student

Särskild VFU

Särskild VFU är en möjlighet att göra en VFU-period i en mer avgränsad och specialiserad miljö. Dessa platser ställer högre krav på lärarstudenten vilket gör att vi hanterar det på ett annat sätt.

Exempel på särskilda VFU-platser kan vara:

 • SiS Ungdomshem
 • Skolor som riktar sig till barn med särskilda behov
 • Anstalter
 • Verksamhet inom sjukvården ex. lekterapi
 • SFI
 • Språkintroduktion

Vad krävs för att få göra särskild VFU?

För att få göra Särskild VFU så kräver vi följande:

 • Att tidigare VFU-perioder har genomförts på ett tillfredsställande sätt med minst G i betyg vid ordinarie VFU-tillfälle
 • Att tidigare studier har genomförts på ett tillfredsställande sätt
 • Att studenten besitter den kompetens och personlighet som den utvalda VFU-platsens verksamhet kräver
 • Att VFU-platsen finns finns i någon av våra samverkande kommuner

Intresseanmälan

För att ansöka om Särskild VFU så gäller följande arbetsgång:

 1. Läs igenom all information på VFU-hemsidan.
 2. Anmäl intresse för en specifik VFU-plats genom att lämna in ansökningsblankettenPDF till VFU-koordinator senast 1 februari inför kommande hösttermin alternativt 1 sepetmber inför kommande vårtermin.
 3. Efter inhämtande av information från kursansvariga och lärare i inriktningen så kallas du till intervju med VFU-administrationen. I vissa fall kan även den önskade VFU-platsen vara delaktig i urvalsprocessen.

Exempel på verksamheter

Här nedan är de verksamheter som vi har en kontakt med, du kan även undersöka möjligheter på egen hand utöver dessa:

 • SiS ungdomshem Långanässkolan, Eksjö (ämneslärare, Grundlärare Fritidshem)
 • SiS ungdomshem Margretelund, Lidköping/Gudhem
 • Magelungens grundskola, Jönköping (ämneslärare)
 • Magelungens gymnasium, Jönköping (ämneslärare)
 • Lekterapin, Ryhov (förskolelärare, Grundlärare Fritidshem) tidigast 2022
 • Tidaholmsanstalten (ämneslärare)
 • Grundsärskola (Grundlärare Fritidshem, F-3, 4-6)

När kan jag göra särskild VFU?

De VFU-perioder som är aktuella för särskild VFU är följande:

Inriktning

VFU-period

Förskola

VFU III

Fritidshem

VFU IV

F-3

VFU III eller IV

4-6

VFU III eller IV

7-9/Gy

VFU III

Intresseanmälan särskild VFU

Här hittar du intresseanmälan för särskild VFUPDF