PropAIr månadsbrev Mars 2023

Ett samverkansprojekt om proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Mars 2023

Mer om projektet

Mål
Projektet PropAIr syftar åt att skapa kunskap om proaktiv arbetsdesign för hållbar AI integration i industriella organisationer. PropAIr går djupare in i hur industriella organisationer kan anta AI-integration i sina verksamheter. Vi använder resultaten från föregående projekt, PrepAIr, om readiness för AI-transformation, som vår utgångspunkt.


Forskningsfrågor
1: Vilka aspekter av arbetsdesign kan stödja AI-integration i industriella organisationer?
2: Vad stimulerar eller hindrar AI-integration i industriella organisationer.
3: Hur kan arbetsrelaterade aktiviteter facilitera organisatoriskt lärande under AI-integration?

Banner

Den 20 april hålls den årliga SPARK-konferensen hos Jönköping University. Läs mer och anmäl dig här.

Tillbakablick mars

  • Den 24 mars startade projektet officiellt med en kick-off. Forskare och företagsrepresentanter (gamla och nya) träffades och diskuterade resultaten från det föregående projektet, PrepAIr, och bestämde sturkturen och fokuset för PropAIr. I PropAIr ska forskarena följa specifika AI-projekt/initiativ i företagen och studera deras utveckling från ett proaktivt organisationsperspektiv, med fokus på AI-integration.
  • Ytterligare intervjuer med personer från högre ledning i företagen har hållits. Fokuset för intervjuerna var AI-strategi.

Framöver

  • Forskarna fortsätter sitt arbete med individuella case-analyser av data från PrepAIr. Nästa företag att ta emot forskarna för en individuell feedbacksession är Bufab.
  • Planeringen av den första workshopen i PropAIr fortsätter. Denna gång står Husqvarna AB som värd.
  • Forskarna arbetar på att skicka in en artikel till den vetenskapliga journalen Technological Forecast and Social Change.
  • Företagen arbetar med att identifiera och välja specifika AI-projekt/initiativ att fokusera på i PropAIr.

Forskare

Pictures and names of researchers

Kontakt

PropAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-04-04