PropAIr månadsbrev September 2023

Ett samverkansprojekt om proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping.

September 2023

Mer om projektet

Mål
Projektet PropAIr syftar åt att skapa kunskap om proaktiv arbetsdesign för hållbar AI integration i industriella organisationer. PropAIr går djupare in i hur industriella organisationer kan anta AI-integration i sina verksamheter. Vi använder resultaten från föregående projekt, PrepAIr, om readiness för AI-transformation, som vår utgångspunkt.


Forskningsfrågor
1: Vilka aspekter av arbetsdesign kan stödja AI-integration i industriella organisationer?
2: Vad stimulerar eller hindrar AI-integration i industriella organisationer.
3: Hur kan arbetsrelaterade aktiviteter facilitera organisatoriskt lärande under AI-integration?

Att förstå organisationens problem

Just nu arbetar vi på tre olika akademiska artiklar på temat socio-tekniskt ledarskap, organisatoriskt lärande samt paradoxer och spänningar inom organisationer. Vår kollega Alice Mohlin har också skrivit en artikel om problem-förståelsefasen vid införandet av
avancerad teknik. Den har redan publicerats i journalen Work Place Learning. Spännande
läsning som du når genom att scanna QR-koden härintill.
Trevlig läsning!

Hänt sedan sist

Forskargruppen har samlat individuella forsknings-resultat och feedback avseende PropAIrs föregångs-projekt PrepAIr för Bufab och Fagerhult.
Rapporterna är snart färdiga och kommer att skickas ut till respektive företag under september.

På gång

Alla deltagande företag i PropAIr har fått i hemläxa att kartlägga AI-initiativ i sina organisationer. Syftet är att identifiera ett eller flera initiativ som ska följas upp inom ramarna för PropAir. De utvalda projekten kommer att vara ett av diskussionsämnena när vi träffas på nästa workshop, som äger rum hos Combitech i Linköping den 11-12 oktober. Vi kommer bland annat att fokusera på hur parallella utvecklings-initiativ förhåller sig till varandra i en organisation

Nyinvigda Science Park Towers i Jönköping står värd för AI-dagen 2023 och vi från AFAIR/PropAIr finns givetvis på plats. Räkna med många goda exempel, råd och tips om hur man kan lära sig mer och gå vidare med AI. Läs mer och anmäl dig på sciencepark.se

Forskare

Kontakt

PropAIr is one of several projects within the frame for the research profile AFAIR in the research and educational environment SPARK at Jönköping University’s School of Engineering.

Read more at ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-12-12