PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Januari 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forskningsfrågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

Förtjänar AI all hype? Det anser Professor Edward Dougherty från Texas A&M University, men menar att det samtidigt finns ett behov för teoretisering i ämnet. Läs mer genom att scanna QR-koden!

Tillbakablick januari

•En grupp med forskare och företagsrepresentanter har träffats för att diskutera innehållet i en enkät om AI readiness som ska gå ut till företagen under våren.

•Forskargruppen har skrivit och skickat in artiklar till tre vetenskapliga konferenser (se bild nedanför). Innehållet i artiklarna är baserat på fokusgrupper, kompetenskartläggning och två masteruppsatser från 2021.

•Forskargruppen och företagsrepresentanter har haft möte och diskuterat nästa tema för projektet och för nästa workshop. Nästa tema är ”makt”.

Framöver

•Denna vecka ska forskare och företagsrepresentanter träffas och diskutera hur arbetet med temat “makt” kan fortsätta inför workshopen i april.

•Efter mötet kommer företagen börja arbeta på att analysera sina egna processer i relation till “makt”.

•Forskargruppen kommer att träffas för att diskutera en potentiell intervjustudie i koppling till makt-temat.

•Forskarna fortsätter att arbeta med en enkät om AI readiness som kommer att gå ut i företagen under våren.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-02-16