student
Sidan uppdaterad 2015-09-18

Hälsohögskolan

Vid beslut om att en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter den nedlagda eller förändrade kursens tredje examinationstillfälle. I samband med beslutet ska fackhögskolan informera på högskolans hemsidor om tid och plats för återstående examinationstillfällen (BRJU 2:14).

Med ”erbjudet examinationstillfälle” avses examinationstillfälle som utlysts av för kursen ansvarig fackhögskola. Ett erbjudet examinationstillfälle enligt ovan räknas som erbjudet även om studenten inte utnyttjat eller uppmärksammat tillfället (BRJU 2:14).

Om sista datum för examination passerat vänligen kontakta studievägledare för vidare hjälp med planering av fortsatt studiegång.

Sista kurstillfälle