student

VFU utomlands

Att åka på VFU utomlands är utvecklande både akademiskt och på det personliga planet. Du kommer få många erfarenheter som du kommer ha nytta av i ditt framtida yrke som lärare. Du kommer att lära känna en ny kultur och nya människor och du kommer att få inblick i hur skolor och skolsystem i andra delar av världen fungerar. Dessutom är utlandserfarenhet meriterande i arbetslivet.

När kan jag åka utomlands på VFU?

Beroende på inriktning kan du göra VFU utomlands under följande VFU-perioder:

Inriktning

VFU-period

Förskola

VFU III

Fritidshem

VFU IV

F-3

VFU III eller IV

4-6

VFU III eller IV

7-9/Gy

VFU III eller IV


Vad krävs för att jag ska få åka?

Grundvillkor för att få åka på VFU-utomlands är att dina tidigare studieresultat är tillfredsställande och att du ska ha klarat dina tidigare VFU-perioder med minst betyg G vid ordinarie VFU-tillfälle. En individuell prövning görs också av såväl studier som VFU.

Dessutom görs en individuell bedömning av varje student som är intresserad av utlands-VFU. Den individuella bedömningen består bland annat av en intervju som görs av VFU-administrationen. Intervjun, som alltid sker individuellt tar ungefär en halvtimme och är ett informellt samtal där vi pratar igenom dina egna förväntningar samt informerar om vad du kan vänta dig av din VFU utomlands.   

Hur gör jag?

Det är mycket att tänka på om du ska göra din VFU utomlands. Framför allt är det viktigt att vara ute i god tid. Ungefär ett år i förväg ska du påbörja processen.

Steg 1

Läs igenom VFU-informationen som finns på dessa sidor och besluta dig därefter vart du vill åka.

Steg 2

Välj spår (för mer information om spår 1 och 2 klicka på länken "Vart ska jag åka?" i menyraden till vänster). Väljer du spår 1 är nästa steg att kontakta den skola som du är intresserad av. När du fått preliminärt ok från en skola gör du en intresseanmälan. Senast den 1 september respektive 1 februari inför nästkommande termin vill vi ha in din intresseanmälan.

Väljer du spår 2 är nästa steg att göra en intresseanmälan. Senast den 1 september respektive 1 februari vill vi ha in din intresseanmälan inför nästkommande termin.

Steg 3

Intervju med VFU-administrationen. Kontakta VFU-administrationen för att boka tid.

Steg 4

Beslut om utlands-VFU. Sker via e-post och kan ske tidigast då ovanstående steg är klara samt att föregående VFU-period har godkänts.

Innan avresa

När avresan börjar närma sig är det viktigt att du kollar upp försäkringar, pass och finansiering. Till vissa länder krävs också visum och då det kan vara handläggningstid på ambassaden är det även här viktigt att vara ute i god tid. Checklistan för VFU utomlandsPDF kan vara ett bra stöd.

Innan utfärd har du som student också ett ansvar att genom samtal med VFU-administrationen och examinator på kursen informera dig om vad som förväntas av dig då du är utomlands samt att få information om formerna för examination.

Tänk på att VFU-administrationen förutsätter att du läser din e-post på din HLK-adress. Om du i utlandet använder en annan e-postadress så kom ihåg att göra en överföring till/från din HLK-adress.

Resebidrag

HLK erbjuder ett resebidrag för dig som är programstudent vid HLK och som gör din VFU-period utomlands och som har fått din VFU-plats godkänd. Bidraget kan sökas en gång under din studietid oh beviljas alla som uppfyller ovanstående krav. Resebidraget är på 4000 kr och ansökan sker skriftligt genom blanketten Ansökan om resebidragPDF för VFU utomlands. Du måste lämna in din ansökan om resebidrag innan du reser iväg, du kan inte söka bidraget under tiden du är borta eller i efterhand.

Intresseanmälan VFU utomlands

Här hittar du Intresseanmälan för VFU utomlandsPDF

Ansökan om resebidrag

Här hittar du Ansökan om resebidragPDF för VFU utomlands.

Checklista VFU utomlands

Här hittar du Checklista för VFU-utomlands.PDF

Cookieinställningar