student

Tandhygienist

Tandhygienist med munskydd

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) låter dig prova på ditt kommande yrkesområde och skapar värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

På tandhygienistprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning i olika former och syftar till att du som student utvecklar din handlingsberedskap i praktiken. Du utvecklar också din förmåga till inlevelse utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt i relation till individer och deras närstående.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är bland annat förlagd vid vår egen studentklinik som finns mitt på campus. Till en början är det lättare kliniska moment som praktiseras, som sedan fördjupas med patientbehandlingar under handledning, på tandhygienistutbildningens studentklinik. Vidare har tandhygienistprogrammet även samarbete med Folktandvården i region Jönköping, där VFU sker på folktandvårdskliniker.

Under VFU tränar du självständighet i att diagnostisera, analysera och ge relevant behandling relaterad till tandhygienistens yrkesprofession. Vidare skall du också som student utveckla en förståelse och respekt för andra yrkesgruppers kompetens. Verksamhetsförlagd utbildning ingår både under år ett, två och tre.

Kontakt