student

VFU MKV-programmet

Man ställer in filmkamera

MKV-programmet avslutas med en tolv veckor lång praktikkurs som heter Verksamhetsförlagd utbildning 18 hp. I en alumniundersökning 2016 uppgav nära hälften av studenterna att de fick jobb på sin VFU-plats. Varje år passar några studenter på att göra VFU utomlands.

 

Vill du som går MKV-programmet veta mer om VFU:n, läs i Pingpongaktiviteten ”MKV-programmet HLK”.

I juni året före kursen öppnar utbildningsledaren Pingpongaktiviteten för din VFU-kurs och du kan då ta del av information om hur du kan söka plats, var tidigare MKV-studenter har gjort VFU, vilka möjligheter som finns att få resebidrag om du vill göra VFU utomlands, mm.

I september året före kursen håller utbildningsledaren en informationsträff i helklass.

På branschdagen ”Kommunikationsdagen Jkpg” som hålls på HLK i november kan du inom ramen för ett praktik- och projektmingel träffa representanter för presumtiva praktikplatser.