student
Sidan uppdaterad 2014-01-13

Högskolan för lärande och kommunikation

Här listas utgångna (nedlagda) kurser hos Högskolan för lärande och kommunikation.

Information om kvarvarande examinationstillfällen för utgångna kurser som på samma gång har varit både fristående- och programkurser och i vilka deltagare på fristående kurs har samläst med programstudenterna anges nedan under respektive program

Publicerad 2 februari 2022

Historia 61-90 hp, LHSC28

Kursen Historia 61-90 hp med kurskod LHSC28 är nedlagd. Enligt Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University erbjuds examinationen vid ytterligare två tillfällen. För att examineras på Fördjupningstema, 7,5 hp och/eller Historieteori och historiedidaktisk teori, 7,5 hp skicka en anmälan till registrator@ju.se senast 17 februari 2022 och/eller 14 mars 2022. Examinationsuppgifter och deadlines för inlämning presenteras därefter av utsedd examinator. Seminarieuppsats/Examensarbete med opposition, 15hp ska i färdigt skick bifogas i ett mail till registrator@ju.se senast 17 februari 2022 eller 14 mars 2022. Du kommer att få återkoppling från utsedd examinator senast 20 dagar efter vald deadline.

Ange alltid namn och personnummer samt kurs och examinationsmoment du vill slutföra.

Publicerad 9 december 2021

Kursen Sociologi, 31-60 hp med kurskod LSLK19 kommer efter kursperioden ht-21/vt-22 att läggas ned och ersättas med kursen Sociologi, 31-60 hp med ny kurskod LS3K12. Du som tidigare har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSLK19 erbjuds härmed möjlighet att slutföra din kurs i samband med omexaminationer i pågående kurs samt vid två extra tillfällen per examinationsmoment enligt tabellen nedan. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan valt datum kontakta kursansvarig lärare Marja Saar Maarja.Saar@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSLK19


omexamination 1omexamination 2extra tillfälle 1extra tillfälle 2
Delkurs 117.12.21.30.01.2229.05.2218.09.22
Delkurs 216.01.22.20.02.2221.08.2220.11.22
Delkurs 317.04.2222.05.2218.12.2212.02.23
Delkurs 407.08.2230.10.2222.01.2330.04.23

Publicerad 9 december 2021

Kursen Litteraturvetenskap 16-30 hp med kurskod LL2K18 läggs ned och ersätts med kursen Litteraturvetenskap 16-30 hp med kurskod LLVK12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LL2K18 erbjuds härmed två extra examinationstillfälle 01/02 2022 och 15/04 2022 För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan kontakta kursansvarig lärare Mattias Fyhr Mattias.Fyhr@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LL2K18.

Publicerad 9 december 2021

Kursen Om rasism historisk och idag, 15 hp med kurskod LORG17 läggs ned och ersätts med kursen Om rasism historisk och idag, 7,5 hp med kurskod LORG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LORG17 erbjuds härmed två extra examinationstillfälle 01/02 2022 och 01/04 2022. För att kunna delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan kontakta kursens examinator Tobias Samuelsson Tobias.Samuelsson@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LORG17.

Publicerad 10 september 2021
Kursen Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp med kurskod LAOG19 läggs ned efter vt-21 och ersätts med kursen Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp med kurskod LAOG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LAOG19 erbjuds härmed två extra examinationstillfälle 30/12 2021 kl. 12-17 och 31/5-2022 kl. 12-17. För att delta i examinationen ska du senast 10 dagar innan kontakta kursansvarig lärare Vezir Aktas Vezir.Aktas@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LAOG19.

Publicerad 22 juni 2021
Kursen Bedömning och examination i högre utbildning, 7,5 hp med kurskoder LBER27 och tidigare LBES25 gick senast ht-19 och gavs inte därefter. Kursen läggs ned. Du som har läst men inte slutfört kursen erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Deadline för anmälan av samtliga kvarvarande examinationer är 11 september 2021 och 30 november 2021. För att genomföra kvarvarande examinationer och slutföra kursen bör du senast vid någon av de angivna datumen ta kontakt med kursens examinator Åsa Hirsh asa.hirsh@gu.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen.

Publicerad 10 sep 2021

Kursen Bruksgitarr, 7,5 hp med kurskod LBGG11 läggs ned efter vt-21 och ersätts med kursen Bruksgitarr i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp, med kurskod LBPG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LBGG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 25/3- 2022 och/eller 20/5- 2022 kontakta kursansvarig lärare Bo Hellgren Bo.Hellgren@ju.se och ange de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LBGG1.

Publicerat: 22 februari 2021

Kursen Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000, 4 hp med kurskod LFAG10 läggs ned efter ht-20 och ersätts från och med ht-21 med kursen Historia: Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000, 4 hp och med kurskod LFAG11.

Du som har läst kursen Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000, 4 hp med kurskod LFAG10 under ht-20 och tidigare erbjuds därmed två extra examinationstillfällen, 31 augusti och 20 oktober för att kunna slutföra kursen. För att lämna in inlämningsuppgiften vid någon av de angivna datumen bör du senast 10 dagar innan ta kontakt med kursens examinator Carl-Johan Svensson carl-johan.svensson@ju.se

Publicerat 10 sep 2021

Kursen Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder, 15 hp och med kurskod LIKG18 läggs ned efter vt-21 och ersätts med kursen Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv, med kurskod LIKG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LIKG18 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 15/11-2021 och/eller 10/01- 2022 kontakta kursansvarig lärare Tobias Samuelsson Tobias.Samuelsson@ju.se för vidare information om de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LIKG18.

Publicerat: 22 februari 2021

Kursen Imperialism och världskrig, 1880-1945, 7,5 hp med kurskod LIVG18 läggs ned efter ht-20 och ersätts från och med ht-21 med kursen Historia: Imperialism och världskrig, 1880-1945, 7,5 hp, med kurskod LHIG11.

Du som har läst kursen Imperialism och världskrig, 1880-1945, 7,5 hp med kurskod LIVG18 under ht-20 och tidigare erbjuds därmed två extra examinationstillfällen, 31 augusti och 20 oktober för att kunna slutföra kursen. Datumen gäller kursens samtliga inlämningsuppgifter. För att lämna in inlämningsuppgiften vid någon av de angivna datumen bör du senast 10 dagar innan ta kontakt med kursens examinator Carl-Johan Svensson carl-johan.svensson@ju.se

Publicerat: 29 november 2021

LOTG18 Organisationsteori (Sista kurstillfälle VT 2021) Ersättande kurskod: LOTG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LOTG18) erbjuds i februari 2022. Anmälan till examination görs via mejl till kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Publicerad 10 sep 2021

Kursen Pandemier i historien: En introduktion, 5 hp och med kurskod LPHG11 läggs ned efter ht-21 och ersätts med Pandemier i historien: En introduktion, 7,5 hp med kurskod LPHG12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LPHG11 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 28/11-2021 och/eller 09/01- 2022 kontakta kursansvarig lärare Radu Dinu Radu.Dinu@ju.se för vidare information om de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LPHG11. Du som läser kusen under ht-21 får mer information under kursens gång.

Publicerades 13 sep 2021

Kursen Projektledning 7,5 hp med kurskod LPLG10 läggs ned efter kurstillfället ht-21. I kursen finns 6 examinationsmoment och de återstående examinationstillfällen är:

Graf

Samtliga examinationer inträffar som Inspera tentamen och är tillgängliga från 10.00 första dagen och stänger 22.00 sista dagen. Tentamen ska anmälas senat 10 dagar innan examinationen öppnar via https://www.student.ladok.se/student/loggain Se mer om digitala examinationer på https://ju.se/student/digital-tentamen/

Publicerat 16 mars

Kursen Projektledning i praktiken, 7,5 hp med kurskoder LPLG15 eller LPLG14 erbjuds inte sedan vt-20 och har lagts ned. Kusen har ersatts med Projektledning 7,5 hp (LPLG10). Du som har läst kursen Projektledning i praktiken, 7,5 hp med kurskod LPLG15 eller LPLG14 under vt-20 och tidigare erbjuds härmed två extra examinationstillfällen. Deadline för anmälan av kvarvarande examinationer är 9 april 2021 och 4 juni 2021. För att genomföra kvarvarande examinationer och slutföra kursen ska du senast vid någon av de angivna datumen ta kontakt med kursansvarig lärare Joachim Nilsson joachim.nilsson@ju.se Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen Projektledning i praktiken.

Publicerad 10 sep 2021

Kursen Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling,7,5 hp med kurskod LSPK19 läggs ned efter vt-21 och ersätts med kursen Matematikutveckling i förskoleklass och grundskola – möjligheter och hinder, med kurskod LMUN12. Du som har läst men inte slutfört kursen med kurskod LSPK19 erbjuds härmed två extra examinationstillfällen för samtliga kvarvarande examinationsmoment. För att delta i examinationen ska du senast 24/01-2022 och/eller 10/06- 2022 kontakta kursansvarig lärare Helena Svanängen Helena.Svanangen@ju.se för vidare information om de examinationsmoment du vill delta i. Därefter kommer det inte vara möjligt att slutföra kursen med kurskod LSPK19.

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Simon Stenered simon.stenered@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

 

VT 22

Externredovisning 7,5 hp, LERG17 utgår
Följande återstående examinationstillfällen i kursen erbjuds:

1701 - Individuell skriftlig tentamen - 6 - hp

1702 - Inlämningsuppgift i grupp - 1,5 - hp

Ordinarie tentamen 1/4 kl. 14:00 – 18:00

Omtenta 1, 17/6 kl. 09:00 – 13:00

Omtenta 2 21/8 kl. 14:00-18:00

Ordinarie inlämning 30/3 kl. 12.00

Extra tillfälle nr 1 för inlämning 1, 15/6 kl. 12:00

Extra tillfälle nr 2 för inlämning 19/8 kl. 12:00


Kontakta Fredrika Askenmalm; fredrika.askenmalm@ju.se, senast 10 dagar innan första examinationstillfälle för att anmäla dig för omexamination.

Studenten ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination, se instruktioner för respektive kurs nedan.

Om sista datum för examination passerat kontakta studievägledare Simon Stenered simon.stenered@ju.se för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

VT22

Aktuella kurser inom IA-programmet:

Namn på kurs

Kod

Beskrivning

LCWG11 Conflict Transformation in International Development Work (Sista kurstillfället VT 2022)


Ersättande kurskod: LCTG13

 


Nytt namn: Conflict Transformation in Theory and Practice

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LCWG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT23. Kontakta kursansvarig Carina Hjelmstam Winberg angående datum senast 10 dagar före kursstart, Carina.Hjelmstam-Winberg@ju.se

LHUK10 Susatinability Challenges, 15hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LHUK12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LHUK10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Mikael Gustafsson angående datum i god tid före kursstart, mikael.gustafsson@ju.se. Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

LTAN16 Teorier och aktuell forskning i Globala Studier, 7,5hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LTAN12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LTAN16) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Tobias Samuelsson angående datum i god tid före kursstart, tobias.samuelsson@ju.se.

LEGP18 Examensarbete i Globala Studier, 15hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LEGP12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LEGP18) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Tobias Samuelsson angående datum i god tid före kursstart, tobias.samuelsson@ju.se.

LMYG11 Man, socciety and environment (Sista kurstillfälle HT 2021)


Ersättande kurskod: LMSG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LMYG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum i god tid före kursstart, asa.westermark@ju.se.

Aktuella kurser inom Intervention in Childhood

LMCT26 utgår

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.

Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

LTIR19 läggs ner

Ersätts med en Ny kursplan för One year master thesis in interventions in childhood, att gälla from VT22.


Två examinationstillfällen, 31 mars resp. 31 juni 2022. Vid frågor, kontakta programansvarig Karin Bertills:

karin.bertills@ju.se

Student ansvarar själv för att anmäla sig till den utgående kursens återstående examinationstillfällen senast 10 dagar innan datum för examination. Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination. Om sista datum för examination passerat kontaktas studievägledningen för få vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

 

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

VT22

Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp, (LD1K17)
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

1801, Lek, lärande och estetiska uttrycksformer: Gruppredovisning, 2,5 hp
Tillfälle 1: 4/2

Tillfälle 2: 22/2

1802 Lek, lärande och estetiska uttrycksformer: Seminarium, 2,5 hp
Tillfälle 1: 11/2

Tillfälle 2: 25/2

1803 Lek, lärande och estetiska uttrycksf.: Ind. skrift. uppg., 2,5 hp
Tillfälle 1: 27/2

Tillfälle 2: 24/4

1804 Projekt och temaarbete: Individuell skriftlig tentamen, 2,0 hp
Tillfälle 1: 11/3

Tillfälle 2: 8/4

1805 Projekt och temaarbete: Gruppredovisning, 3,0 hp
Tillfälle 1: 28/3

Tillfälle 2: 13/4

1806 Projekt och temaarbete: Ind skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Tillfälle 1: 3/4

Tillfälle 2: 29/5

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Sofia Idebäck; sofia.ideback@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp (LSRN17). Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Examination I (1901) Litteraturseminarium

Tillfälle 1: 4/3

Tillfälle 2: 1/4

Examination II (1902) Gruppredovisning

Tillfälle 1: 18/3

Tillfälle 2: 13/4

Examination III (1903) Individuell skriftlig inlämningsuppgift

Tillfälle 1: 22/4

Tillfälle 2: 17/6

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Emma Sjögren; emma.sjogren@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Specialpedagogik i förskolan, 7,5 hp, (LSFN17)
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Examination 1 (Seminarium, 1,5 hp (1801))

Tillfälle 1: 18/3

Tillfälle 2: 29/3

Examination 2 (Skriftlig inlämningsuppgift i grupp (1802) 2,5 hp eller 2 hp (beroende på kursversion))

Tillfälle 1: 24/3

Tillfälle 2: 8/4

Examination3 (Individuell skriftlig inlämningsuppgift (1803) 3,5 eller 4 hp (beroende på kursversion))

Tillfälle 1: 3/4

Tillfälle 2: 10/5

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Git Blomberg, git.blomberg@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp, (LNTN17)
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Seminarie med individuell skriftlig inlämning (2001)

Tillfälle 1: 12/5
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Grupplaboration 1 (1802)

Tillfälle 1: 22/4
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Grupplaboration 2 (1804)

Tillfälle 1: 17/5
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Individuell skriftlig salstentamen (1803)

Tillfälle 1: 3/5
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Gruppredovisning (2002)

Tillfälle 1: 8/6
Tillfälle 2: Datum publiceras inför kursstart

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ulla-Lena Simonsson, ulla-lena.simonsson@ju.se, senast 10 dagar innan respektive omexamination.

____________________________________________________

Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare, 15 hp, (LVFN17) Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt informationen nedan:

Vetenskapliga metoder

Examination1 Seminarium, 2,5 hp

Tillfälle 1: 22/2

Tillfälle: 25/2

Examination 2 Skriftlig inlämning, 2 hp

Tillfälle 1: 25/2

Tillfälle 2: 31/3

För att delta vi om-examinationstillfällen i delkursen vetenskaplig metod anmäl dig itll Annika Almqvist; annika.almqvist@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds avseende VFU IV. Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Lina Mrak; lina.mrak@ju.se, samt VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

____________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp (LV2K17), har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp (LV2K12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Kristina Wennefors; kristina.wennefors@ju.se, samt VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.
____________________________________________________

Kursen Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7,5 hp (LU1K17), har lagts ned och ersatts med Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7,5 hp (LU1K12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Kristina Wennefors; kristina.wennefors@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.05.09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart.
____________________________________________________

Kursen Examensarbete för förskollärare 15 hp (LEFP17), har lagts ned och ersatts med Examensarbete för förskollärare 15 hp (LELP12). Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Ann Ludvigsson; ann.ludvigsson@ju.se, senast 10 dagar innan terminsstarten VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart.

____________________________________________________

HT 21

Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare LVPG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

 • Seminarium 1, Vad är kunskap, 1 hp:
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 2, Bildanalys, 1 hp:
  21-12-09 samt 22-01-28
 • Seminarium 3 Forskningsdesign, 1 hp (består utav inlämning respektive seminarium):
  Inlämning 21-12-23 resp. Seminarium 22-01-13/22-01-14
  samt Inlämning 22-02-04 resp. Seminarium 22-02-08
 • Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp:
  22-01-21 samt 22-03-11

Kontakta kursansvarig Josefin Rostedt: josefin.rostedt@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare, LFSG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan. Kontakta kursansvarig Emma Sjögren emma.sjogren@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 1901 Individuell skriftlig tentamen, del 1, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 30/10 samt 3/12
 • 1902 Individuell skriftlig tentamen, del 2, 4,5 hp, examineras vid följande tre tillfällen: 29/10, 23/12 samt 25/2 -22.
 • 1903 Grupplaborationer, 1,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3*
 • 1904 Seminarier, 4,0 hp, examineras vid följande två tillfällen: 26/10 samt 23/11
 • 1905 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 hp, upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

*För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för förskollärare LLFG17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen, se datum nedan för respektive examination. Kontakta kursansvarig Carina Svensson carina.svensson@ju.se senast 15 dagar innan respektive examinationstillfälle.

 • 2101, Didaktisk uppgift, 1,5 hp, examineras följande datum: 19/11 samt 28/1 (2022)
 • 2102, Individuell skriftlig tentamen, 5 hp, examineras i en processexamination mellan 24/11-30/11 samt mellan 21/1-28/1 (2022)
 • 2103, Seminarium, 1 hp, examineras följande datum: 12/11 samt 14/1 (2022)


Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

VT 22

Fritidshemmets pedagogiska grunder, LFPK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LFPK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Fritidspedagogik I:

Litteraturseminarium, 2 hp: 22.02.10 och 22.03.07

Drama och Retorik, 1 hp: 22.02.22 och 22.04.01

Nationell och internationell utblick, 0,5 hp: 22.01.28 och 22.03.07

Kvantitativ metod/elevers Datoranvändande, 1 hp: 22.02.04 och 22.03.07

Individuell Tentamen, 3 hp: 22.02.25 och 22.04.08

Fritidspedagogik II:

Workshop Drama, 1 hp: 22.03.24 och 22.05.13

Workshop Musik, 1 hp: 22.03.04 och 22.04.01

Workshop Rörelse 1 hp: 22.03.11 och 22.04.08

Workshop Visuell kultur och bild, 1 hp: 22.03.17 och 22.05.13

Skriftlig inlämning, 1 hp: 22.03.25 och 22.05.06

Planering av tematiskt arbete, gestaltning och ind. reflektion. 2,5 hp: 22.03.30 och 22.05.20

Kontakta kursansvarig Niklas Elofsson niklas.elofsson@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

____________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap för grundlärare Fritidshem, LSLN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSKK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sand senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle.

gun.sand@ju.se

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101 a Seminarium, 1hp

Omexamination 1, 220411

Omexamination 2,220513

2101 b Seminarium, 1 hp

Omexamination 1, 220422

Omexamination 2, 220506

2101 c Seminarium 1,5 hp

Omexamination 1, 220429

Omexamination 2, 220607

2102 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4 hp

Omexamination 1, 220506

Omexamination 2, 220610

____________________________________________________

Specialpedagogik för grundlärare Fritidshem, LSPN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSPK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Gun Sand senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. gun.sand@ju.se Lokal: anges efter anmälan

Examinationsmoment och omfattning

2101, 3,5 hp, uppdelade i tre moment

Moment 1:

Omexamination 1, 2022-05-16

Omexamination 2, 2022-05-24

Moment 2:

Omexamination 1, 20222-05-23

Omexamination 2, 2022-08-23

Moment 3:

Omexamination 1, 2022-06-02

Omexamination 2, 2022-08-23

2102, 4 hp

Omexamination 1, 2022-06-10

Omexamination 2, 1022-08-26

____________________________________________________

UVK-kursen Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp (LBBN17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp, 7,5 hp (LBBK12). Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Examinerande moment

Examinationstillfälle 1

Examinationstillfälle 2

Workshops 1,5 hp

22.02.03 Idrott/bild/musik

22.02.07 Bild

22.02.10 Idrott/bild/musik

22.02.11 Idrott

22.02.15 Musik

22.04.25

Littersturseminarium, 2 hp

22.02.08 ”Skolan dokumentation”

22.02.17 ”Betygsättning”

22.04.05 ”Skolan dokumentation”

22.04.12 ”Betygsättning”

Seminarium och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

22.02.24

22.04.12

Kontakta kursansvarig Line Isaksson line.isaksson@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

____________________________________________________

Examensarbete för grundlärare Fritidshem, LEGP19

Kursen har lagts ner och ersatts med LEFP12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Carin Falkner senast 20 dagar innan respektive examenstillfälle. Carin.falkner@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1901, Examination, 15 poäng

Omexamination 1, 220908

Omexamination 2, 220119

____________________________________________________

Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare Fritidshem, LSFN19

Kursen har lagts ner och ersatts med LSFK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 (1 hp): 22.03.03 och 22.04.01

Seminarium 2 (1 hp): 22.03.07 och 22.04.01

Seminarium 3 (1 hp): 22.03.10 och 22.05.04

Seminarium 4 (1 hp): 22.03.24 och 22.05.04

Individuell skriftlig inlämningsuppgift (3,5 hp): 22.04.01 och 22.05.16

Kontakta kursansvarig Anne Eklund anne.eklund@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


____________________________________________________

Utomhuspedagogik för grundlärare Fritidshem, LUFK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LUFK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Maria Hammarsten senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Maria.hammarsten@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

Hemtenta 3,5 poäng (Lämnas ut på Canvas 220606)

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 2 hp

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829

Gruppredovisning 1 1 hp

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829

Gruppredovisning 2 1 hp

Omexamination 1, 220617

Omexamination 2, 220829


____________________________________________________

Vetenskaplig metod för grundlärare Fritidshem, LVFN18

Kursen har lagts ner och ersatts med LVFN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1,5 hp: 22.02.11 och 22.03.04

Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 6 hp: 220223 och 220325

Kontakta kursansvarig Niklas Elofsson niklas.elofsson@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


____________________________________________________

UVK-kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem (LVGK17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LVGK12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.


____________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem (LV4N18), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem, 7,5 hp (LV4N12). Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

____________________________________________________HT 21

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och ersatts med ny kurs Lärande och utveckling för grundlärare, LLGG11. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt följande:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21, 22.03.05 och 22.04.02

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22


Kontakta kursansvarig Maria Hammarsten, maria.hammarsten@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________


VT 21

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSGK14

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 2,0 hp: 210423 och 210604

Gruppuppgift 2,5 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare fritidshem, LSLN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 1,5 hp: 210422 och 210603

Seminarium 2 2,0 hp: 210430 och 210604

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210611

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem, LSPN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarier 1,5 hp: 210517 och 210603

Gruppuppgift 2,0 hp: 210604 och 210827

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Gun Sand gun.sand@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

 

Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3, LBBR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LBBN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. karin.jardmo@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2201, Seminarium 1, 1 hp

Omexamination 1, 220525

Omexamination 2, 220916

2202, Seminarium 2, 1 hp

Omexamination 1, 220602

Omexamination 2, 220916

2203, Seminarium 3, 4 hp

Omexamination 1, 220609

Omexamination 2, 220916

2204, Grupplaboration

Omexamination 1, 220512, 220516 och 220520

Omexamination 2, 220916


HT 22


Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F-3, 7,5hp, LVN316

Kursen har lagts ner och ersatts med LVGN12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för LVN316 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 1/5 -22 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.


VT 22

Kursen Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 (L1SK11), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 (LSMK12), 7,5 hp.

Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Examinationsmoment

Examinationstillfälle 1

Examinationstillfälle 2

Individuell redovisning 1, 2 hp

22.02.01

22.03.04

Individuell redovisning 2, 1 hp

22.02.25

22.04.19

Individuell redovisning 3, 1,5 hp

22.02.22

22.04.21

Gruppredovisning, 3 hp

22.02.15

22.04.04

Kontakta kursansvarig Anna Wiman Häll anna.hall@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


____________________________________________________________

Svenska – kommunikation och språk III för grundlärare F-3, L3SN11

Kursen har lagts ner och ersatts med L3SK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Anna Wiman Häll senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. anna.hall@ju.se, Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2201, Individuell Skriftlig tentamen 2hp

Omexamination 1, 22 05 06

Omexamination 2, 22 09 01

2202, Gruppredovisning 2 hp

Omexamination 1, 22 04 20

Omexamination 2, 22 05 09

2203, Seminarium I 2 hp

Omexamination 1, 22 04 28

Omexamination 2, 22 08 23

2204, Seminarium II 1,5 hp

Omexamination 1, 22 04 20

Omexamination 2, 22 05 09


____________________________________________________________

Kursen Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3 (LBBR21), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygssättning för grundlärare F-3 (LBBN12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Karin Jardmo; karin.jardmo@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22-05-09).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

____________________________________________________________ Examensarbete för grundlärare F-3 (LEGT27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Examensarbete för grundlärare F-3 (LEGT22), 15 hp.


Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Uppsats 15 hp

Tillfälle 1: 22.06.07, 22.06.08 och 22.06.09

Tillfälle 2: 22.08.19

Kontakta kursansvarig Ann-Sofi Kall ann-sofi.kall@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.


_______________________________

Kursen Matematik I för grundlärare F-3 (LM1N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Matematik I för grundlärare F-3 (LM1K12), 7,5 hp. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Examinerande moment

Examinationstillfälle 1

Examinationstillfälle 2

Skriftlig tentamen

22.04.23

22.06.15

Skrivuppgift

22.04.24

22.06.12

SeminarierGrundläggande taluppfattning 1

22.01.31

22.02.23

Grundläggande taluppfattning 2

22.02.01

22.02.23

Grundläggande taluppfattning 3

22.02.08

22.02.23

Grundläggande taluppfattning 4

22.02.09

22.02.23

Lek och musik

22.01.28

*

Utomhusmatematik

22.02.10

 *


Kontakta kursansvarig Birgitta Lundberg birgitta.lundberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

* Kontakta kursansvarig för information om datum för examination.


____________________________________________________________

Matematik II för grundlärare F-3, LM2N17

Kursen har lagts ner och ersatts med LM2K12. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Skriftlig tentamen (3 hp): 22.04.01, 22.05.28 och 22.08.27

Skrivuppgift (2 hp): 22.05.24 och 22.09.06

Seminarier (2,5 hp):

Laboration 22.03.03

Sem 1 Digitala verktyg i undervisningen 22.03.03

Sem 2 Geometriska figurer och kroppar, begrepp och relationer 22.03.04

Sem 3, Verkstad, estetiska uttrycksformer och mönsterkonstruktion 22.03.10 och 22.03.11

Sem 4 Språkets roll i matematikundervisningen och flerspråkiga elevers lärande i matematik 22.03.16

Sem 5 Mätandets idé – area och omkrets 22.03.15

Sem 6 Problemlösning, konstruktion rikt problem 22.03.22

Kontakta kursansvarig Birgitta Lundberg birgitta.lundberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i. För ytterligare ett examinationstillfälle för seminarier (2,5 hp), kontakta Birgitta Lundberg senast 22.03.22.


____________________________________________________________

Matematik III för grundlärare F-3, LM3N17

Kursen har lagts ner och ersatts med LM3K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Birgitta Lundberg senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. birgitta.lundberg@ju.se För ytterligare ett examinationstillfälle för seminarier (2 hp), kontakta Birgitta Lundberg senast 22.06.22.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1701, Skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 220917

Omexamination 2, 221126

1702, Skrivuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 220924

Omexamination 2, 221119

1703, Seminarium, 2 hp

tillfälle 1

Seminarium 1 - sannolikhet och statistik, kombinatorik ämnesdidaktik 220413

Seminarium 2 - sannolikhet och statistik, kombinatorik ämnesteori 220414

Seminarium 3 - mönster som grund för algebraundervisningen 220520

Seminarium 4 - likhetstecknets betydelse 220530

Seminarium 5 – läromedelsgranskning 220530-220612

Seminarium 6 - samband och förändring 220603

Seminarium 7 – programmering didaktik 220603


____________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3, LN1K17

Kursen har lagts ner och ersatts med LNTK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Per Askerlund senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. per.askerlund@ju.se. För ytterligare ett examinationstillfälle för Grupplaborationer (1 hp), kontakta Per Askerlund senast den 15 juni 2022.

Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

1801, Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp

Omexamination 1, 220609

Omexamination 2, 220827

1802, Gruppredovising, 2,5 hp

Omexamination 1, 220601

Omexamination 2, 221001

1803, Grupplaborationer, 1 hp, tillfälle 1:

Övning 1 – Undersöka och utforska, 220510 alt 220511

Övning 2 – No experiment, 220510 alt 220511

Övning 3 – Planera undervisning, 220516

Övning 4 – Kretslopp och partiklar, 220516

Övning 5 – Dokumentera och utvärdera, 220602

Övning 6 – Kroppen och sinnena, 220602

Övning 7 – Sjöexkursion (Rocksjön), 220530 alt 220531

Workshop 1 – Skapa berättelser, 220519

Workshop 2 – Skogen i skolan (Öxnegården), 220530 alt 220531


____________________________________________________________

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3, LSGK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSOK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:


Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 (4 hp): 22.04.15 och 22.05.27

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 (4 hp): 22.05.16 och 22.09.05

Gruppredovisning (2 hp): 22.05.03 och 22.05.26

Seminarium (2 hp): 22.03.21 och 22.04.05

Grupplaborationer (3 hp):
a) Vi och dom i media, Spelar rollspel någon roll? Bokarbete: 22.03.09 och 22.03.23

b) Man tager hvad man hafver, Lektionsplanering, Modell: 22.03.23 och 22.04.06

c) Stadsvandring: 22.03.28 och 22.04.12

d) SO med många sinnen, Livsfrågor och populärkultur, Visuell källkritik : 22.04.06 och 22.04.20

e) Drama religion, Elevbedömning, Sweet Art: 22.04.20 och 22.05.04

Kontakta kursansvarig Therese Schoultz therese.schoultz@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


____________________________________________________________

Kursen Självständigt arbete för grundlärare F-3 (LSGP17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Självständigt arbete för grundlärare F-3 (LSGP12), 15 hp. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tillfälle 1: 22.03.29 alt. 22.03.30

Tillfälle 2: 22.05.20

Kontakta kursansvarig Radu-Harald Dinu radu.dinu@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.

____________________________________________________________

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (LU4R27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (LUGR22), 15 hp.


Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1: 22.03.31 och 22.05.30

Seminarium 2: 22.04.06 och 22.05.30

Kontakta kursansvarig Karin Jardmo karin.jardmo@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU IV kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-01-24.

____________________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 (LV2N17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 (LU2K12), 7,5 hp. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.
____________________________________________________________


HT 21

Kursen Svenska II för grundlärare F-3 (L2SN19) har lagts ner

Därför erbjuds ytterligare två examinationstillfällen:

Individuell skriftlig tentamen 1, 6 hp: 21 09 13 och 21 11 29

Individuell skriftlig tentamen 2, 4 hp: 21 10 11 och 21 11 24

Seminarium, 2 hp: 21 09 02 och 21 09 21

Individuell redovisning, 5, 5 hp: 21 10 06 och 21 10 22

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp: 22 01 11 och 22 02 11

Individuell skriftlig tentamen 3, 2 hp: 22 01 21 och 22 02 18

Kontakta kursansvarig Anna Wiman Häll anna.hall@ju.se senast 10 dagar innan aktuellt examinationsdatum för att delta vid examinationen.

____________________________________________________

Engelska för grundlärare F-3, 15 hp (LEGN16)

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds två ytterligare examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

*Individuell skriftlig tentamen 4hp: 210918 och 211211

Skriftlig grupptentamen 1hp: 210907 och 211207

Individuell muntlig tentamen 1hp: 210911 och 211127

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 3hp: 210924 och 220225

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2 4hp: 211022 och 220325

Seminarier 2hp: 210917 och 220311

Kontakta kursansvarig, Gun Demitz-Helin, gun.demitz-helin@ju.se , senast 10 dagar före respektive examinationstillfälle.

*OBS: Individuell skriftlig tentamen 4 hp, är en salstentamen och denna måste studenten själv anmäla sig till på brukligt sätt, dvs via StudentLadok eller via appen JU Mobile senast 10 dagar före tentamenstillfället!

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3, LNON16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen, 4 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Gruppredovisning 2,5 hp:
21.09.20 och 21.10.14

Grupplaborationer 1 hp:
21.09.24 och 21.11.26

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och ersatts med ny kurs Lärande och utveckling för grundlärare, LLGG11. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt följande:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21, 22.03.05 och 22.04.02

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22


Kontakta kursansvarig Maria Hammarsten, maria.hammarsten@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________

VT 21

Kurserna Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 respektive 4-6 (LSUN19 respektive LSLN19 ) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare tre examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen se vidare information nedan:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift  
Tillfälle 1: 21.04.26 , Tllfälle 2: 21.06.14  och Tillfälle 3: 21.08.23 

Seminarium 3 och 4 
Tillfälle 1: 21.04.28, Tillfälle 2: 21.06.16  och Tillfälle 3: 21.08.25 
Kontakta kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.

HT 22

 

Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F4-6, 7,5hp, LVGN16

Kursen har lagts ner och ersatts med LV6N12. Upp till två examinationstillfällen erbjuds för LVN316 efter individuell studieplanering. Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast 1/5 -22 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för den aktuella kursen.

 

VT 22

Engelska I och II för grundlärare 4-6, LE1K19 och LE2K19

Kurserna har lagts ner och ersatts med LE6K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

1901 Individuell skriftlig tentamen, 4 hp 22-03-28, 22-05-16

1902 Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp 22-03-25, 22-05-25

1903 Individuell redovisning, 1,5 hp 22-03-04, 22-05-20

1903 Individuell skriftlig tentamen II, 1 hp 22-02-11, 22-04-06

1902 Individuell redovisning, 1,5 hp 22-03-23, 22-05-25

1901 Individuell skriftlig tentamen I, 5 hp 22-03-29, 22-05-17

Kontakta kursansvarig Kerstin Elfgaard Boberg Kerstin.boberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


Engelska III och IV för grundlärare 4-6, LE3K19 och LE4K19

Kurserna har lagts ner och ersatts med LE6K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Engelska III, LE3K19

Individuell redovisning, 1,5 hp: 22.05.31 och 22.09.02

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp: 22.06.07 och 22.09.09

Seminarium, 2 hp: 22.06.03 och 22.08.26

Engelska IV, LE4K19

Seminarier, 0,5 hp: 22.05.04 (Examinationen innehåller olika moment. Ytterligare ett datum ges beroende på vilket moment som avses. Kontakta kursansvarig för närmare besked).

Individuell muntlig redovisning, 1,5 hp: 22.06.09 och 22.08.25

Individuell skriftlig inlämningsuppgift I, 4 hp: 22.05.18 och 22.06.10

Individuell skriftlig inlämningsuppgift II, 1,5 hp: 22.06.10 och 22.09.02

Kontakta kursansvarig Kerstin Elfgaard Boberg Kerstin.boberg@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.

___________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6, LSRN11

Kursen har lagts ner och ersatts med LSRN12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Helena Svanängen senast 20 dagar innan respektive examenstillfälle. Helena.svanangen@ju.se Lokal: Plats: HLK om inte annat anges

Examinationsmoment och omfattning

2101 Seminarium, 3,5 hp

Omexamination 1, 2022-05-31

Omexamination 2, 2022-08-26


2102 Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

Omexamination 1, 2022-06-10

Omexamination 2, 2022-08-26

___________________________________________________________

Examensarbete för grundlärare 4-6 (LE4T27), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Examensarbete för grundlärare 4-6 (LE4T22), 15 hp.


Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Uppsats 15 hp

Tillfälle 1: 22.06.07, 22.06.08 och 22.06.09

Tillfälle 2: 22.08.19

Kontakta kursansvarig Ann-Sofi Kall ann-sofi.kall@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.


___________________________________________________________

UVK-kursen Bedömning och betygssättning för grundlärare 4-6 (LB6R21), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Bedömning och betygssättning för grundlärare 4-6 (LB4N12), 7,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Karin Jardmo; karin.jardmo@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.04.04).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).

___________________________________________________________

Kursen Svenska I för grundlärare 4-6 (LS1N11), 22,5 hp, har lagts ned och ersatts med Svenska I för grundlärare 4-6 (L1SK12), 22,5 hp. Två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig Klas Öhling; klas.ohling@ju.se, senast 10 dagar innan kursstart för ny kurs VT 22 (22.01.24).

Datum för respektive omexamination anslås på aktuell hemsida i samband med kursstart (https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/utgangna-kurser/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html).
___________________________________________________________

Kursen Självständigt arbete för grundlärare 4-6 (LSAP17), 15 hp, har lagts ned och ersatts med Självständigt arbete för grundlärare 4-6 (LSAP12), 15 hp. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tillfälle 1: 22.03.29 alt. 22.03.30

Tillfälle 2: 22.05.20

Kontakta kursansvarig Radu-Harald Dinu radu.dinu@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önskar delta i.___________________________________________________________

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (LUUR27),15 hp, har lagts ned och ersatts med Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (LUUR22), 15 hp.


Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1: 22.03.31 och 22.05.30

Seminarium 2: 22.04.06 och 22.05.30


Kontakta kursansvarig Karin Jardmo karin.jardmo@ju.se senast 10 dagar innan det examinationstillfälle du önska delta i.


För att anmäla dig för att delta vid omexamination på VFU IV kontakta utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-01-24.

__________________________________________________________

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 (LVUN17), 7,5 hp, har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 (LUGK12), 7,5 hp. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.

Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström; maria.hedstrom@ju.se, senast 2021-01-24. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

HT 21

Matematik II för grundlärare 4-6, LMGN16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Laborationer och seminarier 1,5 hp: 211029 och 211211

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 3,0 hp: 211029 och 211211

Individuell skriftlig tentamen 3,0 hp: : 211029 och 211211

Kontakta kursansvarig Andreas Widlund andreas.widlund@ju.se senast tio dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik, LNAN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen 2 hp.
22.01.21 och 22.02.25

Individuell inlämningsuppgift 2 hp:
21.12.22 och 22.01.19

Gruppredovisning 2 hp:
21.12.14 och 22.01.13

Individuella redovisningar och gruppredovisningar 1,5 hp:
22.01.21 och 22.02.25

Kontakta kursansvarig Eva-Lena Jonsson eva-lena.jonsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Biologi (LNGN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.

_______________________________________________________________________

Kursen Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6, Kemi (LNKN17) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen.

Kontakta kursansvarig Per Askerlund per.askerlund@ju.se senast 10 dagar innan 210823 och 211127 för att delta vid examination.

_________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för grundlärare, LLUG16

Kursen har lagts ner och ersatts med ny kurs Lärande och utveckling för grundlärare, LLGG11. Därmed erbjuds ytterligare minst två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen enligt följande:

Individuell skriftlig tentamen 5 hp.

22.01.21, 22.03.05 och 22.04.02

Didaktisk gruppuppgift 1,5 hp:

21.12.22 och 22.03.19

Litteraturseminarium 1 hp:

21.12.14 och 22.01.22


Kontakta kursansvarig Maria Hammarsten, maria.hammarsten@ju.se, senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________

VT 21
_______________________________________________________________________

Kurserna Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 respektive 4-6 (LSUN19 respektive LSLN19 ) har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare tre examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen se vidare information nedan:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift  
Tillfälle 1: 21.04.26 , Tllfälle 2: 21.06.14  och Tillfälle 3: 21.08.23 

Seminarium 3 och 4 
Tillfälle 1: 21.04.28, Tillfälle 2: 21.06.16  och Tillfälle 3: 21.08.25 
Kontakta kursansvarig Karin Jardmo senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits), LSRK16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group project 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignment 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6, (Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits) LSGN17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignments 3,5 credits: 210823 och 210927

Individual assignments 4,0 credits: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN18

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 23 augusti 2021

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för grundlärare 4-6 (UVK), LSRN19

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210823 och 210927

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210823 och 210927

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210827 och 211001

Kontakta kursansvarig Helena Svanängen helena.svanängen@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Svenska I för grundlärare 4-6, LS1N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.02.23 och 21.04.06

Skriftlig reflektionsuppgift: 21.02.24 och 21.04.07

Gruppuppgift samt enskild skriftlig reflektion: 21.02.25 och 21.04.08

Workshop: 21.02.26 och 21.04.09

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska II för grundlärare 4-6, LS2N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Tentamen: 21.03.29 och 21.05.10

Skriftlig uppgift: 21.03.30 och 21.05.11

Didaktik: 21.03.31 och 21.05.12

Workshop: 21.04.01 och 21.05.14

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.
________________________________________________________________

Svenska III för grundlärare 4-6, LS3N17
Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen: 21.05.18 och 21.09.07

Workshops och dramatisk gestaltning (Dramatisk gestaltning, Litteraturseminarium, Sammanfattning av artikel/didaktisk forskning): 21.05.19 och 21.09.08

Skriftlig uppgift, barnboksanalys och historik: 21.05.20 och 21.09.09

Filmseminarium: 21.05.21 och 21.09.10

Kontakta kursansvarig Klas Öhling klas.öhling@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

HT22

Historia för ämneslärare 31-60, LHIN10

Kursen har lagts ner och ersatts med LH2K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

 

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Radu.dinu@ju.se

 

Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning

2001, Historiedidaktik I, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 220923

Omexamination 2, 221104

 

2002, Historiedidaktik II, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221017

Omexamination 2, 221128

 

2003, Historiedidaktik III, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221028

Omexamination 2, 221125

 

2004, Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 220913

Omexamination 2, 221027

 

2020, Tematiska studier I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221005

Omexamination 2, 221021

 

2006, Tematiska studier II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221111

Omexamination 2, 221223

 

2101, Historisk metod: Seminarium, 2,5 hp

2022, Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221121

Omexamination 2, 221129

 

2009, Uppsats, 7,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230302

 

----------------------------------------------------------------

Historia för ämneslärare 7-9 31-60, LH7N10

Kursen har lagts ner och ersatts med LH7K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

 

Anmälan för omexamination görs på blanketten "Anmälan om omexamination" och skickas till kursansvarig Radu Dinu senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. Radu.dinu@ju.se

 

Plats: HLK om inte annat anges

 

Examinationsmoment och omfattning

2001, Historiedidaktik I, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 220923

Omexamination 2, 221104

 

2002, Historiedidaktik II, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221017

Omexamination 2, 221128

 

2003, Historiedidaktik III, individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221028

Omexamination 2, 221125

 

2004, Kallt krig och globalisering: individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 220913

Omexamination 2, 221027

 

2005, Tematiska studier I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221005

Omexamination 2, 221021

 

2006, Tematiska studier II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 221111

Omexamination 2, 221223

 

2101, Historisk metod: Seminarium, 2,5 hp

2021, Historisk metod: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp

Omexamination 1, 221121

Omexamination 2, 221129

 

2022, Fördjupningstema, Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp

2022, Fördjupningstema, Seminarium, 2,5 hp

Omexamination 1, 230119

Omexamination 2, 230302

 

----------------------------------------------------------

 

VT22


Engelska för ämneslärare 61-90 hp, LECP18 - korrigering av tidigare datum för examination


Anmälan sker till kursansvig Annika Denke senast 10 dagar innan examinationen. annika.denke@ju.se


Examination Uppsats, 15 hp

Omexamination 1: Ändrad till 220609

Omexamination 2: 230120

-----------------------------------------------------------


Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), 7,5 hp LSPR21

Kursen har lagts ner och ersatts med LSPR22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmäl dig för att delta vid omexamination till kursansvarig marie.carlsson@ju.se, senast 10 dagar innan examinationsdatum.


Seminarium 1 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-04-14

Tillfälle 2: 2022-06-09


Seminarium 2 1,0 hp

Tillfälle 1: 2022-05-20

Tillfälle 2: 2022-06-09


Seminarium 3 1,5 hp

Tillfälle 1: 2022-06-02

Tillfälle 2: 2022-08-28


Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp

Tillfälle 1: 2022-06-12

Tillfälle 2: 2022-08-28

-----------------------------------------------------------------

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LS7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LS3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se


2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

-------------------------------------------------------

Religonsvetenskap för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LR7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LR3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se


2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

--------------------------------------------------------

Historia för ämneslärare 7-9 61-90 hp, LH7T21

Kursen har lagts ner och ersatts med LH3T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till kursansvig Johannes Heuman senast 15 dagar innan examinationen.

johannes.heuman@ju.se


2101 Examensarbete I, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni


2102 Examensarbete II, 15 hp

Omexamination, tillfälle 1, 30 mars

Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

--------------------------------------------------------

Religion för ämneslärare 91-120 hp, LRCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LRVR22 och LRVT22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till Aron Engberg, aron.engberg@ju.se senast 10 dagar innan examination.


Examination delkurs 1: Religionsvetenskap: Teori och Metoder, 7.5 hp

Omexamination 1, 25/2

Omexamination 2, 8/4


Examination delkurs 2: Tematisk kurs, 7.5 hp

Omexamination 1, 1/4

Omexamination 2 13/5


Examination delkurs 3: Examensarbete, 15 hp

Ordinarie tillfälle, 8/6

Omexamination 1, 24/8

Omexamination 2, 9/10

-------------------------------------------------

Svenska för ämneslärare 1-30 hp, LSVK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSEK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till kursansvarig Bo Hellgren, bo.hellgren@ju.se senast 10 dagar innan examination.


Inlämningsexaminationer

1:a extra examinationen vt 2022

11/3 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Språksociologi, 5 hp. Anmälan senast den 21/2.

11/3 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Barnbokens historik, 2 hp. Anmälan senast den 21/2.

8/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Filmdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.

8/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Litteraturdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.


2:a extra examinationen vt 2022

22/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Språksociologi, 5 hp. Anmälan senast den 1/3.

8/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Barnbokens historik, 2 hp. Anmälan senast den 7/3.

28/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Filmdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.

28/4 Individuell skriftlig inlämningsuppgift: Litteraturdidaktik 1hp. Anmälan senast den 7/3.


Grupparbeten, seminarier och workshop

1:a extra examinationen vt 2022

9/3 Muntlig grupptentamen: Skolans svenskämne 4 hp. Anmälan senast den 25/2.

9/3 Muntlig grupptentamen: Bedömning av elevtexter 1 hp. Anmälan senast den 25/2.

23/3 Muntlig grupptentamen: Mediedidaktik 1 hp. Anmälan senast den 4/3

24/3 Seminarium: Filmdidaktik 2 hp. Anmälan senast den 4/3.

18/3 Individuell muntlig tentamen: Ungdomsnära textvärldar 5 hp. Anmälan senast den 25/2.


2:a extra examination vt 2022

20/4 Muntlig grupptentamen: Skolans svenskämne 4 hp. Anmälan senast den 1/4.

20/4 Muntlig grupptentamen: Bedömning av elevtexter 1 hp. Anmälan senast den 1/4.

7/4 Muntlig grupptentamen: Mediedidaktik 1 hp. Anmälan senast den 7/3.

8/4 Seminarium: Filmdidaktik 2 hp. Anmälan senast den 7/3.

20/4 Individuell muntlig tentamen: Ungdomsnära textvärldar 5 hp. Anmälan senast den 7/3.


Salstentamen

1:a extra examinationen vt 2022

28/3 Individuell skriftlig tentamen: Grammatik 5 hp. Anmälan senast 1/3.

3/4 Individuell skriftlig tentamen: Barnbokens historik 3 hp. Anmälan senast 1/3.

2:a extra examinationen vt 2022

9/5 Individuell skriftlig tentamen: Grammatik 5 hp. Anmälan senast 1/4.

2/5 Individuell skriftlig tentamen: Barnbokens historik 3 hp. Anmälan senast 1/4.

--------------------------------------------------------

Engelska för ämneslärare 1-30 hp, LE1K11

Kursen har lagts ned och ersätts med LENK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Anmälan sker till kursansvarig Jenny Malmqvist senast 10 dagar innan examinationen, jenny.malmqvist@ju.se


Examinationer

2101 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 1, 2,5 hp

Omexamination 1: 220513

Omexamination 2: 220823


2102 Språkfärdighet 1: individuell redovisning, 2 hp

Omexamination 1: 220512

Omexamination 2: 220818


2103 Språkfärdighet 1: individuell skriftlig tentamen 2, 1,5 hp

Omexamination 1: 220304

Omexamination 2: 220520


2104 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 1, 1hp

Omexamination 1: 220404

Omexamination 2: 220516


2105 Grammatik och fonetik: individuell skriftlig tentamen 2, 5 hp

Omexamination 1: 220314

Omexamination 2: 220425


2106 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Omexamination 1: 220304

Omexamination 2: 220513


2107 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2,5 hp

Omexamination 1: 220330

Omexamination 2: 220527


2108 Engelskspråkig litteratur & kultur 1: seminarium, 2 hp

Omexamination 1: 220331

Omexamination 2: 220909


2109 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig tentamen, 2 hp

Omexamination 1: 220601

Omexamination 2: 220827


2110 Språk, kultur & samhälle: individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1: 220610

Omexamination 2: 220831


2111 Ämnesdidaktik 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp

Omexamination 1: 220419

Omexamination 2: 220525


2112 Ämnesdidaktik 1: individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 3hp

Omexamination 1: 220515

Omexamination 2: 220826


2113 Ämnesdidaktik 1: individuell muntlig tentamen, 0,5 hp

Omexamination 1: 220509

Omexamination 2: 220610


2114 Ämnesdidaktik 1: seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1: 220511

Omexamination 2: 220902

-------------------------------------------------------

Engelska för ämneslärare 91-120 hp, LENT21 och LENT20

Kurserna har lagts ned och ersätts med LE2R22 och LE2T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Anmälan sker till kursansvarig Anette Svensson senast 10 dagar innan examinationen.

Anette.svensson@ju.se


Inlämningsexaminationer

1:a extra examinationen vt 2022

25/2 Lingvistik 3: Individuell skriftlig examination, 5 hp

18/3 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp

2:a extra examinationen vt 2022

25/5 Lingvistik 3: Individuell skriftlig examination, 5 hp

3/6 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp


Seminarium och individuell redovisning

1:a extra examinationen vt 2022

25/2 Lingvistik 3: Individuell redovisning, 2,5 hp

11/3 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Seminarium, 2,5 hp

2:a extra examination vt 2022

25/5 Lingvistik 3: Individuell redovisning, 2,5 hp

27/5 Engelskspråkig litteratur & kultur 4: Seminarium, 2,5 hp

---------------------------------------------------

Omexaminationstillfällen som erbjuds vid nedläggning av kursen Svenska 91-120 LSDT21


Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄR22 och LS1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 5 hp

Två omexaminationstillfällen erbjuds under delkursen höstterminen 2022. Exakta datum kommer anges i augusti 2022.

Ansvarig lärare: Susanne Smithberger

Anmäl dig senast den 10 juni till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Global litteratur ur vetenskaplig och didaktiska perspektiv. Det handlar om en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Mattias Fyhr

Omexaminationstillfälle 1: 8 april 2022 Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Omexaminationstillfälle 2: 5 maj 2022. Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Svenskämnet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Examinationerna består av en gruppredovisning, en skriftlig inlämning i grupp samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Stina Skillermark


Omexaminationstillfälle 1:

Gruppredovisning 25 mars

Skriftlig inlämning i grupp 1 april

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5 april

Anmälan senast 25 februari till samtliga examinationer till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se


Omexaminationstillfälle 2:

Gruppredovisning 8 april

Skriftlig inlämning i grupp 6 maj

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 juni

Anmälan senast 10 mars till samtliga examinationer till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se


Examensarbete, 15 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Sandblom

Examinerande seminarium I: deadline 2 juni 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 8 juni.

Extra slutseminarium: deadline 15 augusti 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 19 augusti

Anmälan senast 18 mars respektive 16 juni till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se

-------------------------------------------------

Omexaminationstillfällen som erbjuds vid nedläggning av kursen Svenska 91–120 LSDT20


Kursen har lagts ner och ersatts med LSÄR22 och LS1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 7, 5 hp

Två omexaminationstillfällen erbjuds under delkursen höstterminen 2022. Exakta datum kommer anges i augusti 2022.

Ansvarig lärare: Susanne Smithberger

Anmäl dig senast den 10 juni till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 7, 5 hp

Dessa examinationer ges samtidigt med delkursen Global litteratur ur vetenskaplig och didaktiska perspektiv. Det handlar om en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Ansvarig lärare: Mattias Fyhr

Omexaminationstillfälle 1: 8 april 2022 Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se

Omexaminationstillfälle 2: 5 maj 2022. Anmäl dig senast den 11 mars 2022 till Elisabet Sandblom: elisabet.sandblom@ju.se


Examensarbete, 15 hp

Ansvarig lärare: Elisabet Sandblom

Examinerande seminarium I: deadline 2 juni 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 8 juni.

Extra slutseminarium: deadline 15 augusti 2022 kl. 08:00, examinerande seminarium 19 augusti

Anmälan senast 18 mars respektive 16 juni till Elisabet Sandblom elisabet.sandblom@ju.se

--------------------------------------------------

Historia för ämneslärare 61-90 hp, LH3P16

Kursen har lagts ner och ersatts med LH3N12 och LHET22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till kursansvig Anders Dybelius senast 10 dagar innan och 15 dagar innan på examensarbete. Lokal: På plats=HLK

Anders.dybelius@ju.se


Examinationsmoment

Historievetenskapens teori och metod ur olika perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 2 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars


Historievetenskapens teori och metod ur olika perspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars


Historiedidaktik: Seminarium 1, 1 hp

Historiedidaktik: Seminarium 2, 1 hp

Historiedidaktik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars


Valbart fördjupningstema I: Individuell skriftlig inlämningsuppgift eller individuell muntlig tentamen, 6 hp

Omexamination 1, 11 mars

Omexamination 2, 25 mars


Examensarbete 15 hp

Omexamination 1, 30 mars

Omexamination 2, 8 juni

________________________________

Historia för ämneslärare 1-30 hp, LH1K10

Kursen har lagts ner och ersatts med LH1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examinationen.


Examinationsmoment

2001 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift I, 2,5 hp

Omexamination 1, 29/3

Omexamination 2, 2/5

2003 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift III, 2,5 hp

Omexamination 1, 10/6

Omexamination 2, 26/8

Anmälan sker till Jennie Karlsson, jennie.karlsson@ju.se


Examinationsmoment

2002 Historiedidaktisk individuell skriftlig inlämningsuppgift II, 2,5 hp

Omexamination 1, 6/5

Omexamination 2, 10/6

2004 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp

Omexamination 1, 10/2

Omexamination 2, 6/3

2005 Forntiden, antiken och medeltiden, till år 1000: Seminarium,0,5 hp

Omexamination 1, 8/2

Omexamination 2, 28/2

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se


Examinationsmoment

2006 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Individuell skriftlig tentamen, 7 hp

Omexamination 1, 16/3

Omexamination 2, 20/4

2007 Medeltiden och tidigmodern tid 1000–1720: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 25/2

Omexamination 2, 22/4

Anmälan sker till Anders Dybelius, anders.dybelius@ju.se


Examinationsmoment

2008 Upplysning och revolution 1720–1880: Individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 26/4

Omexamination 2, 14/6

Anmälan sker till Joakim Öberg och Johannes Heuman,
joakim.oberg@ju.se, johannes.heuman@ju.se


Examinationsmoment

2009 Upplysning och revolution: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 21/4

Omexamination 2, 6/5

2011 Imperialism och världskrig: Seminarium, 0,5 hp

Omexamination 1, 12/5

Omexamination 2, 27/5

Anmälan sker till Laila Nielsen, laila.nielsen@ju.se


Examinationsmoment

2010 Imperialism och världskrig: Individuell skriftlig tentamen, 5 hp

Omexamination 1, 31/5

Omexamination 2, 27/8

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson och Laila Nielsen,
carl-johan.svensson@ju.se, laila.nielsen@ju.se

-------------------------------------------------------------

Samhällskunskap för ämneslärare 91-120 hp, LSCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LSER22 och LSET22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examination.


Examination

Seminarium I, 1 hp

Seminairum II, 1 hp

Seminarium III, 1 hp

Omexamination 1, 8/2

Omexamination 2, 3/3

Anmälan sker till Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se


Examination

Individuell redovisning, 1 hp

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1 hp

Omexamination 1, 15–17/2

Omexamination 2, 3/3

Anmälan sker till Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se


Examination

Valbart fördjupningstema I, 5 hp

Omexamination 1, 9/3

Omexamination 2, 30/4

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se


Examination

Valbart fördjupningstema II, 5 hp

Omexamination 1, 1/4

Omexamination 2, 30/4

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se


Examination

Examensarbete 15 hp

Omexamination 1, 9/6

Omexamination 2, 1/9

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson, carl-johan.svensson@ju.se

--------------------------------------------------

Samhällskunskap för ämneslärare 1-30 hp, LSHK17

Kursen har lagts ner och ersatts med LSHK12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till respektive lärare senast 10 dagar innan examinationen.


Examination

Samhällskunskap i teori och praktik I, 7,5 hp

Omexamination 1 resp 2 (alla delmoment), 29/4 och 10/6

Anmälan sker till Therese Schoultz: therese.schoultz@ju.se


Examination

Svensk politik och förvaltning, 7,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen), 25/2 och 6/4

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift), 4/3 och 31/3

Anmälan sker till Carl-Johan Svensson: carl-johan.svensson@ju.se


Examination

Sociologisk översiktskurs, 4,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift): 8/4 och 13/5

Omexamination 1 resp. 2 (seminarium): 24/3 och 13/5

Anmälan sker till Tobias Samuelsson: tobias.samuelsson@ju.se


Examination

Kulturgeografisk översiktskurs, 4,5 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen): 6/5 och 15/6

Omexamination 1 resp. 2 (inlämningsuppgift): 28/4 och 3/6

Anmälan sker till Åsa Westermark: asa.westermark@ju.se


Examination

Jämförande politik, 6 hp

Omexamination 1 resp. 2 (salstentamen): 10/6 och 27/8

Anmälan sker till Joakim Öberg och Johanna Bergström:
joakim.oberg@ju.se johanna.bergstrom@ju.se

-------------------------------------------------------

Religionsvetenskap för ämneslärare 1-30 hp

Kursen har lagts ned och ersätts med LR1K12. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination" vid anmälan om omexamination.


Vid behov av examinering, kontakta Jennie.Ahlgren@ju.se senast 10 dagar innan examination.


Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap

Seminarium 1 hp: 25/3 resp 15/4

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1 hp: 25/3 resp 15/4


Delkurs 2: Etik och livsfrågor

Seminarier 0,5 hp: 2/3, 15/4 resp 27/5

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp: 25/2, 15/4 resp 27/5

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 5,5 hp: 11/3, 6/5 resp 14/6


Delkurs 3: Religionshistoria

Seminarier 1 hp: Seminarium 1: 24/3, 2/5 resp 13/6; Seminarium 2: 6/4, 2/5 resp 13/6

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 4,5 hp: 22/4, 8/5 resp 23/8

Individuell skriftlig tentamen (salstentamen, papper) 4,5 hp: 20/5, 7/6 resp 26/8


Delkurs 4: Religion, individ och samhälle

Seminarier 0,5 hp: 31/5, 13/6 resp 5/9

Individuell skriftlig inlämningsuppgift (hemtentamen) 2,5 hp: 3-10/6, 5-11/9 resp 10-16/10


Delkurs 5: Religionsdidaktik

Seminarier 2 hp: 4/4, 6/6 resp 5/9

Individuella skriftliga inlämningsuppgifter: 12/5, 6/6 resp 29/8

------------------------------------------------------

Engelska för ämneslärare 61-90 hp, LECP18

Kursen har lagts ned och ersätts med LE3N12 och LE1T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Anmälan sker till kursansvig Annika Denke senast 10 dagar innan examinationen. annika.denke@ju.se


Engelskspråkig litteratur och kultur 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Omexamination 1: 220401

Omexamination 2: 220826


Lingvistik 2: Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Omexamination 1: 220513

Omexamination 2: 220826


Ämnesdidaktik 3: Individuell redovisning, 2 hp

Omexamination 1: 220214

Omexamination 2: 220318


Ämnesdidaktik 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp

Omexamination 1: 220227

Omexamination 2: 220422


Akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

Omexamination 1: 220225

Omexamination 2: 220408


Uppsats, 15 hp

Omexamination 1: 220610

Omexamination 2: 230120

---------------------------------------------------

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK), 7,5 hp LSRR21

Kursen har lagts ner och ersätts av LSRR22 och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:


Seminarium 1 1,0 hp: 22-02-18 och 22-04-01

Seminarium 2 1,5 hp: 22-03-18 och 22-04-01

Seminarium 3 1,0 hp: 22-03-25 och 22-04-01

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 22-04-01 och 22-05-20


Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

----------------------------------------------------------

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare, 7,5 hp, LVEN17

Kursen har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare, LVEN12, Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7-9, L27N12 eller Verksamhetsförlagd utbildning II för kompletterande pedagogisk utbildning, LVKN12. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.


Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström, maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.


Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare, 7,5 hp, LV3N17

Kursen har lagts ned och ersatts med Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare, L3VN12, Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7-9, L37N12 eller Verksamhetsförlagd utbildning III för kompletterande pedagogisk utbildning, LK3N12. Upp till två ytterligare examinationstillfällen erbjuds därför enligt den gamla kursplanen under år 2022.


Anmäl dig för att delta vid omexamination till VFU-utbildningsledare Maria Hedström, maria.hedstrom@ju.se, senast 2022-10-01. Datum för OM-VFU kommuniceras av utbildningsledare för VFU.

---------------------------------------------------------

Religonsvetenskap för ämneslärare 61-90 hp, LR3P16 och LRCQ24

Kurserna har lagts ner och ersatts med LR3N12 och LERT22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till kursansvig Peter Karlsson senast 15 dagar innan examinationen.

peter.carlsson@ju.se


Omexamination, tillfälle 1, 20 april

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Kristendomens historia, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Kristendomens historia: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1hp

Etik: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning, 1 hp

Religionsdidaktik: Seminarium, 1hp


Omexamination, tillfälle 2, 9 juni

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,5 hp

Religionshistoria, individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 2 hp

Kristendomens historia, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Kristendomens historia: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1, 1hp

Etik: Seminarium, 1 hp

Etik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning och individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp

Religionsdidaktik: Muntlig redovisning, 1 hp

Religionsdidaktik: Seminarium, 1hp


Uppsats/examensarbete 15 hp

Omexamination, tillfälle 1: 9 juni

Omexamination, tillfälle 2: 26 augusti

------------------------------------------------------------------

VT22


Historia för ämneslärare 91-120 hp, LHCT29

Kursen har lagts ner och ersatts med LH4R22 och LH2T22. Därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.


Bifoga blanketten "Anmälan om omexamination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." vid anmälan om omexamination.


Anmälan sker till Laila Nielsen, laila.nielsen@ju.se senast 10 dagar innan examination.


Examination delkurs 1: historiografi, 9 hp

Omexamination 1, 18/3

Omexamination 2, 1/4


Examination delkurs 2: valbart fördjupningstema II, 6 hp

Ordinarie tillfälle, 28/3–1/4

Omexamination 1, 15/4

Omexamination 2 29/4


Examination delkurs 3: uppsats, 15 hp

Ordinarie tillfälle, 8/6

Omexamination 1, 6/9

Omexamination 2, 25/10

------------------------------------------------------------------

Publicerad 2 februari 2022

Historia 61-90 hp, LHSC28

Kursen Historia 61-90 hp med kurskod LHSC28 är nedlagd. Enligt Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University erbjuds examinationen vid ytterligare två tillfällen. För att examineras på Fördjupningstema, 7,5 hp och/eller Historieteori och historiedidaktisk teori, 7,5 hp skicka en anmälan till registrator@ju.se senast 17 februari 2022 och/eller 14 mars 2022. Examinationsuppgifter och deadlines för inlämning presenteras därefter av utsedd examinator. Seminarieuppsats/Examensarbete med opposition, 15hp ska i färdigt skick bifogas i ett mail till registrator@ju.se senast 17 februari 2022 eller 14 mars 2022. Du kommer att få återkoppling från utsedd examinator senast 20 dagar efter vald deadline.

Ange alltid namn och personnummer samt kurs och examinationsmoment du vill slutföra

____________________________________________________________________________


HT 21

Svenska för ämneslärare 31-60 hp, LSFN16

Anmälningar till omexaminationer sker till:

bo.hellgren@ju.se

Inlämningsexaminationer

1:a extra examinationen ht 2021

3/12 Muntlighet i skolan: Individuell skrivuppgift, 3 hp. Anmälan senast den 15/11.

10/12 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift I, 2 hp. Anmälan senast den 15/11.

17/12 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift II, 2 hp. Anmälan senast den 15/11.

21/12 Den äldre litteraturen: Skrivuppgift, 1,5 hp. Anmälan senast den 22/11.

23/12 Den nyare litteraturen: Skrivuppgift 1,5 hp. Anmälan senast den 22/11.

2:a extra examinationen vt 2022

4/3 Muntlighet i skolan: Individuell skrivuppgift, 3 hp. Anmälan senast den 4/2.

11/3 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift I, 2 hp. Anmälan senast den 4/2.

18/3 Skrivande i skolan: Individuell skrivuppgift II, 2 hp. Anmälan senast den 4/2.

25/3 Den äldre litteraturen: Skrivuppgift, 1,5 hp. Anmälan senast den 4/2.

1/4 Den nyare litteraturen: Skrivuppgift 1,5 hp. Anmälan senast den 4/2.

Grupparbeten, seminarier och workshop

1:a extra examinationen vt 2022

31/1 Muntlighet i skolan: Grupparbete 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

1/2 Muntlighet i skolan: Seminarier och workshop 1,5 hp. Anmälan senast den 10/1.

7/2 Skrivande i skolan: Grupparbete 2,5 hp. Anmälan senast den 10/1.

8/2 Skrivande i skolan: Workshop 1 hp. Anmälan senast den 10/1.

14/2 Den äldre litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

15/2 Den äldre litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

21/2 Den nyare litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

28/2 Den nyare litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 17/1.

2:a extra examination vt 2022

7/3 Muntlighet i skolan: Grupparbete 3 hp. Anmälan senast den 7/2.

8/3 Muntlighet i skolan: Seminarier och workshop 1,5 hp. Anmälan senast den 7/2.

14/3 Skrivande i skolan: Grupparbete 2,5 hp. Anmälan senast den 7/2.

15/3 Skrivande i skolan: Workshop 1 hp. Anmälan senast den 7/2.

21/3 Den äldre litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

22/3 Den äldre litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

28/3 Den nyare litteraturen: Seminarier 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

29/3 Den nyare litteraturen: Workshops 2 hp. Anmälan senast den 7/2.

Salstentamen

1:a extra examinationen vt 2022

10/1 Den äldre litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 22/11.

17/1 Den nyare litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 22/11.

2:a extra examinationen vt 2022

22/2 Den äldre litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

23/2 Den nyare litteraturen: Salstentamen 3 hp. Anmälan senast den 10/1.

___________________________________________________

Svenska för ämneslärare, 61-90 hp (LSÄN10)

Anmälningar till omexaminationer sker till:

stina-karin.skillermark@ju.se

1:a extra examinationen

Salstenta januari 2022

Delkurs 1: Språkhistoria 19/1 2022, 09:00 – 13:00, 2001 Anmälan senast den 21 december 2021

Delkurs 2: Språksociologi 24/1 2022, 09:00 – 12:00, 2002 Anmälan senast den 21 december 2021

Inlämningsexaminationer ht 2021 (Inlämning sker på Canvas)

Delkurs 2: Språksociologi 10/12: språksociologi 4 hp. Anmälan senast den 19 november 2021.

Delkurs 3: Ungdomars litterära och digitala textvärldar 17/12. Anmälan senast den 26 november 2021.

Delkurs 4: Ämnesdidaktisk uppsats 21/12. Anmälan senast den 30 november 2021

2:a extra examinationen

Salstenta i mars 2022

Delkurs 1: Språkhistoria 5/3 2022, kl. 09:00 – 13:00, 2001. Anmälan senast den 11 februari 2022

Delkurs 2: Språksociologi 11/3 2022, kl. 09:00 – 12:00 , 2002. Anmälan senast den 16 februari 2021

Inlämningsexaminationer vt 2022 (Inlämning sker på Canvas)

Delkurs 2: Språksociologi 1/3 2022, språksociologi 4 hp. Anmälan senast den 7 februari 2022

Delkurs 3: Ungdomars litterära och digitala textvärldar 7/3 2022. Anmälan senast den 14 februari 2022

Delkurs 4: Ämnesdidaktisk uppsats 14/3 2022. Anmälan senast den 21 februari 2022

___________________________________________

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare och ämneslärare LVMG17

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1 "Vad är kunskap" 1 hp
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 2 "Bildanalys" 1 hp:
21-12-09 och 22-01-28

Seminarium 3 "Forskningsdesign" 1 hp:
Inlämning 21-12-23 Seminarium 22-01-13, 22-01-14 och
Inämning 22-02-04 Seminarium 22-02-08

Individuell skriftlig tentamen 4,5 hp:
(Digital tentamen i Inspera på Campus)
22-02-06 kl. 09.00-10.30 och 22-03-11 kl. 09.00-10.30

Anmälan till tentamen görs enligt ordinarie rutiner via StudentLadok eller via JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson: marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

____________________________________________________

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund, LFLG16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Individuell skriftlig tentamen del 1. 1 hp.
21 09 24 och 21 10 22

Individuell skriftlig tentamen del 2. 4,5 hp:
21 10 29 och 21 12 17

Seminarium 1. 2,5 hp:
21 09 09 och 21 10 14

Seminarium 2. 1,5 hp
21 09 23 och/eller enl. överenskommelse med KA

Grupplaborationer 1hp examineras vid följande två tillfällen: 24/11* samt 2/3* Kontakta Thomas Håkansson för deltagande; https://ju.se/personinfo.html?id=1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*
För genomförande av momentet krävs minst 8 anmälda studenter vid examinationstillfället. Anmälan till båda examinationsdatumen ökar möjligheten att examinationen kan genomföras.

Kontakta kursansvarig Monica Carlsson monicaelisabeth.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Upp till två omexaminationstillfällen erbjuds för momentet VFU I efter individuell studieplanering.
Kontakta utbildningsledare för VFU Maria Hedström maria.hedstrom@ju.se senast den 1 oktober 2021 om du önskar delta vid återstående omexaminationstillfällen för det aktuella momentet.

____________________________________________________

Lärande och utveckling för ämneslärare, LLUF16

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

 1. Didaktisk gruppuppgift, 1,5 hp
  Datum: Tillfälle ett:18/11, 2021 Tillfälle två: 14/1, 2022
 1. Litteraturseminarium, 1 hp
  Datum: Tillfälle ett: 25/11, 2021 Tillfälle två: 21/1,2022
 1. Individuell skriftlig tentamen, 5 hp
  Datum: Tillfälle ett: 3/12, 2021 Tillfälle två: 25/2 2022

Kontakta kursansvarig Rebecka Florin Sädbom, rebecka.florin-sadbom@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.


_________________________________________________________________

VT 21

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSLR24

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Litteraturseminarium 2,0 hp: 210506 och 210603

Grupparbete 2,0 hp: 210505 och 210602

Examination 3,5 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_______________________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________________________________________

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för ämneslärare LSRR29

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 2,0 hp: 210505 och 210602

Muntlig grupptentamen 1,5 hp: 210506 och 210603

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 4,0 hp: 210507 och 210604

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

_________________________________________________________________________

Special Needs Education Gy, 7-9 (UVK), LSNR26

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Examination 7,5 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

________________________________________________________________

Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES), LSNR27

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Group assignment 2,5 hp: 210610 och 210826

Individual assignment 5,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle.

______________________________________________________________________

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK), LSPR28

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen enligt den gamla kursplanen:

Seminarium 1,0 hp: 210609 och 210825

Gruppredovisning 2,5 hp: 210610 och 210826

Individuell skriftlig uppgift 4,0 hp: 210611 och 210827

Kontakta kursansvarig Marie Carlsson marie.carlsson@ju.se senast 10 dagar innan respektive examinationstillfälle

Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:

- Anmälan till omexamination 1: 2 oktober
- Anmälan till omexamination 2: 4 december

LING10 Introduktion till MKV
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LING12


LTAG11 Texten som arbetsredskap
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LMMG12


LDMG11 Digitala verktyg, nya medier och kommunikation
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LDDG12

LMEG11 Medier, politik och samhälle
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LMEG12

LFJK19 The Foundations of Journalism
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LFJK12

- Anmälan till omexamination 1: 27 februari
- Anmälan till omexamination 2: 1 maj

LKKB17 Kriskommunikation

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LCCK16


LKRK14 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKRK16


LKSK14 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKSK16


LLRB18 Ljud- och radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LRPF16


LMCK17 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMCP16


LMMK14 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMMK16

LCAK15 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LCCK17


LIMK14 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17


LMAG13 Medie- och kommunikationsvetenskap A

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LMTG17, LSAG17, LDVG17 och LMEG17


LMBK16 Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LM2K17


LNPK16 News Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LMKG17


LRPK14 Tidningsproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17


LRPK16 Radio Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LRBN17


LSBK15 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LSBK17


LIMK17 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18


LKRK16 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKRK18


LKSK16 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKSK18


LLOG16 Layout

(Sista kurstillfälle VT 2017)

Ersättande kurskod: LGPG18


LM2K17 Medie- och kommunikationsvetenskap, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 17)

Ersättande kurskoder: LKOK18, LKVK18, LMTK18 och LUMK18


LMCP16 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMKN18 och LUMP18


LMMK16 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18


LOKB17 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LOKK18


LPRK14 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LPPK18


LRPF16 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LRPK18


LSSK14 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LSSK18


LTPB17 TV-produktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LVPK18


LCCK15 Communication Across Cultures

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LACK19


LCCK16 Crisis Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCCK19


LCCK17 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCAK19


LCGK15 Communication in a Global Media Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCGK19


LFJK15 The Foundations of Journalism

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LFJK19


LKRK18 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LKRK19


LKSK18 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LWCN19


LLGK15 Leadership in a Global Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LLGK19


LMTG17 Introduktion - MKV i teori och praktik

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LIAG19


LOKK18 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LOKK19


LPAK16 Projektarbete

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LPAN19


LSBK17 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LSBK19


LVUB18 Verksamhetsförlagd utbildning

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LVUN19


LDVG17 Digitala verktyg, kreativitet och kritik

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LDMG10


LIAG19 Introduktion till MKV och akademiska studier

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LING10


LKRK19 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LKRK11


LKVK18 Kultur och visuell kommunikation

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LKHK10


LPPK18 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LEKN10


LSAG17 Språket som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LTAG10


LUMK18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LUMK10


LUMP18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LUMP20


LDMG10 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LDMG11


LEKN10 Ekonomisk projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LEKN11


LMEG17 Medier, politik och samhälle

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMEG11


LMKK18 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMKK11


LMKN18 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder Il
(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11


LMMK18 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMMK11


LOKK19 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LOKK11


LRPK18 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LRPK11

LSSK18 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LSYK11


LTAG1O Texten som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LTAG11


LUMK10 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2020)

Ersättande kurskod: LUMM11


LUMP20 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11


LVPK18 Videoproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LVDK11


LWCN19 Copywriting

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LWCN11

OBS!

Se till att ha ett aktivt JU-konto för att kunna anmäla tentamen och/eller logga in på kursen i Canvas. Vid frågor om konto kontakta IT Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cookieinställningar