student
Sidan uppdaterad 2022-02-02

Tidigare utlysta kurser

Fristående kurser

HT22

 

Conflict Management 7,5 hp, LCMN19

Kursen har lagts ner och därmed erbjuds ytterligare två examinationstillfällen för respektive examinationsmoment enligt den gamla kursplanen.

Anmälan sker till kursansvarig Emma Neal, senast 10 dagar innan respektive examenstillfälle. emma.christina.neal@ju.se

 

Examinationsdatum
2023-02-24
2023-03-31
2023-04-28

 

VT 22


Externredovisning 7,5 hp, LERG17 utgår
Följande återstående examinationstillfällen i kursen erbjuds:


1701 - Individuell skriftlig tentamen - 6 - hp

1702 - Inlämningsuppgift i grupp - 1,5 - hp

Ordinarie tentamen 1/4 kl. 14:00 – 18:00

Omtenta 1, 17/6 kl. 09:00 – 13:00

Omtenta 2 21/8 kl. 14:00-18:00

Ordinarie inlämning 30/3 kl. 12.00

Extra tillfälle nr 1 för inlämning 1, 15/6 kl. 12:00

Extra tillfälle nr 2 för inlämning 19/8 kl. 12:00


Kontakta Fredrika Askenmalm; fredrika.askenmalm@ju.se, senast 10 dagar innan första examinationstillfälle för att anmäla dig för omexamination.


Namn på kurs

Kod

Beskrivning

LHUK12

Sustainability Challenges

(sista kurstillfället VT22)

 

Ersättande kurskod: LHUK13

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LHUK12) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT23. Kontakta kursansvarig Mikael Gustafsson angående datum senast 10 dagar före kursstart, mikael.gustafsson@ju.se

LCWG11 Conflict Transformation in International Development Work (Sista kurstillfället VT 2022)


Ersättande kurskod: LCTG13

Nytt namn: Conflict Transformation in Theory and Practice

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LCWG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT23. Kontakta kursansvarig Carina Hjelmstam Winberg angående datum senast 10 dagar före kursstart, Carina.Hjelmstam-Winberg@ju.se

LMYG11 Man, Society and Environment (sista kurstillfället HT21)

Ersättande kurskod LMSG12

Nytt namn: Människa, miljö och samhälle. Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LMYG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum senast 10 dagar före kursstart, asa.westermark@ju.se

LHUK10 Susatinability Challenges, 15hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LHUK12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LHUK10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Mikael Gustafsson angående datum i god tid före kursstart, mikael.gustafsson@ju.se. Anmäl dig via JU-appen eller studentladok senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

LTAN16 Teorier och aktuell forskning i Globala Studier, 7,5hp (Sista kurstillfället VT 2021)


Ersättande kurskod: LTAN12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LTAN16) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Tobias Samuelsson angående datum i god tid före kursstart, tobias.samuelsson@ju.se.

LEGP18 Examensarbete i Globala Studier, 15hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LEGP12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LEGP18) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Tobias Samuelsson angående datum i god tid före kursstart, tobias.samuelsson@ju.se.

LOTG18 Organisationsteori (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LOTG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LOTG18) erbjuds i februari 2022. Anmälan till examination görs via mejl till kursansvarig Åsa Nilsson Dahlström senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

LSMGl1 Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion, 7,5hp (Sista kurstillfälle VT 2021)

Ersättande kurskod: LSIG12

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMG11) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Radu Dinu angående datum i god tid före kursstart, radu.dinu@ju.se.

LSMN17 Samhällsvetenskaplig metod: Fördjupning, 7,5hp (Sista kurstillfället VT 2021)

Ersättande kurskod: LSMN11

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LSMN17) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle VT22. Kontakta kursansvarig Åsa Westermark angående datum i god tid före kursstart, asa.westermark@ju.se.

LIKG10 Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv (Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LIEKG11

Två extra examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer (enligt den gamla kurskoden LIKG10) erbjuds i samband med nästa kurstillfälle HT21.
Anmäl till kursansvarig Tobias Samuelsson: tobias.samuelsson@ju.se

HT 21/VT 22/HT 22/VT 23

Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:
- Anmälan till omexamination 1: 240303
- Anmälan till omexamination 2: 240512

 

LVDK11 Videoproduktion

(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LVDK12

 

LWDB18 Webbprojekt och design

(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LWDK12

 

LDIB18 Digitalfoto
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LDIK12

 

LKRK11 Kommunikation, reklam och marknad
(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LHBK13


LSBK19 Strategic Brand Management
(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LSBK13

 

LEKK11 Ekonomisk projekt- och produktionsledning
(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LPMK13

 

LWCK11 Copywriting

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LWCK13

 

LRPK11 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LRCK13


LMKK11 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LTMK13


LOKK11 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LOUK13


LSYK11 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LOBK13

 

LMMK11 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LONK13


LCCK19 Crisis Communication

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LCPK13


LACK19 Communication Across Cultures

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LGCK13

 

LCGK19 Communication in a Global Media Context

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LCSK13


LLGK19 Leadership in a Global Environment

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LECK13


LCAK19 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LEPK13


LFJK12 The Foundations of Journalism

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LJDK13


LMKP11 Uppsats i medie-och kommunikationsvetenskap II

(Sista kurstillfälle Ht 2022)
Ersättande kurskod: LUMP13


LU1M13 Uppsats i MKV I

(Sista kurstillfälle Vt 2023)
Ersättande kurskod: LASK14

 

HT 22/VT 23
Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:
- Anmälan till omexamination 1: 231204
- Anmälan till omexamination 2: 240205

LUKM12 Uppsats i MKV I
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LU1M13

LKOK12 Kommunikation och organisation
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LKOK13

LPAN12 Projektarbete
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LPAN13

LIWK16 Internet and Web Design
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LIWK13

LRBN17 Radio Production and Live Broadcast
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LRBK13

LVPG16 Video Production
(Sista kurstillfälle Vt 2022)
Ersättande kurskod: LVPK13

 

 

HT 2021

Följande kurser inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kommer att läggas ned. Ytterligare två examinationstillfällen erbjuds för varje examination i varje kurs. Om du vill göra en omexamination i någon av kurserna så anmäler du dig genom att skriva i ett mail vilken kurs och examination det gäller till hannes.ewehag@ju.se före:

- Anmälan till omexamination 1: 2 oktober
- Anmälan till omexamination 2: 4 december

LING10 Introduktion till MKV
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LING12


LTAG11 Texten som arbetsredskap
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LMMG12


LDMG11 Digitala verktyg, nya medier och kommunikation
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LDDG12

LMEG11 Medier, politik och samhälle
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LMEG12

LFJK19 The Foundations of Journalism
(Sista kurstillfälle Ht 2021)
Ersättande kurskod: LFJK12


- Anmälan till omexamination 1: 27 februari
- Anmälan till omexamination 2: 1 maj

HT 2015

LKKB17 Kriskommunikation

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LCCK16


LKRK14 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKRK16


LKSK14 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LKSK16


LLRB18 Ljud- och radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LRPF16


LMCK17 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMCP16


LMMK14 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2015)

Ersättande kurskod: LMMK16


VT-HT 2016
LCAK15 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LCCK17


LIMK14 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17


LMAG13 Medie- och kommunikationsvetenskap A

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LMTG17, LSAG17, LDVG17 och LMEG17


LMBK16 Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LM2K17


LNPK16 News Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LMKG17


LRPK14 Tidningsproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LIMK17


LRPK16 Radio Production

(Sista kurstillfälle VT 2016)

Ersättande kurskod: LRBN17


LSBK15 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2016)

Ersättande kurskod: LSBK17


VT-HT 2017

LIMK17 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18


LKRK16 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKRK18


LKSK16 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LKSK18


LLOG16 Layout

(Sista kurstillfälle VT 2017)

Ersättande kurskod: LGPG18


LM2K17 Medie- och kommunikationsvetenskap, 31-60 hp

(Sista kurstillfälle VT 17)

Ersättande kurskoder: LKOK18, LKVK18, LMTK18 och LUMK18


LMCP16 Medie- och kommunikationsvetenskap C

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMKN18 och LUMP18


LMMK16 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LMMK18


LOKB17 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LOKK18


LPRK14 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LPPK18


LRPF16 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LRPK18


LSSK14 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LSSK18


LTPB17 TV-produktion

(Sista kurstillfälle HT 2017)

Ersättande kurskod: LVPK18


VT-HT 2018

LCCK15 Communication Across Cultures

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LACK19


LCCK16 Crisis Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCCK19


LCCK17 Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCAK19


LCGK15 Communication in a Global Media Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LCGK19


LFJK15 The Foundations of Journalism

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LFJK19


LKRK18 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LKRK19


LKSK18 Kreativt skrivande

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LWCN19


LLGK15 Leadership in a Global Environment

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LLGK19


LMTG17 Introduktion - MKV i teori och praktik

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LIAG19


LOKK18 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LOKK19


LPAK16 Projektarbete

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LPAN19


LSBK17 Strategic Brand Management

(Sista kurstillfälle HT 2018)

Ersättande kurskod: LSBK19


LVUB18 Verksamhetsförlagd utbildning

(Sista kurstillfälle VT 2018)

Ersättande kurskod: LVUN19


VT-HT 2019

LDVG17 Digitala verktyg, kreativitet och kritik

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LDMG10


LIAG19 Introduktion till MKV och akademiska studier

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LING10


LKRK19 Kommunikation, reklam och marknad

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LKRK11


LKVK18 Kultur och visuell kommunikation

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LKHK10


LPPK18 Projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LEKN10


LSAG17 Språket som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LTAG10


LUMK18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2019)

Ersättande kurskod: LUMK10

 

LUMP18 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

(Sista kurstillfälle HT 2019)

Ersättande kurskod: LUMP20


VT-HT 2020

LDMG10 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LDMG11


LEKN10 Ekonomisk projekt- och produktionsledning

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LEKN11


LMEG17 Medier, politik och samhälle

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMEG11


LMKK18 Integrerad medieproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMKK11


LMKN18 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder Il
(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11


LMMK18 Marknad och medier

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMMK11


LOKK19 Organisationers kommunikativa grunder

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LOKK11


LRPK18 Radioproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LRPK11

LSSK18 Samhälle och språk

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LSYK11


LTAG1O Texten som arbetsredskap

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LTAG11


LUMK10 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I

(Sista kurstillfälle VT 2020)

Ersättande kurskod: LUMM11


LUMP20 Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Il

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LMPK11


LVPK18 Videoproduktion

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LVDK11


LWCN19 Copywriting

(Sista kurstillfälle HT 2020)

Ersättande kurskod: LWCN11