Astrid Janzons symposium arrangeras i samarbete mellan Hälsohögskolan vid Jönköping University, Linköpings universitet och Röda Korsets högskola. Hälsohögskolan arrangerar nästa symposium som äger rum den 25 november 2022.

Porträttbild av äldre kvinna

Astrid Janzon

Astrid Janzon symposium 2021 med etik i fokus

Temat för Astrid Janzons symposium 2021 var etik i vården i ljuset av covid-19-pandemin och hölls på Röda Korsets Högskola. Läs mer och se inspelningar från symposiet genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Astrid Janzon Stipendium

Astrid Janzonstiftelsen utlyser stipendium som hösten 2021 motsvarar totalt 150.000 sek fördelat på två stipendier à 75 000 sek var.

Kriterium för att kunna söka stipendiet är att vara forskarstuderande med koppling till Jönköping University, Röda Korsets Högskola, Linköpings universitet. Vidare skall forskningen bedrivas inom huvudområdet omvårdnad.

Mer information om nästa utlysning kommer under 2022.

Kontakt - Astid Janzons stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till en årlig Astrid Janzon föreläsning, tema hälsa och hälsovård, till vilken inbjudes en föreläsare, företrädesvis med akademisk kompetens och internationella kvalifikationer. Att utses till föreläsare är en heder och ett erkännande av föreläsarens egna insatser och erfarenheter.

Föreläsningen hålles växelvis vid Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet, Röda Korsets Högskola och Hälsohögskolan, Jönköping University. I samband med föreläsningen kan också ett seminarium hållas.

I övrigt verkar stiftelsen för sitt ändamål genom att utge stipendier, resebidrag och liknande till forskarstuderande inom ämnen med anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård vid ovan angivna lärosäten.

För mer information kontakta gärna: