PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

December 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forskningsfrågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

People posing for christmas picture

Tillbakablick December

  • Företagen fortsätter arbetet med AI-readiness-enkäten.
  • 18 intervjuer med strategisk ledning i de olika företagen är genomförda eller planerade.
  • Mastersstudenterna, kopplade till projektet under hösten, lämnar in sina slutrapporter.
  • Arbetet med en slutrapport om projektet är påbörjat.
  • Förberedelsearbete för individuella feedback-sessioner för var och ett av företagen, där analys av enkät- och intervjuresultat blir en viktig del.

Framöver

  • Forskargruppen fortsätter sitt arbete med en vetenskaplig artikel om organisatoriskt lärande i AI-transformation som skickas in till journal i mitten av januari.
  • Utvecklingen av en modell, som är framtagen i projektet, som illustrerar hur ledarskaps- och tekniska kompetenser är beroende av varandra i en AI-transformation, fortsätter.
  • En artikel från PrepAIrs doktorandprojekt skickas till journal i början av januari. Artikeln är en kartläggning av forskning om problem-lösning och avancerad teknik i industrin, som visar sig vara lösnings- och teknikdriven, snarare än problem- och behovsdriven.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-01-04