student

VFU utomlands

Att åka på VFU utomlands är utvecklande såväl akademiskt som på det personliga planet. Du får många erfarenheter som du kommer ha nytta av i ditt framtida yrke som lärare. Du lär känna en ny kultur och nya människor och du kommer att få inblick i hur skolor och skolsystem i andra delar av världen fungerar. Dessutom är utlandserfarenhet meriterande i arbetslivet.

De VFU-skolor som HLK samverkar med på hemmaplan är särskilt utvalda VFU-skolor. Att vara en särskild utvald VFU-skola innebär bland annat att det finns avtal skrivna som reglerar hur VFU:n ska genomföras, exempelvis hur mycket handledning och undervisningstid man som student ska få. Om du väljer att åka på utlands-VFU så måste du vara beredd på att förutsättningarna under VFU-perioden kan variera och se annorlunda ut mot hemma. HLK kan exempelvis i förväg inte garantera att alla förutsättningar på utlands-skolan finns som krävs för att lärandemålen i den aktuella VFU-kursen ska kunna uppfyllas, detta prövas först i efterhand i samband med att bedömningen görs av VFU-läraren. Om inte alla förutsättningar finns kan detta således leda till att den aktuella VFU-kursen eller den efterföljande VFU-kursen behöver göras om på hemmaplan för att ett godkänt betyg ska kunna uppnås.

När kan jag åka utomlands på VFU?

Beroende på inriktning kan du göra en av dina VFU:er utomlands under följande VFU-perioder:

Inriktning

VFU-period

Förskola

VFU III

Fritidshem

VFU IV

F-3

VFU III eller IV

4-6

VFU III eller IV

7-9/Gy

VFU III eller IV


Vad krävs för att jag ska få åka?

Grundvillkor för att få åka på VFU-utomlands är att dina tidigare studieresultat är tillfredsställande och att du har klarat dina tidigare VFU-perioder med minst betyg G vid ordinarie VFU-tillfälle. 

Dessutom görs en individuell bedömning av såväl tidigare VFU-perioder som övriga studier. En intervju genomförs där du som student förväntas reflektera kring ditt förhållningssätt och engagemang för dina studier, ansvarstagande samt på vilka sätt som du som student är en god förebild för JU och lärarutbildningen. Vid intervjun får du också information om de särskilda förväntningar som finns på dig om du väljer att genomföra VFU-perioden utomlands. Intervjun tar cirka en halvtimme.

Den individuella bedömningen innebär också att ett omdöme från tidigare VFU-lärare samt tidigare kursansvariga samlas in. Om det i omdömet från VFU-lärare eller kursansvariga framkommer tveksamheter kan det resultera i att studenten nekas utlands-VFU trots att grundvillkoren är uppfyllda.

Hur gör jag?

Det är mycket att tänka på om du ska göra din VFU utomlands. Framför allt är det viktigt att vara ute i god tid. Ungefär ett år i förväg ska du påbörja processen.

Steg 1

Läs igenom VFU-informationen som finns på dessa sidor och besluta dig därefter vart du vill åka.

Steg 2

Välj spår (för mer information om spår 1 och 2 klicka på länken "Vart ska jag åka?" i menyraden till vänster). Väljer du spår 1 är nästa steg att kontakta den skola som du är intresserad av. När du fått preliminärt ok från en skola gör du en intresseanmälan. Senast den 1 september respektive 1 februari inför nästkommande termin behöver intresseanmälan lämnas in för dig som ansöker till Spår 1.

Väljer du spår 2 är nästa steg att göra en intresseanmälan. Senast den 1 september respektive 1 februari inför nästkommande år behöver intresseanmälan lämnas in för dig som ansöker till Spår 2.

Steg 3

Intervju med VFU-administrationen. Kontakta VFU-administrationen för att boka tid.

Steg 4

Beslut om utlands-VFU. Sker via e-post och kan ske tidigast då ovanstående steg är klara samt att föregående VFU-period har godkänts.

Innan avresa

När avresan börjar närma sig är det viktigt att du kollar upp försäkringar, pass och finansiering. Till vissa länder krävs också visum och då det kan vara handläggningstid på ambassaden är det även här viktigt att vara ute i god tid. Checklistan för VFU utomlands Pdf, 84.3 kB. kan vara ett bra stöd.

Innan utfärd har du som student också ett ansvar att genom samtal med VFU-administrationen och examinator på kursen informera dig om vad som förväntas av dig då du är utomlands samt att få information om formerna för examination.

Tänk på att VFU-administrationen förutsätter att du läser din studentmejl även när du är utomlands.

Resebidrag

HLK erbjuder ett resebidrag för dig som är programstudent vid HLK och som gör din VFU-period utomlands och som har fått din VFU-plats godkänd. Bidraget kan sökas en gång under din studietid oh beviljas alla som uppfyller ovanstående krav. Resebidraget är på 4000 kr och ansökan sker skriftligt genom blanketten Ansökan om resebidrag Pdf, 56.8 kB. för VFU utomlands. Du måste lämna in din ansökan om resebidrag innan du reser iväg, du kan inte söka bidraget under tiden du är borta eller i efterhand.

Intresseanmälan VFU utomlands

Här hittar du Intresseanmälan för VFU utomlands Pdf, 132.8 kB.

Ansökan om resebidrag

Här hittar du Ansökan om resebidrag Pdf, 56.8 kB. för VFU utomlands.

Checklista VFU utomlands

Här hittar du Checklista för VFU-utomlands. Pdf, 84.3 kB.