@ju.se Lokal: Plats: HLK

Anmälan till tentamen görs via ordinarie tentamensanmälan.

Examinationsmoment och omfattning

2101, Skriftlig tentamen, 2,5p

Omexamination 1, 22.11.04

Omexamination 2, 22.12.17

2102, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5p

Omexamination 1, 22.11.06

Omexamination 2, 22.12.18

2103, Laborationer och seminarier, 2,5 hp

Olika datum, meddela därför senast:

Omexamination 1, 22.09.30

Omexamination 2, 22.11.06


Matematik III för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMGN14), har lagts ned och ersatts med Matematik III för grundlärare 4-6 (L3MK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreass.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 49).

Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LM1N16), har lagts ned och ersatts med Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp (L1MK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreas.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMGN11), har lagts ned och ersatts med Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LMAK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Andreas Widlund, andreas.widlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 39).Matematik III för grundlärare 4-6 7,5 hp, LM3N16

Kursen har lagts ner och ersatts med L3MK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Andreas Widlund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. andreas.widlund@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230404


1802, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0hp

Omexamination 1, 230122

Omexamination 2, 230404


1803, Seminarier, 1,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230404


Matematik IV för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LM4R26 och LMAR26

Kurserna har lagts ner och ersatts med LM4R22 och LMAR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt de gamla kursplanerna.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anna-Lena Ekdahl senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig: anna-lena.ekdahl@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Om något annat gäller för salstentamen ange hur, var och när anmälan ska ske.

Examinationsmoment och omfattning

2001 (1701, 1601), Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,5 poäng

Omexamination 1, 30/10 2022

Omexamination 2, 12/12 2022

2002 (1702, 1602), Interventionsstudie, 2,5 poäng

Omexamination 1, 26/9 2022

Omexamination 2, Eftersom examination är av engångskaraktär hänvisar vi till nästa gång kursen ges för ett ytterligare examinationstillfälle.

1703 (1603), Seminarier, 1,5 poäng

Omexamination 1, 12/11-2022

Omexamination 2, 2/12- 2022


Musik för grundlärare, 1-15 hp (LMGN17), har lagts ned och ersatts med Musik 1-15 hp (LMUK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Bo Hellgren, bo.hellgren@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.


Musik för grundlärare, 16-30 hp (LMLN17), har lagts ned och ersatts med Musik 16-30 hp (LMGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ulrika Martinsson, ulrika.martinsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.


Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6Biologi, 7,5 hp (LNGN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Biologi, 7,5 hp (LNGN12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Per Askurlund, per.askerlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).


Examinationsmoment och omfattning

2101, Individuell skriflig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 2022-10-28

Omexamination 2, 2022-12-06


2102 Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 1,5 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022


2103 Individuell redovisning, 1 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022


2104 Gruppredovisning, 2 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik 7,5 hp, LNFN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LNFK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Eva-Lena Jonsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

Mejl: Eva-Lena.Jonsson@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2201 Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Omexamination 1, 2023-01-20

Omexamination 2, 2023-02-11
(Anmälan till salstentamen)

2202 Gruppredovining, 2 hp
Omexamination 1, 2022-11-25
Omexamination 2, 2023-01-13
Igentagning av undervisning i överenskommelse med kursansvarig
(Anmälan via mail till kursansvarig)

2203 Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och redovisningar, 1,5 hp
Tillfälle 1,
DEL A: 2022-11-08 – 2022-11-15
DEL B: 2022-11-21 – 2022-11-29


Tillfälle 2,
DEL A & B: 2023-01-13 –  2023-01-20

DEL C: 2022-12-09

(Anmälan via mail till kursansvarig)

Ytterligare möjlighet till examination i överenskommelse med bedömande lärare, Andreas Widlund

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6Teknik, 7,5 hp (LNAN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Teknik, 7,5 hp (LNAK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Eva-Lena Jonsson, eva-lena.jonsson@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 44).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Examinationsmoment och omfattning

2201 Individuell skriftlig tentamen, 2 hp

Omexamination 1, 2023-01-20

Omexamination 2, 2023-02-11
(Anmälan till salstentamen)

2202 Seminarium, 1 hp
Omexamination 1, 2022-11-18
Omexamination 2, 2023-01-17

(Anmälan via mail till kursansvarig)

2203 Individuell inlämningsuppgift, 2 hp
Omexamination 1, 2022-12-19
Omexamination 2, 2023-01-17
(Anmälan via mail till kursansvarig)

2204 Gruppredovisning, 1,5 hp
Omexamination 1, 2022-12-13
Omexamination 2, 2023-01-17
(Anmälan via mail till kursansvarig)

2205 Individuell redovisning, 1 hp

Deltagande vid programmeringstillfällen: 2022-11-30 och 2023-01-12

Ytterligare examinationstillfällen i överenskommelse med bedömande lärare.

Skriftlig inlämning

2022-12-20

2023-01-17


Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7,5 hp, LNAN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LNAK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Eva-Lena Jonsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

Mejl: Eva-Lena.Jonsson@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2101, Individuell skriftlig tentamen, 3 hp

Omexamination 1, 2022-10-28

Omexamination 2, 2022-12-06


2102 Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022


2103 Seminarium och individuell redovisning, 1 hp – kontakta kursansvarig senast 30 aug. 2022 alt 30 okt. 2022


2104 Gruppredovisning, 2 hp – kontakta kursansvarig senast aug. 30 aug. 2022 alt 30 oktober 2022


Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Kemi, 7,5 hp (LNKN11), har lagts ned och ersatts med Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 – Kemi, 7,5 hp (LNKK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Per Askurlund, per.askerlund@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 och 4-6 7,5 hp, LSGN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSUR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2101, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 230113

Omexamination 2, 230317


2102, Gruppredovisning, 1 hp

Omexamination 1, 221220

Omexamination 2, 230317


2103, Seminarium 3, 1 hp

Omexamination 1, 221216

Omexamination 2, 230317


2104, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230317


Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi, 7,5 hp (LSAN17), har lagts ned och ersatts med Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 – Geografi, 7,5 hp (LOGK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Therese Schoultz, threse.schoultz@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 39).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Historia, 7,5 hp (LSHN17), har lagts ned och ersatts med Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 – Historia, 7,5 hp (LOSK12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Therese Schoultz, threse.schoultz@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7,5 hp, LSEN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LORK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Therese Schoultz senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Therese.schoultz@ju.se.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Tentamen publiceras i aktuell Canvasaktivitet kl 9.00 och svar lämnas in senast kl 13 samma dag.


Individuell skriftlig inlämningsuppgift publiceras i aktuell Canvasaktivitet vid delkursens startdatum och lämnas in på utsatt inlämningsdatum.


Grupplaboration genomförs vid ett tillfälle på HLK, sal och tid publiceras i aktuell Canvasaktivitet.


Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 4hp.

Omexamination 1, 20/1-2023

Omexamination 2, 3/3-2023


1802, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2.5 hp.

Omexamination 1, 18/1-2023

Omexamination 2, 1/3-2023


1803, Grupplaboration, 1 hp.

Omexamination 1, 16/12-2022

Omexamination 2, 1/3-2023


Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap 7,5 hp, LSSN17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSSK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Therese Schoultz senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Therese.schoultz@ju.se.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Tentamen publiceras i aktuell Canvasaktivitet kl 9.00 och svar lämnas in senast kl 13 samma dag.


Individuell skriftlig inlämningsuppgift publiceras i aktuell Canvasaktivitet vid delkursens startdatum och lämnas in på utsatt inlämningsdatum.


Grupplaboration genomförs vid ett tillfälle på HLK, sal och tid publiceras i aktuell Canvasaktivitet.


Examinationsmoment och omfattning

1901, Individuell skriftlig tentamen, 4hp.

Omexamination 1, 2/12 2022

Omexamination 2, 13/1 2023


1902, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2.5 hp.

Omexamination 1, 24/11 2022

Omexamination 2, 12/1 2023


1903, grupplaboration, 1 hp.

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 13/1 2023


Specialpedagogik för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LSPR26), har lagts ned och ersatts med Specialpedagogik för grundlärare 4-6, 7,5 hp (LS4R22). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år HT 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Helena Svanängen, helena.svanangen@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs HT 22 (v 34).

Datum för respektive omexamination anslås här i samband med kursstart.

Svenska IV för grundlärare 4-6, 7,5 hp, LSVR26

Kursen har lagts ner och ersatts med Svenska II för grundlärare 4-6 (LS2R22). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Camilla Norén senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle eller vid kursstart (211031) när det gäller gruppuppgifter.

Camilla.noren@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges


Alla seminarier och gruppuppgifter sker i grupp och kräver deltagande i gruppens arbete innan examinationen.


Examinationsmoment och omfattning

Provkod: 1601, Skriftlig individuell tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221114

Omexamination 2, 221215


Provkod: 1602, Seminarier, 2,5 hp

Seminarium -artikelseminarium:
Omexamination 1: 221111
Omexamination 2: 230119


Seminarium -specialpedagogiska perspektiv:

Omexamination 1: 221123
Omexamination 2: 230119


Seminarium -betyg och bedömning i ämnet svenska: Omexamination 1: 221125

Omexamination 2: 230119


Provkod: 2101, Gruppuppgift 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 221201

Omexamination 2, 230119


Provkod: 2102, Gruppuppgift 2, 1 hp

Omexamination 1, 221121

Omexamination 2, 221215


Utveckling och utvärdering samt VFU IV för grundlärare 4-6 15 hp, LUUR22

Kurserna har lagts ner och delkursen Utveckling och utvärdering har ersatts med LU4R23. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2202, Seminarium 1, 1,5 hp

Omexamination 1, 230405

Omexamination 2, 230503

2203, Seminarium 2, 3 hp

Omexamination 1, 230331

Omexamination 2, 230526Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F4-6, 7,5hp, LVGN16

Kursen har lagts ner och ersatts med LV6N12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för LVN316 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 1/5 -22 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.


HT22-VT23

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare 7,5 hp, LSUR28

Kursen har lagts ner och ersatts med LSFR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2101, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 230112

Omexamination 2, 230317


2102, Gruppredovisning, 1 hp

Omexamination 1, 221221

Omexamination 2, 230317


2103, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 221216

Omexamination 2, 230317


2104, Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 230120

Omexamination 2, 230317


HT22

Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp, LBER26

Kursen har lagts ner och ersatts med LBER22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2101, Grupplaboration, 1 hp

Omexamination 2, 221215


2102, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 2, 221215


2103, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 2, 221215


2104, Seminarium 3, 4,5 hp

Omexamination 2, 221215


Svenska för ämneslärare, 61-90hp (LSVP18) kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i kursen. Om du vill göra en omexamination så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken examination det gäller till stina-karin.skillermark@ju.se före:


- Anmälan till omexamination 1: 3 oktober
- Anmälan till omexamination 2: 5 december


Svenska för ämneslärare, 31 - 60 hp, LSFN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Bo Hellgren senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Mejladress: bo.hellgren@ju.se Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2101, Svenskämnet i mätbarhetens tidsålder: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,0 hp

Omexamination 1, 23-01-20

Omexamination 2, 23-03-10


2102, Svenskämnet i mätbarhetens tidsålder: Individuell redovisning 1 2,0 hp

Omexamination 1, 23-01-13

Omexamination 2, 23-03-08


2103 Svenskämnet i mätbarhetens tidsålder: Individuell redovisning 2 1,0 hp

Omexamination 1, 23-01-18

Omexamination 2, 23-03-03


2104, Svenska i språklig kontext och social praktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 4,0 hp

Omexamination 1, 22-10-07

Omexamination 2, 22-12-09


2105, Svenska i språklig kontext och social praktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 4,0 hp

Omexamination 1, 22-11-03

Omexamination 2, 23-01-06


2106, Svenska i språklig kontext och social praktik: Individuell redovisning 4,0 hp

Omexamination 1, 22-12-08

Omexamination 2, 22-12-20


2107, Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Seminarieserie 2,0 hp

Omexamination 1, v. 38-43 (22/9, 29/9, 6/10, 14/10, 20/10, 28/10) Kursansvarig meddelar vilka verk som examineras vid respektive tillfälle.

Omexamination 2, 22-12-13 Uppsamlingstillfälle för de verk som inte redovisats i Omexamination 1.


2108 Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 3,0 hp

Omexamination 1, 22-11-07

Omexamination 2, 23-01-20


2109 Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell redovisning 2,0 hp

Omexamination 1, 22-11-23

Omexamination 2, 23-01-13


2110 Äldre litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 5,0 hp

Omexamination 1, 22-12-09

Omexamination 2, 23-02-17


Historia för ämneslärare 31-60, LHIN10 (korrigering av tidigare publicerade datum)

Kursen har lagts ner och ersatts med LH2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Radu.dinu@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2001, Historiedidaktik I, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 220923

Omexamination 2, 221104


2002, Historiedidaktik II, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221018

Omexamination 2, 221209


2003, Historiedidaktik III, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221028

Omexamination 2, 221209


2004, Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 220913

Omexamination 2, 221027


2020, Tematiska studier I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221010

Omexamination 2, 221103


2006, Tematiska studier II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221111

Omexamination 2, 221223


2101, Historisk metod: Seminarium, 2,5 hp

2022, Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221129

Omexamination 2, 230103


2009, Uppsats, 7,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230302


Historia för ämneslärare 7-9 31-60, LH7N10 (korrigeringar av tidigare publicerade datum)

Kursen har lagts ner och ersatts med LH7K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Radu.dinu@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2001, Historiedidaktik I, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 220923

Omexamination 2, 221104


2002, Historiedidaktik II, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221018

Omexamination 2, 221209


2003, Historiedidaktik III, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221028

Omexamination 2, 221209


2004, Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 220913

Omexamination 2, 221027


2005, Tematiska studier I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221010

Omexamination 2, 221103


2006, Tematiska studier II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221111

Omexamination 2, 221223


2101, Historisk metod: Seminarium, 2,5 hp

2021, Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221129

Omexamination 2, 230103


2022, Fördjupningstema, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp

2022, Fördjupningstema, Seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230302


Engelska för ämneslärare, 31-60 hp, LE2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med Engelska för ämneslärare II, L2EK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jenny Malmqvist senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. jenny.malmqvist@ju.se Plats: HLK om inte annat anges.

Anmälan till salstentamen görs via tentamenssystemet.


Examinationsmoment och omfattning

1813, Litteratur & kultur 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1, 2023-01-20

Omexamination 2, 2023-03-31


1814, Litteratur & kultur 2: Individuell redovisning, 1,5 hp

Omexamination 1, 2023-01-17

Omexamination 2, 2023-03-24


1907, Litteratur & kultur 2: Seminarium, 2 hp

Omexamination 1, 2023-01-13

Omexamination 2, 2023-03-17


2001, Ämnesdidaktik 2: Individuell muntlig tentamen 0.5 hp

Omexamination 1, 22-10-19

Omexamination 2, 22-12-16


1901, Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämnings-uppgift 1, 2.5 hp

Omexamination 1, 22-10-27

Omexamination 2, 23-01-27


1902, Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämnings-uppgift 2, 1 hp

Omexamination 1, 22-09-16

Omexamination 2, 22-11-18


1904, Ämnesdidaktik 2: Individuell skriftlig inlämnings-uppgift 3, 2 hp

Omexamination 1, 22-10-07

Omexamination 2, 22-11-25


1905, Ämnesdidaktik 2: Seminarium 1, 0.5 hp

Omexamination 1, 22-09-08

Omexamination 2, 22-10-21


2002, Ämnesdidaktik 2: Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 22-10-27

Omexamination 2, 23-01-12


1809: Lingvistik 1: Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Omexamination 1, 2023-01-16

Omexamination 2, 2023-03-13


1810: Lingvistik 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

Omexamination 1, 2023-01-18

Omexamination 2, 2023-03-22


1811: Lingvistik 1: Individuell muntlig tentamen, 1,5 hp

Omexamination 1, 2022-12-19

Omexamination 2, 2023-02-09


1808: Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig tentamen, 1,5 hp

Omexamination 1, 2022-08-16

Omexamination 2, 2022-10-05

Omexamination 3, 2022-11-25


1806: Språkfärdighet 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 2022-09-09

Omexamination 2, 2022-11-11


1807: Språkfärdighet 2: Individuell muntlig presentation, 3 hp

Omexamination 1, 2022-09-15

Omexamination 2, 2022-10-27


Samhällskunskap för ämneslärare 31-60 hp, LSLN12, LSHN14, LS2N14, LSHN16

Kursen har lagts ner och ersatts med LC2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Joakim Öberg senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Mejladress: joakim.oberg@ju.se Plats: HLK om inte annat anges.


Examinationsmoment och omfattning

1301, 1401, 1501, 1801, Samhällskunskap i teori och praktik II, 4,5/5 hp

Omexamination 1, 1/10 2022

Omexamination 2, 1/12 2022


1302, 1402, 1502, 1802, Lag och rätt, 5,5/5 hp

Omexamination 1, 21/9 2022

Omexamination 2, 2/12 2022


1304, 1404, 1504, 1803, Samhällsekonomi, individuell skriftlig , 7,5/5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2023


1804, Samhällsekonomi, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2021


1303, 1403, 1503, 1805, Medier och demokrati, individuell skriftlig tentamen, 4,5/5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022


1806, Medier och demokrati, Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 0,5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022


1305, 1405, 1505, 1807, Seminarieuppsats med opposition/Uppsats, 7,5 hp

Omexamination 1, 20/1 2023

Omexamination 2, 31/3 2023


Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 31-60 hp, LS7N10

Kursen har lagts ner och ersatts med LS7K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Joakim Öberg senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Mejladress: joakim.oberg@ju.se Plats: HLK om inte annat anges.


Examinationsmoment och omfattning

2001, Samhällskunskap i teori och praktik II, 5 hp

Omexamination ,1 1/10 2022

Omexamination 2, 1/12 2022


2002, Lag och rätt, 5,5/5 hp

Omexamination 1, 21/9 2022

Omexamination 2, 2/12 2022


2003, Samhällsekonomi, individuell skriftlig , 5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2023


2004, Samhällsekonomi, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Omexamination 1, 25/11 2022

Omexamination 2, 27/1 2021


2005, Medier och demokrati, individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022


2006, Medier och demokrati, Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 0,5 hp

Omexamination 1, 26/8 2022

Omexamination 2, 21/10 2022


2007, Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, individuell muntlig och skriftlig inlämning 2,5 hp

Omexamination 1, Inlämning 10/1, seminarium 13/1 2023

Omexamination 2, 10/3 2023


2008, Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, individuell skriftlig inlämningsuppgift 5 hp

Omexamination 1, Inlämning 16/1, seminarium 20/1 2023

Omexamination 2, 6/3 2023


Svenska för ämneslärare 61–90, LSÄN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSVN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Stina-Karin Skillermark senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress: stina-karin.skillermark@ju.se Lokal: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2101, Individuell redovisning 1 på delkursen Svenskämnet i teori och prakitk , 3 hp

Omexamination 1, 22-09-01

Omexamination 2, 22-11-18


2102, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på delkursen Svenskämnet i teori och praktik, 1 hp

Omexamination 1, 22-09-12

Omexamination 2, 22-11-07


2103, Individuell redovisning 2 på delkursen Svenskämnet i teori och praktik, 1 hp

Omexamination 1, 22-09-09

Omexamination 2, 22-11-17


2104, Individuell redovisning på delkursen Svenska språkets släktskapsförhållanden och utveckling historiskt och i nutid 2 hp

Omexamination 1, 22-10-26

Omexamination 2, 22-12-16


2105, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på Svenska språkets släktskapsförhållanden och utveckling historiskt och i nutid , 4 hp

Omexamination 1, 22-10-14

Omexamination 2, 22-12-15


2106, Seminarium på delkursen delkursen Samtida litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv, 2 hp Studenten måste se i momentschemat vilket datum som gäller om hen enbart missat ett eller ett par seminarier.

Omexamination 1, 2022-09-22, 2022-09-29. 2022-10-06, 2022-10-13, 2022-10-20, 2022-10-24

Omexamination 2, 2022-10-31


2107, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på delkursen Samtida litteratur ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv, 2 hp

Omexamination 1, 2022-10-28

Omexamination 2, 2023-01-10


2108, Individuell skriftlig inlämningsuppgift på delkursen Akademiskt skrivande, vetenskapliga metoder och teorier 5 hp

Omexamination 1, 2022-11-25

Omexamination 2, 2023-01-19


2109, Uppsats på delkursen Ämnesfördjupning, 8 hp

Omexamination 1, 23-01-16 (inlämning), 23-01-19 (opponering)

Omexamination 2, 2023-03-13 (inlämning), 23-03-16 (opponering)


VT22


Engelska för ämneslärare 61-90 hp, LECP18 - korrigering av tidigare datum för examination

Anmälan sker till kursansvig Annika Denke senast 10 dagar innan examinationen. annika.denke@ju.se

Examination Uppsats, 15 hp

Omexamination 1: Ändrad till 220609

Omexamination 2: 230120


Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), 7,5 hp LSPR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LSPR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig marie.carlsson@ju.se, senast 10 dagar innan examinationsdatum.

Seminarium 1 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-04-14

Tillfälle 2: 2022-06-09

Seminarium 2 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-05-20

Tillfälle 2: 2022-06-09

Seminarium 3 1,5 hp

Tillfälle 1: 2022-06-02

Tillfälle 2: 2022-08-28

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp

Tillfälle 1: 2022-06-12

Tillfälle 2: 2022-08-28


Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), 7,5 hp LSPR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LSPR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig marie.carlsson@ju.se, senast 10 dagar innan examinationsdatum.


Seminarium 1 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-04-14

Tillfälle 2: 2022-06-09


Seminarium 2 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-05-20

Tillfälle 2: 2022-06-09


Seminarium 3 1,5 hp

Tillfälle 1: 2022-06-02

Tillfälle 2: 2022-08-28


Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp

Tillfälle 1: 2022-06-12

Tillfälle 2: 2022-08-28


Religion för ämneslärare 91-120 hp, LRCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LRVR22 och LRVT22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till Aron Engberg, aron.engberg@ju.se senast 10 dagar innan examination.


Examination delkurs 1: Religionsvetenskap: Teori och Metoder, 7.5 hp

Omexamination 1, 25/2

Omexamination 2, 8/4


Examination delkurs 2: Tematisk kurs, 7.5 hp

Omexamination 1, 1/4

Omexamination 2 13/5


Examination delkurs 3: Examensarbete, 15 hp

Ordinarie tillfälle, 8/6

Omexamination 1, 24/8

Omexamination 2, 9/10


Engelska för ämneslärare 1-30 hp, LE1K11

Kursen har lagts ned och ersätts med LENK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvarig Jenny Malmqvist senast 10 dagar innan examinationen, jenny.malmqvist@ju.se


Examinationer

2101 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 1, 2,5 hp

Omexamination 1: 220513

Omexamination 2: 220823


2102 Språkfärdighet 1: individuell redovisning, 2 hp

Omexamination 1: 220512

Omexamination 2: 220818


2103 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 2, 1,5 hp

Omexamination 1: 220304

Omexamination 2: 220520


2104 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 1, 1hp

Omexamination 1: 220404

Omexamination 2: 220516


2105 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 2, 5 hp

Omexamination 1: 220314

Omexamination 2: 220425


2106 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Omexamination 1: 220304

Omexamination 2: 220513


2107 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2,5 hp

Omexamination 1: 220330

Omexamination 2: 220527


2108 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: seminarium, 2 hp

Omexamination 1: 220331

Omexamination 2: 220909


2109 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen, 2 hp

Omexamination 1: 220601

Omexamination 2: 220827


2110 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1: 220610

Omexamination 2: 220831


2111 Ämnesdidaktik 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp

Omexamination 1: 220419

Omexamination 2: 220525


2112 Ämnesdidaktik 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 3hp

Omexamination 1: 220515

Omexamination 2: 220826


2113 Ämnesdidaktik 1: individuell muntlig tentamen, 0,5 hp

Omexamination 1: 220509

Omexamination 2: 220610


2114 Ämnesdidaktik 1: seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1: 220511

Omexamination 2: 220902


Omexaminationstillfällen som erbjuds vid nedläggning av kursen Svenska 91-120 LSDT21

Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄR22 och LS1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 5 hp

Två omexaminationstillfällen erbjuds under delkursen höstterminen 2022. Exakta datum kommer anges i augusti 2022.

Ansvarig lärare: Susanne Smithberger

Anmäl dig senast den 10 juni till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Svenskämnet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Examinationerna består av en gruppredovisning, en skriftlig inlämning i grupp samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Stina Skillermark


Omexaminationstillfälle 1:

Gruppredovisning 25 mars

Skriftlig inlämning i grupp 1 april

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5 april

Anmälan senast 25 februari till samtliga examinationer till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se


Omexaminationstillfälle 2:

Gruppredovisning 8 april

Skriftlig inlämning i grupp 6 maj

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 juni

Anmälan senast 10 mars till samtliga examinationer till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se


Examensarbete, 15 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Sandblom

Examinerande seminarium I: deadline 2 juni 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 8 juni.

Extra slutseminarium: deadline 15 augusti 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 19 augusti

Anmälan senast 18 mars respektive 16 juni till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se


Omexaminationstillfällen som erbjuds vid nedläggning av kursen Svenska 91–120 LSDT20

Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄR22 och LS1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 7, 5 hp

Två omexaminationstillfällen erbjuds under delkursen höstterminen 2022. Exakta datum kommer anges i augusti 2022.

Ansvarig lärare: Susanne Smithberger

Anmäl dig senast den 10 juni till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 7, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Global litteratur ur vetenskaplig och didaktiska perspektiv. Det handlar om en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Mattias Fyhr

Omexaminationstillfälle 1: 8 april 2022 Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Omexaminationstillfälle 2: 5 maj 2022. Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Examensarbete, 15 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Sandblom

Examinerande seminarium I: deadline 2 juni 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 8 juni.

Extra slutseminarium: deadline 15 augusti 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 19 augusti

Anmälan senast 18 mars respektive 16 juni till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se


Historia för ämneslärare 1-30 hp, LH1K10

Kursen har lagts ner och ersatts med LH1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examinationen.


Examinationsmoment

2001 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift I, 2,5 hp

Omexamination 1, 29/3

Omexamination 2, 2/5

2003 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift III, 2,5 hp

Omexamination 1, 10/6

Omexamination 2, 26/8

Anmälan sker till Jennie Karlsson, jennie.karlsson@ju.se


Examinationsmoment

2002 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift II, 2,5 hp

Omexamination 1, 6/5

Omexamination 2, 10/6

2004 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp

Omexamination 1, 10/2

Omexamination 2, 6/3

2005 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Seminarium,0,5 hp

Omexamination 1, 8/2

Omexamination 2, 28/2

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se


Examinationsmoment

2006 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen, 7 hp

Omexamination 1, 16/3

Omexamination 2, 20/4

2007 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 25/2

Omexamination 2, 22/4

Anmälan sker till Anders Dybelius, anders.dybelius@ju.se


Examinationsmoment

2008 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 26/4

Omexamination 2, 14/6

Anmälan sker till Joakim Öberg och Johannes Heuman,
joakim.oberg@ju.se, johannes.heuman@ju.se


Examinationsmoment

2009 Upplysning och revolution: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 21/4

Omexamination 2, 6/5

2011 Imperialism och världskrig: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 12/5

Omexamination 2, 27/5

Anmälan sker till Laila Nielsen, laila.nielsen@ju.se


Examinationsmoment

2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 31/5

Omexamination 2, 27/8

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson och Laila Nielsen,
carl-johan.svensson@ju.se, laila.nielsen@ju.se


Samhällskunskap för ämneslärare 91-120 hp, LSCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LSER22 och LSET22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examination.


Examination

Seminarium I, 1 hp

Seminairum II, 1 hp

Seminarium III, 1 hp

Omexamination 1, 8/2

Omexamination 2, 3/3

Anmälan sker till Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se


Examination

Individuell redovisning, 1 hp

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1 hp

Omexamination 1, 15–17/2

Omexamination 2, 3/3

Anmälan sker till Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se


Examination

Valbart fördjupningstema I, 5 hp

Omexamination 1, 9/3

Omexamination 2, 30/4

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se


Examination

Valbart fördjupningstema II, 5 hp

Omexamination 1, 1/4

Omexamination 2, 30/4

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se


Examination

Examensarbete 15 hp

Omexamination 1, 9/6

Omexamination 2, 1/9

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se


Samhällskunskap för ämneslärare 1-30 hp, LSHK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSHK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examinationen.


Examination

Samhällskunskap i teori och praktik I, 7,5 hp

Omexamination 1 resp 2 (alla delmoment), 29/4 och 10/6

Anmälan sker till Therese Schoultz: therese.schoultz@ju.se


Examination

Svensk politik och förvaltning, 7,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen), 25/2 och 6/4

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift), 4/3 och 31/3

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson: carl-johan.svensson@ju.se


Examination

Sociologisk översiktskurs, 4,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift): 8/4 och 13/5

Omexamination 1 resp. 2 (seminarium): 24/3 och 13/5

Anmälan sker till Tobias Samuelsson: tobias.samuelsson@ju.se


Examination

Kulturgeografisk översiktskurs, 4,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen): 6/5 och 15/6

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift): 28/4 och 3/6

Anmälan sker till Åsa Westermark: asa.westermark@ju.se


Examination

Jämförande politik, 6 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen): 10/6 och 27/8

Anmälan sker till Joakim Öberg och Johanna Bergström:
joakim.oberg@ju.se johanna.bergstrom@ju.se


Religionsvetenskap för ämneslärare 1-30 hp

Kursen har lagts ned och ersätts med LR1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.

Vid behov av examinering, kontakta Jennie.Ahlgren@ju.se senast 10 dagar innan examination.


Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap

Seminarium 1 hp: 25/3 resp 15/4

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 hp: 25/3 resp 15/4


Delkurs 2: Etik och livsfrågor

Seminarier 0,5 hp: 2/3, 15/4 resp 27/5

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp: 25/2, 15/4 resp 27/5

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 5,5 hp: 11/3, 6/5 resp 14/6


Delkurs 3: Religionshistoria

Seminarier 1 hp: Seminarium 1: 24/3, 2/5 resp 13/6; Seminarium 2: 6/4, 2/5 resp 13/6

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 4,5 hp: 22/4, 8/5 resp 23/8

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 4,5 hp: 20/5, 7/6 resp 26/8


Delkurs 4: Religion, individ och samhälle

Seminarier 0,5 hp: 31/5, 13/6 resp 5/9

Individuell skriftlig inlämningsuppgift (hemtentamen) 2,5 hp: 3-10/6, 5-11/9 resp 10-16/10


Delkurs 5: Religionsdidaktik

Seminarier 2 hp: 4/4, 6/6 resp 5/9

Individuella skriftliga inlämningsuppgifter: 12/5, 6/6 resp 29/8


Engelska för ämneslärare 61-90 hp, LECP18

Kursen har lagts ned och ersätts med LE3N12 och LE1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvig Annika Denke senast 10 dagar innan examinationen. annika.denke@ju.se


Engelskspråkig litteratur och kultur 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1: 220401

Omexamination 2: 220826


Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Omexamination 1: 220513

Omexamination 2: 220826


Ämnesdidaktik 3: Individuell redovisning, 2 hp

Omexamination 1: 220214

Omexamination 2: 220318


Ämnesdidaktik 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

Omexamination 1: 220227

Omexamination 2: 220422


Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1: 220225

Omexamination 2: 220408


Uppsats, 15 hp

Omexamination 1: 220610

Omexamination 2: 230120


Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare, 7,5 hp, LVEN17

Kursen har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare, LVEN12, Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7-9, L27N12 eller Verksamhetsförlagd utbildning II för kompletterande pedagogisk utbildning, LVKN12. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.


Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström, maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.


Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare, 7,5 hp, LV3N17

Kursen har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare, L3VN12, Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7-9, L37N12 eller Verksamhetsförlagd utbildning III för kompletterande pedagogisk utbildning, LK3N12. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.


Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström, maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.


Religonsvetenskap för ämneslärare 61-90 hp, LR3P16 och LRCQ24

Kurserna har lagts ner och ersatts med LR3N12 och LERT22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till kursansvig Peter Karlsson senast 15 dagar innan examinationen.

peter.carlsson@ju.se


Omexamination, tillfälle 1, 20 april

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Kristendomens historia, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Kristendomens historia: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1hp

Etik: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning, 1 hp

Religionsdidaktik: Seminarium, 1hp


Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Kristendomens historia, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Kristendomens historia: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1hp

Etik: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning, 1 hp

Religionsdidaktik: Seminarium, 1hp


Uppsats/examensarbete 15 hp

Omexamination, tillfälle 1: 9 juni

Omexamination, tillfälle 2: 26 augusti


VT22


Historia för ämneslärare 91-120 hp, LHCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LH4R22 och LH2T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

Anmälan sker till Laila Nielsen, laila.nielsen@ju.se senast 10 dagar innan examination.


Examination delkurs 1: historiografi, 9 hp

Omexamination 1, 18/3

Omexamination 2, 1/4


Examination delkurs 2: valbart fördjupningstema II, 6 hp

Ordinarie tillfälle, 28/3–1/4

Omexamination 1, 15/4

Omexamination 2 29/4


Examination delkurs 3: uppsats, 15 hp

Ordinarie tillfälle, 8/6

Omexamination 1, 6/9

Omexamination 2, 25/10

HT 22/VT 23
Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:
- Anmälan till omexamination 1: 4 december
- Anmälan till omexamination 2: 5 februari

LUKM12 Uppsats i MKV I
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LU1M13

LKOK12 Kommunikation och organisation
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LKOK13

LPAN12 Projektarbete
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LPAN13

LIWK16 Internet and Web Design
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LIWK13

LRBN17 Radio Production and Live Broadcast
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LRBK13

LVPG16 Video Production
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LVPK13

OBS!

Se till att ha ett aktivt JU-konto för att kunna anmäla tentamen och/eller logga in på kursen i Canvas. Vid frågor om konto kontakta IT Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cookieinställningar