student
Sidan uppdaterad 2015-09-18

Hälsohögskolan

Sista kurstillfälle

Utgående kurser inomArbetsterapeutprogrammet (m. start HT-18 eller tidigare)

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

slutvecka

HAIA17

Arbetsterapi, introduktion, 7,5hp

1

35 (2017)

39 (2017)

HAFR10

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp

1

40 (2017)

44 (2017)

HPYG16

Psykologi grundkurs, 7,5 hp

1

45 (2017)

49 (2017)

HARA17

Arbetsterapi, aktivitet och hälsa, 7,5hp

1

50 (2017)

03 (2018)

HAPK17

Arbetsterapi, preventivt och hälsofrämjande, 7,5hp

2

04 (2018

08 (2018)

HAAA18

Anatomi och fysiologi för studenter i arbetsterapeutprogrammet, 7,5hp

2

09 (2018)

13 (2018)

HNMK

Anatomi och fysiologi för studenter i arbetsterapeutprogrammet, 7,5 hp

2

14 (2018)

23 (2018)

HERA18

Ergonomi, 7,5 hp

3

35 (2018)

44(2018)

HAAK16

Sjukdomslära för arbetsterapeuter, 10,5 hp

3

35 (2018)

46 (2018)

HGRK16

Gerontologi, 4,5hp

3

47 (2018)

49 (2018)

HAMN12

Arbetsterapi, utredning av
människa, miljö och aktivitet i
samspel, 7,5 hp

3

50 (2018)

03 (2019)

HAKN17

Arbetsterapi, förebyggande
förbättrande och kompensatoriska
åtgärder, 22,5 hp

4

04 (2019)

18 (2019)

HAIN17

Arbetsterapi, information
undervisning och handledning
7,5 hp

4

19 (2019)

23 (2019)

HARN12

Arbetsrehabilitering, 7,5 hp

5

35 (2019)

39 (2019)

HAHN17

Arbetsterapi och åldrande
ur ett hälsofrämjande perspektiv
7,5 hp

5

35 (2019)


39 (2019)

HAVN16

Arbetsterapi verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

5

40 (2019)

44 (2019)

HATN16

Arbetsterapi i utveckling 7,5 hp

5

45 (2019)

03 (2020)

HVNM17

Vetenskaplig metod, fördjupning, 7.5hp

6

04 (2020)

08 (2020)

HFNN17

Arbetsterapi verksamhetsförlagd utbildning med fokus på nya arenor, 7,5 hp

6

09 (2020)

13 (2020)

HAEP17

Arbetsterapi, Examensarbete, 15 hp

6

14 (2020)

23 (2020)


Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

SlutveckaHVSA18

Vetenskaplig metodik, statistik

HT18

35 (2018)

42 (2018)HBMK14

Biomekanik

HT18

43 (2018)

3 (2019)HOTN11

Ortopedteknik, fortsättningskurs

VT19

4 (2019)

23 (2019)HOEN15

Ortopedteknik, teori

HT19

43 (2019)

49 (2019)HOJN15

Ortopedteknik, fördjupning

HT19

35 (2019)

42 (2019)HOVN11

Ortopedteknik, verksamhetsförlagd utbildning

VT20

4 (2020)

23 (2020)TKMK14

Materiallära

HT18

43 (2018)

45 (2018)HDSK13

Sjukdomslära diagnostik och behandling, fortsättningskurs

HT18

4 (2018)

8 (2018)HKUN16

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik

HT18

9 (2018)

23 (2018)HKFK12

Klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

HT18

39 (2018)

49 (2018)HLAA19

Ledarskap och arbetsliv

HT18

35 (2018)

38 (2018)HNUN16

Nuklearmedicinsk undersökningsmetod

HT18

9 (2018)

12 (2018)
Utgående kurser inom

Sjuksköterskeprogrammet (m. start VT-18 eller tidigare)

(HGSJU)


Utgångna/utgående kurser inom Sjuksköterskeprogrammet (HGSJU) (med start vårterminen 2018 eller tidigare)PDF


HIOG11

Introduktion till omvårdnad

VT18

4 (2018)

8 (2018)

Därefter kontaktas studievägledare


HANA17

Anatomi och fysiologi

VT18

35 (2018)

49 (2018)

Därefter kontaktas studievägledare


HVIA17

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi

VT18

14 (2018)

18 (2018)

Därefter kontaktas studievägledare


HGG18
HGIG18

Gerontologi, grundkurs

HT18

35 (2018)

39 (2018)HPYA18
HPYG16

Psykologi, grundkurs

HT18

35 (2018)

49 (2018)

Därefter kontaktas studievägledare


HSDK11
(Mer info längre ner på sidan)

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs

HT18

40 (2018)

44 (2018)

Därefter kontaktas studievägledare


HFGK11
(Mer info längre ner på sidan)

Farmakologi, grundkurs

HT18

45 (2018)

49 (2018)

Därefter kontaktas studievägledare


HAFO10

Vetenskaplig grundkurs

HT18

50 (2018)

3 (2019)

Därefter kontaktas studievägledare


HHOK15
HHLK13

Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv

VT19

4 (2019)

23 (2019)

Därefter kontaktas studievägledare


HP1K13
HP1K17

Personcentrerad omvårdnad I

VT19

4 (2019)

23 (2019)

För praktiskt prov, kontakta kursansvarigDärefter kontaktas studievägledare


HP2K13
HP2K17

Personcentrerad omvårdnad II

HT19

35 (2019)

3 (2020)

Därefter kontaktas studievägledare


HCNK15
HCNK17

Cardiovascular Nursing from a personcentered perspective

HT19

35 (2019)

39 (2019)

Kontakta programansvarig senast januari 2020 för planering.


HHIB19

Health Care Improvement

HT19

50 (2019)

3 (2020)

Kontakta programansvarig senast januari 2020 för planering.


HFHK18
HFHK15

Nursing Science Focusing on Health and Ill-Health in Children

HT19

50 (2019)

3 (2020)

Kontakta programansvarig senast januari 2020 för planering.


HAGG16

Arbetsliv och organisation

HT19

40 (2019)

49 (2019)HPSK13
HPTN13

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

VT20

4 (2020)

23 (2020)

Därefter kontaktas studievägledare


HNHK16

Nursing Science, Global Health

HT19

40 (2019)

49 (2019)

Kontakta programansvarig senast januari 2020 för planering.


HSFK13

Ledarskap i personcentrerad omvårdnad

VT20

4 (2020)

18 (2020)

Därefter kontaktas studievägledare


HVFC19

Vetenskaplig metod, forts.

VT20

9 (2020)

23 (2020)HPTN13

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

HT20

4 (2020)

20 (2020)

Utgörs huvudsakligen av VFU. Möjlighet att ta igen moment i kurs erbjuds till och med januari 2023 - kontakta studievägledare/programansvarig.


HOEC10

Omvårdnad examensarbete

HT20

4 (2020)

23 (2020)


Sker genom examination i motsvarande kurs i nytt program - kontakta studievägledare


Möjlighet till komplettering av i kurser ingående examinationsmoment utöver tentamen erbjuds i maximalt 2 år efter studentens ordinarie studiegång. Ta kontakt med programansvarig.

Rörande utgångna kurser HFGK11 - Farmakologi grundkurs och HSDK11 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs.

  1. Studenter som har frågor om sina studier och tillgodoräknanden ska kontakta studievägledare Helena Jörgensen.
  2. Ska en kurs tillgodoräknas så ska studenten ha ett slutbetyg i kursen. Delmoment tillgodoräknas ej.
  3. Vad gäller LM-beräkning så ska tentan vara 100% rätt för SSK. Alltså kan inte studenter med 85% rätt på färdig tentamen tillgodoräkna sig detta in i nya utbildningsprogrammet HGSJ8. Se vidare i bifogad översikt över LM-beräkning.
  4. Studenter som gått gamla kurserna (HFGK11 - Farmakologi grundkurs och HSDK11 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs) har möjlighet att tentera och avsluta kurserna fram till HT21. Därefter hänvisas studenter från HGSJU till kursen ”HSFN19 - Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor” för att kunna slutföra sina studier (se punkt 1).

Farmakologi

Provkoder

Kurs (HFGK11)

Studentgrupp

Tenta I 5/5

1102 -psykofarmaka.

Farmakologi grundkurs, 7,5

SSK tom augustitentan

Tenta I 5/5

1702 +psykofarmaka

Gamla HFGK11

RSSK, BMA-klin-fys.

Tenta II 17/6

1102 -psykofarmaka.

Farmakologi grundkurs, 7,5

SSK tom augustitentan

Tenta II 17/6

1702 +psykofarmaka

Gamla HFGK11

RSSK, BMA-klin-fys.

Tenta III 26/8

1102 -psykofarmaka.

Farmakologi grundkurs, 7,5

SSK tom augustitentan

Tenta III 26/8

1702 +psykofarmaka

Gamla HFGK11

RSSK, BMA-klin-fys.

LM-beräkning

ProvkoderTenta I 7/5

1101 (100%),

Farmakologi grundkurs, 7,5

SSK tom augustitentan

Tenta I 7/5

1701 (85%)

Gamla HFGK11

RSSK, BMA-klin-fys.

Tenta II 19/6

1101 (100%),

Farmakologi grundkurs, 7,5

SSK tom augustitentan

Tenta II 19/6

1701 (85%)

Gamla HFGK11

RSSK, BMA-klin-fys.

Tenta III 28/8

1101 (100%),

Farmakologi grundkurs, 7,5

SSK tom augustitentan

Tenta III 28/8

1701 (85%)

Gamla HFGK11

RSSK, BMA-klin-fys.

OBS: Tentor i augusti, för båda delkurserna, blir alltså sista tentamina för SSK-studenter. Sedan gäller den nya kursen med gällande tentamen. Alltså fr.o.m. HT21 gäller kursen ”HSFN19 - Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor” även för studenter från HGSJU för att kunna slutföra sina studier.

Utgående kurser inom Specialistsjuksköterskeprogrammet inom distrikt (HADIS) (med start höstterminen 2018 eller tidigare)

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka

HIDR23

Omvårdnad, introduktion till distriktssköterskans arbetsområde, inkl. verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

HT 18

35 (2018)

23 (2019)

HHOR23


Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 hp

VT 19

35 (2019)

23 (2020)

HDVS28

Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

VT 20

35 (2019)

23 (2020)

HFSR21

Farmakologi med sjukdomslära, 15 hp

HT18

35 (2018)

23 (2019

Utgående kurser inom Specialistsjuksköterskeprogrammet barn/ungdom (HABOU) (med start höstterminen 2018 eller tidigare)

Kurskod

Benämning

Termin

Startvecka

Slutvecka

HIBR22

Omvårdnad, introduktion till barnsjuksköterskans arbetsområde, 7,5 hp

HT 18

35 (2019)

44 (2019)

HHUR22

Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, 7,5 hp

VT 19

4 (2019)

13(2019)

HFVS27


Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

VT 19

14 (2019)

23 (2019)

HPOR22

Pediatrisk omvårdnad, 7,5 hp

HT 19

35(2019)

44 (2019)

HPVS27

Pediatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

HT 19

45(2019)

03 (2020)

HPEN12

Pediatrik, 7,5 hp

HT 18

45(2019)

03(2020)

 

OBS! I samband med sista kurstillfälle finns det 3 examinationstillfällen (avslut på kursen, och 2 ytterligare inom ett kalenderår från kurstillfällets början). Studenten ansvarar för att hålla sig uppdaterad med t.ex. tider för tentamen på Studentwebben/Tentamen och omtentan. Vid andra former av examinationer, kontakta respektive kursansvarig. 

Cookieinställningar