Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Husqvarna AB, Fundo, Stena Aluminium, Rise

Projekttid: 2017-2019

Forskarteam:

Toni Bogdanoff (Projektledare)

Salem Seifeddine


AVANCERADE OCH OPTIMERADE KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNING

Aluminium är ett kompetent designmaterial där konventionella gjutlegeringar är väl etablerade i industriella lättviktslösningar. Aluminiumlegeringar har dock en tydlig försämring i hållfasthet när temperaturen överstiger 150 ° C. En förbättring av materialets egenskaper i höga temperaturer skulle ha stor betydelse för tillämpning av aluminium i förhöjda temperaturer. Därmed skulle även komponentvikten minska.

Gjutning med pressgjutning omfattar 75–80 % av den producerade volymen av aluminiumlegeringar i Sverige. Den här typen av gjutning har traditionsenligt använt återvunnen aluminium till sin produktion. Det är framför allt järn som differentierar legeringar producerade av ursprunglig respektive återvunnen aluminium.

I det tidigare projektet Triple A, har sammansättningen av en konventionell legering modifierats för att motverka försämringen av de mekaniska egenskaperna vid förhöjda temperaturer. En förbättring med 8, 15 och 20 % har uppnåtts i utmattningsstyrka, sträckgräns och draghållfasthet vid 230 ° C.

Gjutning av aluminium

Förväntade resultat

Dessa resultat visar en potential att förbättra egenskaper i förhöjda temperaturer för återvunna legeringar. Genom att kombinera kunskapen från Triple A-projekt med kunskap från andra delar av forskningen och tillämpa dessa på återvinningsbara legeringssystem, finns en stor potential att lösa utmaningen som stora delar av svenskt materialbaserad produktionsindustri står inför. Det kommer att reducera kostnader, vikt och miljöpåverkan.

Finansiärer

Vinnova logotyp
Metallic Materials logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?