Vi som arbetar med uppdragsutbildning på Enheten för samverkan fungerar gärna som bollplank i processen att hitta rätt fortbildning för er. Vi kan hjälpa till med initial behovsanalys och ge förslag på detaljerat innehåll i ett senare skede av processen. Välkommen att kontakta oss!

Sara Dommartine, verksamhetsledare
sara.dommartine@ju.se 036-10 14 22

Katarina Sebenius, samordnare
katarina.sebenius@ju.se 036-10 14 24

Anna Samuelsson, samordnare
anna.samuelsson@ju.se 036-10 14 21

Sofia Wärnbring Bark, koordinator
sofia.bark@ju.se 036-10 14 23