student
Sidan uppdaterad 2014-01-13

Högskolan för lärande och kommunikation

Här listas utgångna (nedlagda) kurser hos Högskolan för lärande och kommunikation.

Information om kvarvarande examinationstillfällen för utgångna kurser som på samma gång har varit både fristående- och programkurser och i vilka deltagare på fristående kurs har samläst med programstudenterna anges nedan under respektive program.

Kursen Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp med kurskod LAOG12 läggs ned och ersätts med kursen Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp med kurskod LAOG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LAOG12 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Vezir.Aktas@ju.se och anmäl kvarvarande examinationer senast 10 dagar innan nedan angivna examinationstider. Observera att examinationsuppgifter kommer att skickas till dig strax innan angivet klockslag och till mailadressen som du använder i din anmälan. Dina svar skickas sedan tillbaka inom angiven tidsram. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LAOG12.

Kurskod

Kurs

Examination 1

Examination 2

LAOG12

Arbets -och organisationspsykologi

Datum:2023-04-15

Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum: 2023-06-10

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Kursen Engelska 1-30 hp med kurskod LE1G18 läggs ned och ersätts med kursen Engelska 1-30 hp med kurskod LE1G13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LE1G18 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Jenny.Malmqvist@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 14/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Efter anmälan kommer du att få exakta tider för dina examinationer. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LE1G18.

Kursen Folkmordens historia under 1900-talet med kurskod LFNG19 läggs ned efter ht-22. Kursen utgår och härmed erbjuds det två extra examinationstillfällen, 20 april 2023 och 1 juni 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Johannes Heuman johannes.heuman@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen.

Kursen Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling med kurskod LFFK18 och tidigare LFTK15 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Läs- och skrivutveckling för alla med kurskod LLUK13. Du som har läst men inte slutfört kursen Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Gun Sand gun.sand@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling.


Kursen Geografi, 15 hp med kurskod LGEG13 läggs ned och ersätts med kursen Geografi, 15 hp med kurskod LGOG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LGEG13 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare mikael.gustafsson@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 30/10 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 17/04 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LGEG13.

Kursen Geografi, 16-30 hp med kurskod LGEK15 läggs ned och ersätts med kursen Geografi, 16-30 hp med kurskod LGOK13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LGEK15 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare mikael.gustafsson@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 04/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 21/04 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LGEK15.

Kursen Handledarutbildning -VFU med kurskod LHUN18, inklusive tidigare kurskoder, läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Handledarutbildning -VFU med ny kurskod LHUN13. Du som har läst men inte slutfört kursen Handledarutbildning -VFU med kurskod LHUN18 eller äldre erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Helena Svanängen helena.svanangen@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LHUN18 eller någon äldre kurskod.

De högskolepedagogiska kurserna som tidigare har erbjudits vid JU har nu flyttats till EDUCATE och delats upp i flera delar. Se mer på https://intranet.hj.se/portal/educate.html De tidigare versionerna av kurserna läggs ned och du som har gått men inte slutför någon högskolepedagogisk kurs erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. För att delta vid dessa examinationstillfällen ska du senast vid nedan angivna deadlines kontakta respektive kursansvarig och stämma av exakta examinationstider för respektive kurs. Därefter ska det inte vara möjligt att slutföra dessa kurser.

Kurs

Kurskod (senast)

Deadline 1

Deadline 2

Kursansvarig

Högskolepedagogik, grundläggande 7,5 hp

LHGR26

05-apr-23

07-jun-23

joel.hedegaard@ju.se

Handledning på grund- och avancerad nivå 7,5 hp

LHLR22

05-apr-23

07-jun-23

aron.engberg@ju.se

Hållbar utveckling i högre utbildning 7,5 hp

LHUR29

05-apr-23

07-jun-23

per.askerlund@ju.se

Handledning på forskarutbildningen - docentkurs 7,5 hp

FLHDK32

05-apr-23

07-jun-23

elisabet.sandblom@ju.se

Kursen Intercultural and International Communication, 7,5 hp med kurskod LIIG19 läggs ned och ersätts med kursen Intercultural Communication and Sustainable Social Change, 7,5 hp med kurskod LICG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LIIG19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare irene.rapado@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 30/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LIIG19.

Kursen Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp med kurskod LKKA17 läggs ned och ersätts med kursen Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp med kurskod LKKG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LKKA17 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare emma.christina.neal@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 15/12 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 15/2 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LKKA17.

Kursen Podcastradio med kurskod LPCG10 och tidigare LPRG11 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Podcastradio med ny kurskod LPCG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LPCG10 eller LPRG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig läraren Joakim Staf joakim.staf@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LPCG10 eller LPRG11.

Publicerades 13 sep 2021

Kursen Projektledning 7,5 hp med kurskod LPLG10 läggs ned efter kurstillfället ht-21. I kursen finns 6 examinationsmoment och de återstående examinationstillfällen är:

Graf

Samtliga examinationer inträffar som Inspera tentamen och är tillgängliga från 10.00 första dagen och stänger 22.00 sista dagen. Tentamen ska anmälas senat 10 dagar innan examinationen öppnar via https://www.student.ladok.se/student/loggain Se mer om digitala examinationer på https://ju.se/student/digital-tentamen/

Publicerat 16 mars

Kursen Projektledning i praktiken, 7,5 hp med kurskoder LPLG15 eller LPLG14 erbjuds inte sedan vt-20 och har lagts ned. Kusen har ersatts med Projektledning 7,5 hp (LPLG10). Du som har läst kursen Projektledning i praktiken, 7,5 hp med kurskod LPLG15 eller LPLG14 under vt-20 och tidigare erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Deadline för anmälan av kvarvarande examinationer är 9 april 2021 och 4 juni 2021. För att genomföra kvarvarande examinationer och slutföra kursen ska du senast vid någon av de angivna datumen ta kontakt med kursansvarig lärare Joachim Nilsson joachim.nilsson@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Projektledning i praktiken.

Kursen Psykologi, 1-30 hp, med kurskod LPSG16 läggs ned och ersätts med kursen Psykologi, 1-30 hp med kurskod LPSG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LPSG16 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Vezir.Aktas@ju.se och anmäl kvarvarande examinationer senast 10 dagar innan nedan angivna examinationstider. Observera att examinationsuppgifter kommer att skickas till dig strax innan angivet klockslag och till mailadressen som du använder i din anmälan. Dina svar skickas sedan tillbaka inom angiven tidsram. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LPSG16.

Examinationsmoment

Examination 1

Examination 2

Psykologins grunder och metoder: individuell skriftlig tentamen 1

Datum: 2022-10-08

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Datum: 2022-12-10

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Psykologins grunder och metoder: individuell skriftlig tentamen 2

Datum: 2022-10-15

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Datum: 2022-12-17

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Allmän psykologi

Datum: 2023-01-07

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Datum: 2023-03-11

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Socialpsykologi med grupprocesser

Datum: 2023-03-18

Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum: 2023-05-20

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Arbets- och organisationspsykologi

Datum: 2023-04-15 Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum: 2023-06-10

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Kursen Religiösa sekter och nya religiösa rörelser, 7,5 hp med kurskod LRSG12 läggs ned och ersätts med kursen Religiösa sekter och nya religiösa rörelser, 7,5 hp med kurskod LRNG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LRSG12 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Aron.Engberg@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 14/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LRSG12.

Kursen Sociala medier i teori och praktik med kurskod LSMG19 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Sociala medier och demokratiska processer med kurskod LSDG13 Du som har läst men inte slutfört kursen Sociala medier i teori och praktik med kurskod LSMG19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Cecilia Selvén Cecilia.Selven@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSMG19.

Publicerad 9 december 2021

Kursen Sociologi, 31-60 hp med kurskod LSLK19 kommer efter kursperioden ht-21/vt-22 att läggas ned och ersättas med kursen Sociologi, 31-60 hp med ny kurskod LS3K12. Du som tidigare har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSLK19 erbjuds härmed möjlighet att slutföra din kurs i samband med omexaminationer i pågående kurs samt vid två extra tillfällen per examinationsmoment enligt tabellen nedan. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan valt datum kontakta kursansvarig lärare Ann-Sofi Kall ann-sofi.kall@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSLK19


omexamination 1omexamination 2extra tillfälle 1extra tillfälle 2
Delkurs 117.12.21.30.01.2229.05.2218.09.22
Delkurs 216.01.22.20.02.2221.08.2220.11.22
Delkurs 317.04.2222.05.2218.12.2212.02.23
Delkurs 407.08.2230.10.2222.01.2330.04.23

Kursen Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp med kurskod LSGG19 läggs ned och ersätts med kursen Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp med kurskod LSGG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSGG19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Vezir.Aktas@ju.se och anmäl kvarvarande examinationer senast 10 dagar innan nedan angivna examinationstider. Observera att examinationsuppgifter kommer att skickas till dig strax innan angivet klockslag och till mailadressen som du använder i din anmälan. Dina svar skickas sedan tillbaka inom angiven tidsram. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSGG19.

Kurskod

Kurs

Examination 1

Examination 2

LSGG19

Socialpsykologi med grupprocesser

Datum: 2023-03-18

Starttid: 13:00 Sluttid: 17:00

Datum:2023-05-20

Starttid: 13:00

Sluttid: 17:00

Kursen Svenska som andraspråk 2 15,0 hp med kurskod LSAK18 och tidigare LS2K13 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Svenska som andraspråk 2 15,0 hp med ny kurskod LSVK13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSAK18 eller LS2K13 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig läraren Susanne Evertsson Grahn susanne.evertsson-grahn@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSAK18 eller LS2K13.

Kursen Utomhuspedagogik, höst med kurskod LUHG18 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Utomhuspedagogik och platsbaserat lärande med kurskod LUHG13. Du som har läst men inte slutfört kursen Utomhuspedagogik höst erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Maria Hammarsten maria.hammarsten@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Utomhuspedagogik, höst.

Kursen Utvecklingsstörning, grundkurs,7,5 hp med kurskod LUGK19 läggs ned och ersätts med kursen Intellektuell funktionsnedsättning, grundkurs 7,5hp med kurskod LIFK13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LUGK19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare gun.sand@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 10 dagar innan 28/10 2022 eller 18/11 2022 för seminarier och senast 10 dagar innan 18/11 2022 eller 13/1 2023 för Individuell skriftlig inlämningsuppgift. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LUGK19.

Publicerad 1 juni 2022.

Kursen Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag 7,5 hp med kurskod LVVG18 (samt äldre kurskoder) läggas ned efter höstterminen 2021.
Du som har läst men inte slutfört kursen erbjuds härmed två extra tillfällen per examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan examinationsdatumen nedan kontakta jenny.malmqvist@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag.
Observera att Datum för seminarium avser examination på campus och datum för inlämningsuppgifterna avser deadline för inlämning i Canvas.

Seminarium (2 hp) 2022-10-17

Individuell uppgift 1 (2 hp) 2022-10-21

Individuell uppgift 2 (3,5 hp) 2022-10-28

Seminarium (2 hp) 2023-01-16

Individuell uppgift 1 (2 hp) 2023-01-20

Individuell uppgift 2 (3,5 hp) 2023-01-20

Kursen Videoreporter, 7,5 hp med kurskod LVRA18 läggs ned och ersätts med kursen Videoreporter, 7,5 hp med kurskod LVRG13. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LVRA18 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Kontakta kursansvarig lärare Joakim.Staf@ju.se och anmäl kvarvarande examination/examinationer senast 14/11 2022 för examinationstillfälle 1 och senast 30/01 2023 för examinationstillfälle 2. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LVRA18.

Kursen Videoredigering och rörlig bild med kurskod LVRG11, inklusive tidigare kurskoder LVBA18 och LVBG19 läggs ned efter ht-22 och ersätts med kursen Videoproduktion som socialt hållbar kommunikation med kurskod LVSG13. Du som har läst men inte slutfört kursen Videoredigering och rörlig bild med kurskod LVRG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen, 30 maj 2023 och 29 september 2023. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar i förväg kontakta kursansvarig lärare Cecilia Selvén Cecilia.Selven@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskoder LVRG11, LVBA18 och LVBG19.

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.


HT22:

Conflict Management 7,5 hp, LCMN19

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvarig Emma Neal, senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. emma.christina.neal@ju.se

Examinationsdatum
2023-02-24
2023-03-31
2023-04-28

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Ivana Stanic ivana.stanic@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.


HT22

Namn på kurs: LMYG11 Man, Society and Environment (sista kurstillfället HT21)

Kod: Ersättande kurskod LMSG12

Beskrivning: Nytt namn: Människa, miljö och samhälle. Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LMYG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum senast 10 dagar före kursstart, asa.westermark@ju.se


VT22

Aktuella kurser inom IA-programmet:

Namn på kurs

Kod

Beskrivning

LHUK13 Hållbarhetsutmaningar

(sista kurstillfället VT23)


Ersättande kurskod: LHUK14

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LHUK13) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT24. Kontakta kursansvarig Mikael Gustafsson angående datum senast 10 dagar före kursstart, mikael.gustafsson@ju.se

LHUK12

Sustainability Challenges

(sista kurstillfället VT22)


Ersättande kurskod: LHUK13

Nytt namn: Hållbarhetsutmaningar

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LHUK12) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT23. Kontakta kursansvarig Mikael Gustafsson angående datum senast 10 dagar före kursstart, mikael.gustafsson@ju.se

LCWG11 Conflict Transformation in International Development Work (Sista kurstillfället VT 2022)


Ersättande kurskod: LCTG13Nytt namn: Conflict Transformation in Theory and Practice

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LCWG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT23. Kontakta kursansvarig Carina Hjelmstam Winberg angående datum senast 10 dagar före kursstart, Carina.Hjelmstam-Winberg@ju.se

HT23

Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies, LTSR28

Kursen har lagts ner och ersatts med kurskod/er. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Qi Meng senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. qi.meng@ju.se. Plats: HLK om inte annat anges.


Omexamination 1 för alla moment i kursen, October 31st 2023

Omexamination 2 för alla moment i kursen, January 31st 2024Introduction to Interventions in Childhood, LIIR21
Kursen har lagts ner. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Qi Meng senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. qi.meng@ju.se. Plats: HLK om inte annat anges.


Omexamination 1 för alla moment i kursen, October 31st 2023

Omexamination 2 för alla moment i kursen, January 31st 2024VT22

LMCT26 utgår

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.

Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

LTIR19 läggs ner

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.


Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

Student ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination. Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination. Om sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.


 

 

Förskollärarprogrammet

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

 

Ht23

 

Didaktiskt arbete III LD3R22

Kursen har lagts ner och ersatts med LD3R23. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

 

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig: Kristina Wennefors senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress till kursansvarig; kristina.wennefors@ju.se

 

Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning

2201 Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 4 hp

Omexamination 1, 23 12 12

Omexamination 2, 24 02 20

 

2202, Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4 hp

Omexamination 1, 24 01 17

Omexamination 2, 24 03 13

 

2203 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 hp

Omexamination 1, 23 12 20

Omexamination 2, 24 02 28

 

2204, Gruppredovisning 3,5 hp

Omexamination 1, 23 11 17

Omexamination 2, 23 02 02

 

2205 Seminarium 1,5 hp

Omexamination 1, 24 01 11

Omexamination 2, 24 03 07

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

HT23Bild för grundlärare, 1-15 hp, LB1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 34).

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

2201, individuell skriftlig tentamen, 2 hp

2202, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

2204, Seminarium, 3 hp

2205, Individuella redovisningar och gruppredovisningar, 3 hp

Bild för grundlärare, 16-30 hp, LBGK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB2K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 44).

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

2201, Seminarium, 2 hp

2202, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

2204, Individuell redovisning, 3 hp

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 4 hpFritidshemmet som praktik för multimodaltitet och interkulturalitet, 15 hp, LFMK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LFMK13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Carin Falkner senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Carin.falkner@ju.se.

Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Delkurs 1: Seminarium 0,5, hp

Omexamination 1, 23.09.01

Omexamination 2, 23.10.09

2202, Delkurs 1: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 23.09.07

Omexamination 2, 23.10.10

2203, Delkurs 1: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 23.09.08

Omexamination 2, 23.10.10

2204, Delkurs 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp

Omexamination 1, 23.09.24 kl:23:59

Omexamination 2, 23.11.05 kl:23:59

2205, Delkurs 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp

Omexamination 1, 23.09.24 kl 23:59

Omexamination 2, 23.11.05 kl:23:59

2206, Delkurs 1: Gruppredovisning, 1,5 hp

Omexamination 1, 23.09.22

Omexamination 2, 23.11.08 kl:8.30 – 10.00

2207, Delkurs 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp

Omexamination 1, 23.10.08 kl: 23.59

Omexamination 2, 23.11.26 kl: 23.59

2208, Delkurs 2: Gruppredovisning, 1,5 hp

Omexamination 1, 23.10.11

Omexamination 2, 23.11.23

2209, Delkurs 1: Gruppredovisning, 3,0 hp

Omexamination 1, 23.10.27

Omexamination 2, 23.12.15Idrott och hälsa 1-15 LI1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Hans.persson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 24/10

Omexamination 2, 15/11

2202, Individuell redovisning 1, 2,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 10/11

2203, Individuell redovisning 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 14/9 (hajk)

Omexamination 2, 3/11

2204, Gruppredovisning, 4,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 5,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11

Idrott och hälsa för grundlärare, 16-30 hp, LI2K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LIHK13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Hans.persson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Gruppredovisning 1 med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp

Omexamination 1, 8/12,

Omexamination 2, 12/12

2202, Individuell redovisning 1, 2,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/12

2203, Individuell redovisning 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/12

2204, Gruppredovisning 2, 4,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/12

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 3,5 hp

Omexamination 1, 7/12

Omexamination 2, 12/12

2206, Gruppredovisning 3, 3,5 hp

Omexamination 1, 13/1-24

Omexamination 2, 19/1-24Musik för grundlärare 1-15 hp, LMUK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LM1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig, Bo Hellgren, senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress: bo.hellgren@ju.se Plats: HLK, sal enligt senare besked.

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Individuell redovisning 1, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-06

Omexamination 2, 2023-11-01

2202, Individuell redovisning 2, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-18

Omexamination 2, 2023-12-12

2203, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-09-22

Omexamination 2, 2023-11-10

2204, Seminarium, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-24

Omexamination 2, 2023-12-15

2205, Individuell skriftlig tetamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-26

Omexamination 2, 2023-12-14


Musik för grundlärare 16-30 hp, LMGK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LM2K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Ulrika Martinsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. ulrika.martinsson@ju.se Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Individuell redovisning 1, 4,0 hp

Omexamination 1, 2023-12-20

Omexamination 2, 2024-01-22

2202, Individuell redovisning 2, 4,0 hp

Omexamination 1, 2024-01-17

Omexamination 2, 2024-02-21

2203, Gruppredovisning, 1,0 hp

Omexamination 1, 2023-12-21

Omexamination 2, 2024-02-02

2204, Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-12-05

Omexamination 2, 2024-01-15

2205, Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 3,0 hp

Omexamination 1, 2024-01-19

Omexamination 2, 2024-03-04

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

HT23

Bild för grundlärare, 1-15 hp, LB1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 34).

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

2201, individuell skriftlig tentamen, 2 hp

2202, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

2204, Seminarium, 3 hp

2205, Individuella redovisningar och gruppredovisningar, 3 hp

Bild för grundlärare, 16-30 hp, LBGK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LB2K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen. Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Klas Öhling, klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs (start v 44).

Ange vilken av nedanstående examinationsmoment du önskar att delta på:

2201, Seminarium, 2 hp

2202, Gruppredovisning med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

2203, Individuell redovisning med skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

2204, Individuell redovisning, 3 hp

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 4 hpIdrott och hälsa 1-15 LI1K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LI1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Hans.persson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 24/10

Omexamination 2, 15/11

2202, Individuell redovisning 1, 2,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 10/11

2203, Individuell redovisning 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 14/9 (hajk)

Omexamination 2, 3/11

2204, Gruppredovisning, 4,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 5,0 hp

Omexamination 1, 27/10

Omexamination 2, 3/11

Idrott och hälsa för grundlärare, 16-30 hp, LI2K12

Kursen har lagts ner och ersatts med LIHK13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Hans Persson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Hans.persson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Gruppredovisning 1 med individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp

Omexamination 1, 8/12,

Omexamination 2, 12/12

2202, Individuell redovisning 1, 2,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/12

2203, Individuell redovisning 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/12

2204, Gruppredovisning 2, 4,0 hp

Omexamination 1, 12/12

Omexamination 2, 19/12

2205, Seminarier och individuella redovisningar, 3,5 hp

Omexamination 1, 7/12

Omexamination 2, 12/12

2206, Gruppredovisning 3, 3,5 hp

Omexamination 1, 13/1-24

Omexamination 2, 19/1-24Musik för grundlärare 1-15 hp, LMUK12

Kursen har lagts ner och ersatts med LM1K13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig, Bo Hellgren, senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Mejladress: bo.hellgren@ju.se Plats: HLK, sal enligt senare besked.

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Individuell redovisning 1, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-06

Omexamination 2, 2023-11-01

2202, Individuell redovisning 2, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-18

Omexamination 2, 2023-12-12

2203, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-09-22

Omexamination 2, 2023-11-10

2204, Seminarium, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-24

Omexamination 2, 2023-12-15

2205, Individuell skriftlig tetamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 2023-10-26

Omexamination 2, 2023-12-14

HT23


Bedömning och betygssättning för kompletterande pedagogisk utbildning, LBKR22

Kursen har lagts ner och ersatts med LBKR23 Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. karin.jardmo@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Grupplaboration, 1 hp

Omexamination 1, 2023-08-30, 2023-09-12

Omexamination 2, 2023-09-19

  1. 2202 Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 2023-09-01

Omexamination 2, 2023-09-26


2203, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 2023-09-14

Omexamination 2, 2023-09-29


2204, Seminarium 3, 4,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-11-03


Bedömning och betygssättning för ämneslärare, LBER22

Kursen har lagts ner och ersatts med LBER23 Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. karin.jardmo@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201, Grupplaboration, 1 hp

Omexamination 1, 2023-08-30, 2023-09-12

Omexamination 2, 2023-09-19


  1. Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 2023-09-01

Omexamination 2, 2023-09-26


2203, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 2023-09-14

Omexamination 2, 2023-09-29


2204, Seminarium 3, 4,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-11-03Didaktik inom pedagogisk utbildning, LDPR22 (KPU)

Kursen har lagts ner och ersatts med LDPR23. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Frida Wikström senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Frida.wikstrom@ju.se

Plats: HLK om inte annat anges.


Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2201 Grupplaboration 2,0 hp

Omexamination 1, 2024-02-23

Omexamination 2, 2024-04-05


2202 Seminarium 2,0 hp

Omexamination 1, 2023-12-21

Omexamination 2, 2024-03-01


2203 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,5 hp

Omexamination 1, 2024-01-09 (seminarium 2024-01-10)

Omexamination 2, 2024-02-15 (seminarium 2024-02-16)Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LLKK11 & LFÄG11

Kursen har lagts ner och ersatts med LLKK13 & LFÄG11. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. Jennie.Ahlgren@ju.se.

Plats: HLK om inte annat anges


Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen


2101, Individuell skriftlig tentamen, del 1, 1hp

Observera att detta är en salstentamen som du måste anmäla dig till

Omexamination 1, 230922

Omexamination 2, 231025


2102, Individuell skriftlig tentamen, del 2, 4,5hp

Omexamination 1, 231023-231029

Omexamination 2, 231211-231217


2103 Grupplaborationer, 1hp

Ta kontakt med Thomas.Håkansson@ju.se för datum för omexamination i dessa moment (två stycken) i samband med terminsstart HT2023


2104 Seminarium 1, 2,5hp

2105 Seminarium 2, 1,5hp

Ovanstående två moment (2104 och 2105) har bestått av flera delar. För att omexaminera dessa mailar du kursansvarig Jennie.Ahlgren@ju.se så att vi tillsammans kan titta på vad det är som behöver omexamineras, senast vid terminsstart HT2023.

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG11, LFSG13

Kursen har lagts ner och ersatts med LFÄG13 och LVUG11. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren i samband med terminsstart hösten 2023; jennie.ahlgren@ju.se. Vi ser då över vilka moment som saknas och lägger upp en individuell planering för examination.
Obs! Gäller det omexamination av VFUmoment kontaktas Tomas.Aldeborg@ju.se snarast möjligt, allra senast vid terminsstart hösten 2023.
Historia för ämneslärare, 31-60 hp, LHIN14

Kursen har lagts ner och ersatts med LH2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. radu.dinu@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1401 Kallt krig och globalisering7,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1402 Tematiska studier 9,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1403 Historisk metod 6,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1404 Seminarieuppsats med opposition7,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFSG13 & LFLG11

Kursen har lagts ner och ersatts med LFÄG13 och LVUG11. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren i samband med terminsstart hösten 2023; jennie.ahlgren@ju.se. Vi ser då över vilka moment som saknas och lägger upp en individuell planering för examination. Obs! Gäller det omexamination av VFUmoment kontaktas Tomas.Aldeborg@ju.se snarast möjligt, allra senast vid terminsstart hösten 2023.Historia för ämneslärare, 31-60 hp, LH2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med LH2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. radu.dinu@ju.se .
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1903 Kallt krig och globalisering, historiedidaktik: seminarium 2, 1,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1904 Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1905 Tematiska studier, konsthistoria: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp
Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1906 Tematiska studier, historieundervisning i mångkulturell miljö: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hp
Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1907 Tematiska studier, minnespolitik i Europa efter 1945: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1908 Tematiska studier, historiedidaktisk moment: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 1,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1909 Historisk metod: individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1910 Historisk metod: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1911 Historisk metod: gruppredovisning, 0,5 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1912 Historisk metod, historiedidaktik: individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium 3, 1,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023

1913 Uppsats7,5 hp, 1914 Kallt krig och globalisering, historiedidaktik: seminarium 11,0 hp

Omexamination 1, 12/09 2023

Omexamination 2, 27/10 2023


Lärande och utveckling för ämneslärare, LLLG11, LLLG14, LLUF16, LULG11, LUVK11


Kursen har lagts ner och ersatts med LULG13/LUVK13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Rebecka Florin Sädbom senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. rebecka.florin-sadbom@ju.se Plats: HLK om inte annat anges.

Examinationsmoment och omfattning (gäller för alla kurskoderna ovan)

Didaktiskt gruppuppgift 1,5 hp, U/G

Omexamination 1: 17 november, 2023

Omexamination 2: 15 december, 2023

Litteraturseminarium 1 hp, U/G

Omexamination 1: 20 november, 2023

Omexamination 2: 14 december, 2023

Individuell skriftlig tentamen, 5 hp, U/G/VG

Omexamination 1:1 december, 2023

Omexamination 2: 26 januari, 2024


Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9, 31-60hp, LR7K10

Kursen har lagts ner och ersatts med LR9K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination av någon examinationsuppgift görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren senast 1 september 2023; Jennie.Ahlgren@ju.se

Examinationsmoment och omfattning

2001 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

2002 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

2003 Kristendomens historia: seminarier, 1hp

2004 Kristendomens historia: Individuell skriftlig tentamen, 4,5hp

2005 Religionsdidaktik: Seminarier, 1hp

2006 Religionsdidaktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

2008 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig
inlämningsuppgift, 1,5hp

2009 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

2010 Att studera och analysera religion: seminarier, 1hp

2011 Tematisk studie: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 6hp

2012 Tematisk studie: seminarier, 1,5hp

2020 Religionsdidaktik: Laboration, 2,5hp


Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp, LR2N16

Kursen har lagts ner och ersatts med LR2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination av någon examinationsuppgift görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Jennie Ahlgren senast 1 september 2023; Jennie.Ahlgren@ju.se

Examinationsmoment och omfattning

1901 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

1902 Bibelvetenskap: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

1903 Kristendomens historia: seminarier, 1hp

1904 Kristendomens historia: Individuell skriftlig tentamen, 4,5hp

1905 Religionsdidaktik: Seminarier, 1hp

1906 Religionsdidaktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4hp

1908 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

1909 Att studera och analysera religion: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,5hp

1910 Att studera och analysera religion: seminarier, 1hp

1911 Uppsats, 7,5hp

2001 Religionsdidaktik: Laboration, 2,5hpSamhällskunskap för ämneslärare, LS3P16

Kursen har lagts ner och ersatts med LS3N12/L2380. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Rebecka Florin Sädbom senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. rebecka.florin-sadbom@ju.se
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Samhällskunskap i teori och praktik III, 7,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-13

Omexamination 2, 2023-12-06

Statsvetenskap: Politisk teori, 7,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-12-12

Uppsats/examensarbete med opposition, 15 hp

Omexamination 1, Observera att studenterna inte skriver uppsats på den här nivån längre i samhällskunskap III

Omexamination 2,


Samhällskunskap för ämneslärare, LS3P17

Kursen har lagts ner och ersatts med LS3N12/L2380. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Rebecka Florin Sädbom senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. rebecka.florin-sadbom@ju.se
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Samhällskunskap i teori och praktik III, Individuell muntlig och skriftlig inlämningsuppgift 1, 2,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-13

Omexamination 2, 2023-12-06

Samhällskunskap i teori och praktik III, Individuell muntlig och skriftlig inlämningsuppgift 2, 5 hp

Omexamination 1, 2023-10-02

Omexamination 2, 2023-12-18

Statsvetenskap: Politisk teori I, Individuell muntlig presentation och skriftlig inlämning, 2,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-12-12

Statsvetenskap: Politisk teori II, Individuell muntlig presentation och skriftlig inlämning, 5 hp

Omexamination 1, 2023-10-07

Omexamination 2, 2023-12-19

Internationella relationer I: Individuell muntlig och skriftlig inlämning, 2,5 hp

Omexamination 1, 2023-08-21

Omexamination 2, 2023-10-17

Internationella relationer II: Individuell muntlig och skriftlig inlämning, 5 hp

Omexamination 1, 2023-09-11

Omexamination 2, 2023-12-04

Utvecklingsstudier globala perspektiv och lokal försörjning I, Individuell muntlig och skriftlig inlämning, 2.5 hp

Omexamination 1, 2023-12-13

Omexamination 2, 2024-02-15

Utvecklingsstudier globala perspektiv och lokal försörjning II, Individuell skriftlig inlämning, 5 hp

Omexamination 1, 2023-12-14

Omexamination 2, 2024-02-20


Samhällskunskap för ämneslärare, LSHN10

Kursen har lagts ner och ersatts med LS3N12/L2380. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Rebecka Florin Sädbom senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. rebecka.florin-sadbom@ju.se
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Samhällskunskap i teori och praktik III, Individuell muntlig och skriftlig inlämningsuppgift 1, 2,5 hp

Omexamination 1,2023-09-13

Omexamination 2, 2023-12-06

Samhällskunskap i teori och praktik III, Individuell muntlig och skriftlig inlämningsuppgift 2, 5 hp

Omexamination 1, 2023-10-02

Omexamination 2, 2023-12-18

Statsvetenskap: Politisk teori I, Individuell muntlig presentation och skriftlig inlämning, 2,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-12-12

Statsvetenskap: Politisk teori II, Individuell muntlig presentation och skriftlig inlämning, 5 hp

Omexamination 1, 2023-10-07

Omexamination 2, 2023-12-19

Internationella relationer I: Individuell muntlig och skriftlig inlämning, 2,5 hp

Omexamination 1, 2023-08-21

Omexamination 2, 2023-10-17

Internationella relationer II: Individuell muntlig och skriftlig inlämning, 5 hp

Omexamination 1, 2023-09-11

Omexamination 2, 2023-12-04

Utvecklingsstudier globala perspektiv och lokal försörjning I, Individuell muntlig och skriftlig inlämning, 2.5 hp

Omexamination 1, 2023-12-13

Omexamination 2, 2024-02-15

Utvecklingsstudier globala perspektiv och lokal försörjning II, Individuell skriftlig inlämning, 5 hp

Omexamination 1, 2023-12-14

Omexamination 2, 2024-02-20

Samhällskunskap för ämneslärare, LSHQ24

Kursen har lagts ner och ersatts med LS3N12/L2380. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Rebecka Florin Sädbom senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. rebecka.florin-sadbom@ju.se
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Samhällskunskap i teori och praktik III, 7,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-13

Omexamination 2, 2023-12-06

Statsvetenskap: Politisk teori, 7,5 hp

Omexamination 1, 2023-09-21

Omexamination 2, 2023-12-12

Uppsats/examensarbete med opposition, 15 hp

Omexamination 1, Observera att studenterna inte skriver uppsats på den här nivån längre i samhällskunskap III

Omexamination 2,

Special Needs Education Gy, 7-9 (UVK), LS7R24

Kursen har lagts ner och ersatts med LSNR24. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Marie Carlsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. marie.carlsson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

1401, Examination, 7,5hp

Omexamination 1, 2024-01-19

Omexamination 2, 2024-02-23Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7-9, 7,5hp, L27N14

Kursen har lagts ner och ersatts med L27N12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L27N14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.


Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7-9, 7,5hp, L37N14

Kursen har lagts ner och ersatts med L37N12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L37N14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.


Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare Gymnasiet, 7,5hp, L2GN14

Kursen har lagts ner och ersatts med LVEN12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L2GN14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.


Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare Gymnasiet, 7,5hp, L3GN14

Kursen har lagts ner och ersatts med L3VN12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för L3GN14 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 2023-10-15 du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK), 7,5 högskolepoäng, LVÄG11

Kursen har lagts ner och ersatts med LVÄG13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Marie Carlsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. marie.carlsson@ju.se.

Plats: HLK om inte annat anges


Anmälan till salstentamen görs via StudentLadokLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via appen JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.


Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

2101, Individuell skriftlig tentamen (salstentamen), 3,5 hp

Omexamination 1, 2024-01-19

Omexamination 2, 2024-02-23


2102, Seminarium 1, Vad är kunskap?, 1 hp

Omexamination 1, 2023-12-08

Omexamination 2, 2024-01-12


2103, Seminarium 2, Vetenskapsteori, 1 hp

Omexamination 1, 2023-12-15

Omexamination 2, 2024-01-25


2104, Seminarium 3, Forskningsdesign, 2 hp

Omexamination 1, 2024-01-16

Omexamination 2, 2024-02-29


Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK), LVMG13

Kursen har lagts ner och ersatts med LVMG11/LVÄG13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Marie Carlsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. marie.carlsson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

1301, Examination, 7,5hp

Omexamination 1, 2024-01-19

Omexamination 2, 2024-02-23

Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK), LVPG11

Kursen har lagts ner och ersatts med LVMG11/LVÄG13. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten Anmälan om omexamination och skickas till kursansvarig Marie Carlsson senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle om inte annat anges nedan. marie.carlsson@ju.se.
Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning i den nedlagda kursen

1101, Examination, 7,5hp

Omexamination 1, 2024-01-19

Omexamination 2, 2024-02-23

HT 22/VT 23
Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:
- Anmälan till omexamination 1: 4 december
- Anmälan till omexamination 2: 5 februari

LUKM12 Uppsats i MKV I
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LU1M13

LKOK12 Kommunikation och organisation
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LKOK13

LPAN12 Projektarbete
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LPAN13

LIWK16 Internet and Web Design
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LIWK13

LRBN17 Radio Production and Live Broadcast
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LRBK13

LVPG16 Video Production
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LVPK13

OBS!

Se till att ha ett aktivt JU-konto för att kunna anmäla tentamen och/eller logga in på kursen i Canvas. Vid frågor om konto kontakta IT Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cookieinställningar