student
Sidan uppdaterad 2022-02-02

Tidigare utlysta kurser

Fristående kurser


Namn på kurs

Kod

Beskrivning

LOTG18 Organisationsteori (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LOTG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LOTG18) erbjuds i februari 2022. Anmälan till examination görs via mejl till kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

LSMGl1 Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion, 7,5hp (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LSIG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Radu Dinu angående datum i god tid före kursstart, radu.dinu@ju.se.

LSMN17 Samhällsvetenskaplig metod: Fördjupning, 7,5hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LSMN11

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMN17) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum i god tid före kursstart, asa.westermark@ju.se.

LIKG10 Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv (Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LIEKG11

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LIKG10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21.
Anmäl till kursansvarig Tobias Samuelsson: tobias.samuelsson@ju.se

HT 2021

Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:

- Anmälan till omexamination 1: 2 oktober
- Anmälan till omexamination 2: 4 december

LING10 Introduktion till MKV
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LING12


LTAG11 Texten som arbetsredskap
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LMMG12


LDMG11 Digitala verktyg, nya medier och kommunikation
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LDDG12

LMEG11 Medier, politik och samhälle
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LMEG12

LFJK19 The Foundations of Journalism
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LFJK12

 

- Anmälan till omexamination 1: 27 februari
- Anmälan till omexamination 2: 1 maj

HT 2015

LKKB17 Kriskommunikation

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LCCK16

 

LKRK14 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKRK16

 

LKSK14 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKSK16

 

LLRB18 Ljud- och radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LRPF16

 

LMCK17 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMCP16

 

LMMK14 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMMK16

 

VT-HT 2016
LCAK15 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LCCK17

 

LIMK14 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17

 

LMAG13 Medie- och kommunikationsvetenskap A

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LMTG17, LSAG17, LDVG17 och LMEG17

 

LMBK16 Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LM2K17

 

LNPK16 News Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LMKG17

 

LRPK14 Tidningsproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17

 

LRPK16 Radio Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LRBN17

 

LSBK15 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LSBK17

 

VT-HT 2017

LIMK17 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18

 

LKRK16 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKRK18

 

LKSK16 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKSK18

 

LLOG16 Layout

(Sista kurstillfälle VT 2017)

Ersättande kurskod: LGPG18

 

LM2K17 Medie- och kommunikationsvetenskap, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 17)

Ersättande kurskoder: LKOK18, LKVK18, LMTK18 och LUMK18

 

LMCP16 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMKN18 och LUMP18

 

LMMK16 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18

 

LOKB17 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LOKK18

 

LPRK14 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LPPK18

 

LRPF16 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LRPK18

 

LSSK14 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LSSK18

 

LTPB17 TV-produktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LVPK18

 

VT-HT 2018

LCCK15 Communication Across Cultures

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LACK19

 

LCCK16 Crisis Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCCK19

 

LCCK17 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCAK19

 

LCGK15 Communication in a Global Media Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCGK19

 

LFJK15 The Foundations of Journalism

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LFJK19

 

LKRK18 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LKRK19

 

LKSK18 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LWCN19

 

LLGK15 Leadership in a Global Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LLGK19

 

LMTG17 Introduktion - MKV i teori och praktik

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LIAG19

 

LOKK18 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LOKK19

 

LPAK16 Projektarbete

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LPAN19

 

LSBK17 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LSBK19

 

LVUB18 Verksamhetsförlagd utbildning

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LVUN19

 

VT-HT 2019

LDVG17 Digitala verktyg, kreativitet och kritik

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LDMG10

 

LIAG19 Introduktion till MKV och akademiska studier

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LING10

 

LKRK19 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LKRK11

 

LKVK18 Kultur och visuell kommunikation

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LKHK10

 

LPPK18 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LEKN10

 

LSAG17 Språket som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LTAG10

 

LUMK18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LUMK10

LUMP18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

 

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LUMP20

 

VT-HT 2020

LDMG10 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LDMG11

 

LEKN10 Ekonomisk projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LEKN11

 

LMEG17 Medier, politik och samhälle

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMEG11

 

LMKK18 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMKK11

 

LMKN18 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder Il
(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11

 

LMMK18 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMMK11

 

LOKK19 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LOKK11

 

LRPK18 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LRPK11

LSSK18 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LSYK11

 

LTAG1O Texten som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LTAG11

 

LUMK10 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2020)

Ersättande kurskod: LUMM11

 

LUMP20 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11

 

LVPK18 Videoproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LVDK11

 

LWCN19 Copywriting

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LWCN11

VT 22

 

Externredovisning 7,5 hp, LERG17 utgår
Följande återstående examinationstillfällen i kursen erbjuds:

 

1701 - Individuell skriftlig tentamen - 6 - hp

1702 - Inlämningsuppgift i grupp - 1,5 - hp

Ordinarie tentamen 1/4 kl. 14:00 – 18:00

Omtenta 1, 17/6 kl. 09:00 – 13:00

Omtenta 2 21/8 kl. 14:00-18:00

Ordinarie inlämning 30/3 kl. 12.00

Extra tillfälle nr 1 för inlämning 1, 15/6 kl. 12:00

Extra tillfälle nr 2 för inlämning 19/8 kl. 12:00


Kontakta Fredrika Askenmalm; fredrika.askenmalm@ju.se, senast 10 dagar innan första examinationstillfälle för att anmäla dig för omexamination.

Cookieinställningar