student

Struktur

VFU, Verksamhetsförlagd utbildning, sker i nära samarbete mellan lärosätet och verksamheten i Region Jönköpings Län. Lärosätet önskar antalet platser i relationtill behovet inom olika vårdsegment varpå verksamheten tillhandahåller specifika placeringar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del i lärandet och professionsutvecklingen. För att optimera genomförandet av VFU är det viktigt att samtliga intressenter bidrar med sin del. Som student är det viktigt att du meddelar eventuella studieavbrott eller studieuppehåll enligt gällande rutiner (se studentwebben för mer information) och att du snarast meddelar om du får förhinder att genomföra planerad VFU.

Om du ännu inte blivit tilldelad placering när dina förutsättningar förändras ska du ta kontakt med Team VFU via mailadress vfu.ssk@ju.se men om du redan fått en placering behöver du både meddela Team VFU på AFO samt ta kontakt med din VFU-plats. Hälsohögskolan betalar för varje enskild students placering och tydlighet är centralt för att undvika att placeringar går till spillo.

Inför varje termin sker ett gediget samarbete mellan student, lärosäte och verksamheten. Det är viktigt att samtliga tar ansvar för sin del i detta samarbete för att skapa förutsättningar för en så givande VFU som möjligt.

Avtal

VFU vid sjuksköterskeutbildningarna vid Hälsohögskolan regleras genom avtal mellan å ena sidan Hälsohögskolan som lärosäte och å andra sidan verksamheterna i Jönköpings län (13 kommuner och regionen). Studenten kan själv inte ombesörja VFU-plats. VFU genomförs alltså inom såväl kommunal omsorg som slutenvård. Vid samtliga placeringar för VFU skapas möjligheter för studenten att nå de lärandemål som är aktuella för den specifika kursen som innefattar VFU. Hälsohögskolan betalar för varje enskild students VFU-placeringar enligt detta avtal.

Årsplanering
Organisation AFO
Organisation verksamhet

Team VFU AFO

Kontakt

vfu.ssk@ju.se

Teamledare

Anna Lindblad

VFU-samordnare

Charlott Lindholm

Kliniska adjunkter

Kommun

  • Margareta Ankarberg
  • Caroline Andersson
  • Elin Olsson
  • Sanna Boij

Region

  • Björn Erfors
  • Anna Anderson
  • Henrik Mårtensson
  • Camilla Vernersson