Jönköping International Business School kan erbjuda utbildningar inom följande områden.

  • Familjeföretagande
  • Näringslivsförnyelse, innovation och entreprenörskap
  • Logistik och Supply Chain Management
  • Informatik och informationssystem
  • Regionalekonomi- och regionalutveckling
  • Ekonomi och ledarskap inom medie­branschen
  • Företagsekonomi
  • EU-rätt, skatterätt och affärsrätt
  • Finansmarknad och bolagsstyrning