student

Studentcentrerat lärande

Studentcentrerat lärande innebär att studenten har ett aktivt egenansvar för sitt lärande och sökande efter kunskap.

Handledningen ska ske utifrån en nivåanpassning med hänsyn till var i utbildningen studenten befinner sig; i kursens början eller avslut, på grund eller avancerad nivå. 

Progression och fördjupning av kunskaper står i fokus där målet är att nå ökad självständighet för studenten. Reflektion är ett av redskapen för studentens lärande. Handledaren ska stödja och följa upp kursens lärandemål. Handledaren är en förebild för studenten inför den framtida yrkesrollen.