student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Tentamensschema JTH

Belysningsteknik och kvalitetssäkring 1 12 HP- TK1K11
Inspera - Digital tentamen på Campus 7 HP (2201 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksdesign - Switching och Routing 7.5 HP- TNDK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
AI-programmering 7.5 HP- TAIN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2101 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
CAD - Grundläggande solidmodellering 7.5 HP- TCSG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: E2127
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Objektorienterad programmering 7.5 HP- TOPK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
BIM - Requirements and Specifications 7.5 HP- TBRS28
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Examination)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
BIM - Requirements and Specifications 7.5 HP- TBRS21
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Examination)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7.5 HP- TDPK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2002 Teoritest)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till konstruktion 3 HP- TIKK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2001 Teroritest)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ombyggnad 6 HP- TOBK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (1801 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Deliver: Strategy, Planning and Operations 7.5 HP- TDSS22
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Skriftlig tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksdesign - Switching och Routing 7.5 HP- TNDK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Konstruktion 6 HP- TKOK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2002 Teoritest)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Konsumentbeteende i online-sammanhang 7.5 HP- TKTS22
Inspera - Digital tentamen på distans 4 HP (2203 Individuell tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till fredag 19 augusti 21:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Off Campustentamen/Take home-exam, Mer information ges av kursansvarig/Information will be given by the responsible of the course. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Software Product Quality Assurance 9 HP- TSPR20
Muntlig tentamen 3 HP (2001 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Off Campus
Fritext: Muntlig tentamen, varje student får exakt tid för tentamen av lärare/Oral examination, each student will be given specific exam time from teacher. Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity
 
Konstruktionselement 6 HP- TKEK19
Salstentamen 6 HP (1901 Examination)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
 
Produktionsteknik 2 7.5 HP- TP2N10
Salstentamen 4.5 HP (2002 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
 
Företagslogistik 15 HP- TFLG18
Salstentamen 3 HP (2101 Tentamen 1)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: OBS! Del 1, 2101
 
Inställd
Marknadsföring och försäljning 6 HP- TMFK19
Utlokaliserad Inspera tentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Utlokaliserad Inspera tentamen 2 HP (1801 Tentamen Ritteknik)
Måndag 15 augusti klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Inställd
Prototyptillverkning 6 HP- TPTK14
Utlokaliserad Inspera tentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 13:00 till 15:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Inställd
Forma med ljus 15 HP- TFJG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2001 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Användarstudier 7.5 HP- TABG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course final opportunity to sit the re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inköp 7.5 HP- TIKN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Byggnadsmekanik 7.5 HP- TBHK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 6.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 37
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Industriell ekonomi 7.5 HP- TIEG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Research Methods 6 HP- TRMR28
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Examination)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Integrerad produktutveckling 2 7.5 HP- TI2S29
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 4 av/of 5 tillfällen/opportunities. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Mekanik och hållfasthetslära 2 7.5 HP- TMHK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2001 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: E2127
Fritext: OBS Byte av sal 10/8. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Industriell ekonomistyrning 7.5 HP- TEKG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1901 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Datorstöd för konstruktion 9 HP- TDKS27
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1701 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 of 5 tillfällen/opportunities. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till elektronik 7.5 HP- TIEK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
 
Linjär algebra och optimering 7.5 HP- TAOG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
 
Inställd
Kvalitetsteknik 7.5 HP- TKVK19
Salstentamen 5.5 HP (1901 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
 
Linjär algebra (civ.ing) 7.5 HP- TLAG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Tentamen)
Måndag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 30
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
 
Grunder i belysningsteknik 9 HP- TGBG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Tentamen del A)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: OBS! Anmälan måste göras till både del A och del B. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grunderna i hållbar Supply Chain Management 7.5 HP- TSSG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Projektledningsmetodik 7.5 HP- TPLG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2001 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Inställd av JTH, Marco Santos, blir muntlig examination! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Produkt- och produktionsplattformar 7.5 HP- TPDS22
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2210 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Företagande och ekonomi 6 HP- TFEK17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course final opportunity to sit the re-exam.Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Entreprenörskap och affärsplanering 7.5 HP- TEAN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2101 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Byggmaterial och byggteknik 1 7.5 HP- TM1K18
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Kvalitets- och verksamhetsutveckling 7.5 HP- TKVN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1901 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till programmering 9 HP- TIPK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (2001 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Introduktion till Human-Computer Interaction 7.5 HP- TIGG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Skriftlig tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grunder i belysningsteknik 9 HP- TGBG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2103 Tentamen del B)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: OBS! Anmälan måste göras till både del A och del B. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Data Science Programming 7.5 HP- TDPS22
Inspera - Digital tentamen på distans 4.5 HP (2201 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
IT-arkitektur 7.5 HP- TTAK19
Inspera - Digital tentamen på distans 3 HP (1901 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Funktionell programmering 7.5 HP- TFPG11
Salstentamen 5 HP (2101 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Utlokaliserad Inspera tentamen 3 HP (1802 Tentamen CAD)
Tisdag 16 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Optimeringsdriven design 7.5 HP- TODS29
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 17:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 4 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Förändringsledning 6 HP- TFLN16
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Enchipsdatorer 7.5 HP- TEDK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Industriell marknadsföring 6 HP- TLPK15
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: A0320
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Grafisk design och visuell kommunikation 15 HP- TG1G17
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Microstructural Engineering 6 HP- TMER27
Inspera - Digital tentamen på distans 4 HP (1701 Examination)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Modellering och simulering av gjutning 6 HP- TMSS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity
 
Geoteknik 6 HP- TGOK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity
 
Geoteknik 6 HP- TGOK11
Salstentamen 5 HP (2101 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 2 15 HP- TK2K11
Salstentamen 6 HP (2101 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Matematisk statistik SSCM 7.5 HP- TMSK19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Skrivs på både engelska/The examination is given in English
 
Matematisk statistik 7.5 HP- TMSK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 24
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Skrivs på både engelska och svenska/The examination is given in both Swedish and English
 
Matematisk statistik 6 HP- TMAK17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 27
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Skrivs på både engelska och svenska/The examination is given in both Swedish and English
 
Inställd
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 15 HP- TBKK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity
 
Ledarskap och projektledning 6 HP- TLPG13
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1401, 1301 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Material i produkt och tillverkningsprocess 15 HP- TTSK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 7.5 HP (2001 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSTG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Industriell marknadsföring 7.5 HP- TIMK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2101 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Klient-server-kommunikation 7.5 HP- TSPK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (1803 Skriftlig tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hållbara Affärsrelationer 7.5 HP- THAN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSPG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Gruppdynamik 3 HP- TGYG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Designing Supply Chain Operations 7.5 HP- TSCS21
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Examination)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Utformning av försörjningskedjor 7.5 HP- TFKS22
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ledarskap och projektledning 7.5 HP- TLPG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Distributions- och transportsystem 7.5 HP- TDTK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2201 Skriftlig tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Datateknisk introduktionskurs 7.5 HP- TDIG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksdesign - WAN och operatörsnät 7.5 HP- TNWK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Tillverkningsteknik 6 HP- TTVK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Materialteknik och möbelkonstruktion 6 HP- TMKK15
Utlokaliserad Inspera tentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Utlokaliserad Inspera tentamen 3 HP (1301 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Arkitekturhistoria 3 HP- TAHK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning och gruppdynamik 7.5 HP- TPGG18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2003 Tentamen 2 - Ledarskap)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: OBS! Tentamen 2 - Ledarskap. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Operations Strategy and Innovation 7.5 HP- TOSS21
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Examination)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry 6 HP- TIDR28
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Examination)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Mätteknik och GIS 9 HP- TMGK18
Inspera tentamen på Campus 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Logistik 7.5 HP- TLSN12
Salstentamen 4 HP (2201 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303
 
Mekanik och hållfasthetslära 3 7.5 HP- TM3N10
Salstentamen 4.5 HP (2001 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303
 
Logistik 7.5 HP- TLSN10
Salstentamen 4 HP (2001 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 4 av 5 tillfällen/opportunity
 
Material- och produktionsstyrning 6 HP- TMPK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Företagslogistik 15 HP- TFLG18
Salstentamen 5 HP (2102 Tentamen 2)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: OBS! Del 2, 2102
 
Numerisk analys 7.5 HP- TNAR22
Salstentamen 5 HP (2201 Examination)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303
 
Envariabelanalys (civ.ing) 7.5 HP- TEAG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 17 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 28
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303
 
Inställd
Design av smarta företag 7.5 HP- TSF428
Distans tentamen via Inspera 3 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 4 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Entreprenörskap och affärsplanering 6 HP- TEAG15
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course. Final opportunity to sit this re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Programmering för automatiserad konstruktion 6 HP- TPAR27
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course! This is the final opportunity to sit this re-exam!. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksprogrammering 7.5 HP- TNPK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Människa-Teknik-Organisation 7.5 HP- TMTR28
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Ergonomi (Human Factors 2) 15 HP- TERS27
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ljus för hälsa och välmående 6 HP- TLVN12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2201 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Ljus för hälsa och välmående 6 HP- TLHN12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Examination)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Väg- och trafikteknik 6 HP- TVTN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 6 HP (1901 Tentamen och övningar)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
User Experience Design 7.5 HP- TUER29
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2022-08-18)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course! This is the final opportunity to sit this re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Algoritmer 7.5 HP- TAIK12
Salstentamen 5 HP (2201 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Forsknings- och utredningsmetodik 6 HP- TFUS26
Salstentamen 3 HP (1701 Individuell tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Mekanik och hållfasthetslära 9 HP- TMLK14
Utlokaliserad Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Inställd
Nätverkssäkerhet 7.5 HP- TNSK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Bostadsplanering 6 HP- TBUK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2001 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Developing Sustainable Supply Chain Operations 7.5 HP- TSSS22
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2201 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Nätverkssäkerhet 7.5 HP- TNSK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
IT Service Management 7.5 HP- TSMN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Intelligenta mobila system 7.5 HP- TIGK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Elektriska gränssnitt 7.5 HP- TEGK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Linjär algebra 6 HP- TLJG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 18 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 71
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309 A-S, Hus K-sal 1-2 T-Ö
 
Energi- och installationsteknik 6 HP- TEIN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Grunder i belysningsteknik 9 HP- TGBG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (2104 Tentamen del C)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: OBS! Del C. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Visuell kommunikation 7.5 HP- TVKK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2201 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksdesign - Switching och Routing 7.5 HP- TNDK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Verksamhetsstrategi 7.5 HP- TVHG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2103 Skriftlig individuell tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Data Science 7.5 HP- TDSR29
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (1901 Examination)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Material och Tillverkningsteknik 7.5 HP- TTTR21
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Examination)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Human Factors i produktframtagning 7.5 HP- TPEN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2101 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Leading Advanced Socio-Technical System 7.5 HP- TATS22
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Examination)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksdesign - Introduktion 7.5 HP- TNDG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Hållbarhet, analyser och simuleringar 9 HP- THAR28
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grafisk Design för New Media 15 HP- TGNK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Elektronikkonstruktion 7.5 HP- TEKK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (1902 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK18
Utlokaliserad Inspera tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 HP- TAKK19
Utlokaliserad Inspera tentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen, Träcentrum
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 6 HP (1702 Tentamen - Differential- och integralkalkyl)
Fredag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 101
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Flervariabelanalys 7.5 HP- TFVK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 76
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He303 A-J, He309 K-Ö
Fritext: Skrivs både på svenska och engelska, the exam is given in both swedish and english.
 
VA-teknik 6 HP- TVSK19
Salstentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity
 
Produktionsledning 7.5 HP- TPLS29
Salstentamen 2 HP (1901 Examination)
Fredag 19 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 4 av 5 tillfällen/opportunity
 
Teknisk logistik 7.5 HP- TTOG18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Inställd
Produktionsutveckling I, strategi och system 9 HP- TP1R28
Salstentamen 4.5 HP (1801 Examination)
Fredag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity
 
Production Development I - Strategy and System 7.5 HP- TP1R21
Salstentamen 4 HP (2101 Tentamen)
Fredag 19 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
 
Arbete-Människa-Teknik 7.5 HP- TAMK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2201 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Safety and Security for Software Products 7.5 HP- TSSR20
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2001 Written examination)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Konstruktionsmaterial 7.5 HP- TKMR22
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2201 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Knowledge Intensive BIM 6 HP- TKBS28
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Informationssäkerhet - Introduktion 7.5 HP- TIHG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (2001 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Intelligent dataanalys 7.5 HP- TIGR21
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2111 Skriftlig tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Informationssäkerhet 7.5 HP- TIAN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Fördjupad webbutveckling 7.5 HP- TFWN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (1902 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 HP- TEEG14
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (14H1 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Digitala system 7.5 HP- TDYK19
Inspera - Digital tentamen på Campus 5.5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Detaljhandel 7.5 HP- TDHN11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2101 Skriftlig tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Databasadministration 7.5 HP- TDAK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Konstruktionsmaterial 7.5 HP- TKSK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 6.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Avancerad CAD 6 HP- TACR26
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (1601 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Mjukvaruprojektmetoder 7.5 HP- TMJN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till produktframtagning 9 HP- TIPG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1902 Tentamen ledarskap och projektledning)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Mekanik och hållfasthetslära 1 7.5 HP- TM1K10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2001 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: E3205
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Geokonstruktion och förorenad mark 6 HP- TGFN19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Logistik 6 HP- TLSK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 2 HP (1801 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grundläggande FEM-analys 7.5 HP- TGFK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2001 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: E2127
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Databaser 6 HP- TDRK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: E2105
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Datastrukturer 7.5 HP- TDRK12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2201 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Dagsljusprojektering 15 HP- TDPN12
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2001 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Automation och produktionsteknik 7.5 HP- TAPS21
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (2101 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Integrerad produktframtagning 7.5 HP- TIPR21
Inspera - Digital tentamen på distans 4 HP (2101 Tentamen)
Lördag 20 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1301 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
BIM 1 Modellering och presentation 6 HP- T1BG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 1 HP (1702 Tester)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 7.5 HP- TVEG19
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1901 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 HP- TOMK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Microstructural Engineering 7.5 HP- TMES22
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (2203 Examination)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Utformning av försörjningskedjor 7.5 HP- TUFS29
Inspera - Digital tentamen på Campus 3.5 HP (1901 Examination)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 4 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grundläggande grafisk design 7.5 HP- TGGG11
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2101 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning och metoder 7.5 HP- TPJG17
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1701 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster 7.5 HP- TOUK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He309
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Virtualisering och molntjänster 7.5 HP- TVMK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1801 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Affärsjuridik 7.5 HP- TAJG10
Inspera - Digital tentamen på Campus 7.5 HP (2001 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Utredningsmetodik 7.5 HP- TUMN10
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2001 Individuell skriftlig tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt U-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Byggmaterial och byggteknik 2 6 HP- TM2K18
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Leading Sustainable Operations 7.5 HP- TSOR22
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (2201 Examination)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Klientprogrammering 15 HP- TKPK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801 Written examination)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Operativsystem 7.5 HP- TOSK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Tillämpad webbarkitektur 15 HP- TAWK17
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Virtualisering och molntjänster 7.5 HP- TVMK11
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (2101 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: He303
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Termodynamik och energiteknik 7.5 HP- TTYK10
Inspera - Digital tentamen på distans 3.5 HP (2003 Skriftlig tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Mekanik 1 6 HP- T1MK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 49
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: He309
 
Konstruktionsteknik 2 6 HP- TK2K19
Salstentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Söndag 21 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 37
Tentamenstyp: Papperstentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity
 
Konstruktion 6 HP- TKOK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2003 Laborationer/Praktiskt test)
Måndag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till konstruktion 3 HP- TIKK18
Inspera - Digital tentamen på Campus 1.5 HP (2002 Laborationer och praktiskt test)
Måndag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7.5 HP- TDPK10
Inspera - Digital tentamen på Campus 2.5 HP (2003 Laborationer och praktiskt test)
Måndag 22 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Träindustriell produktionsteknik 3 - Produktionsprocesser 25 YHP- YTTPP2
Träindustriell produktionsteknik 3 - Produktionsprocesser 10 YHP (2202 Tentamen)
Tisdag 4 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-09-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Lönnen
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Träindustriell produktionsteknik 3 - Produktionsprocesser 25 YHP- YTTPP2
Träindustriell produktionsteknik 3 - Produktionsprocesser 10 YHP (2202 Tentamen)
Tisdag 4 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-09-04
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Granen
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1710, 1701, 1801 Språkfärdighetstest)
Söndag 23 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1802, 1711 Kultur & samhälle: skrivuppgift)
Söndag 23 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2022-09-23
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Utlokaliserad Inspera tentamen 3 HP (1802 Tentamen CAD)
Tisdag 25 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-09-25
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 7.5 HP- TVEG19
Inspera - Digital tentamen på distans 3 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 26 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: OBS Ingen tenta endast test
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Utlokaliserad Inspera tentamen 2 HP (1801 Tentamen Ritteknik)
Torsdag 27 oktober klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2022-09-27
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Eken + Lönnen, Träcentrum
 
Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 HP- TAKK19
Utlokaliserad Inspera tentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Fredag 28 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-09-28
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 4.5 HP (1710, 1701, 1801 Språkfärdighetstest)
Lördag 26 november klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Inspera - Digital tentamen på Campus 3 HP (1711, 1802 Skrivuppgift)
Lördag 26 november klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2022-10-26
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1801, 1710, 1701 Examination)
Lördag 3 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-11-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation och digitalisering 25 YHP- YTTPA2
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation och digitalisering 10 YHP (2202 Tentamen)
Onsdag 14 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-11-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Aulan
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation och digitalisering 25 YHP- YTTPA2
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation och digitalisering 10 YHP (2202 Tentamen)
Onsdag 14 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-11-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Granen
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Marknadsföring och försäljning 6 HP- TMFK19
Utlokaliserad Inspera tentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 14 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2022-11-14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
Prototyptillverkning 6 HP- TPTK14
Utlokaliserad Inspera tentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 15 december klockan 09:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2022-11-15
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK18
Utlokaliserad Inspera tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Måndag 19 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-11-19
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Inspera - Digital tentamen på Campus 5 HP (1710, 1801, 1701 Språkfärdighetstest)
Måndag 16 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2022-12-16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen Anonymt
Lokal: Campus
Fritext: Omtentamen/Re-exam! Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena

Cookieinställningar