Här presenterar vi lite längre, mer fördjupande, artiklar om forskning från Jönköping University.


 • Encells första 20 år

  I år fyller Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, 20 år. Encell bildades 2001 på uppdrag från regeringen. Här är lite om deras tjuoåriga historia i det livslånga lärandets tjänst.
  Läs mer
 • Dödskallar i ett fönster

  ”Det var en mörk och stormig natt”

  Varför är vi fascinerade av skräck? Hur har skräcken ändrats genom historien? Har pandemin påverkat hur vi ser på skräck? Tillsammans med Mattias Fyhr, docent och skräckforskare på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, dyker vi ner i skräckens mångfacetterade värld.
  Läs mer
 • A veiled muslim woman sits at an outdoor table, working on her laptop.

  Att bli kvinnlig företagare i gulfstaterna

  Hur etablerar kvinnliga företagare sig i gulfstaterna och hur får de sin verksamhet att växa i ett mansdominerat samhälle? Sumaya Hashim, forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), har i sin doktorsavhandling undersökt företagande i de arabiska gulfstaterna och kvinnors upplevda erfarenheter i den kontexten.
  Läs mer
 • Close up of newspaper printing press with newspaper sheet coming out from under a printing roller. (image:unsplash)

  Att sätta hållbarhet på kartan för 'Media Management'

  Forskningskonferenser är en viktig del av det akademiska livet. De erbjuder ett forum där forskare kan presentera forskningsuppslag, delta i diskussioner och bygga nya samarbeten. Ibland kan konferenser väcka intresse för en ny inriktning inom ett forskningsområde och det är precis vad arrangörerna av årets emma-konferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hoppas på.
  Läs mer
 • Charlotta Mellander sittar till vänster och Orsa Kekezi sittar till höger.. Båda sittar på trappen vid JIBS entrén.

  Resan till doktorshatten

  Du sitter vid ditt skrivbord, dagar och nätter, på helger och ledigheter, och skriver på ett examensarbete som långsamt börjar ta över ditt liv… Varför skulle någon någonsin vilja påbörja det femåriga maraton som en doktorsexamen innebär? Därför att, säger Orsa Kekezi, det faktiskt är roligare än man kan tänka sig och helt klart värt mödan. Orsa är en av de tjugosex doktorander som tilldelas den eftertraktade doktorshatten vid årets Akademiska Högtid.
  Läs mer
 • Man som lider av sömnapné, ligger och sover på rygg i sängen med en CPAP -behandlingsmask i ansiktet.

  Sömnforskare vill få oss att sova bättre

  Under pandemin har många fått problem med sömnen och nu står samhället inför en våg av sömnrelaterad ohälsa. Därför har en grupp sömnforskare vid Jönköping University (JU) startat ett unikt, tvärvetenskapligt projekt som ska ge individanpassad behandling via en app.– Alla har olika behov. En framgångsrik behandling måste vara individanpassad, säger professor Anders Broström.
  Läs mer

 • Låg innovationshöjd hos svenska livsmedelsproducenter: ny forskning ska stärka konkurrenskraften.

  De svenska innovationssystemen är inte byggda för att möta behoven hos de mindre företagen i livsmedelskedjan. Det visar ny kunskap från forskningsprojektet ”Innovation i livsmedelskedjan” vid Jönköping International Business School.
  Läs mer
 • Robothand

  Ny forskningsprofil om AI i industriella organisationer

  Artificiell intelligens, AI, har potential att på ett omvälvande sätt transformera företag i många branscher. Men hur kan varje företag använda AI på det sätt som ger mest nytta för den egna verksamheten? Och hur påverkas organisationen och människorna av den nya teknologin? I forskningsprofilen AFAIR vid Jönköping University (JU) integreras tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter på införandet av AI.
  Läs mer
 • Jönköpings privilegiebrev från 1284

  Striden om Jönköpings privilegiebrev

  Under flera år har en tvist pågått mellan Jönköpings kommun och svenska staten, i form av Riksarkivet, om var Jönköpings privilegiebrev från 1284, samt fyra andra urkunder, ska förvaras. En tvist som till sist fick avgöras i domstol.
  Läs mer

 • E-sport i fokus

  E-sport (elektronisk sport) är ett fenomen som vuxit väldigt mycket de senaste åren och trots att det har funnits i årtionden så finns det relativt lite forskning om det. Ett nytt forskningsnätverk med medlemmar från bland annat Jönköping University ska råda bot på det. Vi frågade dem om e-sport och e-sportforskning men även för att ge oss en inblick i hur den pågående pandemin har påverkat branschen.
  Läs mer