PropAIr månadsbrev Maj 2023

Ett samverkansprojekt om proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Maj 2023

Mer om projektet

Mål
Projektet PropAIr syftar åt att skapa kunskap om proaktiv arbetsdesign för hållbar AI integration i industriella organisationer. PropAIr går djupare in i hur industriella organisationer kan anta AI-integration i sina verksamheter. Vi använder resultaten från föregående projekt, PrepAIr, om readiness för AI-transformation, som vår utgångspunkt.


Forskningsfrågor
1: Vilka aspekter av arbetsdesign kan stödja AI-integration i industriella organisationer?
2: Vad stimulerar eller hindrar AI-integration i industriella organisationer.
3: Hur kan arbetsrelaterade aktiviteter facilitera organisatoriskt lärande under AI-integration?

People posing

Ulrik, Tuwe, Hanna, Helena, Daniel, Anette, Anna, Ronny och Björn på Husqvarnas produktionssite i PropAIrs första workshop.

Tillbakablick maj

  • 9-10 maj hölls den första workshopen i PropAIr projektet hos Husqvarna AB i Huskvarna (bild till höger). Forskare och företagsrepresentanter träffades för att diskutera lärdomar från PrepAIr projektet samt specifika AI-projekt och initiativ som kan vara intressanta för det fortsatta arbetet i PropAIr med fokus på arbetsdesign och AI-integration. Projektets andra workshop kommer hållas hos Combitech i oktober.
  • Forskarna har besökt Bufab och Fagerhult, och presenterat individuella Case analyser och feedback från resultaten av PrepAIr-projektet. Innan sommarsemestern kommer företagen också få skriftliga rapporter med individuella resultat från PrepAIr.

Framöver

  • Ett styrgruppsmöte är planerat i början av juni, där det kommande arbetet för både forskare och företagsrepresentanter står på agendan.
  • Den 8 juni åker en grupp forskare och företagsrepresentanter från Bufab till Udine, Italien. Studiebesöket inkluderar två AI-labb, ett Lean Experience Center, en Science and Technology Park samt en heldag avsatt för utbyte av och diskussioner om forskningsresultat på ämnet AI-transformation.

Forskare

Pictures and names of researchers

Kontakt

PropAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-06-01