student

Lärande i VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ska kännetecknas av lärande och styrs av kursens lärandemål. Studenten ska hela tiden återkoppla till den teroretiska grunden för professionsutövandet.  Vid sjuksköterskeprogrammet vid JU använder vi Peer-learning som handledningsmodell.

I samband med VFU utgår reflektion och lärande från Personcenterat lärande, Studentcentrerat lärande och Interprofessionellt lärande. Samtliga dessa ger dig som student förutsättning till ett djuplärande under VFU och en progression i relation till din utveckling som sjuksköterska.

Peer Learning

Peer learning innebär att handledare - en eller flera - handleder två studenter som går i par; det vill säga har samma schema och använder varandra och handledaren som reflektionspartners. Du kommer alltså att handledas tillsammans med en kurskamrat. Detta innebär att du och din kurskamrat tillsammans möter, vårdar och ansvarar för samma patient/patienter.

Forskning visar bland annat på att peer learning leder till att studenter får en större tilltro till sin egen förmåga att fungera i yrkesrollen, ökad self-efficacy, läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom kommunikation med varandra tar ni del av varandras insikter och förståelse, resonerar och handlar och på detta sätt stärker ni er kunskap. Det blir ett kunskapsutbyte mellan er studenter, det vill säga att ni lär av varandra. Det är viktigt att du och din parstudent lyssnar, förklarar, ifrågasätter (kritiskt förhållningssätt), reflekterar, kliniskt resonerar och ger/får feedback.

Att sätta upp individuella mål är viktigt. Ni handleds som ett par men omdöme sker individuellt för varje student. Att använda modellen Peer Learning har som syfte att öka kvaliteten i VFU genom att skapa en lärandemiljö med struktur som uppmuntrar till reflektion, samarbete och personlig utveckling för studenter och handledare.

Under VFU ska du som student vara teoretiskt förbered, se, lära och tillsammans med handledare och/eller medstudent utföra olika moment. Ena gången utför du vårdhandlingen och din kurskamrat observerar, andra gången observerar du och din kurskamrat utför vårdhandlingen. Det som är viktigt är att du som observerar gör det noga och att ni sen reflekterar över hur vårdhandlingen utfördes.

Personcentrerat lärande
Studentcentrerat lärande
Interprofessionellt lärande

Programöversikt

Under grundutbildning vid sjuksköterskeprogrammet sker VFU enligt nedan

  • Termin 2 - 2 veckor kommunal eller slutenvård
  • Termin 3 - 3 + 3 veckor slutenvård (region)
  • Termin 4 - 4 veckor kommunal äldreomsorg samt 2 veckor psykiatrik
  • Termin 5 - 2 veckor vårdcentral
  • Termin 6 - 6 veckor kommunal eller slutenvård

Fyra veckor innan VFU startar meddelas studenten placering och därefter vidtar kontakt mellan student och handledare.