student

Vanliga frågor och svar

Här kan du som student ta del av svar på en del vanligt förekommande frågor.

Har du fler frågor som rör VFU generellt riktar du dessa i första hand till Team VFU. Frågor som berör specifika kurser riktar du i första hand till kursansvarig för den aktuella kursen.

Om du skickar mail tänk på att noga ange vad ditt ärende gäller, vem du är, vilken utbildning och vilken termin du studerar på inom de olika programmen som berörs av VFU-handboken.

 

Om arbetstidslagen

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare och studenter i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20231114

Nu finns möjlighet att få kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensan för de som är intresserade. Detta gäller er som ska genomföra VFU under tiden v.48 2023 - v.13 2024. Ni kan hämta intyg hos oss för att sedan boka tid för vaccination på valfri vårdcentral eller vaccinationsmottagning inom region Jönköping. Intyget gäller då som betalning.

Intyg kan endast hämtas på följande tider:

21 november kl.9-12 rum Ga606

22 november kl.9-12 rum Ga628

27 november kl.9-12 rum Ga628

28 november kl.9-12 rum Ga 606

Vanliga frågor och svar

På sjuksköterskeutbildningen finns det möjlighet att söka förtur vid VFU, se skälen för förtur nedan.

Förtur kan sökas av studenter som har:


• Ensam vårdnad av barn under 12 år

• EVL
• Särskilda skäl: Daglig kontakt med vården, vård av nära anhörig
Individuell bedömning görs av situationen och den informationen vi har fått ta del av kring ovan punkter.


Ansökan skall styrkas med intyg:

*EVL-Kontrakt
*Läkarintyg vid vård av anhörig
*Läkarintyg vid medicinska skäl hos studenten
*Ensam vårdnadshavare, då krävs intyg från folkbokföringsregistret.


Ansökan ska vara oss tillhanda terminen innan du ska ut på VFU, innan terminens slut. Skickas till Vfu.ssk@Ju.se


För dig som är gravid är det viktigt att själv ta beslut kring om du vill genomföra din VFU eller ej. Som student omfattas du av de regler som gäller för all personal och inom till exempel psykiatrin avråder verksamheten från VFU för studenter i senare del av graviditet (vecka 22 och framåt). Du bör alltid ta kontakt med Team VFU via vfu.ssk@ju.se,om du är gravid. Du behöver även kontakta kursansvarig och klinisk adjunkt för planeringen i fall beslutet blir att du inte kan genomföra din VFU.

 

Är du gravid och står inför att göra VFU (bla psykiatrin T4), ta kontakt med Hultgren Eva-Karin eva-karin.hultgren@rjl.se inom Region Jönköpings Län för ett samtal.

Och för kommunal VFU Fannie Widén fannie.widen@jonkoping.se

Blir du sjuk under din VFU ska du i första hand ha en dialog med din handledare på vilket sätt du kan ta igen din planering och uppnå dina lärandemål. Om du blir långvarigt sjuk behöver du meddela kursansvarig och Team VFU. Du ska även ta kontakt med studievägledare för att planera för hur du ska kunna ta igen din VFU nästa gång kursen ges.

 

Att gå till sin VFU-placering eller sitt arbete, inom hälso- och sjukvård, med sjukdomssymtom är aldrig att rekommendera då vi möter nedsatta, redan sjuka personer i vårt yrke. Detta görs än mer tydligt när virus såsom Corona drabbar oss. Student som är sjuk med snuva, hosta, halsont och/eller feber SKA stanna hemma. Planering för hur timmar ska kunna tas igen sker i samråd med den aktuella VFU-placeringen. Vid omfattande frånvaro tas VFU igen i samband med nästa tillfälle VFU erbjuds, planering sker tillsammans med studievägledare. Om du blir långvarigt sjuk behöver du även meddela kursansvarig och Team VFU.


  • Det som gäller för samtliga se: länk till Folkhälsomyndigheten gällande rekommendationer kring Covid: Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
  • Får jag som student vårda personer med konstaterad Covid? För studenter över 18 år gäller samma regler som övrig vårdpersonal, det vill säga att du ska använda anpassad och avsedd skyddsutrustning samt arbeta enligt rådande riktlinjer för att förhindra smitta och smittspridning. Dessa studenter får vårda patienter med misstänkt eller konstaterad Covid-19.
  • Kommunerna i Jönköpings län utgår ifrån regionens riktlinjer gällande Covid HT 22.

Verksamheten kommer att förbereda ett schema och skicka detta till din JU mail inför VFU start. Som student kommer ni att följa er handledares schema och det kan förekomma både dagturer och kvällsturer. Att följa sin handledares schema innebär möjlighet till bedömning vilket i sin tur möjliggör måluppfyllelse i VFU som i sin tur bidrar till godkänd kurs.

Tiden för introduktion medräknas i närvarotimmarna.

Det är handledarna/VFU-ansvarig som ska kontaktas vid frågor gällande närvarotimmar inte personal.

 

Tid för bön under VFU

Sjukhusimam Ryhov, Jönköping, anger följande: ”Bön är viktigt, men arbetet är också viktigt.” Varje bönestund tar mellan 3-5 minuter (5ggr/dag) och sker vid olika tid beroende på solen. Både sjukhuspastor och sjukhusimam uppger att arbete (vilket inkluderar VFU) har företräde gällande föreskrifter kring trosutövande. VFU-arbetet bryter inte mot ramadans regler om att utöva sin trosuppfattning, utan arbetet föregår utövandet. Det innebär att VFU-arbete ska genomföras enligt ordinarie planering, raster och fritid används till att utöva sin trosuppfattning.

Läs mer under "För student" Öppnas i nytt fönster. här på handboken.

Grundutbildning

All VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs i Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden.

  • Område Höglandet omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
  • Område Jönköping omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
  • Område GGVV omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.


Under utbildingen kan det förekomma pendling till VFU placering. Din specifika plats kommer du få via VFU-parken/VFU samordnare till din JU mail. Ca fyra veckor innan din VFU ska starta får du som student reda på din specifika placering., via mail från VFU platsen.


Studiegrupp Eksjö och Värnamo

Det finns 2 studiegrupper inom sjuksköterskeprogrammet, Eksjö och Värnamo studiegrupp. Om du som student har blivit antagen till någon av dessa studiegrupper kommer din VFU placering att förläggas i första hand till den studieort/det område som innefattar den grupp du är antagen till. Pendling vid VFU kan förekomma till annan ort i länet.

Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö placeras i första hand inom dessa områden, gäller för studenter som börjat sina studier under året 2022.


Från och med 2023 gäller följande:

Sjuksköterskestudent som tillhör studiegrupp Eksjö eller Värnamo Från och med vårterminen 2023 finns inte längre möjlighet att ansöka till sjuksköterskeprogrammet specifikt på orterna Eksjö (till vårtermin) eller Värnamo (till hösttermin). För dig som redan idag är student i en av de antagningskullar som haft denna möjlighet så innebär detta att du, om du inte nått förkunskapskraven för vidare progression inom programmet, kan behöva fortsätta dina studier i Jönköpingsgruppen. Om du behöver ta igen kunskap för att uppnå förkunskapskraven för progression inom utbildningen så kommer du därför att erbjudas möjligheten att fortsätta dina studier i grupp Jönköping eller, om möjligheten fortfarande finns, på ditt lokala campus enligt din ansökning (för vilka terminer respektive campus fortsatt finns se tabell nedan). Du behöver därför ange ditt önskemål på din ansökan om återgång till utbildning. Återgång till utbildning sker som vanligt i mån av plats. Om du som student väljer att återgå till utbildning i Jönköpingsgruppen så kommer hänsyn fortsatt tas till din bostadsort i möjligaste mån i samband med VFU-placering. Behöver du diskutera din studiesituation är du välkommen att kontakta studievägledarna. Du når studievägledarna på studievagledning.hhj@ju.se

 

Specialistutbildning

Under specialistutbildningarna sker planering av VFU på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart.

Grundutbildning

VFU placeringar fördelas ut till er studenter utifrån de platser som verksamheten kan tillhandahålla den aktuella terminen. Hänsyn tas, i så stor utsträckning som det är möjligt, till boendeort, tidigare resor, arbetsgivare, listning på vårdcentral osv. Detta gör att många olika parametrar finns med vid fördelningen av VFU-platser.

 

Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö placeras i första hand inom dessa områden, gäller för studneter som börjat sina studier under året 2022. Från och med 2023 gäller följande:


Sjuksköterskestudent som tillhör studiegrupp Eksjö eller Värnamo Från och med vårterminen 2023 finns inte längre möjlighet att ansöka till sjuksköterskeprogrammet specifikt på orterna Eksjö (till vårtermin) eller Värnamo (till hösttermin). För dig som redan idag är student i en av de antagningskullar som haft denna möjlighet så innebär detta att du, om du inte nått förkunskapskraven för vidare progression inom programmet, kan behöva fortsätta dina studier i Jönköpingsgruppen. Om du behöver ta igen kunskap för att uppnå förkunskapskraven för progression inom utbildningen så kommer du därför att erbjudas möjligheten att fortsätta dina studier i grupp Jönköping eller, om möjligheten fortfarande finns, på ditt lokala campus enligt din ansökning (för vilka terminer respektive campus fortsatt finns se tabell nedan). Du behöver därför ange ditt önskemål på din ansökan om återgång till utbildning. Återgång till utbildning sker som vanligt i mån av plats. Om du som student väljer att återgå till utbildning i Jönköpingsgruppen så kommer hänsyn fortsatt tas till din bostadsort i möjligaste mån i samband med VFU-placering. Behöver du diskutera din studiesituation är du välkommen att kontakta studievägledarna. Du når studievägledarna på studievagledning.hhj@ju.se Studiegrupper för respektive campus finns fortsatt enligt följande;


T3T4T5T6
VT23

Eksjö

Värnamo

Eksjö

Värnamo

HT23

Värnamo

Eksjö

Värnamo

Eksjö

VT24endast JU

Värnamo

Eksjö

Värnamo

HT24endast JUendast JU

Värnamo

Eksjö

VT25endast JUendast JUendast JU

Värnamo

HT25endast JUendast JUendast JUendast JU


För sjuksköterskeprogrammets studenter finns möjlighet till förtur vid VFU placering enligt bestämmelser. Information om vilka skäl du kan ansöka om förtur i relation till finns att läsa på blanketten förtur vid VFU. Information till dig som är elitidrottare och ska ha VFU finns på den här sidan Öppnas i nytt fönster..


Det är därför av största vikt att du, via den blankett som skickas ut under andra halvan av terminen, beskriver om du till exempel arbetar inom vården och isåfall var och är tydlig med om du har någon specifikt önskemål om i vilket område du vill göra VFU i andrahand om ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgodose.


Specialistutbildning

Fördelning av VFU i samband med specialistutbildning sker på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart. 

VFU platserna meddelats till er studenter via JU mail. Har du några funderingar kring din VFU plats, kontakta VFU.ssk@ju.se innan deadline som står angivet i mail med information om VFU plats. Önskar du att byta din VFU placering finns endast möjlighet genom byte med kurskamrat.

 

Det skickas ut en VFU blankett terminen före planerad VFU, där du som student kan lämna in önskemål kring placeringsort men även relevant infomation kring dina tidigare arbetsplatser. Det är viktigt att du fyller i denna blankett som skickas ut under andra halvan av terminen till er JU mail eller information via Canvas. Där beskriver om du till exempel arbetar inom vården och isåfall var och är tydlig med om du har någon specifikt önskemål om i vilket område du vill göra VFU i andrahand om ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgodose.


All VFU ska vidare ske i Region Jönköpings Län och som student kan du inte själv hitta en VFU-plats inom vår eller annan region. Detta då all VFU styrs av avtal.

Du kommer att få ett mail till din JU-mail med information gällande handledare och kontaktuppgifter. Därefter behöver du som student kontakta din handledare för att planera schema och eventuellt ställa frågor. På VFU platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar men du kan komma att bli handledd av mer än en sjuksköterska. Det är viktigt att du som student svarar på den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till. 

Verksamhetens VFU platser har lite olika rutiner för utskick av information och schema inför VFU, dvs stud

enter kan få meddelande från verksamheten vid olika tidpunkter. Cirka två veckor innan start av VFU bör du som student fått information och schema inför VFU, om inte, kontaktar du verksamhetens handledare/kontaktperson via uppgifter som finns angivet i VFU utskick där du fått din placering. Alla frågor som du har kring till exempel schema, kläder, inlogg och så vidare måste du ta upp med din handledare eller kontaktperson i verksamheten. Vi från lärosätet är inte involverade i denna planering utan efter att du tilldelats en plats övergår ansvaret till verskamheten. Det är därför viktigt att du besvarar den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till nära inpå att du fått reda på din plats.

Frågor som uppstår i samband med frånvaro i VFU hänvisas till den KA (klinisk adjunkt) som tillhör VFU platsen. Vid eventuell frånvaro kontakta alltid VFU plats/handledare direkt.

Det är värdefullt att studenten har en kontakt/dialog med handledare/VFU ansvarig och klinisk adjunkt KA vid ev frånvaro pga sjukdom med tanke på bedömning för måluppfyllelse i VFU.

VFU team med KA involverad kommer ge stöd för individuella lösningar i samråd med handledare för den student som det berör.


Vid sjukdom: VFU teamet kan inte innan säga precis hur det kommer blir. Beakta om möjlighet finns att ta igen tid för frånvaro inom ramen för befintlig VFU och om möjlighet till måluppfyllelse finns.

Frånvaro i VFU som beror på resor, korta arbetsturer eller annan frånvaro pga. av andra orsaker som eventuellt resulterar i färre antal timmar i VFU, kan Team VFU inte ge stöd för. Om tiden I VFU påverkas bör det ske i överenskommelse med handledare.

Antal timmar i VFU som är underlag för betyg i kursen, finns angivet i PM till varje kurs.


"Semester", frånvaro pga bokade resor etc under utbildning/ VFU ansvarar studenten själv för att tillgodose att underlag för betyg finns. Det innebär att verksamheten/VFU platsen ska inte påverkas av frånvaro/ "semester".


Ex, du som student kan alltså inte byta VFU veckor med hänsyn till semester. Vi som utbildnning liksom VFU platsen tar inte hänsyn till bokad semester.

Vid VFU inom kommunal verksamhet så är det pendling runt om i Jönköpings län. Du kommer att få bekosta busskort eller boende själv under dessa placeringar då det inte finns något avtal med kommunerna kring dessa frågor.


Regionen erbjuder, i egen regi, boende eller busskort om du har mer än 60 minuter enkel resväg till din placering inom område Höglandet eller GGVV. Vid placering inom område Jönköping finns ingen möjlighet till boende. Detta gäller placeringar inom primärvård, barnhälsovård eller slutenvård. Det betalas inte ut ersättning för bensinkostnader. Via länken här kommer du vidare till regionens sida med kontaktuppgifter för dig som är student vid JU med placering inom område Höglandet eller GGVV Boende och resor via Regionen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det går även att ansöka om merkostnadslån från CSN då du själv behöver bekosta busskort eller boende vid VFU-placering Merkostnadslån hos CSN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allt du behöver veta inför VFU

För student

Under varje år hittar du information om VFU för just din specifika termin. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som student information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som student.

Här hittar du även övergripande dokument såsom mall för lärandeplan, namnskylt och reflektionsdagblad.

För student


För handledare

Under varje år hittar du information om VFU under de i året ingående terminerna. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som handledare information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som handledare.

För handledare
Cookieinställningar