student
Sidan uppdaterad 2013-08-05

Överklagandenämnden

Till Överklagandenämnden vid Jönköping University kan studenten vända sig om hen är missnöjd med ett beslut som fattats avseende antagning eller examen.

Överklagan skickas till:

Jönköping University -
Överklagandenämnden
Att: Hans Rudberg
Box 1026
551 11 Jönköping

Nämnden är högsta instans för överprövning av disciplinbeslut fattade av högskolans disciplin- och avskiljandenämnd samt av beslut som man uppfattar strider mot bestämmelser i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Frågor ställs till nämndens sekreterare.

Ordförande

Agneta Marell, rektor Jönköping University

Sekreterare

Hans Rudberg, högskolejurist Jönköping University

Ledamöter

Hovrättsrådet Henrik Jonsson, lagfaren ledamot (ersättare: vakant)

Kammaråklagare Anders Brokelind (ersättare: Kammaråklagare Jessica Andersson)

Advokat Sophia Wenneryd (ersättare: Advokat Susanne Malmström)

Representant från externt lärosäte: Docent Jessica Ericsson Umeå universitet (ersättare: vakant)

Representant från Jönköpings Studentkår: Felicia Niclasdotter 

Cookieinställningar