En viktig förutsättning för att genomföra JTH-projektet och utveckla Ingenjörshögskolan till en teknisk högskola med doktorsexamensrätt inom det tekniska området har varit att länet ställt upp med stöd.

Stöd från länet

Genom JTH-föreningen har länet bidragit till finansieringen av forskningen vid Ingenjörshögskolan/Tekniska Högskolan  under perioden 2002-2010. Genom basfinansieringen, Högskolans forskningsfond, har forskning och forskarutbildning byggts upp till en nivå om cirka 50 mnkr per år.

Forskningsfonden har totalt omfattat ca 200 mnkr under perioden och har finansierats med lika delar av näringslivet huvudsakligen i länet (genom Handelskammaren, privata företag, stiftelser och branschföreningar), den offentliga sektorn i länet (genom Landstinget, Länsstyrelsen/ Regionförbundet och länets kommuner) samt Stiftelsen Högskolan.

Bidragsgivare från näringslivet

Följande privata företag, stiftelser och branschföreningar har bidragit till forskningsfonden under 2002-2010:

 • Anza AB
 • Autoliv AB
 • AB Bruzaholms Bruk
 • AB Sigfrid Stenberg
 • Britt och Bertil Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik
 • Callo Sintermetall AB
 • Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse
 • Cellwood Machinery AB
 • Daros Piston Rings AB
 • Fagerhults Belysnings AB
 • Fastighets AB Corallen
 • Finnveden Metall Structures AB
 • Fläkt Woods AB
 • Gislaved Folie AB
 • Husqvarna AB
 • Huskvarna prototyper AB
 • Isaberg Rapid AB
 • ITT Flygt AB
 • Jönköpings Byggmästarförening
 • Jönköpings läns Byggmästarförening
 • Kabe Husvagnar AB
 • Liljedahlsbolagen AB
 • Länsförsäkringar i Jönköping
 • Mo Industri AB
 • Proton Group AB
 • RoTool AB
 • Saab Training System AB
 • SAPA Profiler AB
 • Scania AB
 • SEBbanken Jönköping
 • Skeppshults Press & Svets AB
 • Sparbanksstiftelsen ALFA
 • Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Stiftelsen E J Ljungberg/Stora Enso AB
 • Swecast AB/Svenska Gjuteriföreningen
 • Thule Sweden AB
 • Unimerco AB
 • Volvo Powertrain AB
 • VSM Group AB

För uppstart av JTH-projektet har följande företag före 2002 bidragit med medel:

 • ABB
 • Chatham
 • Draka kabel i Sverige AB
 • Eldon AB
 • SAAB Ericsson Space AB
 • Herenco AB
 • Husqvarna AB
 • ROL Inredningar AB
 • Smurfit Munksjö AB
 • Saab Training System AB
 • AB Sigfrid Stenberg
 • Stora Enso Packaging AB
 • Sveriges Byggindustrier
 • Systeam AB
 • Trioplast Industrier AB
 • VSM Group Viking Sewing Machines AB