student

VFU Human Resources programmet

Redan under utbildningen får du kontakt med ditt kommande yrkesliv genom verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som du kan välja att göra i Sverige eller utomlands. VFU:n omfattar totalt 5 veckor under termin 4.

Inom programmet har vi byggt upp en god samverkan med organisationer och företag inom privat och offentlig sektor både inom länet och nationellt. Som student söker du själv din VFU-plats och genom våra samarbetspartners finns ett bra nätverk.