student

Röntgensjuksköterska

Kvinna framför röntgenapparat

När du har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och har möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

På röntgensjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning i olika former och syftar till att du som student utvecklar din handlingsberedskap för att kunna lösa olika problem i praktiken. Du utvecklar också din förmåga till inlevelse utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt i relation till individer och deras närstående.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd på radiologiska avdelningar runt om i landet, både inom och utanför regionen. Under utbildningen kan du, så långt det är möjligt, önska din egen VFU-placering. Under först året är studenten ute på enstaka fältstudiedagar, medan det under år två och tre blir längre perioder med verksamhetsförlagd utbildning. Genom verksamhetsförlagd utbildning skall studenterna med utgångspunkt från teoretiska studier ges tillfälle att observera, praktisera, analysera och reflektera över olika undersökningar inom radiografi. Till en början är det lite lättare moment som övas på men en successiv fördjupning av färdigheter sker sedan under de senare perioderna av verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar då på din självständighet i att utföra undersökningar inom radiografi. Vidare skall du som student också utveckla en förståelse och respekt för andra yrkesgruppers kompetens.