Viss forskning och forskarutbildning vid Tekniska Högskolan genomförs i
nära samverkan med andra institutioner och bedrivs inom ramen för
gemensamma centrumbildningar.

Vid Tekniska Högskolan finns två centrumbildningar.

Casting Innovation Centre

Casting Innovation Centre (CIC) är en nationell samling av forskning, utveckling och utbildning för svensk tillverkningsindustri inom gjutna material och komponenter. CIC är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Jönköping AB och Swerea SWECAST AB.

Kontakt CIC

Salem Seifeddine
salem.seifeddine@ju.se
036-10 1662

Vision

Visionen för Casting Innovation Center är att parterna i samverkan utvecklar ny kunskap och teknik inom gjutningsområdet på internationellt konkurrenskraftig nivå till nytta för svensk fordons- och verkstadsindustri.

Samverkan ska medverka till att svensk gjuteriindustri kan bli världsledande inom sina produktområden.

Lighter nod Småland

Kontakt LIGHTer

Toni Bogdanoff
toni.bogdanoff@ju.se
036-10 1653

Smålands tradition av entreprenörskap en nyckelfaktor
LIGHTer ARENA

Småländsk industri har en lång tradition av innovation och entreprenörskap samt som underleverantörer till storföretagen i Sverige. När efterfrågan på lätta och smarta produkter ökar inom flera områden behöver den småländska industrin följa med för att säkra en fortsatt god konkurrenskraft. LIGHTer nod Småland hjälper företag att utveckla strategier och kompetens för att möta kundkrav kring lättvikt.