Disputation, 17 januari 2014, Jönköping International Business School
Berit Hartmann: Bridging the GAAP? IFRS in accounting practice, JIBS, DS No 94

Disputation, 24 januari 2014, Högskolan för lärande och kommunikation
Ulli Samuelsson: Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital, School of Education and Communication, DS No 23

Disputation, 10 april 2014, Jönköping International Business School
Kristofer Månsson: Essays on Nonlinearities and Time Scales in Macroeconomics and Finance, JIBS, DS No 95

Disputation, 11 april 2014, Jönköping International Business School
Johan P Larsson: Nonmarket Interactions and Density Externalities, JIBS DS No 96

Disputation, 11 april 2014, Hälsohögskolan
Inger Jansson: On the nature of work ability, School of Health and Welfare, DS No 48

5 maj 2014, Tekniska Högskolan

Jakob Olofsson: Simulation of Microstructure-based Mechanical Behavior of Cast Components

Disputation, 23 maj 2014, Jönköping International Business School
Özge Öner: Retail Location, JIBS, DS No 97

Disputation, 27 maj, 2014. Hälsohögskolan 
Anna Karin Axelsson: Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities, School of Health and Welfare, DS No 49

Disputation, 28 maj 2014, Högskolan för lärande och kommunikation:
Ann Öhman Sandberg: Hållbar programutveckling - en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt.

Disputation, 2 juni 2014, Hälsohögskolan
Ulrika Börjesson: Everyday Knowledge in Elder Care. An Ethnographic Study of Care Work, School of Health and Welfare, DS No 50

4 juni 2014, Tekniska Högskolan

Annika Engström: Lärande samspel för effektivitet: En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag


Disputation, 5 juni 2014, Hälsohögskolan
Berit Björkman: Children in the Radiology Department - a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction, School of Health and Welfare, DS No 51

Disputation, 5 juni, 2014. Högskolan för lärande och kommunikation
Carl-Johan Svensson: Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia, School of Education and Communication, DS No 25

Disputation, 5 juni 2014, Hälsohögskolan
Magnus Hagiwara: Development and Evaluation of a Computerised Decision - Support System for use in prehospital care, School of Health and Welfare, DS No 52

Disputation, 13 juni 2014, Hälsohögskolan
Martina Boström: Trygghet - på vems villkor? Uppfattningar om och erfarenheter av trygghet hos äldre personer med behov av omsorg, School of Health and Welfare, DS No 53

Disputation, 27 juni 2014, Internationella Handelshögskolan
Anette Johansson: Effectual and causal approaches to innovation in the Swedish magazine industry, JIBS, DS No 98

Disputation, 29 augusti 2014, Internationella Handelshögskolan

Hanna Almlöf:Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet - En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., JIBS, DS No 99

Disputation, 12 september 2014, Högskolan för lärande och kommunikation

Martin Danielsson: Digitala distinktioner - Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., School of Education and Communication, DS No 27

Disputation, 12 september 2014, Högskolan för lärande och kommunikation
Joel Hedegaard: The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care: A communicative perspective, School of Education and Communication, DS No 26

Disputation, 19 september 2014, Hälsohögskolan
Inger Wieslander: Women's recovery after a first myocardial infarction from an organisational, a relational and an individual perspective, School of Health and Welfare, DS No 54

Disputation, 7 november 2014, Hälsohögskolan
Lina Magnusson: Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries, School of Health and Welfare, DS No 56

Disputation, 11 december 2014, Jönköping International Business School
Hamid Jafari: Postponement and Logistics Flexibility in Retailing

Licenciatseminarier 2014