På Högskolan för lärande och kommunikation finns lärare och forskare med god kompetens inom en rad områden.

En kontakt med oss på Högskolan för lärande och kommunikation innebär tillgång till all den kompetens som finns representerad inom vårt ordinarie utbildningsutbud.

Förskoleområdet

​Via Förskollärarprogrammet har vi lång erfarenhet när det gäller kompetensutveckling för förskolans olika personalgrupper.

Skolområdet

Vi har lång erfarenhet när det gäller fortbildning för anställda inom fritidshemsverksamhet, grundskola och gymnasieskola.

Personalvetenskap/Human Resource

Via Personalprogrammet kan vi erbjuda kompetensutveckling inom Human Resource och beteendevetenskap.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom området Medie- och kommunikationsvetenskap har vi möjlighet att ge uppdragsutbildningar i till exempel internkommunikation, medieträning, kriskommunikation samt TV- och radioproduktion.

​Internationellt arbete

​Här har vi stor erfarenhet av migration/integration, globaliseringsfrågor, hållbar utveckling och konflikthantering.

Övriga ämnesområden

Vi har god kompetens inom exempelvis bild, musik, drama, naturvetenskap, samhällsvetenskap, religionsvetenskap, etik, moderna språk, svenska och litteraturvetenskap.

Genom nära samarbete med övriga fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping har vi tillgång till kompetenser inom till exempel teknik, ekonomi, juridik samt hälso- och sjukvård. Även extern kompetens kan tillhandahållas.