Disputation 29 december, Internationella Handelshögskolan
Karlsson, Ann Britt: Institutionalisering av ansvar i kommunal revision Fakultetsopponent var docent Jörgen Johansson, Högskolan i Halmstad

Disputation 11 december, Högskolan för lärande och kommunikation
Åberg, Karin: Anledning till handledning - Skolledares perspektiv på grupphandledning
Opponent var professor Christer Brusling, Oslo Universitet.

Disputation 11 december, Internationella Handelshögskolan
Nguyen Tan, Phat: Transfer Pricing: The Vietnamese system in the light of the OECD Guidelines and the systems in certain major countries
Fakultetsopponent var Professor Eric Kemmeren, Tilburg university.

Disputation 27 november, Högskolan för lärande och kommunikation
Möllås, Gunvie: "Detta ideliga mötande" - En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik
Fakultetsopponent var Reidun Tangen, Universitetet i Oslo.

Disputation 27 november, Internationella Handelshögskolan
Languilaire, Jean-Charles: Experiencing work/non-work - Theorising individuals' process of integrating and segmenting work, family, social and private
Opponent var Professor Mikael Nordenmark, Mittuniversitetet.

Disputation 23 oktober, Högskolan för lärande och kommunikation
Ludvigsson, Ann: Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

Disputation 25 september, Hälsohögskolan
Dahl, Anna: Body mass index, cognitive ability, and dementia - prospective associations and methodological issues in late life Opponent var professor Åke Wahlin, Stockholms Universitet.

Disputation 24 september, Internationella Handelshögskolan
Dahlström, Tobias: Causes of corruption Fakultetsopponent var professor Karl Ove Moene, Oslo Universitet.

Disputation 24 augusti, Internationella Handelshögskolan
Gerson, Anna: Compensation of Losses in Foreign Subsidiaries — A comparative study of the unilateral loss-compensation mechanisms in Austria and Denmark Fakultetsopponent var professor Bertil Wiman, Uppsala universitet.

Disputation 27 maj, Internationella Handelshögskolan
Hunter, Erik: Celebrity Entrepreneurship and Celebrity Endorsement: Similarities, differences and the effect of deeper engagement Fakultetsopponenter var professor Eileen Fischer, York University, Kanada.

Disputation: 8 maj, Högskolan för lärande och kommunikation
Almers, Ellen: Handlingskompetens för hållbar utveckling - Tre berättelser om vägen dit Fakultetsopponent var professor Leif Östman, Uppsala universitet.

Disputation: 6 maj, Internationella Handelshögskolan
Hellerstedt, KarinThe Composition of New Venture Teams: Its Dynamics and Consequences Fakultetsopponent var professor Dean A Shepherd, Kelley School of Business, Indiana University, USA.

Disputation: 7 april, Internationella Handelshögskolan
van Weezel, Aldo: Entrepreneurial Strategy-Making Mode and Performance: A Study of the Newspaper Industry
Fakultetsopponent var professor Saara Taalas, Turku School of Economics.

Disputation: 13 mars, Högskolan för lärande och kommunikation 
Carlsson Wahlgren, Victoria: Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola - En studie om genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete
Fakultetsopponent var professor Tiina Rosenberg, Lunds universitet.

Disputation: 27 februari, Hälsohögskolan
Wallin, Anne-Marie: Living with diabetes within the framework of Swedish primary health care: Somalian and professional perspectives
Opponent var professor Katarina Hjelm, Växjö Universitet

Disputation: 27 februari, Högskolan för lärande och kommunikation
Eidevald, Christian: Det finns inga tjejbestämmare - Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
Opponent var professor Eva Reimers, Linköpings universitet.

Disputation: 30 januari, Hälsohögskolan
Rosengren, Kristina: En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring - från distanserat till delat ledarskap
Fakultetsopponent var professor Runo Axelsson.

Disputation: 23 januari, Högskolan för lärande och kommunikation
Barkho, Leon: Strategies of power in multilingual global broadcasters. How the BBC, CNN and Aljazeera shape their Middle East news discourse
Fakultetsopponent var professor Golam Rahman, The Papua New Guinea University of Technology.