Välkommen att delta vid följande seminarier som ges inom ramen för Högskolan för lärande och kommunikations Humanistiska forum. Är du intresserad av att veta mer om forumet följ den här länken. Seminarieserien är öppen för alla intresserade och det krävs ingen anmälan.

Kommande seminarier

12 oktober kl 14-16

Humanvetenskapliga framtidsstudier och science fiction

Michael Godhe, docent i Kultur och medigestaltning vid Linköpings universitet, presenterar det tvärvetenskapliga forskningsfältet kritiska framtidsstudier (Critical Future Studies) och hur han tillämpar det på sin egen forskning, särskilt science fiction. Kommentator: Ylva Lindberg

Seminariet kommer att genomföras på plats i sal Ha208 på HLK med möjlighet att delta på Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/67248240751

1 februari 2023, kl 14-16

Röd tro: kulturhistoriska perspektiv på socialism
Stefan Arvidsson, professor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitet, talar om kulturhistoriska perspektiv på moderna politiska ideologier, religioner och kommersiella föreställningar och presenterar sin nyutkomna bok Röd tro: socialistisk livsåskådning och religion under tvåhundra år.
Seminariet kommer att genomföras på plats i sal Ha208 på HLK med möjlighet att delta på Zoom:

13 oktober kl. 14 – 16

Gudomliga komedier: ett tioårigt forskningsprojekt om humor, subjektivitet och transcendens – Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap i Göteborg, presenterar sin nyutkomna Gudomliga komedier. Seminariet kommer både behandla verkets innehåll och den humanistiska forskningens villkor. Kommentator: Ylva Lindberg

HLK, Östbosalen (Hc218)

14 december kl. 14 – 16

Humaniora i ett demokratiskt samhälle: själarnas vägvisare eller stingande broms? – Hampus Östh Gustafsson, doktor i idéhistoria vid Uppsala universitet, talar utifrån sin avhandling om vilken samhällsroll humaniora har tillskrivits vid olika historiska tidpunkter. Presentationen mynnar ut i ett samtal om humanioras roll i vår samtid.

https://ju-se.zoom.us/j/62112371911

17 februari kl. 14 – 16

Varför medicinsk humaniora? – Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, presenterar vad forskning och undervisning i skärningspunkten mellan medicin, kultur och samhälle kan bidra med (och inte).

https://ju-se.zoom.us/j/68409900463

17 Mars kl. 14 -16

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola, talar utifrån sin Att tänka i skisser om relationen mellan filosofi och konst. Hur är begreppet och bilden förbundna med varandra och hur förhåller sig tänkandet - bildens och begreppets - till verkligheten?

https://ju-se.zoom.us/j/61373025961