student

Specialistutbildning

Vid Jönköping University, JU, bedrivs specialistutbildning inom Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp, samt Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp.

Kurserna inom dessa prgram ges på halvfart, om studenter läser helfart ges två kurser parallellt. I båda dessa utbildningar ingår VFU. VFU inom specialistutbildningar skiljer sig något från VFU inom grundutbildning då samtliga antagna studenter är legitimerade sjuksköterskor och detta gör att handledarens roll förändras något och studenten förväntas nå en progression mot ett mer självständigt agerande inom det nya specialistområdet. Under VFU inom specialistutbildning används därför inte peer-learning. Dock ska lärandet fortsatt vara person- och studentcenterat och det interprofesionella lärandet utgör en viktig bas.

VFU-kurser inom specialistutbildning

Denna kurs ingår i utbildning för Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Kursspecifika dokument

Koppling lärandemål - AssCE Pdf, 181.3 kB.

Guide till bedömning inom BHV Pdf, 81.3 kB.

Guide till bedömning inom EMI Pdf, 83.1 kB.


Kontakt

Kursansvarig

Charlotta.wigenius@ju.se

Kurs

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård 7,5 hp Pdf, 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Denna kurs ingår i utbildning för specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Kursspecifika dokument

Koppling lärandemål - AssCE Pdf, 74.6 kB.


Kontakt

Kursansvarig

Charlotta.wigenius@ju.se


Kurs

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning mot pediatrisk omvårdnad, 7,5 hp Pdf, 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.

AssCE Formulär

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i Canvas, se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen Canvas av dig som student efter avslutad VFU.