PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

September 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forskningsfrågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?Three people standing in front of a stage

f.v. Daniel Pittino, Alice Mohlin och Annika Engström från forskarteamet på plats i Trollhättan för OLKC-konferensen

Tillbakablick sommar och sensommar

  • Forskarna har deltagit på fyra konferenser under sommar och sensommar (EURAM, EurOMA, AOM och OLKC) och presenterat artiklar kopplade till projektet.
  • Styrgruppen och forskarna har träffats för att diskutera nästa tema i projektet, AI-strategi. Företagen har börjat arbeta med en hemläxa kopplad till temat, och under hösten planeras intervjuer med personer i ledande befattningar i företagen.
  • Två mastersstudenter från programmet Supply Chain Operations Management har påbörjat ett forskningsspår i utbildningen, och kommer under hösten vara kopplade till projektet och de deltagande företagen.
  • Arbetet med en enkät om AI-readiness är i sitt slutskede. Enkäten skickas ut till företagen inom kort.
Man and woman posing for camera

Ursula Angelica Wauran (t.v.) har erfarenhet inom marknadsföring, är intresserad av Supply Chain och älskar att resa. Yaroslav Ukhanov (t.h.) har erfarenhet som järnvägsingenjör, inom logistikkoordination, arbetat som tågstationschef samt deltagit I flera globala volontärprojekt

Framöver

  • Nästa workshop i projektet planeras hållas i november, denna gång hos Fagerhults belysning.
  • Företagen fortsätter att arbeta med hemläxan om AI-strategi, och kommer presentera och diskutera denna på workshopen i november.
  • Intervjuer om AI-strategi med personer i ledande befattning kommer att påbörjas inom de närmsta veckorna.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-10-10