Varje år publiceras ett stort antal avhandlingar, rapporter och artiklar vid Jönköping University. Genom att söka i databasen DiVA kan du hitta samliga publikationer.

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

I DiVA finns högskolans avhandlingar, uppsatser och rapporter i fulltext. I DiVA redovisas också forskningspublikationer skrivna av högskolans forskare, till exempel artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer och böcker.

Registrera i DiVA

Som student registrerar du själv uppsatser och examensarbeten i DiVA.

Som anställd kan du låta biblioteket registrera din publikation åt dig via nedanstående länk.