student

VFU Utomlands via HLK

De tolv apostlarna, Australien

Studenter på Högskolan för lärande och kommunikation har möjlighet att förlägga sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands.

Genom att förlägga din VFU utomlands vinner du värdefull kunskap, både på ett yrkesmässigt och ett personligt plan. Du får en större förståelse för andra kulturer, samhällen och språk. Internationella erfarenheter gör även att du vidgar dina vyer, lär dig hantera nya situationer och samtidigt lär du känna nya sidor hos dig själv.

Läs mer om vad som gäller för de olika programmen:

Human Resources

Kandidatprogram i Globala studier

MKV-programmet

Lärarprogrammen

Resebidrag

Resebidrag kan sökas för dig som är programstudent vid HLK och som gör din VFU-period utomlands. Bidraget, som är på 4.000 kr kan sökas en gång under din studietid. Resebidraget söker du på särskild blankett och du måste ansöka om bidraget före du reser iväg. Blanketten lämnas till VFU-koordinator/programansvarig.