student

Bedömning och rapportering

Du som gör VFU utomlands har samma krav på bedömning och eventuell VFU-uppgift som dina klasskamrater på hemmaplan.

Beroende på i vilken miljö du befinner dig i kan det ibland dock vara svårt att mäta vissa av målen i handledningsdokumentet, de är helt enkelt inte applicerbara på din VFU-plats. I dessa fall är det viktigt att du kommunicerar detta med din VFU-lärare så tidigt som möjligt.

Vid utlands-VFU får du som student inte något besök av en VFU-lärare. I stället kommer du hålla kontakten med din VFU-lärare via e-post, digitalt och/eller via telefon enligt följande rutin (finns även i pdf):

  • När du har landat, meddela VFU-läraren via e-post att du kommit fram samt korrigera adressuppgifter om det behövs
  • Efter cirka en vecka kommer VFU-läraren att kontakta dig och handledaren via telefon för avstämning. Du som student ansvarar för att arrangera så att detta samtal kan äga rum.
  • I slutet av tredje veckan ska du lämna in en skriftlig halvtidsrapport till din VFU-lärare. Skicka kopia på rapporten till VFU-administrationen. Du kommer överens med din VFU-lärare om hur rapporten ska vara utformad.
  • I slutet av VFU-perioden ska handledningsdokumentet fyllas i tillsammans med handledare. Handledningsdokumentet finns även på engelska.
  • VFU-uppgift från kursansvarig. Kontakta kursansvarig för mer information om denna uppgift.

Uppföljning efter hemkomst

När du kommer tillbaka till HLK kommer uppföljning ske dels med din VFU-lärare och dels med VFU-administrationen. Uppföljningen med VFU-administrationen sker vid ett gemensamt möte då samtliga studenter som varit i väg aktuell termin förväntas delta. Du som student ska till detta tillfälle förbereda en kort presentation, där följande frågeställningar ska besvaras:

  • VFU-platsen - hur fungerade det att ha VFU vid den aktuella skolan? Hur fungerade handledningen på plats? Lämpar sig skolan att ta emot VFU-studenter? Fick jag undervisa i de ämnen jag utbildar mig i?
  • Vad har jag lärt mig under min utlands-vistelse som jag inte kunnat lära mig om jag gjort min VFU i Sverige?
  • Vilka råd vill jag ge till nästa student som ska göra VFU utomlands?

Bifoga gärna bilder från din VFU-period i din presentation. Till uppföljningsmötet bjuds de studenter in som planerar att åka på utlands-VFU nästkommande termin. Det brukar vara ett bra och mycket uppskattat tillfälle att utbyta erfarenheter samt en möjlighet för de nya studenterna att få konkreta tips och idéer inför resan.

Att vara ambassadör

Att åka utomlands på VFU innebär att du kommer representera både HLK och Sverige. Kom ihåg att förbereda dig för denna uppgift. Ta gärna med broschyrer om Sverige och HLK på resan.

Behöver du ytterligare material kontakta Internationella Relationer så skickas det per post till dig. Ett annat sätt att få ytterligare information om Sverige är att gå in på Svenska Institutets hemsida www.si.se

Uppföljningsrutin

Här hittar du Uppföljningsrutinen Pdf, 50.4 kB. som beskriver hur uppföljning och rapportering till HLK fungerar när du är utomlands på VFU.

Cookieinställningar