Näringslivsdagen.

Missa inte att anmäla dig till Näringslivsdagen, som hålls på Jönköping University den 29 maj.

Välkommen på Näringslivsdag!

Innovationer sker på många plan och landskapet förändras – nästan dagligen. Ett av Jönköping Universitys (JU) viktigaste uppdrag är att visa upp all den relevanta forskning som bedrivs. Men forskningen kan bara vara relevant om den också sker i samverkan med industrin, näringslivet och partners.

Emma Wiklund.

Entreprenören och tidigare fotomodellen Emma Wiklund är en av talarna under Näringslivsdagen.

Under Näringslivsdagen den 29 maj 13.00 är du välkommen till JU för att träffa forskare som tillsammans med näringslivsföreträdare visar framtiden inom AI, produktionsutveckling och entreprenörskap.

Möt bland annat Volvo Cars forskningschef Stefan Christiernin, entreprenören och tidigare fotomodellen Emma Wiklund och flera av JU:s forskare, som professorerna Charlotta Mellander och Kerstin Johansen.

Missa inte denna dag i framtidens tecken!

Anmäl dig till Näringslivsdagen här

Program

12.00 Lunch för den som önskar i lobbyn utanför JU-aulan, HLK.

13.00 Inledning Jönköping Universitys nya rektor Måns Svensson och Johan Fritz, stadsdirektör.

13.15 Jönköping som tillväxtmotor – panelsamtal med Charlotta Mellander, professor JU, näringslivschef Sven Rydell, Ulrika Josefsson Spira, Bengt Spjuth J-Södra.

13.45 Om utvecklande entreprenörskap – Emma Wiklund, tidigare världskänd fotomodell och numera entreprenör, samtalar med Lucia Naldi, professor JU och Anna Norden, assisterande professor JU.

14.30 Kaffe.

15.00 Framtidens produktionsutveckling – Kerstin Johansen, professor JU, Fredrik Ekvall, Thule, Jimmie Sollén, Husqvarna.

15.30 Hållbar materialteknik – världsledande forskningscenter till Jönköping? – Anders Jarfors, professor JU, Stefan Christiernin, forskningschef Volvo Cars, Anders Gotte, Rise.

16.00 Hur påverkar AI din organisation? Annika Engström, docent JU, Ulf Axelsson Husqvarna och Emma Hallman Fagerhult.

16.30 Sammanfattning och reflektion, moderator Håkan Eng, Sven Rydell.

16.40 AfterWork på JU

Programpunkterna

Jönköping som tillväxtmotor

Jönköping är en region i stark tillväxt och har nu gått om Norrköping i storlek. I detta samtal diskuteras förutsättningarna för att fortsätta växa och vad som kännetecknar en tillväxtregion. Det behövs mer än bara näringsvillkor för att regionen ska utvecklas till navet i Sverige. Forskningen visar på vilka tydliga faktorer som Jönköping behöver för att lyckas.

Om utvecklande entreprenörskap

Vad kännetecknar en sann entreprenör? JU är världskänt för sin forskning inom entreprenörskap. Emma Wiklund, själv bördig från Jönköping diskuterar med forskarna Lucia Naldi och Anna Nordén. Är det någon skillnad mellan kvinnors och mäns företagande? Vilka utmaningar och möjligheter finns för kvinnors entreprenörskap?

Framtidens produktionsutveckling

Hur kan industrin tillsammans med JönköpingsTekniska Högskola utveckla framtidens automatiserade produktionslösningar som bidrar till en cirkulär ekonom? Seminariet belyser vikten av en stark koppling mellan produkt- och produktionsutveckling och val av tekniska lösningar.

Hållbar materialteknik

Utvecklingen inom materialteknik är snabb och konkurrensen är hård. Tesla är det bilföretag som kommit längst vad gäller nya produktionsmetoder och Volvo Cars har nu bestämt sig för att ta nästa steg. Hur kommer det att påverka underleverantörerna i Jönköpings län? I denna diskussion kommer vi att få veta mer om det utvecklingscenter för megacasting som planeras i Jönköping.

Hur påverkar AI din organisation?

AI kommer att påverka alla företag. Men hur kommer AI påverka din organisation och dina medarbetare? På JU pågår ett forskningsprojekt tillsammans med ett antal företag som syftar till att se effekter av att AI introduceras i beslutsprocesserna. Vad händer med medarbetare när beslut fattas av AI?

Talarna under näringslivsdagen

Näringsliv

Emma Wiklund – företagsledare och skådespelare, tidigare fotomodell

Även känd under flicknamnet Emma Sjöberg, Hon är i dag VD och grundare av det egna framgångsrika hudvårdsmärket Emma S Skincare.

 

Stefan Christernin – forskningschef på Volvo Cars

Stefan har varit professor i fysik på Chalmers och är nu en drivande person i att förlägga ett nytt utvecklingscenter inom hållbar gjutning i Jönköping. En satsning som kommer betyda mycket för näringen i regionen.

Stefan Christiernin, forskningschef på Volvo Cars.

Stefan Christiernin, forskningschef på Volvo Cars.

 

Sven Rydell - näringslivschef

Sven arbetar hårt för att attrahera intressant industri till Jönköping och skapa förutsättningar för dess utveckling. Han framhåller vikten av samarbete mellan industri och forskning inom akademin och har många tankar kring vidareutveckling av detta samarbete för att regionen ska kunna fortsätta att utvecklas.

 

Anders Gotte – avdelningschef på RISE

Anders är delaktig i processen kring planering av nytt utvecklingscenter inom hållbar gjutning i Jönköping. Hans verksamhet omfattar gjutna komponenter, gjutprocesser, komponenttillverkning, additiv tillverkning, multimaterial samt värmebehandling och ytteknologi.

 

Ulrika Josefsson - verksamhetschef på Spira

Efter många år i näringslivet, bland annat på Expressen, Evry och Jönköpings-Posten, leder hon nu verksamheten på kulturhuset Spira. Ulrika värnar om kulturens viktiga roll i regional utveckling.

 

Bengt Spjuth - ordförande för J-södra

Bengt har länge arbetat som vd för Mediaspjuth och har i år tagit ett stort uppdrag som ordförande för Jönköping Södra. En utmaning som kräver en ny strategi för att lyckas med att på sikt få J-södra tillbaka till elitfotboll.

 

Håkan Eng – moderator för eventet, journalist

Håkan har arbetat på både tv och radio och har lång erfarenhet av att leda större event.

 

Ulf Axelsson – vice president Digital Business Transformation Husqvarna Group

Ulf leder en verksamhet inom Husqvarna Group som bland annat ansvarar för att möjliggöra och skapa värde genom digital transformation, både inom Husqvarnas interna verksamhet och deras externa tjänster. Det innefattar även hur AI kan accelerera och skapa värde i den digitala transformationen.

 

Fredrik Ekvall – projektutvecklingschef Thule

Fredrik har arbetat med utvecklingsfrågor länge inom industrin och har bakgrund på bla Saab och ROL.

 

Jimmie Sollén – fabrikschef för pressgjutning och montering på Husqvarna AB.


 

Jönköping University

Måns Svensson - rektor Jönköping University

Han är professor i rättssociologi och har mångårig erfarenhet av ledaruppdrag från både Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Måns kommer senast från rollen som akademichef för Akademin för lärande humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

 

Charlotta Mellander - professor i nationalekonomi, Jönköping International Business School

Charlotta är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling. Hon har även varit tongivande i debatten om klyftan mellan stad och land. I sina föredrag tar hon ett bredare grepp på regional utveckling och kopplar samman ekonomi, entreprenörskap och innovationer med mjukare värden som lycka, trivsel och utveckling.

 

Lucia Naldi - professor i företagsekonomi och vice rektor i forskning, Jönköping International Business School

Lucia är världskänd forskare inom entreprenörskap och internationalisering. Hon är specialiserad på tillväxt inom små- och medelstora företag.

 

Anders Jarfors – professor i materialteknik, gjutning, Tekniska Högskolan i Jönköping

Anders forskning har fokuserat på att skapa möjligheter för en effektiv användning av modellering och simulering i de olika delarna i tillverkningskedjan från smälta till färdiga komponenter. Särskilt fokus ligger på materialegenskaper under tillverkningsprocessen och den färdiga komponenten.

 

Kerstin Johansen – professor i integrerad produkt- och produktionsutveckling samt forskningschef vid Tekniska Högskolan i Jönköping

Kerstins forskning fokuserar på hur man kan öka automationsgraden i svensk industri, för maximal flexibilitet och industriell lönsamhet.

 

Annika Engström – docent i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan i Jönköping

Annika forskar kring införandet av AI i olika verksamheter. Hon drivs av att förstå hur människor tänker, känner och handlar olika i samspel med ny teknik samt vilka konsekvenser det får i organisationer. Annika har en lång yrkesbakgrund inom ledarskap, lärande och beteendevetenskap.

access_time Date: Set when publishing place Location: Set when publishing