PropAIr månadsbrev Februari 2023

Ett samverkansprojekt om proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Februari 2023

Mer om projektet

Mål
Projektet PropAIr syftar åt att skapa kunskap om proaktiv arbetsdesign för hållbar AI integration i industriella organisationer. PropAIr går djupare in i hur industriella organisationer kan anta AI-integration i sina verksamheter. Vi använder resultaten från föregående projekt, PrepAIr, om readiness för AI-transformation, som vår utgångspunkt.


Forskningsfrågor
1: Vilka aspekter av arbetsdesign kan stödja AI-integration i industriella organisationer?
2: Vad stimulerar eller hindrar AI-integration i industriella organisationer.
3: Hur kan arbetsrelaterade aktiviteter facilitera organisatoriskt lärande under AI-integration?

people and robot

Tillbakablick februari

  • Forskargruppen och företagsrepresentanter träffades för att diskutera det avslutande arbetet med PrepAIr, och beslutade kring strukturen för PropAIr. En PropAIr-kick-off är bokad i slutet av mars.
  • Årsrapporten för PrepAIr är inskickad.
  • Ytterligare intervjuer hos två av företagen är planerade och genomförda. Intervjuerna fokuserade på AI-strategi hos högre ledning.
  • Företagen fortsätter sitt arbete med att distribuera en enkät om AI-readiness i sina organisationer.
  • Forskarna påbörjade arbetet med case-rapporter från PrepAIr. Rapporterna ska sammanfatta resultat för var och ett av företagen.

Framöver

  • Den 22/3 besöker forskarna Fagerhults belysning i Habo för att presentera resultat från PrepAIr för företagsledningen. Forskarna fortsätter sitt arbete med case-specifika analyser av PrepAIr data.
  • Den första workshopen i PropAIr planeras tillsammans med värden, Husqvarna AB i Huskvarna.
  • Planeringen för den kommande studieresan till Udine Universitet, Italien, fortsätter.

Forskare

Pictures and names of researchers

Kontakt

PropAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-04-04