student

VFU-organisation

VFU-organiationen på HLK består av en utbildningsledare för VFU, VFU-koordinator samt fyra VFU-ledare som representerar de olika lärarprogrammen. Utbildningsledaren, VFU-koordinatorn och VFU-ledarna har olika ansvarsområden men det går bra att vända sig till någon av dem om du har frågor.

Två gånger om året, i april och november, beställer HLK VFU-platser av de VFU-kommuner som lärosätet har avtal med. Beställningen, som sker genom en VFU-databas till den kommunala VFU-samordnaren, utgår från de kursval som du gjort inför kommande termin samt den VFU-kommun du tillhör. VFU-samordnaren rapporterar sedan fortlöpande in platser till HLK och när platserna inkommit färdigställs beställningen och ett e-post skickas ut till dig där din VFU-plats framgår.

VFU-samordnaren får fram VFU-platser genom att kontakta VFU-skolorna. På varje VFU-skola i VFU-kommunen finns en VFU-ansvarig som tillsammans med rektor har det övergripande ansvaret för VFU på skolan.

HLK:s målsättning är att du ska få reda på din VFU-plats senast tre veckor före VFU-periodens start. I samband med terminsstart eller specifika omständigheter kan du ibland få vänta på din plats något längre. Ungefär två veckor innan VFU-perioden börjar ges VFU-information i kursen. Det är ett viktigt tillfälle för genomgång av kursmålen!

VFU-kommuner

Som student har du själv möjlighet att påverka i vilken VFU-kommun du vill göra din VFU. Du har 19 kommuner att välja mellan och dessa finns i Jönköpings närhet (Jönköpings län, samt delar av Västra Götalands län). HLK samarbetar också med ett antal fristående aktörer och dessa ingår i VFU-samordnarens ansvar.

Första terminen väljer du vilken VFU-kommun du vill tillhöra och sedan tillhör du denna kommun under hela din utbildningstid om du inte aktivt väljer att byta. Önskar du byta kommun ska du lämna in blanketten byte av VFU-kommun Pdf, 119.4 kB. senast den 15 april respektive 15 oktober för nästkommande termin.

För dig som är antagen till utlokaliserad förskollärarutbildning så gör du den första VFU-perioden i den studieort som du är antagen till. Inför resterande VFU-perioder har du möjlighet att byta VFU-kommun, förutsatt att ansökan lämnas in enligt de angivna tidsramarna ovan.

Text

VFU-kommun

VFU-samordnare

Aneby

Johanna Helgesson

Eksjö

Niklas Ahnstedt

Katarina Norén

Falköping

Claes Ekstrand

Gislaved

Martina Boquist

Gnosjö

Camilla Hansson

Habo

Per Sandberg

Jönköping

Sara Persson (gymnasiet, 7-9)

(F-3, 4-6, FRHE)

Elisabeth Hamark (FSKA)

Ljungby

Anna Rydh Larsson

Mullsjö

Jenny Albers

Nässjö

Eva Åkesson (grundskola, gymnasium)

Ewelina Möller (förskola)

Oskarshamn

Elin Bergstrand

Beatrice Klingvall

Skövde

Malin Estving

Sävsjö

Susanne Johansson

Tidaholm

Johanna Ljungqvist

Tranås

Åsa Scharff

Ulricehamn

Britta Folkesson

Vaggeryd

Lena Toftgård

Vetlanda

Helene Gustavsson (förskola)   

Mikael Porss (grundskola)                 Johanna Wilhelmsson (gy)

Värnamo

Josephine Vahtera Käthner

Camilla Carlsson Ek


Seminariekommuner

HLK har ett fördjupat samarbete med sex av VFU-kommunerna och dessa kallas för seminariekommuner. Seminariekommunen har samma åtagande som VFU-kommunen. För seminariekommunen tillkommer dock ytterligare ansvar genom att ingå i den styrgrupp för VFU som i regelbundna samverkansmöten tillsammans med HLK driver utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom VFU.

Seminariekommun

VFU-kommun

Habo

Mullsjö

Falköping

Tidaholm

Ulricehamn

Skövde


Nässjö

Aneby

Eksjö

Tranås

Vetlanda

Sävsjö

Jönköping


Värnamo

Gnosjö

Gislaved

Vaggeryd


Oskarshamn (förskola)

Ljungby (förskola)

VFU-samordnarens ansvar

  • Samordnaren ansvarar för placering av tilldelade studenter utifrån de av HLK angivna riktlinjerna.
  • Samordnaren och/eller VFU-ansvarig ansvarar för att, om inte särskilda skäl föreligger, placera studenten hos en ny handledare vid varje VFU-period.
  • Samordnaren ansvarar för att en kommunövergripande handlingsplan för VFU tas fram.
  • Samordnaren ansvarar för att säkerställa kommunikationsvägar inom kommunen så att informationen på ett tydligt sätt kan spridas.
  • Samordnaren ansvarar för att utbilda och leda VFU-ansvariga.
  • Samordnaren ansvarar för kommunövergripande samverkan kring VFU-seminarier.

Ersättning för VFU

Högskolan betalar ut ersättning för VFU enligt de avtal som är slutna mellan lärosäte och skolhuvudman och i avtalet regleras förutom ersättning även ansvarsfördelning. Avtalstiden är på två år. Hur ersättningen fördelas inom kommunerna är helt och hållet en kommunal fråga. Ersättningsnivån utgår med 800 kr till seminariekommunen respektive 700 kr/student och vecka till VFU-kommunen. Vid OM-VFU ökas ersättningsnivån med 100 kr/student/vecka.

Behandling av personuppgifter i databas

VFU-platser hanteras i en databas som kallas för VFU-Parken och i VFU-Parken sker behandlingen av dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Det gäller ditt namn, studieinriktning, uppgifter om eventuella studieuppehåll och studieavbrott, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt foto som hämtas från högskolans interna system och dessutom dina VFU-placeringar. Berörda lärare på HLK samt VFU-samordnare och VFU-ansvariga i skolverksamheterna har tillgång till uppgifterna, ingen annan. Uppgifterna om dig raderas från databasen en tid efter att du avslutat dina studier. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Högskolan och få uppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om PUL, hör av dig till högskolans personuppgiftsombud.

VFU-ledare

Förskollärarprogrammet

Annika Almqvist
annika.almqvist@ju.se

Grundlärarprogrammet

Anne Eklund

anne.eklund@ju.se

Gunnel Jäderland

gunnel.jaderland@ju.se

Ämneslärarprogrammet

Weronica Ader
weronica.ader@ju.se

VFU-Parken

Här hittar du som VFU-samordnare eller VFU-ansvarig länk till VFU-Parken

VFU-Parken