student

Sjuksköterskeutbildning

Sjuksköterskeutbildning

Just nu är VFU-handboken under revidering och fungerar därför kanske inte optimalt. Men kom gärna snart tillbaka igen så ska allt fungera. Senast vecka 34 ska du kunna hitta alla dokument som berör höstens VFU.

Du som student och handledare kan i VFU-handboken hitta information och dokument som rör sjuksköterskeutbildningarnas kurser som innhåller verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Vid Hälsohögskolan, HHJ, i Jönköping bedrivs idag grundutbildning till sjuksköterska inom Sjuksköterskeprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 180 hp, samt flera specialistsjuksköterskeutbildningar såsom Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 75 hp, och Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 60 hp.

Dessutom finns det VFU inom omvårdnad i Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, samt Röntgensjuksköterska, 180 hp under termin 3. Du hittar mer information om denna kurs under År 2 - VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom sjuksköterskeprogrammet sker i hela Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska sjukvårdsområden.

  • Höglandets sjukvårdsområde omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
  • Jönköpings sjukvårdsområde omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
  • Värnamo sjukvårdsområde omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.
Sjukvårdsområden Jönköpings Län

Vanliga frågor och svar

Hur påverkar Corona min VFU?

Håll dig uppdaterad kring utvecklingen av Corona och JUs rekommendationer på ju.se/corona där du även hittar en FAQ för studenter. Utvecklingen och planeringen för hur JU väljer att agera kan komma att ändras snabbt så ta för vana att uppdatera dig ofta och bevaka din studentmail och ditt kursrum för ev. specifika instruktioner gällande sjuksköterskeutbildningen grund. I nuläget planeras vårens VFU att genomföras som tidigare planerat med vissa justeringar inom verksamheterna. Detta kan innebära att du som student kan bli omplacerad men denna information kommer då att gå ut till dig som det berör.

I samband med Coronavirusets framfart så aktualiseras frågan kring när student inte ska gå ut på VFU. Student som är sjuk med snuva, hosta, halsont och/eller feber SKA stanna hemma. Planering för hur timmar ska kunna tas igen sker i samråd med den aktuella VFU-placeringen. Vid omfattande frånvaro tas VFU igen i samband med nästa tillfälle VFU erbjuds, planering sker tillsammans med studievägledare. Vid misstanke om smitta på VFU-placering ska förfarande för fortsatt VFU diskuteras med handledare eller huvudhandledare. Efter att du tillfrisknat ska du vänta 2 dagar innan du återvänder till din VFU, du ska alltså vara symtomfri i 2 dagar efter att du varit sjuk.

Att gå till sin VFU-placering eller sitt arbete, inom hälso- och sjukvård, med sjukdomssymtom är aldrig att rekommendera då vi möter nedsatta, redan sjuka personer i vårt yrke. Detta görs än mer tydligt när virus såsom Corona drabbar oss.

Var kommer jag att ha VFU?

Grundutbildning

All VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs i Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska sjukvårdsområden.

  • Höglandets sjukvårdsområde omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
  • Jönköpings sjukvårdsområde omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
  • Värnamo sjukvårdsområde omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.

Under utbildingen kan det förekomma pendling till VFU placering. Din specifika plats kommer du få via VFU-parken/VFU samordnare.

Studiegrupp Eksjö och Värnamo

Det finns 2 studiegrupper inom sjuksköterskeprogrammet, Eksjö och Värnamo studiegrupp. Om du som student har blivit antagen till någon av dessa studieggrupper kommer din VFU placering att förläggas i första hand till den studieort du är antagen till. Pendling vid VFU kan förekomma till annan ort i länet.

Eksjö tillhör sjukvårdsområde Höglandet och VFU:n för studiegruppen fördelas över hela Höglandet. Samma rutin gäller för Värnamo studiegrupp.

Specialistutbildning

Under specialistutbildningarna sker planering av VFU på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart.

Får jag byta VFU-plats?

Nej, du som student får inte byta VFU. Byten inom den klinik du placerats på kan dock vara möjlig men då i kontakt med VFU-ansvarig i verksamheten.

Kommunikation med VFU plats?

Du kommer att få ett mail till din JU-mail med information gällande handledare och kontaktuppgifter. Därefter behöver du som student kontakta din handledare för att planera schema och eventuellt ställa frågor. På VFU platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar men du kan komma att bli handledd av mer än en sjuksköterska. Det är viktigt att du som student svara på den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till.

Boende och resor?

Vid VFU inom kommunal verksamhet så är det pendling runt om i Jönköpings län. Ni kommer att få bekosta busskort eller boende själva under dessa placeringar då det inte finns något avtal med kommunerna kring dessa frågor.

Regionen erbjuder boende eller busskort om ni har mer än 60 minuter enkel resväg till er placering. Detta gäller placeringar som är inom primärvården, barnhälsovården eller slutenvården. Det betalas inte ut ersättning för bensinkostnader. Boende och resor via Regionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går att ansöka om merkostnadslån från CSN då ni själva behöver bekosta busskort eller boende vid VFU-placering. Merkostnadslån hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördelning av VFU-platser

Grundutbildning

VFU placeringar fördelas ut till er studenter utan inbördes ordning. Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö placeras i möjligaste mål i dessa regioner.

För sjuksköterskeprogrammets studenter finns möjlighet till förtur vid VFU placering enligt bestämmelser. Information om vilka skäl du kan ansöka om förtur i relation till finns att läsa på blanketten förtur vid VFU. 

Specialistutbildning

Fördelning av VFU i samband med specialistutbildning sker på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart.