Plast har idag en viktig betydelse i människors vardag och användningen ökar drastiskt. Tyvärr bidrar den ökade användningen till negativa miljöeffekter och dagens synsätt på plastavfall måste förändras från ett linjärt flöde till ett mer cirkulärt flöde.

I dagens samhälle blir frågan gällande hållbarhet en allt mer självklar del inom utvecklingen. Då koldioxidutsläppen och andra miljöeffekter är ett faktum krävs drastiska åtgärder för att inte förbruka jordens naturresurser. Studien har fokuserat på att undersöka plastavfallsflöden inom GGVV-regionen (Gnosjö. Gislaved, Värnamo & Vaggeryd) då problematiken kring just plast är en stor anledning till miljöförstöringar. Plastens råvara består till stor del av olja och vid förbränning bidrar detta till ökat koldioxidutsläpp. Därför blir det extra viktigt att titta på förbättringsmöjligheter inom plastavfallsflöden och ta vara på plasten. Genom att minska den jungfruliga tillförseln av ny plast och istället materialåtervinna plastavfall bidrar man till en mer cirkulär plastanvändning. Efter att ha undersökt det nuvarande plastavfallsflödet och inblandade regionala aktörerna påvisas att vissa delar måste tas i beaktning vid en förändring mot ett mer cirkulärt flöde och att ansvarsfrågan måste förtydligas för att förändringen faktiskt ska bli till det bättre. Faktorerna som måste tas hänsyn till är främst designen av produkter, sorteringen och dess problematik, plastavfallets ineffektiva transporter mellan aktörer och även att den ekonomiska aspekten alltid väger tyngst i slutänden.

I bilderna nedan presenteras det nuvarande plastavfallsflödet i GGVV-regionen och genom att ta hänsyn till föregående aspekter och faktorer kan flödet förändras mot ett mer cirkulärt flöde som tar vara på plastavfallet och minskar spillet genom försörjningskedjan.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur ni som region, företag eller konsument kan förändra ert synsätt på plastavfall och bidra till en cirkulär ekonomi som gynnar alla.