Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Fagerhult belysning, OBOS Sverige, Elitfönster AB (fd Inwido), och Informationsbyggarna

Projekttid: 2018-2022

Forskarteam:

Annika Moscati (Projektledare)

Peter Johansson

Myriam Aries

He Tan

Rehel Zeleke Kebede


INTEGRERAD UTVECKLING AV PRODUKTER OCH PRODUKTION

Byggnadsindustrins mycket komplexa produkter är främst hopklumpningar av produkter från tillverkningsindustrin. MAP4Light (Manufactured products information provision for light enviroments) syftar till att studera och utveckla nya digitala verktyg för informationsutbyte mellan bygg- och tillverkningsindustrin med fokus på produkter i ljusa miljöer.

Introduktion

Belysning i den byggda miljön, såväl dagsljus som elektrisk belysning, påverkar användarnas hälsa och välbefinnande samt byggnadens hållbarhet när det gäller kostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett bra informationsutbyte mellan alla parter som är involverade i bygg- och underhållsprocessen är avgörande för korrekt tillämpning och integration av komplexa system som armaturer och fönster i en byggnad.

(Digitalt) informationsutbyte och tillhandahållande påverkar alla parter som är involverade i varje steg i byggprocessen, vilket påverkar kostnader, tid och potentiellt slutlig produktkvalitet och hållbarhet. Det är ett faktum att ökningen av digitaliseringen inom bygg- och anläggningsförvaltningsindustrin har skapat stora möjligheter för industrier som levererar produkter och tjänster som används i byggnationen, men nya utmaningar har uppstått som ett växande informationsflöde och mer komplex informationsintegritet.

M4Light modell

Ändamål

Syftet med forskningsprojektet är att förbättra informationsflödet med fokus på effektivt informationsutbyte och avancerade digitala verktyg. Vidare kommer projektet att belysa de relevanta aktörerna i produktframtagningsprocessen, med fokus på slutanvändarens inkludering. Det väntas ge fördelar för byggnaden och tillverkningssektorn och faktiskt för slutanvändaren själv. Med fokus på tillverknings- och byggsektorn kommer projektet att definiera modeller, riktlinjer, rutiner och verktyg för informationsförsörjning. Man kommer även att utveckla nya digitala verktyg för att möjliggöra informationsutbyte mellan de inblandade parterna i byggprocessen.

Förväntade resultat

Projektet syftar till att öka kunskapen om: 

  • Modellering och informationsutbyte mellan tillverknings- och byggsektorn med fokus på ljusmiljöer. 
  • Hur semantisk webbteknologi och kopplade datateknologier kan underlätta samspelet mellan tillverknings- och byggnadsindustrin.

Projektet kommer vidare att, med fokus på tillverknings- och byggsektorn, definiera modeller, riktlinjer, procedurer och verktyg för informationsförsörjning. Man kommer även att utveckla nya digitala verktyg för att möjliggöra informationsutbyte mellan de involverade parterna i byggprocessen.

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen
Fagerhult logotyp
OBOS logotyp
elitfönster logotyp
Informationsbyggarna logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?