student

Vanliga frågor och svar

Här kan du som student ta del av svar på en del vanligt förekommande frågor.

Har du fler frågor som rör VFU generellt riktar du dessa i första hand till Team VFU. Frågor som berör specifika kurser riktar du i första hand till kursansvarig för den aktuella kursen.

Om du skickar mail tänk på att noga ange vad ditt ärende gäller, vem du är, vilken utbildning och vilken termin du studerar på inom de olika programmen som berörs av VFU-handboken.

Vanliga frågor och svar

Dokument/information är under revidering, mer information om vad som gäller inför höstterminen 22 kommer när regionen inkommer med ny information


För dig som är gravid är det viktigt att själv ta beslut kring om du vill genomföra din VFU eller ej. Som student omfattas du av de regler som gäller för all personal och inom till exempel psykiatrin avråder verksamheten från VFU för studenter i senare del av graviditet (vecka 22 och framåt). Du bör alltid ta kontakt med Team VFU via vfu.ssk@ju.se om du är gravid.

I samband med att Covid-19 pandemin så bedöms gravida efter vecka 22 som varande i riskgrupp. Du kan läsa mer om vilket förhållningssätt Region Jönköpings Län har i frågan i detta dokument Pdf, 616.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Som student berörs du av samma regler som alla medarbetare och ska följa samma regelverk. Är du gravid och står inför att göra VFU till våren 22 så ta kontakt med Eva-Karin Hultgren inom Region Jönköpings Län för ett samtal.

Blir du sjuk under din VFU ska du i första hand ha en dialog med din handledare på vilket sätt du kan ta igen din planering och uppnå dina lärandemål. Om du blir långvarigt sjuk behöver du meddela kursansvarig och Team VFU. Du ska även ta kontakt med studievägledare för att planera för hur du ska kunna ta igen din VFU nästa gång kursen ges.


Rekommendationer gällande Covid HT 22 Pdf, 679.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Kommunerna i Jönköpings län utgår ifrån regionens riktlinjer gällande Covid HT 22.

Gislaveds kommun har vaccinationskrav inför höstterminen 2022, i övriga kommuner är det endast en rekommendation.

Att gå till sin VFU-placering eller sitt arbete, inom hälso- och sjukvård, med sjukdomssymtom är aldrig att rekommendera då vi möter nedsatta, redan sjuka personer i vårt yrke. Detta görs än mer tydligt när virus såsom Corona drabbar oss. Student som är sjuk med snuva, hosta, halsont och/eller feber SKA stanna hemma. Planering för hur timmar ska kunna tas igen sker i samråd med den aktuella VFU-placeringen. Vid omfattande frånvaro tas VFU igen i samband med nästa tillfälle VFU erbjuds, planering sker tillsammans med studievägledare. Om du blir långvarigt sjuk behöver du även meddela kursansvarig och Team VFU.


Vid misstanke om smitta på VFU-placering ska förfarande för fortsatt VFU diskuteras med handledare eller huvudhandledare. Efter att du tillfrisknat ska du vänta 2 dagar innan du återvänder till din VFU, du ska alltså vara symtomfri i 2 dagar efter att du varit sjuk. Mer om vad som gäller i Region Jönköpings Län kan du läsa via dessa länkar;

För studenter över 18 år gäller samma regler som övrig vårdpersonal, det vill säga att du ska använda anpassad och avsedd skyddsutrustning samt arbeta enligt rådande riktlinjer för att förhindra smitta och smittspridning. Dessa studenter får vårda patienter med misstänkt eller konstaterad Covid-19.

Läs mer under "För student" Öppnas i nytt fönster. här på handboken.

Grundutbildning

All VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs i Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden.

  • Område Höglandet omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
  • Område Jönköping omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
  • Område GGVV omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.


Under utbildingen kan det förekomma pendling till VFU placering. Din specifika plats kommer du få via VFU-parken/VFU samordnare. Ca fyra veckor innan din VFU ska starta får du som student reda på din specifika placering.


Studiegrupp Eksjö och Värnamo

Det finns 2 studiegrupper inom sjuksköterskeprogrammet, Eksjö och Värnamo studiegrupp. Om du som student har blivit antagen till någon av dessa studiegrupper kommer din VFU placering att förläggas i första hand till den studieort/det område som innefattar den grupp du är antagen till. Pendling vid VFU kan förekomma till annan ort i länet.


Eksjö tillhör område Höglandet och VFU för studiegruppen fördelas över hela Höglandet. Samma rutin gäller för Värnamo studiegrupp som tillhör område GGVV.


Specialistutbildning

Under specialistutbildningarna sker planering av VFU på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart.

Grundutbildning

VFU placeringar fördelas ut till er studenter utifrån de platser som verksamheten kan tillhandahålla den aktuella terminen. Hänsyn tas, i så stor utsträckning som det är möjligt, till boendeort, tidigare resor, arbetsgivare, listning på vårdcentral osv. Detta gör att många olika parametrar finns med vid fördelningen av VFU-platser. Ambitionen från Team VFU är alltid att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla studenter att genomföra sin VFU.


Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö placeras i första hand inom dessa områden.


För sjuksköterskeprogrammets studenter finns möjlighet till förtur vid VFU placering enligt bestämmelser. Information om vilka skäl du kan ansöka om förtur i relation till finns att läsa på blanketten förtur vid VFU. Information till dig som är elitidrottare och ska ha VFU finns på den här sidan Öppnas i nytt fönster..


Det är därför av största vikt att du, via den blankett som skickas ut under andra halvan av terminen, beskriver om du till exempel arbetar inom vården och isåfall var och är tydlig med om du har någon specifikt önskemål om i vilket område du vill göra VFU i andrahand om ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgodose.


Specialistutbildning

Fördelning av VFU i samband med specialistutbildning sker på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart. 

VFU platserna meddelats till er studneter via JU mail. Har du några funderingar kring din VFU plats så kan du höra av dig innan deadline som står skriven i mailet med VFU platsen. Det kan vara så att du önskar byta VFU placering med en klasskamrat, frågor kring pendling eller boende.


Det skickas ut en VFU blankett där du som student kan lämna in önskemål kring placeringsort men även relevant infomation kring tidigare arbetsplats. Det är viktigt att du fyller i denna blankett som skickas ut under andra halvan av terminen till er JU mail eller information via Canvas. Där beskriver om du till exempel arbetar inom vården och isåfall var och är tydlig med om du har någon specifikt önskemål om i vilket område du vill göra VFU i andrahand om ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgodose.


All VFU ska vidare ske i Region Jönköpings Län och som student kan du inte själv hitta en VFU-plats inom vår eller annan region. Detta då all VFU styrs av avtal.

Du kommer att få ett mail till din JU-mail med information gällande handledare och kontaktuppgifter. Därefter behöver du som student kontakta din handledare för att planera schema och eventuellt ställa frågor. På VFU platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar men du kan komma att bli handledd av mer än en sjuksköterska. Det är viktigt att du som student svarar på den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till. 

Verksamhetens VFU platser har lite olika rutiner för utskick av information och schema inför VFU, dvs stud

enter kan få meddelande från verksamheten vid olika tidpunkter. Cirka två veckor innan start av VFU bör du som student fått information och schema inför VFU, om inte, kontaktar du verksamhetens handledare/kontaktperson via uppgifter som finns angivet i VFU utskick där du fått din placering. Alla frågor som du har kring till exempel schema, kläder, inlogg och så vidare måste du ta upp med din handledare eller kontaktperson i verksamheten. Vi från lärosätet är inte involverade i denna planering utan efter att du tilldelats en plats övergår ansvaret till verskamheten. Det är därför viktigt att du besvarar den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till nära inpå att du fått reda på din plats.

Frågor som uppstår i samband med frånvaro i VFU hänvisas till den KA (klinisk adjunkt) som tillhör VFU platsen, samt handledare eller kontakta Team VFU via vfu.ssk@ju.se

Det viktiga är att studenten har en kontakt/dialog med handledare/VFU ansvarig och klinisk adjunkt KA vid ev frånvaro pga sjukdom med tanke på bedömning för måluppfyllelse i VFU.

VFU team med KA involverad kommer ge stöd för individuella lösningar i samråd med handledare för den student som det berör.

Vid sjukdom: VFU teamet kan inte innan säga precis hur det kommer blir. Beakta om möjlighet finns att ta igen tid för frånvaro inom ramen för befintlig VFU och om möjlighet till måluppfyllelse finns.

Frånvaro i VFU som beror på resor, korta arbetsturer eller annan frånvaro pga. av andra orsaker som eventuellt resulterar i färre antal timmar i VFU, kan Team VFU inte ge stöd för. Om tiden I VFU påverkas bör det ske i överenskommelse med handledare.

Antal timmar i VFU som är underlag för betyg i kursen, finns angivet i PM till varje kurs.

Vid VFU inom kommunal verksamhet så är det pendling runt om i Jönköpings län. Du kommer att få bekosta busskort eller boende själv under dessa placeringar då det inte finns något avtal med kommunerna kring dessa frågor.


Regionen erbjuder, i egen regi, boende eller busskort om du har mer än 60 minuter enkel resväg till din placering inom område Höglandet eller GGVV. Vid placering inom område Jönköping finns ingen möjlighet till boende. Detta gäller placeringar inom primärvård, barnhälsovård eller slutenvård. Det betalas inte ut ersättning för bensinkostnader. Via länken här kommer du vidare till regionens sida med kontaktuppgifter för dig som är student vid JU med placering inom område Höglandet eller GGVV Boende och resor via Regionen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det går även att ansöka om merkostnadslån från CSN då du själv behöver bekosta busskort eller boende vid VFU-placering Merkostnadslån hos CSN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allt du behöver veta inför VFU

För student

Under varje år hittar du information om VFU för just din specifika termin. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som student information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som student.

Här hittar du även övergripande dokument såsom mall för lärandeplan, namnskylt och reflektionsdagblad.

För student


För handledare

Under varje år hittar du information om VFU under de i året ingående terminerna. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som handledare information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som handledare.

För handledare
Cookieinställningar