PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Mars 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forsknings frågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

Den framstående psykologen Gerd Gigerenzer förväntar sig inte att algoritmer kommer att ta över världen, men tror att människan ändå behöver utveckla sin intelligens i samma takt som tekniken för att behålla kontrollen. Läs intervjun med Gigerenzer genom att scanna QR-koden!

Tillbakablick februari

  • Forskare och företagsrepresentanter har träffats för att diskutera förberedelsearbetet inför nästa Workshop som har temat ”makt”.
  • En utsedd ”enkät-grupp” med forskare och företagsrepresentanter närmar sig slutet för sitt arbete med en enkät om AI readiness som kommer att gå ut i företagen under våren.
  • Tre abstracts som skickades till EUROMA konferensen har blivit accepterade och forskarna påbörjar nu arbetet med att utveckla dem till färdiga artiklar.
  •  

Framöver

  • Planeringen med Workshop 3 i projektet, som kommer att hållas i Finspång hos Siemens-Energy i maj, fortsätter.
  • Forskarna har träffats och bestämt sig för att fortsätta med den artikel fokusgrupperna som hölls under våren 2021 resulterade i, och skicka den till en vetenskaplig journal.
  • En fallstudie av två doktorander inom AFAIR kommer att påbörja sin datainsamling med fokusgrupper nästa vecka. Ämnet för studien är tillit i koppling till machine learning i specifika processer.
  • PrepAIr ligger inom ramen för forsknings- och utbildningsmiljön SPARK. Scanna QR-koden för att läsa mer om den årliga SPARK konferensen och anmäl dig för att delta den 21 April!

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-04-27