Lyckad Resultatdialog 2023

Vetenskapsrådets (VR) konferens Resultatdialog 2023 arrangerades den 28–29 november av Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Närmare 70 deltagare samlades för att ta del av nya rön inom utbildningsvetenskap.

VR är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Konferensen på HLK var inom det utbildningsvetenskapliga fältet och är en årlig återkommande konferens. I år redovisade 17 nyligen avslutade projekt som har finansierats av VR. Tre projekt som forskare från HLK är involverade i fick också presentera på konferensen.

Se bildspel längst ner.

– VR:s resultatdialog är etablerad som en tydlig och viktig mötesplats för forskare, praktiker och beslutsfattare på olika nivåer inom det utbildningsvetenskapliga fältet och det är väldigt roligt att HLK och JU fick förtroendet att arrangera och vara värd i år, säger Jesper Boesen, samverkanschef på HLK och projektledare för konferensen.

Bredd på redovisningarna

Första dagen av konferensen inleddes med att Pernilla Nilsson, huvudsekreterare utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) på VR och Vibeke Grøver, ordförande UVK, berättade vad som är på gång från VR och UVK. Därefter tog redovisningarna vid och programmet bjöd på en stor bredd av projekt. Några titlar på projekten var ”Förskolans möte med "tiggare. Social utsatthet som en etisk och pedagogisk fråga”, ” Sámi mánná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare: Berättande och kritiska filosofiska undersökningar i urfolks tidiga barndomspedagogik”, ”Diskurser om kropp, hälsa och vikt bland lärare i idrott och hälsa” och ”Migration, språkinlärning i värdlandet, och den globala engelskans inflytande”. Läs hela programmet här.

Konferensens huvudtalare var Mikael Alexandersson, professor Emeritus vid Göteborgs Universitet, som pratade om att det snart har gått 25 år sedan Lärarutbildningskommitén föreslog att ett nytt vetenskapsområde för lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och lärande i arbetslivet – Utbildningsvetenskap – skulle inrättas och hur det sedan gick.

HLK-forskare presenterade

Deltagarna fick också ta del av spännande och viktig forskning där forskare från HLK deltar i. Frida Åström, som disputerade vid HLK nyligen, berättade om sin avhandling "Everyday life in preschool - Swedish and international approaches". Eva Björck, professor i specialpedagogik, presenterade ett Horizon Erasmus + projekt som hon och Lilly Augustine, forskningschef, medverkar i. Projektet, som heter I AM (inclusive assessment map), går ut på att skapa och testa en app som lärare kan använda för att fokusera snarare på delaktighetssituationer än på att kompensera för enskilda tillkortakommanden. Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik, presentera projektet PAL: Participation for All?. PAL syftar till att generera kunskap som kan bidra till att identifiera framgångsrika kriterier för övergångar till vuxenlivet för unga vuxna.

– Personligen är jag oerhört nöjd, det var många fantastiskt fina presentationer, inte minst Mikael Alexanderssons insiktsfulla överblick över fältet och dess olika spänningsdomäner. Som arrangörer har vi fått mycket positiv återkoppling från såväl VR som deltagare. En mycket lyckad konferens helt enkelt, säger Jesper Boesen.

2023-12-04