student

Särskild VFU

Särskild VFU är en möjlighet för dig som student att göra en VFU-period i en mer avgränsad och specialiserad miljö. Platserna ställer högre krav på lärarstudenten, vilket gör att en separat ansökningsprocess tillämpas vid särksild VFU.

Exempel på särskilda VFU-platser kan vara:

 • Anpassad skola
 • Skolor som riktar sig till barn med särskilda behov
 • SiS Ungdomshem
 • SFI
 • Språkintroduktion

Vad krävs för att få göra särskild VFU?

För att få göra särskild VFU krävs följande:

 • Tidigare VFU-perioder har genomförts på ett tillfredsställande sätt med minst G i betyg vid ordinarie VFU-tillfälle
 • Tidigare studier har genomförts på ett tillfredsställande sätt
 • Studenten besitter den kompetens och personlighet som den utvalda VFU-platsens verksamhet kräver
 • VFU-platsen finns i någon av våra samverkande kommuner

Intresseanmälan

För att ansöka om Särskild VFU så gäller följande arbetsgång:

 1. Läs igenom all information på VFU-hemsidan
 2. Anmäl intresse för en specifik VFU-plats genom att lämna in ansökningsblanketten Pdf, 95.8 kB. till VFU-koordinator senast 1 februari inför kommande hösttermin alternativt 1 september inför kommande vårtermin
 3. Efter inhämtande av information från kursansvariga och lärare i inriktningen så kallas du till intervju med VFU-administrationen. I vissa fall kan även den önskade VFU-platsen vara delaktig i urvalsprocessen.
 4. När du blivit godkänd för särskild VFU så kan kontakten med den tilltänkta VFU-platsen ske på två olika sätt. Beroende på vilken typ av verksamhet som du önskar göra VFU inom som förväntas du som student i vissa fall själv ta kontakt med den tilltänkta VFU-platsen och i andra fall så sköts kontakterna via VFU-administrationen på HLK. I båda fall krävs att HLK har godkänt den tilltänkta VFU-platsen.

När kan jag göra särskild VFU?

De VFU-perioder som är aktuella för särskild VFU är följande:

Inriktning

VFU-period

Förskola

VFU III

Fritidshem

VFU IV

F-3

VFU III eller IV

4-6

VFU III eller IV

7-9/Gy

VFU III

Intresseanmälan särskild VFU

Här hittar du intresseanmälan för särskild VFU Pdf, 95.8 kB.