Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som 2023 arrangeras av Högskolan för lärande och kommunikation den 28-29 november.

Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Under de två dagarna presenteras resultaten från avslutade projekt finansierade av Vetenskapsrådet.

Program och mer information kommer.

Projektledare:

Vetenskapsrådets logga